Prospectarea pietei prin metoda statistica

Prospectarea pietei prin metoda statistica
Preț: 44,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0214-2
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 336
Categoria: Economie

DESCRIERE

Această carte, bogată în informaţii teoretice şi practice, este structurată pe 12 capitole care conţin numeroase studii de caz, aplicaţii, sugestii de întrebări grilă, precum şi bibliografie recomandată pentru fiecare capitol.

De asemenea, lucrarea conţine un mic glosar de termeni de specialitate şi numeroase anexe cu rol de a completa şi susţine informaţiile teoretice şi practice din cuprinsul cărţii.


CUPRINS
Argument .............................................................................................................. IX
Introducere ........................................................................................................... XI
Capitolul I. Rolul analizei statistice (metodelor statistice)
în prospectarea pieŃei ........................................................................................... 1
Capitolul II. Proiectarea cercetărilor de piaŃă .................................................... 7
2.1. ConŃinutul si aria cercetărilor de piaŃă......................................................... 7
2.2. Necesitatea prospectării pieŃei .................................................................. 10
2.3. Tipuri de cercetări de piaŃă. Cercetarea calitativă versus
cercetarea cantitativă ....................................................................................... 15
2.4. Etapele si organizarea unei cercetări de piaŃă ............................................. 19
2.5. Studiu de caz nr. 1 .................................................................................... 25
2.5.1. Obiectivele si scopul cercetării ........................................................... 25
2.5.2. Proiectarea chestionarului .................................................................. 27
2.5.3. Proiectarea esantionului, constituirea bazei de sondaj
si calculul indicatorilor de sondaj .................................................................. 28
2.5.4. Ipotezele cercetării si estimarea prealabilă a valorii
informaŃiilor obŃinute ..................................................................................... 29
2.5.5. Variabilele cercetării ........................................................................... 30
2.6. Studiu de caz nr. 2 .................................................................................... 34
2.7. Studiu de caz nr. 3 .................................................................................... 36
Capitolul III. Măsurarea si scalarea fenomenelor de marketing .................... 41
3.1. Niveluri de măsurare si probleme ale măsurării statistice
în marketing ..................................................................................................... 45
3.2. Metode de scalare, evaluare a validităŃii si fidelităŃii scalelor,
alegerea scalelor de măsurare ........................................................................ 49
3.3. ParticularităŃi ale scalelor utilizate în marketing ........................................ 57
3.4. AplicaŃie ..................................................................................................... 70
3.5. AplicaŃie ..................................................................................................... 73
3.6. AplicaŃie ..................................................................................................... 74
3.7. AplicaŃie ..................................................................................................... 76
Capitolul IV. ParticularităŃi metodologice ale elaborării chestionarului
ca instrument al culegerii datelor de marketing .............................................. 81
4.1. Studiu de caz nr. 1 ..................................................................................... 93
Capitolul V. Sondajul - metoda principală de studiu
a fenomenelor pieŃei ......................................................................................... 106
5.1. ParticularităŃi si avantaje ale aplicării sondajului pentru
studii de piaŃă ................................................................................................. 106
5.2. AplicaŃie practică - Constituirea esantionului, ajustarea
finală, erorile cercetării prin sondaj ................................................................ 108
Prospectarea pieŃei prin VI metoda statistică
5.2.1. Ipotezele proiectării esantionului si a bazei de sondaj ..................... 108
5.2.2. Ajustarea finală (post-stratificare) si tratarea non-răspunsurilor .......... 114
5.2.3. Pregătirea datelor pentru analiză ..................................................... 114
5.2.4. Erorile cercetării prin sondaj ............................................................. 115
5.3. Organizarea unei investigaŃii prin sondaj pentru studiul pieŃei ............... 116
5.4. Metode de generare a unui esantion aplicate în cercetarea pieŃei ......... 118
5.4.1. Esantionarea aleatoare .................................................................... 118
5.4.2. Esantionarea prin metoda respingerii .............................................. 122
5.4.3. Esantionarea cu probabilităŃi inegale ............................................... 122
5.4.4. Esantionarea prin metoda sciziunii................................................... 125
5.4.5. Esantionarea non-aleatoare ............................................................. 127
5.4.6. Esantionarea mixtă ........................................................................... 130
Capitolul VI. Sondajul statistic probabilistic ca metodă
de culegere a datelor ........................................................................................ 134
6.1. Sondajul aleatoriu simplu ........................................................................ 137
6.2. Sondajul stratificat (tipic) ......................................................................... 139
6.3. Sondajul de serii ...................................................................................... 144
6.4. Sondajul multistadial (în trepte) .............................................................. 146
6.5. Sondajul multifazic .................................................................................. 147
6.6. Alte tipuri de sondaje probabilistice ........................................................ 148
6.7. Studiu de caz nr. 1 .................................................................................. 151
6.8. Studiu de caz nr. 2 .................................................................................. 163
Capitolul VII. Sondajul statistic nonprobabilistic ca metodă
de culgere a datelor .......................................................................................... 168
7.1. Sondajul pe cote ..................................................................................... 170
7.2. Sondajul „bulgăre de zăpadă” (tip reŃea) ................................................ 172
7.2.1. Sondajul “bulgăre de zăpadă” - considerente teoretice ................... 172
7.2.2. Modelarea statistică – teoria grafurilor aplicată sondajului
în reŃea ....................................................................................................... 175
7.2.3. ModalităŃi si domenii de aplicare în practică a sondajului
“bulgăre de zăpadă” ................................................................................... 177
7.3. Sondajul pe bază de accesibilitate.......................................................... 179
7.4. Sondajul pe bază de voluntariat .............................................................. 180
7.5. Sondajul de convenienŃă (bazată pe accesibilitate) ................................ 182
7.6. Sondajul pe baza criteriilor raŃionale de selecŃie .................................... 184
7.7. Alte tipuri de sondaje non-probabilistice ................................................. 186
7.8. Studiu de caz .......................................................................................... 188
Capitolul VIII. Sondajul longitudinal ca metodă de culegere a datelor
de marketing ..................................................................................................... 193
8.1. Studiu de caz nr. 1 .................................................................................. 197
8.2. Studiu de caz nr. 2 .................................................................................. 199
8.3. Studiu de caz nr. 3 .................................................................................. 202
8.4. Studiu de caz nr. 4 .................................................................................. 205
Capitolul IX. Experimentul ca metodă de culegere a datelor
de marketing ..................................................................................................... 209
Cuprins VII
Capitolul X. Observarea statistică .................................................................. 217
10.1. Studiu de caz nr. 1 ................................................................................ 220
10.2. Studiu de caz nr. 2 ................................................................................ 221
Capitolul XI. Ancheta statistică ....................................................................... 225
11.1. Studiu de caz nr. 1 ................................................................................ 229
Capitolul XII. EvoluŃii conceptuale ale abordării cercetărilor
de piaŃă – investigaŃii bibliografice ................................................................. 233
Răspunsuri pentru întrebările-grilă ............................................................... 258
Anexa nr. 1. Chestionar. Prospectarea pieŃei bunurilor de folosinŃă
îndelungată din Tîrgu Mures ........................................................................... 259
Anexa nr. 2. Testarea preferinŃelor publicitare a mărcilor de bunuri
de folosinŃă îndelungată .................................................................................. 266
Anexa nr. 3. Q – sort - bunuri de folosinŃă îndelungată ................................ 267
Anexa nr. 4. DistribuŃia gospodăriilor după statutul ocupaŃional
al capului gospodăriei si alte caracteristici ale gospodăriei,
în anul 2006, în România si regiunea centru ................................................. 269
Anexa nr. 5. PopulaŃia stabilă si gospodăriile – populaŃia
în judeŃul Mures ................................................................................................ 270
Anexa nr. 6. Fereastră de operaŃionalizare online a unui Q - sort ............... 271
Anexa nr. 7. Sistem de valori ........................................................................... 272
Anexa nr. 8. Exemplu de chestionar online – site-ul
www.QuestionPro.com .................................................................................... 275
Anexa nr. 9. Spotlight Report - QuestionPro ................................................. 277
Anexa nr. 10. Manual operator de interviu Totem Communication 2008 .... 279
Anexa nr. 11. Manualul operatorului de interviu Mercury Research SRL
(selecŃie) ............................................................................................................ 291
Mic glosar de termeni ....................................................................................... 300
Bibliografie ........................................................................................................ 310

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec