Protectia investitiilor straine directe in Uniunea Europeana

Protectia investitiilor straine directe in Uniunea Europeana
Preț: 199,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 408
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: noiembrie 2011

Protecţia investiţiilor străine directe a devenit un fenomen îndeosebi la cumpăna mileniilor. Statele membre ale Uniunii Europene sunt legate printr-o serie de acorduri bilaterale de sprijin şi protecţie reciprocă a investiţiilor, încheiate fie între două state membre (numite acorduri intracomunitare), fie între un stat membru şi unul care nu este membru UE (numite acorduri extracomunitare).Cuprins
Despre autor .......................................................................................................V
Mulţumiri.........................................................................................................VII
Abrevieri .......................................................................................................XVII
Capitolul I. Introducere ......................................................................................1
Capitolul II. Surse de protecţie internaţională a investiţiilor străine ...........15
II.1. Sistemul surselor internaţionale referitoare la protecţia investiţiilor........15
II.2. Acorduri bilaterale privind ajutorul reciproc şi protecţia investiţiilor......18
Capitolul III. Protecţia investiţiilor conform dreptului comunitar
(dreptul UE) .......................................................................................................23
III.1. Tratatul privind CE şi Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene.............................................................................................23
III.2. Competenţele UE în domeniul investiţiilor străine.................................35
III.2.1. Situaţia înainte de Convenţia de la Lisabona....................................35
III.2.2. Extinderea competenţelor UE în raport cu investiţiile străine
directe în regimul Convenţiei de la Lisabona (TFUE) .................................38
III.3. Contradicţii între BIT şi dreptul comunitar.............................................48
III.4. Articolul 351 TCE/TFUE (înainte art. 307 TCE) ...................................50
Capitolul IV. Principiile BIT (Bilateral Investment Treaty)
versus principiile Dreptului comunitar (unional)...........................................53
IV.1. Tratamentul corect şi echitabil................................................................53
IV.2. Protecţia aşteptărilor legitime .................................................................55
IV.2.1. Aşteptările legitime conform standardului dreptului
internaţional .................................................................................................55
IV.2.2. Explicarea noţiunii „aşteptare legitimă” în litigii
investiţionale internaţionale .........................................................................56
IV.3.Principiul naţiunii celei mai favorizate şi principiul
tratamentului naţional ......................................................................................59
IV.3.1. Protecţia împotriva discriminării......................................................59
IV.3.2. Clauza naţiunii celei mai favorizate (CNF)......................................60
IV.3.3. Clauza tratamentului naţional ..........................................................62
IV.3.4. Excepţiile de la clauzele CNF pentru Organizaţiile Integrării
Economice Regionale (REIO)......................................................................65
Capitolul V. Soluţionarea litigiilor în domeniul investiţional........................68
V.1. Genurile de litigii şi reglementarea soluţionării lor .................................68
V.2. Litigiile dintre investitori şi statele gazdă ................................................69
X Cuprins
V.3. Litigiile dintre state, ca părţi ale tratatelor BIT........................................71
V.4. Alte mijloace de corectare .......................................................................74
V.5. Litigii investiţionale în cadrul comunitar.................................................75
V.5.1. Compatibilitatea BIT intracomunitare cu dreptul comunitar.............75
V.5.2. Soluţionarea litigiilor investiţionale în UE........................................79
V.5.3. Competenţa juridică conform BIT intracomunitare ..........................81
V.5.4. Litigii privind cotele agro-alimentare introduse ca urmare
a măsurilor UE .............................................................................................82
V.5.4.1. Eastern Sugar B.V. v. Republica Cehă - conform BIT:
RC (CSFR) – Olanda................................................................................82
V.5.4.2. Cargill Inc. v. Poland – în conformitate cu tratatul privind
relaţiile economice şi comerciale Polonia – SUA.....................................86
V.5.4.3. Nordzucker v. Polonia - conform BIT: Polonia-Germania .........88
V.5.5. Alte litigii investiţionale în baza BIT intracomunitare ......................89
V.5.5.1. Eureko v. Polonia - conform BIT: Polonia - Olanda ..................89
V.5.5.2. HICEE B.V. v. Slovacia - conform BIT:RS /RFCS) – Olanda ......92
V.5.5.3. EUREKO v. Slovacia - conform BIT: RS /RFCS) – Olanda......92
V.5.5.4. Rupert Joseph Binder v. Republica Cehă - conform BIT:
RC (RFCS) – Germania............................................................................92
V.5.5.5. Micula v. România - conform BIT: România – Suedia ..............96
V.5.5.6. Vivendi v. Polonia – conform BIT: Franţa - Polonia................100
V.5.5.7. European Media Ventures (EMV) v. Republica Cehia –
conform BIT: RC (RSCS) - Uniunea Economică Belgia-Luxemburg
şi conform BIT: RC (RFCS) – Olanda ...................................................100
V.5.5.8. Australian Airlines v. Slovacia - conform BIT:
RC (RFCS) - Austria ..............................................................................101
V.5.6. Punctul de vedere al Comisiei privind protecţia investiţiilor
conform BIT şi opinia diferită a majorităţii ţărilor membre.......................102
V.6. Problematica juridică referitoare la BIT intracomunitar ........................107
V.7. Lipsa competenţei arbitrilor asupra solicitărilor care vizează
punctul de vedere preliminar al CJUE...........................................................108
V.7.1. Hotărârea din dosarul Nordsee ........................................................109
V.7.2. Hotărârea în procesul Marc Rich.....................................................111
V.7.3. Eforturile Comisiei pentru subordonarea arbitrajelor în cauzele de
drept civil regulamentului Bruxelles I şi legătura cu protecţia investiţiilor......113
V.7.3.1. Relaţia arbitrajului în cauzele de drept civil (comerciale)
şi litigiile investitor v. Stat în planul perspectivei comunitare................113
V.7.3.2. Alternativa propusă de Regulamentul Bruxelles I ....................115
V.7.3.3. Relaţia arbitrajului cu regulamentul Bruxelles I .......................116
V.7.3.4. Comisia şi cartea verde.............................................................118
V.7.3.5. Opinia predominant negativă a forurilor de specialitate
şi a statelor membre asupra lărgirii impactului reglementărilor
comunitare în raport cu arbitrajul ...........................................................120
Cuprins XI
V.7.3.5.1. Opiniile forurilor de specialitate.........................................120
V.7.3.5.2. Atitudinea statelor membre faţă de Cartea Verde
exprimată în rapoartele naţionale ........................................................122
V.7.4. Relaţia conţinutului concret al regulamentului Bruxelles I
cu mecanismele de soluţionare a litigiilor investitor v. stat .......................124
V.7.5. Raportul Heidelberg ........................................................................125
V.7.6. Caracterul contractului de arbitraj în cauzele comerciale versus
baza legală pentru competenţa arbitrilor în litigiile investiţionale .............126
V.7.7. Executarea sentinţelor de arbitraj date în litigii conform BIT
(investitor v. stat) .......................................................................................128
V.7.7.1. Semnificaţia Convenţiei de la New York (CNY)
ca reglementare internaţională comună ..................................................128
V.7.7.2. Hotărârea CJUE în dosarul Eco-Swiss......................................130
V.7.7.3. Convenţia de la New York (CNY) şi ordinea publică
europeană................................................................................................131
Capitolul VI. Soluţionarea litigiilor izvorâte din BIT încheiate între
state membre şi state nemembre (aşa-numitul BIT extracomunitar).........137
VI.1. Aspecte juridice legate de BIT încheiate cu alte state decât
cele membre...................................................................................................137
VI.2. AES Summit Generation Limited şi AES-Tisza Erömů v.
Ungaria/ Electrabel S.A. v. Ungaria ..............................................................138
VI.3. Procesul privind nerespectarea obligaţiilor, instrumentat
de CJUE împotriva statelor membre, în legătură cu angajamentele
lor conform BIT.............................................................................................142
VI.3.1. Măsuri coercitive împotriva statelor membre ................................142
VI.3.2. Reclamaţiile Comisiei împotriva ţărilor membre pentru
nerespectarea obligaţiei de adaptare a regimului BIT la
dreptul comunitar .......................................................................................145
VI.3.2.1. Comisia v. Austria (C-205/06) şi Comisia v.
Suedia (C-249/06) ..................................................................................145
VI.3.2.2. Punctul de vedere al Avocatului General ................................148
VI.3.2.3. Hotărâri ale CJUE ...................................................................149
VI.3.2.4. Comisia v. Finlanda (C-118/07) ..............................................153
Capitolul VII. Dreptul Comunitar, respectiv Unional, şi tratatele
multilaterale de protecţie a investiţiilor.........................................................157
VII.1. Acordul privind Carta Energetică........................................................157
VII.2. Soluţionarea conflictelor conform ECT ..............................................159
VII.2.1. Conflictele investitor v. stat în baza ECT .....................................160
VII.2.2. Conflictele dintre state..................................................................161
VII.3. Conflictele faţă de UE şi statele membre UE conform ECT...............162
VII.4. Litigiile intracomunitare conform ECT...............................................164
XII Cuprins
VII.4.1. Mercuria Energy Group Limited v. Republica Polonia ................165
VII.4.2. Electrabel S.A. v. Ungaria, respectiv AES Summit Generation
Limited şi AES - Tizsa Eromu KFT. v. Ungaria........................................165
VII.4.2.1. Situaţia de fapt şi de drept......................................................165
VII.4.2.2. Cadrul legal al regularizării comunitare a preţurilor
în domeniul energetic în contextul protecţiei investiţiilor ......................166
Capitolul VIII. Modificarea situaţiei ca urmare a aderării la UE –
conflictul de interese dintre statele membre conform dreptului
comunitar şi conform altor angajamente din dreptul internaţional...........170
VIII.1. Tratatele internaţionale ......................................................................170
VIII.1.1. Coliziunea angajamentelor internaţionale conform
principiilor dreptului internaţional .............................................................170
VIII.1.2. Tratatele încheiate consecutiv .....................................................172
VIII.1.2.1. Ratione temporis ca mijloc de apreciere (calificativ)............172
VIII.1.2.2. Concordanţa regimului reglementărilor unui tratat...............173
VIII.1.2.3. Prezumţii încorporate în art. 30 CVDT.................................174
VIII.1.3. Coliziunea tratatelor internaţionale .............................................177
VIII.2.Tratatele internaţionale încheiate de Comunitate................................178
VIII.2.1. Tratate internaţionale încheiate de Comunitate
fără participarea statelor membre...............................................................178
VIII.2.2. Tratatele internaţionale încheiate între Comunitate
şi statele membre........................................................................................178
Capitolul IX. Reglementarea obligaţiilor orizontale dintre Uniune
şi statele membre privind angajamentele lor actuale în raport
cu statele din afara Uniunii şi obligaţiile pro futuro ....................................181
IX.1. Modificările şi anularea acordurilor internaţionale din perspectiva
dreptului comunitar, respectiv dreptului Uniunii, şi din perspectiva
dreptului internaţional....................................................................................181
IX.1.1. Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor (1969) ................181
IX.1.1.1. Regimul de modificare a tratatelor internaţionale ...................181
IX.1.1.2. Principalele soluţii pentru modificarea unui tratat
bilateral internaţional..............................................................................181
IX.1.1.3. Principalele soluţii pentru modificarea unui tratat
internaţional multilateral.........................................................................182
IX.1.1.3.1. Principiul egalităţii suverane.............................................182
IX.1.1.3.2. Sistemul-cascadă ca expresie a identităţii
părţilor tratatului .................................................................................182
IX.1.1.3.3. Mecanismul general al concurenţei dintre calitatea
de membru a unui stat contractant individual şi asociaţiile
multinaţionale şi regionale (REIO) ca înalte părţi colective
ale tratatelor internaţionale şi organizaţiilor........................................183
Cuprins XIII
IX.1.1.3.4. Reglementări parţiale (modificarea) ale tratatelor
multilaterale – modificările inter partes ..............................................183
IX.1.1.4. Expirarea valabilităţii tratatelor internaţionale ........................184
IX.1.1.4.1. Convenţia părţilor .............................................................184
IX.1.1.4.2. Contractus posterior (substituirea printr-un
tratat ulterior) ......................................................................................184
IX.1.1.4.3. Încălcarea esenţială a tratatului .........................................185
IX.1.1.4.4. Imposibilitatea de executare (aplicare) .............................187
IX.1.1.5. Alte cauze de încetare a tratatului conform CVDT .................188
IX.2. Aplicarea principiului rebus sic stantibus.............................................188
IX.2.1. Excepţia aplicării principiului rebus sic stantibus..........................188
IX.2.2. Dreptul comunitar ..........................................................................192
IX.2.3. Comparaţia cu dimensiunea de drept civil a clauzei
rebus sic stantibus şi diversitatea culturilor juridice...................................195
IX.2.3.1. Importanţa conceptului de diversitate în sistemele
juridice naţionale ...................................................................................195
IX.2.3.2. Exemple de doctrine naţionale conform principiului
rebus sic stantibus (şi analogii)...............................................................198
IX.2.3.2.1. Franţa ................................................................................198
IX.2.3.2.2. Italia ..................................................................................199
IX.2.3.2.3. Germania...........................................................................199
IX.2.3.2.4. Argentina ..........................................................................200
IX. 2.3.2.5. Uruguay ...........................................................................200
IX.2.3.2.6. Rebus sic stantibus în sistemul common law....................201
IX.3. Statutul Comunităţii (respectiv UE) după dreptul internaţional
contractual .....................................................................................................203
IX.3.1. Aplicabilitatea CVDT şi a celei de-a Doua Convenţii
de la Viena .................................................................................................203
IX.3.2. Regimul dreptului internaţional .....................................................205
IX.3.3. Poziţia CE (Reglementare internă).................................................206
IX.3.3.1. Tratatele încheiate de Comunitate, respectiv Uniune ..............206
IX.3.3.2. Tratatele mixte.........................................................................207
IX.3.3.3. Tratate internaţionale încheiate de către statele membre .........210
IX.3.3.4. Tratate internaţionale încheiate după intrarea
în vigoare a TCE.....................................................................................210
IX.3.3.5. Tratate internaţionale încheiate înaintea intrării
în vigoare a TCE.....................................................................................211
IX.3.3.6. Angajamentele conflictuale .....................................................211
Capitolul X. Competenţa UE în investiţii străine – evoluţia ulterioară......214
X.1. Politica comercială comună ...................................................................214
X.2. Tratatul de la Lisabona (TFUE) şi protecţia investiţiilor .......................215
X.3. Implicaţiile specifice ale Tratatului de la Lisabona în domeniul ISD....220
XIV Cuprins
X.3.1. Investiţii de portofoliu.....................................................................220
X.3.2. Statusul BIT existente şi al altor angajamente internaţionale
(Convenţia ICSID) .....................................................................................221
X.4. Propunere de hotărâre pentru perioada de tranziţie şi comunicatul
Comisiei din 7 iulie 2010...............................................................................223
Capitolul XI. Interacţiuni ale UE şi statele membre în procesul
(eventual) de modificări ale BIT existente şi unele angajamente
bilaterale noi asumate de către ţările membre pentru stimularea
şi protecţia reciprocă a investiţiilor ...............................................................239
XI.1. Clauza REIO.........................................................................................239
XI.2. Rapoarte Amicus Curiae: Intervenţiile Comisiei în litigii în care
sunt implicate statele membre........................................................................239
XI.3. Tranziţia de la competenţele mixte la competenţa exclusivă a UE.......241
XI.4. Platforma minimală pentru investiţii ....................................................249
XI.5. Dezvoltarea instituţiilor contractuale şi a unor relaţii bilaterale
privind promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor ...............................250
XI.5.1. Dezvoltarea unor instituţii contractuale în raport cu dreptul
comunitar ...................................................................................................250
XI.5.2. Transferurile de capital ..................................................................251
XI.5.3. Clauza naţiunii celei mai favorizate (CNF) şi excepţiile
de la ea .......................................................................................................253
XI.5.4. Relaţiile cu Statele Unite................................................................257
XI.5.5. Relaţiile cu Canada ........................................................................259
XI.5.6. Modificări ale unor relaţii bilaterale individuale............................265
XI.5.6.1. BIT: RC – Croaţia ...................................................................265
XI.5.6.2. BIT: Republica Cehă – România.............................................267
XI.5.6.3. BIT: Republica Cehă – Vietnam .............................................269
XI.5.6.4. BIT: Slovacia - Vietnam (şi viitorul reglementărilor
contractuale individuale din punctul de vedere al unor state membre) ........272
XI.5.6.5. BIT: Republica Cehă – Republica Slovacă .............................273
XI.5.6.6. BIT: RC - Estonia, RC - Lituania şi RC - Letonia...................277
XI.5.6.7. BIT: RC – Italia.......................................................................278
XI.5.7. Noile angajamente internaţionale preluate după aderarea la UE....278
XI.5.7.1. BIT: RC – Bahrain ..................................................................278
XI.5.7.2. BIT: RC - Cambodgia .............................................................280
XI.5.7.3. BIT: RC - Yemen ....................................................................280
XI.5.7.4. BIT: RC – Siria şi BIT: RS - Siria...........................................280
XI.5.7.5. Noul model BIT german..........................................................281
Tabele ...............................................................................................................283
Tabelul nr. 2. Restricţionări faţă de terţe ţări aplicate de statele
membre CE (starea conform TCE înainte de TFUE) ....................................283
Cuprins XV
Tabelul nr. 3. Restricţionări faţă de terţe ţări aplicate din partea
statelor membre UE.......................................................................................284
Tabelul nr. 4. Rezumatul tratatelor bilaterale referitoare la stimularea
şi protecţia reciprocă a investiţiilor şi câteva angajamente multilaterale
privind ISD în relaţiile dintre RC, RS şi Polonia...........................................285
Bibliografie.......................................................................................................307
I. Monografii editate în RC sau RS................................................................307
II. Contribuţii în presa periodică şi colecţiile editate în RC sau RS...............312
III. Monografii editate în afara RC şi RS.......................................................321
IV. Contribuţii în presa periodică şi în analele editate în afara
Republicii Cehe sau Slovace..........................................................................335
V. Surse disponibile în format electronic ......................................................355
Index de materii...............................................................................................361
I. Index după cuvintele-cheie.........................................................................361
II. Indexul actelor citate (acte normative şi alte surse) .....................................367
III. Indexul trimiterilor la hotărâri date în proceduri judiciare sau
de arbitraj (ordonate după instanţă şi după denumirea părţilor).....................375

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec