Protecţia consumatorilor în procedura de arbitraj

Protecţia consumatorilor în procedura de arbitraj
Preț: 199,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 640
Categoria: Privat

DESCRIERE

978-606-18-0126-9
Data aparitiei: 19 Dec 2012
Nr pagini : 640

Lucrarea abordează poziţia consumatorului în diferite faze procesuale, ingerinţele instanţelor publice în procedurile de arbitraj legate de protecţia consumatorului, anumite părţi ale procedurilor şi punerea în aplicare a sentinţelor de arbitraj date în litigiile relaţiilor cu consumatorii, atât în plan intern, cât şi în plan internaţional.
În contextul lucrării, sunt analizate în detaliu o mulţime de hotărâri interne şi străine. Nu este ocolită nici analiza amănunţită a dreptului european şi jurisprudenţa CJUE.
Cartea se adresează tuturor celor care intră în contact cu promovarea drepturilor consumatorului sau se preocupă, în general, de procedura de arbitraj. Ea va fi apreciată de avocaţi şi arbitri, dar şi în domeniul justiţiei în materie civilă în sens larg.Cuprins
Despre autor .................................................................................................... VII
Mulţumiri .......................................................................................................... IX
Abrevieri ..................................................................................................... XXIII
Capitolul I. Introducere ...................................................................................... 1
I.1. Obiectul lucrării ......................................................................................... 1
I.2. Diversele abordări naţionale şi experienţe în dezbaterea conflictelor
din litigiile relaţiilor cu consumatorii ........................................................ 1
I.3. Aspectele pozitive şi negative ale procedurilor judiciare şi ale
celor de arbitraj în litigiile cu consumatorii, procesul corect
şi efectivitatea dezbaterilor unor litigii ...................................................... 2
I.4. Importanţa protecţiei consumatorilor pentru baza mecanismului
de soluţionare a conflictelor ...................................................................... 5
I.5. Riscul abuzării protecţiei speciale de către consumator ............................ 8
Capitolul II. Delimitarea terminologică şi conceptuală a litigiilor din
relaţiile cu consumatorii în legătură cu procedura de arbitraj .................... 10
II.1. Prevederi privind protecţia consumatorului ........................................... 10
II.2. Procedura de arbitraj .............................................................................. 11
II.3 Ordinea publică şi interesul public .......................................................... 12
II.3.1. Inconsecvenţa de aplicare a două concepte calitativ diferite ......... 12
II.3.2. Ordinea publică (ordre public) ...................................................... 13
a) Ordinea publică naţională şi internaţională în sistemele de drept ....... 13
b) Ordinea publică în procedura de arbitraj ....................................... 15
II.3.3. Interesul public .............................................................................. 16
a) Baza naţională pentru delimitarea istorică a interesului public .......... 16
b) Geneza şi constituirea interesului public ........................................ 18
c) Delimitarea noţiunii de interes public ............................................ 21
II.3.4. Ordinea publică şi interesul public în dreptul UE .......................... 24
a) Concepţia autonomă a ordinii publice şi a interesului public;
excepţia de la libertăţile garantate de dreptul primar al UE .......... 24
b) Libera circulaţie a persoanelor şi protecţia securităţii ................... 26
c) Accesul la informaţii ..................................................................... 35
d) Protecţia consumatorului ............................................................... 37
II.3.5. Interesul public, normele de aplicare imediată şi comparaţia
cu ordinea publică .......................................................................... 40
XII Protecţia consumatorilor în procedura de arbitraj
II.4. Problematici comune ale protecţiei consumatorului şi procedurii
de arbitraj ............................................................................................... 44
II.5. Amploarea problematicii protecţiei consumatorului .............................. 46
II.5.1. Partea contractantă slabă şi consumatorul mediu .......................... 46
II.5.2. Drepturile revendicate în litigiile relaţiilor cu consumatorii .......... 49
II.5.3. Contractul cu consumatorii ............................................................ 50
a) Contractul cu consumatorii (contractul încheiat de consumator) .......... 50
b) Consumatorul şi agentul economic ................................................ 55
c) Consumatorul mediu (legătura cu conţinutul principal şi
ulterior al contractului şi cu contractele de arbitraj) ..................... 56
d) Multilateralitatea criteriilor de apreciere a contractului cu
consumatorul ................................................................................. 59
II.6. Soluţionarea problematicii consumatorilor ............................................ 61
II.7. Procedura de arbitraj în conflictele cu consumatorii .............................. 65
II.8. Dreptul la protecţie juridică versus dreptul la protecţia în
justiţie şi importanţa autonomiei ............................................................ 72
II.9. Sarcina instanţelor de stat în raport cu procedura de arbitraj
din contractele cu consumatorii .................................................................. 81
II.9.1. Instanţele de apel (verificarea) ...................................................... 81
II.9.2. Ingerinţa curţilor în faza executorie a sentinţelor arbitrale ............ 82
II.9.3. Funcţia de control şi sprijin a curţilor
(aşa-numita juge d’appui) ............................................................. 83
Capitolul III. Protecţia consumatorului şi conflictele cu consumatorii
în regimul de drept al UE ................................................................................. 84
III.1. Modelul restrictiv conform dreptului UE ............................................. 84
III.2. Drepturile fundamentale ale consumatorului ........................................ 85
III.3. Directiva nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele
încheiate cu consumatorii („Directiva”)................................................ 87
III.3.1. Identificarea clauzelor abuzive în activitatea decizională
a instanţelor .................................................................................. 87
III.3.2. Anexa Directivei .......................................................................... 88
III.3.3. Aplicarea anexei la Directivă asupra procedurii de arbitraj
în litigiile cu consumatorii ........................................................... 92
III.3.4. Raportul dintre curtea de arbitraj şi dispoziţiile legale ................. 93
III.4. Recomandarea CE nr. 98/257/CE din 30 martie 1998 privind
modul de soluţionare a litigiilor cu consumatorii ................................ 101
III.5. Alte surse ale dreptului UE ................................................................. 104
III.5.1. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului
nr. 98/27/CE, din 19 mai 1998 ................................................... 104
III.5.2. Răspunderea pentru defectele produselor ................................... 105
III.5.3. Dispoziţii în dreptul UE care nu influenţează procedura
de arbitraj din litigiile în relaţiile cu consumatorii ..................... 108
Cuprins XIII
III.6. Conceptul unui drept european unic al contractelor
(cadru contractual) .............................................................................. 109
III.6.1. Geneza şi tendinţele de evoluţie ................................................. 109
III.6.2. Cartea Verde .............................................................................. 111
III.6.3. Rezoluţia PE din 8 iunie 2011 .................................................... 113
a) Conţinutul rezoluţiei PE .............................................................. 113
b) Caracterul juridic al instrumentului dreptului european
al contractelor ............................................................................. 114
c) Sfera de aplicare a instrumentului opţional ................................. 116
d) Instrumente utilizate în practică .................................................. 118
e) Importanţa rezoluţiei ................................................................... 120
III.6.4. Influenţa proiectului PE asupra procedurii de arbitraj ................ 122
III.7. Propunerile Comisiei Europene din 29 noiembrie 2011 referitoare
la soluţionarea alternativă a conflictelor din relaţiile cu consumatorii
şi privind conflictele on-line în relaţiile cu consumatorii .................... 123
III.7.1. Relaţiile juridice ale proiectelor legislative ale Comisiei ........... 124
III.7.2. Procedura legislativă preconizată ............................................... 126
III.7.3. Comunicatul Comisiei privind soluţionarea alternativă a
conflictelor cu consumatorii din piaţa unică .............................. 126
III.7.4. Proiectul directivei privind soluţionarea alternativă a
conflictelor cu consumatorii (directiva ADR) ............................ 131
III.7.5. Aspectele juridice ale proiectului ............................................... 131
III.8. Proiectul regulamentului privind soluţionarea on-line a conflictelor
în relaţia cu consumatorii („regulamentul privind ODR”) .................. 134
III.8.1. Soluţiile proiectului de regulament ............................................ 134
III.8.2. Aspectele juridice ale proiectului ............................................... 135
III.8.3. Impactul legislaţiei proiectate de UE asupra procedurii
de arbitraj ................................................................................... 136
III.8.4. Evaluarea proiectelor Comisiei UE ............................................ 138
III.9. Jurisprudenţa CJUE în raport cu procedura de arbitraj, cu interpretarea
Directivei şi cu alte norme de protecţie a consumatorului .................. 139
III.9.1. Jurisprudenţa CJUE în comparaţie mutuală ............................... 139
III.9.2. Hotărârea CJUE din dosarul C-168/05, din 26 octombrie 2006,
în cazul Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil
Milenium SL ............................................................................. 148
a) Concluziile hotărârii ..................................................................... 148
b) Starea de fapt ................................................................................ 149
c) Motivaţia şi concluzia CJUE ........................................................ 150
d) Notă asupra hotărârii .................................................................... 153
III.9.3. Hotărârea CJUE din dosarul C-240/98, din 27 iunie 2000,
în cazul Océano Grupo Editorial SA ......................................... 154
a) Concluziile hotărârii ..................................................................... 154
b) Starea de fapt ................................................................................ 154
c) Motivarea şi concluziile hotărârii CJUE ...................................... 155
XIV Protecţia consumatorilor în procedura de arbitraj
III.9.4. Hotărârea CJUE din dosarul C-473/00, din 21 noiembrie
2002, în cazul Cofidis SA v. Jean-Louis Fredout (Cofidis) ........ 158
a) Concluziile hotărârii ..................................................................... 158
b) Starea de fapt ................................................................................ 159
c) Argumentele şi concluziile CJUE ................................................ 160
d) Judecarea fondului problemei ...................................................... 161
III.9.5. Hotărârea CJUE din dosarul C-40/08, din 6 octombrie 2009
în cazul Telecomunicaciones SL v. Cristine Rodriguez
Nogueira (Asturcom) ................................................................. 164
a) Concluzia hotărârii ....................................................................... 164
b) Starea de fapt ................................................................................ 165
c) Motivele şi concluziile hotărârii CJUE ........................................ 167
III.9.6. Hotărârea CJUE din dosarul C-243/08, din 4 iunie 2009, în cazul
Pannon GSM Zrt v. Sustikné Győrfi Erzsébet (Pannon GSM) ....... 172
a) Concluziile hotărârii ..................................................................... 172
b) Starea de fapt ................................................................................ 172
c) Argumentarea CJUE..................................................................... 174
aa) Primul aspect: cercetarea din oficiu a caracterului abuziv
(şi fără existenţa unei acţiuni revendicative) ........................ 174
bb) Al doilea aspect: cercetarea caracterului abuziv în
considerentul unor informaţii de fapt şi de drept suficiente ...... 175
cc) Al treilea aspect: circumstanţe hotărâtoare pentru judecarea
caracterului (ne)abuziv şi a (dez)echilibrului ....................... 177
d) Funcţia instructivă a arbitrilor privind caracterul abuziv al
înţelegerilor în contract ............................................................... 178
III.9.7. Rezoluţia CJUE din dosarul C-76/10, din 16 noiembrie 2010
în cazul Pohotovost, s.r.o., v. Iveta Korckovska (Pohotovost) ....... 180
a) Rezumat ........................................................................................ 180
b) Starea de fapt şi de drept .............................................................. 181
c) Forma hotărârii CJUE .................................................................. 183
d) Admisibilitatea procedurii privind întrebarea preliminară ........... 183
e) Argumentarea CJUE .................................................................... 184
aa) Prima problemă: informaţii din contract referitoare
la costurile anuale totale ale creditelor ................................. 184
bb) A doua problemă: lit. a) ........................................................ 186
cc) A doua problemă: lit. b) şi c) ................................................ 188
dd) A treia problemă: Judecarea caracterului abuziv al
contractului în procedura de executare a unei sentinţe
de arbitraj străine .................................................................. 189
III.9.8. Hotărârea CJUE din dosarul C-137/08 din 9 noiembrie 2010,
în cazul VB Pénzügyi Lízing Zrt. v. Ferenc Schneider: caracterul
abuziv al clauzei prorogatorii ..................................................... 190
a) Concluziile CJUE ......................................................................... 190
Cuprins XV
b) Starea de fapt şi de drept .............................................................. 190
c) Procedura privind întrebările preliminare ..................................... 191
d) Concluziile şi motivările CJUE .................................................... 192
aa) Concluziile privind a treia întrebare iniţială: informarea
ministrului justiţiei ............................................................... 192
bb) Prima şi a doua întrebare suplimentară: competenţa CJUE
de interpretare a noţiunii „înţelegere abuzivă” şi datoria
instanţei naţionale de a concretiza aceasta ............................ 193
cc) A treia întrebare suplimentară: obligaţia de verificare a
instanţei ex officio ................................................................. 194
III.10. Condiţiile impuse statelor membre UE ............................................. 195
Capitolul IV. Procedurile de arbitraj în litigiile cu consumatorii
din anumite state ............................................................................................. 196
IV.1. Austria ................................................................................................ 196
IV.1.1. Principiile şi sursele de protecţie a consumatorului
(baza material-juridică) .............................................................. 196
IV.1.2. Procedura de arbitraj în litigiile cu consumatorii ....................... 197
IV.2. Belgia ................................................................................................. 202
IV.2.1. Principii şi resurse ...................................................................... 202
IV.2.2. Procedura de arbitraj .................................................................. 203
IV.2.3. Medierea .................................................................................... 203
IV.3. Bulgaria .............................................................................................. 204
IV.3.1. Procedura de arbitraj .................................................................. 204
IV.3.2. Medierea .................................................................................... 207
IV.4. Canada ................................................................................................ 208
IV.4.1. Modul de abordare din unele provincii ...................................... 208
IV.4.2. Modul de abordare federal ......................................................... 209
IV.4.3. Jurisprudenţa – hotărârea Curţii supreme de justiţie din
Canada nr. 31067 din 13 iulie 2007, din cazul Dumoulin
et Union des consommateurs v. Dell Computer Corp ................ 209
a) Fundamentarea concluziei ............................................................ 209
b) Starea de fapt şi de drept .............................................................. 212
c) Argumentările părţilor şi concluziile juridice ale curţii ................ 212
IV.5. Republica Cehă ................................................................................... 219
IV.5.1. Prevederi referitoare la procedura de arbitraj ............................. 219
a) Baza juridică şi importanţa procedurii de arbitraj în
Republica Cehă ........................................................................... 219
b) Amendamentul legii de protecţie a consumatorului (reglementare
în vigoare în Republica Cehă începând cu 1 aprilie 2012) ........ 221
aa) Conceptul amendamentului RozŘ......................................... 221
bb) Contractul de arbitraj încheiat de către consumator
(contractul de arbitraj pentru litigiile cu consumatorii) ........ 224
XVI Protecţia consumatorilor în procedura de arbitraj
cc) Independenţa şi neutralitatea arbitrului ................................. 226
IV.5.2. Protecţia de drept material a consumatorului ............................. 227
a) Sursele şi principiile protecţiei consumatorului din
reglementarea în vigoare (Codul civil) ....................................... 227
b) Consecinţele caracterului abuziv al înţelegerilor din
contractele cu consumatorii ........................................................ 230
c) Proiectul noului Cod civil (NOZ) ................................................. 235
IV.5.3. Jurisprudenţa .............................................................................. 246
a) Sentinţa Curţii Constituţionale a RC din dosarul
IV.US 2157/08, din 24 septembrie 2008 ..................................... 246
aa) Opinia juridică a Curţii Constituţionale ................................ 246
bb) Starea de drept şi de fapt....................................................... 247
cc) Evaluarea sentinţei Curţii Constituţionale............................. 248
b) Sentinţa US RC din dosarul I US 3227/07, din 8 martie 2011 .... 248
aa) Importanţa şi concluziile hotărârii ........................................ 248
bb) Starea de fapt şi de drept şi hotărârea instanţelor de
judecată în acţiunea în anulare a sentinţei de arbitraj ........... 257
cc) Hotărârea de fond a Curţii Constituţionale ........................... 260
dd) Legătura hotărârii cu protecţia consumatorului .................... 262
c) Decizia Curţii Supreme a Republicii Cehia din dosarul II.US
3057/10, din 5 octombrie 2011 ................................................... 264
aa) Concluziile Curţii Constituţionale......................................... 264
bb) Despre starea de fapt şi hotărârile instanţelor publice .......... 269
cc) Recursul în casaţie, concluziile şi motivările hotărârii
Curţii Constituţionale ........................................................... 272
d) Încheierea Curţii Constituţionale a Republicii Cehe din dosarul
II. US 2164/10, din 1 noiembrie 2011: raportul dintre protecţia
autonomiei de negociere a contractelor de arbitraj şi protecţia
părţi contractante mai slabe (protecţia consumatorului) ............. 278
aa) Concluziile Curţii Constituţionale......................................... 278
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 280
cc) Acţiunea în casaţie, încheierile şi motivaţiile hotărârii
Curţii Constituţionale ........................................................... 281
1. Rezultatul procesului ......................................................... 281
2. Autonomia contractuală şi protecţia consumatorului ........ 281
3. Interpretarea euroconformă a legii privind protecţia
consumatorului ................................................................. 282
4. Contradicţii interne de argumentare a rezoluţiei în privinţa
caracterului procedurii de arbitraj şi contradicţia evidentă
cu o altă jurisprudenţă a Curţii Constituţionale ................ 284
5. Proporţionalitatea drepturilor fundamentale din
contractele de consum şi condiţia transparenţei ............... 287
6. Cerinţa apelului ................................................................. 288
Cuprins XVII
7. Dreptul la un judecător conform legii şi regulile
numirii arbitrului .............................................................. 290
e) Sentinţa Curţii Supreme a RC din dosarul 23 Cdo 1201/2009,
din 29 iunie 2010 ........................................................................ 294
aa) Concluziile Curţii Supreme ................................................... 294
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 299
cc) Hotărârile tribunalului de prima instanţă şi ale
curţii de apel ......................................................................... 300
dd) Concluziile şi motivarea curţii de apel şi a următoarei
hotărâri a Curţii Supreme ..................................................... 303
f) Decizia NE RC din dosarul 31 Cdo 1945/2010, din 11 mai 2011:
clauza de arbitraj vătămătoare pentru partea contractantă „mai
slabă”; curţile de arbitraj permanent versus arbitrii „ad hoc” ..... 305
aa) Concluziile Curţii Supreme ................................................... 305
bb) Starea de fapt şi de drept şi hotărârea tribunalelor
de primă instanţă şi de apel .................................................. 307
cc) Apelul ................................................................................... 308
dd) Hotărârea şi motivarea instanţei de casaţie ........................... 309
g) Decizia Curţii Supreme a RC din dosarul 30 Cdo 4415/2010,
din 27 iulie 2011 ......................................................................... 311
aa) Concluziile Curţii Supreme ................................................... 311
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 312
cc) Obiectul procesului din faţa NS RC ...................................... 314
dd) Motivarea hotărârii ............................................................... 314
IV.6. Germania: abordarea prietenoasă a procedurilor de arbitraj
în litigiile relaţiilor cu consumatorii .................................................... 315
IV.6.1. Controlul legal al condiţiilor contractuale .................................. 315
IV.6.2. Aplicarea tolerantă a Directivei şi prevederile naţionale
referitoare la procedurile de arbitraj .......................................... 317
IV.6.3. Jurisprudenţa .............................................................................. 319
a) Sentinţa Curţii Federale Supreme (curţii supreme)
din dosarul III ZR 265/03, din 13 ianuarie 2005 ......................... 319
aa) Concluziile curţii ................................................................... 319
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 322
cc) Motivarea hotărârii ................................................................ 323
b) Hotărârea Curţii Federale Supreme (curţii supreme) din
dosarul III.ZR 164/06, din data de 1 martie 2007: limitarea
dreptului de numire a arbitrului nu determină nulitatea
contractului de arbitraj ................................................................ 328
aa) Concluziile curţii ................................................................... 328
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 330
cc) Motivarea hotărârii ................................................................ 331
XVIII Protecţia consumatorilor în procedura de arbitraj
c) Hotărârea Curţii Federale Supreme (curţii supreme) din dosarul
XI 349/08, din 8 iunie 2010 (în cazul M v. N): dreptul aplicabil
contractului de arbitraj şi forma contractului de arbitraj ............. 332
aa) Concluzia curţii ..................................................................... 332
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 333
cc) Argumentarea Curţii ............................................................. 333
d) Hotărârea Curţii de Stat din Krefeld din dosarul 6O186/95,
din 29 aprilie 1996 (în cazul Richard Zellner v. Phillip
Alexandre Securities and Futures Ltd.) ...................................... 334
e) Hotărârea BGH din dosarul XI ZR 349/08, din 8 iunie 2010:
clauzele de arbitraj în contractele dintre un consumator şi
comerciantul străin cu valori mobiliare ...................................... 336
aa) Concluziile curţii ................................................................... 336
bb) Starea de fapt şi de drept şi hotărârile tribunalelor
de prima şi a doua instanţă ................................................... 337
cc) Hotărârea şi argumentele BGH ............................................. 338
f) Hotărârea BGH din dosarul III ZR 16/11, din 19 mai 2011
(în cazul C. v. D.): nerespectarea condiţiei de formă şi
imposibilitatea validării contractului de arbitraj ......................... 340
aa) Concluzia curţii ..................................................................... 340
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 340
cc) Argumentarea curţii .............................................................. 340
IV.7. Danemarca .......................................................................................... 341
IV.8. Spania ................................................................................................ 342
IV.8.1. Abordarea spaniolă a procedurilor de arbitraj din litigiile
relaţiilor cu consumatorii ........................................................... 342
IV.8.2. Jurisprudenţă – hotărârea Curţii de Apel din Madrid din
dosarul 28079370102010100498, din 12 noiembrie 2010
(în cazul Juan Pedro v. Metrovacesa S.A.): principiul
bunei-credinţe apără consumatorul şi agentul economic ........... 346
a) Raţionamentul juridic al curţii ...................................................... 346
b) Starea de fapt şi de drept şi alte concluzii ale curţii ..................... 346
c) Observaţie asupra hotărârii ........................................................... 347
IV.9. Estonia ................................................................................................ 348
IV.10. Franţa ................................................................................................ 349
IV.10.1. Controlul legalităţii condiţiilor contractuale ............................ 349
IV.10.2. Procedura de arbitraj în litigiile cu consumatorii ..................... 352
IV.11. Regatul UNIT ................................................................................... 356
IV.11.1. Sursele şi principiile de protecţie a consumatorului ................. 356
IV.11.2. Procedura de arbitraj în litigiile cu consumatorii ..................... 356
IV.11.3. Jurisprudenţa ............................................................................ 358
a) Hotărârea din cazul Zealender&Zealander v. Laing Homes
Limited din anul 1999 ................................................................. 358
Cuprins XIX
b) Hotărâri din cauzele Picardi v. Cuniberti din anul 2002,
Westminster Building Company Limited v. Beckingham
din anul 2004 şi Allen Wilson Shopfitters and Builders
v. Buckingham din anul 2005: importanţa informaţiilor
oferite consumatorului ................................................................ 359
IV.12. Croaţia .............................................................................................. 360
IV.13. Ungaria ............................................................................................. 361
IV.14. Elveţia ............................................................................................... 364
IV.15. Italia .................................................................................................. 365
IV.16. Lituania ............................................................................................. 367
IV.17. Letonia .............................................................................................. 367
IV.17.1. Reglementările privind procedura de arbitraj din Letonia ....... 367
IV.17.2. Jurisprudenţa – hotărârea Curţii Constituţionale letone
în dosarul 2004-10-01, din 17 ianuarie 2005 ........................... 369
IV.18. Mexic ............................................................................................... 370
IV.19. Olanda .............................................................................................. 370
IV.20. Norvegia ........................................................................................... 372
IV.20.1. Procedura de arbitraj ................................................................ 372
IV.20.2. Medierea .................................................................................. 373
IV.21. Polonia .............................................................................................. 373
IV.21.1. Tradiţia protecţiei consumatorului în Polonia .......................... 373
IV.21.2. Condiţiile procedurilor de arbitraj din litigiile
cu consumatorii ........................................................................ 375
IV.22. Portugalia .......................................................................................... 378
IV.23. Rusia ................................................................................................. 379
IV.24. Slovacia ............................................................................................ 379
IV.24.1. Sursele şi principiile de protecţie a consumatorului ................. 379
IV.24.2. Procedura de arbitraj în litigiile cu consumatorii ..................... 380
IV.24.3. Jurisprudenţa – decizia Curţii Regionale din Prešov
din dosarul 17CoE/99/2010, din 15 februarie 2011 ................. 384
a) Concluziile curţii .......................................................................... 384
b) Starea de fapt şi de drept şi motivările hotărârii tribunalului
de primă instanţă ......................................................................... 386
c) Hotărârea şi argumentele curţii de apel ........................................ 391
d) Observaţie asupra hotărârii .......................................................... 393
IV.25. Suedia ............................................................................................... 395
IV.25.1. Sursele şi principiile protecţiei consumatorului ....................... 395
IV.25.2. Procedura de arbitraj în litigiile cu consumatorii ..................... 396
IV.26. Statele Unite ale Americii ................................................................. 396
IV.26.1. Promovarea procedurii de arbitraj în litigiile în raport
cu consumatorii ........................................................................ 396
IV.26.2. Restricţia procedurii de arbitraj în litigiile cu consumatorii .... 406
IV.26.3. Proiectul noii reglementări federale în SUA ............................ 409
XX Protecţia consumatorilor în procedura de arbitraj
IV.26.4. Executarea sentinţelor de arbitraj date în SUA în litigiile
relaţiilor cu consumatorii, din alte state ................................... 410
IV.26.5. Jurisprudenţa ............................................................................ 411
a) Hotărârea Curţii Supreme a Statelor Unite ale Americii
nr. 82-500, din 23 ianuarie 1984 (în cazul Southland Corp.
et al. v. Keating et al.); 465 U.S. 1 (1984): protecţia
specială acordată francizaţilor ..................................................... 411
aa) Principalele încheieri ale hotărârii ........................................ 411
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 414
cc) Argumentaţiile părţilor şi concluziile juridice ale Curţii....... 415
dd) Observaţii asupra hotărârii .................................................... 418
b) Hotărârea Curţii Supreme a Statelor Unite ale Americii nr.
93-1001, din 18 ianuarie 1995 (în cazul Terminix v. Dobson) .... 421
aa) Principalele concluzii ale curţii ............................................. 421
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 422
cc) Argumentarea părţilor şi concluziile juridice ale curţii ......... 423
c) Hotărârea Court of Appeal of California nr. A068753,
din 3 noiembrie 1998 (în cazul Badie v. Bank of America) ........ 426
aa) Concluziile curţii ................................................................... 426
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 428
cc) Argumentaţiile părţilor şi concluziile juridice ale curţii ....... 429
d) Hotărârea United States Court of Appeals, Sixth Circuit
nr. 98-028 30/99-3854, din 8 septembrie 2000 (în cazul
James D. Stout; Shirley A. Brown v. J.D. Byrider, a/k/a
Docherty Motors, Inc.; T & J Acceptance Corporation,
d/b/a Carnow Acceptance Company) ......................................... 433
aa) Concluziile curţii ................................................................... 433
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 433
cc) Argumentaţia curţii ............................................................... 435
e) Hotărârea Supreme Court of Arkansas nr. 1981594,
din 15 septembrie 2000 (în cazul Alabama Catalog Sales
v. Harris): competenţa pentru dezbaterea valabilităţii
contractelor de arbitraj ................................................................ 436
aa) Concluzia curţii ..................................................................... 436
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 436
f) Hotărârea Supreme Court of Arkansas, nr. 99-1398, din 21
septembrie 2000 (în cazul ShowMeTheMoney v. Williams):
condiţia reciprocităţii clauzelor de arbitraj ................................. 437
aa) Concluzia curţii ..................................................................... 437
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 437
cc) Argumentaţia curţii ............................................................... 438
g) Hotărârea Curţii supreme a SUA în dosarul 09-893,
din 11 aprilie 2011 (în cazul Vincent Concepcion et al.
