Proprietate intelectuala 5 Practica judiciara 2010

Proprietate intelectuala 5 Practica judiciara 2010
Preț: 44,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: 29.07.2011
444 pagini


Descriere
Ajunsa la al 5-lea volum, aceasta culegere de jurisprudenta in materia proprietatii intelectuale contine 40 de decizii irevocabile, pronuntate in anul 2010, redate integral si insotite de rezumate si, dupa caz, de note de subsol care evidentiaza corelarile dintre Legea nr. 84/1998 – forma anterioara modificarii prin Legea nr. 66/2010 – si aceeasi lege care, dupa modificarile aduse prin Legea nr. 66/2010, a fost republicata in M. Of. nr. 350 din 27 mai 2010.

Spetele selectate reflecta intr-o masua tot mai mare jurisprudenta in materie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care este obligatorie pentru toti judecatorii din statele membre.

Ca element de noutate, cuprinsul lucrarii este tradus atat in limba engleza, cat si in limba franceza.
Cuprins
Capitolul I. Mărci_________________________________________ 1
1. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Rea-credinţă.
Jurisprudenţa C.J.U.E. (DR. VITT)_____________________ 1
2. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Rea-credinţă
(JEUNESSES MUSICALES ROMÂNIA) ______________ 15
3. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Rea-credinţă.
Motiv suplimentar de anulare introdus prin Legea
nr. 66/2010 de modificare a Legii nr. 84/1998. Aplicarea
legii în timp (COLORFULL) ________________________ 27
4. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Rea-credinţă.
Aplicarea legii în timp (GALLUP) ____________________ 37
5. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Rea-credinţă.
Semnificaţia nefolosirii mărcii _______________________ 57
6. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Radierea din
Registrul Naţional al Mărcilor. Rea-credinţă. Persoană
interesată (CANAS)________________________________ 62
7. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Conflict cu o
marcă anterioară. Semne similare. Produse identice
(ALGOCALMIN/ALGOZONE)______________________ 78
Inexistenţa riscului de confuzie. Produse similare.
Medicamente şi suplimente alimentare
(DICARBOCALM/DICARB)________________________ 78
8. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Semne identice.
Produse/servicii similare. Complementaritate
(DRACULA DOG SHOW)_________________________ 101
9. Marcă. Acţiune în decădere pentru nefolosire. Mai
multe mărci similare. Drepturi şi obligaţii distincte,
inclusiv cu privire la folosire________________________ 109
10. Marcă. Acţiune în decădere pentru nefolosire. Folosire
efectivă şi serioasă (GRANA ROLO) _________________ 116
11. Marcă. Acţiune în decădere pentru nefolosire. Calculul
termenului de 5 ani. Data înregistrării mărcii ___________ 126
12. Marcă. Acţiune în decădere pentru nefolosire. Calculul
termenului de 5 ani. Armonizare cu dreptul Uniunii
Europene – Directiva nr. 89/104/EEC_________________ 130
13. Marcă. Acţiune în contrafacere. Imposibilitatea interzicerii
folosirii unei mărci înregistrate, neanulate. Prezumţia
caracterului distinctiv dată de înregistrare (REDOX) _____ 135
VIII Proprietate intelectuală
14. Marcă. Conflict cu nume comercial. Semne similare.
Produse diferite. Lipsa conflictului. Marcă notorie.
Obligaţia probării notorietăţii. Jurisprudenţa C.J.U.E.
(METAXA /METAXAS TEN) ______________________ 152
15. Marcă. Conflict cu nume comercial. Jurisprudenţa
C.J.U.E. Similaritate. Risc de confuzie
(VINEXPERT/ RVE – ROMVINEXPERT)____________ 169
16. Marcă. Conflict cu nume comercial. Semne identice.
Produse şi servicii similare. Risc de confuzie (PHARMA
NORD/SC PHARMA NORD SRL) __________________ 179
17. Marcă. Conflict cu drept de autor. Slogan. Lipsa de
originalitate. Lipsa unui drept anterior cu privire la
marcă (DENIPLANT – SĂNĂTATEA-I MAI PRESUS
DE ORICE / „SĂNĂTATEA-I MAI PRESUS
DE ORICE”) ____________________________________ 190
18. Marcă. Acţiune în contrafacere. Calitate procesuală
pasivă. Comercializare de produse inscripţionate fără
autorizaţie cu marca reclamantei (PRINCO)____________ 203
19. Marcă. Acţiune în contrafacere. Folosirea mărcii după
publicarea în B.O.P.I. Despăgubiri materiale şi morale.
Temei legal (HEBO/HEBO ROM INTERNATIONAL
SRL) __________________________________________ 213
20. Marcă. Acţiune în contrafacere. Stabilirea cuantumului
despăgubirilor. Aspecte de netemeinicie şi aspecte de
nelegalitate (DRACULA DOG SHOW) _______________ 246
Capitolul al II-lea. Invenţii şi realizări tehnice _______________ 265
21. Invenţie. Certificat de protecţie tranzitorie. Anulare.
Brevet european. Brevet de referinţă amendat. Anularea
certificatului de protecţie tranzitorie ca act subsecvent ____ 265
22. Invenţie. Acţiune în anularea brevetului. Lipsa noutăţii.
Anterioritate distructivă de noutate. Document accesibil
publicului_______________________________________ 294
23. Invenţie. Decădere din drepturile oferite de brevet pentru
neplata taxelor. Data de la care operează. Răspunderea
civilă contractuală. Încetarea contractului ______________ 311
24. Invenţie. Acţiune în contrafacere. Utilizarea fără drept
a invenţiei de procedeu. Înţeles ______________________ 327
25. Invenţie. Acţiune în contrafacere. Utilizarea invenţiei.
Modificări nesemnificative. Echivalenţă_______________ 332
26. Invenţie. Despăgubiri pentru invenţii brevetate şi aplicate
sub imperiul Legii nr. 62/1974. Unitate care a aplicat
invenţia ________________________________________ 341
Cuprins IX
27. Invenţie. Despăgubiri pentru invenţii brevetate şi aplicate
sub imperiul Legii nr. 62/1974. Lipsa calităţii procesuale
pasive a statului român prin Ministerul Finanţelor
Publice_________________________________________ 358
28. Inovaţie. Protecţie sub imperiul Legii nr. 62/1974.
Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 64/1991
referitoare la realizări tehnice _______________________ 368
Capitolul al III-lea. Desene şi modele (industriale) ____________ 375
29. Model industrial. Acţiune în anularea certificatului
de protecţie. Persoană interesată _____________________ 375
30. Model industrial. Protecţie provizorie după data
publicării în B.O.P.I. Consolidare ____________________ 388
Capitolul al IV-lea. Drept de autor şi drepturi conexe _________ 395
31. Drept de autor. Opere scrise. Remuneraţie
compensatorie pentru copia privată. Procent. Aparate
pentru care se datorează. Legea aplicabilă______________ 395
32. Drept de autor. Planuri topografice. Prezumţia calităţii
de autor ________________________________________ 413
33. Drept de autor. Fotografii. Dreptul persoanei fotografiate
de a consimţi la utilizarea fotografiei _________________ 419
34. Drept de autor. Opere muzicale. Remuneraţie datorată
pentru comunicarea publică a operelor. Temei juridic.
Baza de calcul ___________________________________ 427
35. Drept de autor. Opere muzicale. Remuneraţii cuvenite
autorilor de opere retransmise prin cablu. Instanţa
competentă______________________________________ 441
36. Drept de autor. Operă muzicală. Drept conex al autorului
interpret. Încălcare. Utilizarea operei fixate în lipsa
contractului de cesiune. Despăgubiri__________________ 447
37. Drepturi conexe dreptului de autor. Artist interpret.
Înregistrare audiovizuală şi operă audiovizuală.
Distincţie. Drepturile oferite artistului interpret. Limite ___ 470
38. Drepturi conexe drepturilor de autor. Artişti interpreţi.
Fonograme. Lege aplicabilă. Conformitate cu Directiva
nr. 92/100/CEE __________________________________ 484
39. Drepturi conexe dreptului de autor. Fonograme. Utilizare
neautorizată. Organism de gestiune colectivă. Calitate
procesuală activă _________________________________ 494
40. Drept de autor. Încălcare. Răspundere civilă contractuală.
Raport de muncă _________________________________ 498
Index _________________________________________________ 505

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.018 sec