Cuprins XXI
v. AT&T Mobility LLC): superioritatea scopurilor procedurii
de arbitraj faţă de protecţia specială a consumatorilor ................ 438
aa) Concluziile curţii ................................................................... 438
bb) Starea de fapt şi de drept ....................................................... 439
cc) Argumentaţia curţii ............................................................... 440
dd) Evaluarea hotărârii ................................................................ 441
Capitolul V. Procedura de arbitraj în relaţiile cu consumatorii
ca subiect al procedurii în faţa instanţelor (publice) ................................... 442
V.1. Valabilitatea contractelor de arbitraj în contractele cu consumatorii ........ 442
V.1.1. Importanţa valabilităţii contractelor de arbitraj ........................... 442
V.1.2. Amploarea noţiunii „valabilitatea contractului de arbitraj”
în relaţiile cu consumatorii ......................................................... 443
V.1.3. Legea aplicabilă pentru evaluarea valabilităţii contractului
de arbitraj .................................................................................... 447
V.1.4. Prevederi speciale privind procedura de arbitraj
şi instanţele UE ............................................................................ 455
V.1.5. Hotărârea din cazul Philip Alexander Securities Futures Ltd
v. Bamberger ............................................................................... 456
V.1.6. Hotărârea din cazul Heifer International Inc. v. Helge
Christiansen et Christiansen Arkitekter KS MAA PAR et al. ...... 457
V.2. Aplicarea diferitelor regimuri de drept pentru definirea
consumatorului şi pentru valabilitatea contractului de arbitraj ............. 458
V.2.1. Importanţa definiţiei consumatorului .......................................... 458
V.2.2. Hotărârea din cazul Heifer International Inc. v. Helge
Christiansen et Christiansen Arkitekter KS MAA PAR et al. ...... 459
V.2.3. Practica internaţională ................................................................. 462
V.2.4. Consecinţele hotărârii asupra nulităţii unui contract
de arbitraj .................................................................................... 463
V.3. Controverse procedurale şi etapele procedurii ..................................... 464
V.3.1. Admiterea sau respingerea competenţei prin curtea de arbitraj,
respectiv aplicarea principiului „Kompetenz-Kompetenz” .............. 464
V.3.2. Argumentarea consumatorilor împotriva contractelor
de arbitraj .................................................................................... 468
V.3.3. Costurile procedurii şi accesibilitatea protecţiei juridice ............. 469
V.3.4. Consecinţele hotărârii privind nulitatea clauzei de arbitraj
în contractul cu consumatorii ...................................................... 472
V.3.5. Atacarea sentinţelor de arbitraj referitoare la contractele
de consum .................................................................................... 472
a) Instanţa de judecată în procesele legate sau în continuarea
procedurii de arbitraj şi cuprinsul material al verificării
efectuate de instanţa de judecată ................................................. 472
XXII Protecţia consumatorilor în procedura de arbitraj
b) Argumente importante pentru curţile de justiţie în procesele
în legătură cu sau în continuarea unei proceduri de arbitraj ....... 475
V.4. Executarea sentinţelor de arbitraj date în litigiile relaţiilor cu
consumatorii ......................................................................................... 476
V.4.1. Competenţa, respectiv autoritatea ............................................... 476
V.4.2. Dispoziţii aplicabile la executarea sentinţelor de arbitraj ............ 477
V.4.3. Executarea sentinţelor de arbitraj date în statele cu un nivel
inferior de protecţie a consumatorului ......................................... 483
V.4.4. Hotărârea Curţii supreme austriece (OGH) din dosarul
3 Ob 144/09m, din 22 iulie 2009: încălcarea prevederilor de
protecţie a consumatorului nu este o componentă a ordinii
publice internaţionale, nici a celei UE ......................................... 485
a) Importanţa hotărârii ...................................................................... 485
c) Concluziile Curţii austriece .......................................................... 487
d) Motivarea hotărârii ....................................................................... 488
e) Evaluarea hotărârii ....................................................................... 493
V.5. Curţile ca juge d’appui în litigiile relaţiilor cu consumatorii:
funcţia auxiliară a curţii în raport cu procedura de arbitraj .................. 495
V.6. Stabilirea arbitrilor ............................................................................... 495
V.6.1. Numirea şi înlocuirea arbitrilor ................................................... 495
V.6.2. Recuzarea arbitrilor ..................................................................... 496
V.7. Propuneri pentru elaborarea măsurilor preliminare, inclusiv
elaborarea măsurilor care interzic procedura de arbitraj ...................... 499
Bibliografie ....................................................................................................... 501
Index ................................................................................................................. 557

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec