Procedura penala. Partea generala. Partea speciala. Editia 2

Procedura penala. Partea generala. Partea speciala. Editia 2
Preț: 84,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 640

DESCRIERE

Ediţia a II-a a lucrării păstrează stilul clar, concis, dar exhaustiv al primei ediţii şi aduce multiple explicaţii suplimentare unor instituţii deja existente, acoperind astfel întreaga tematică solicitată la examenele de licenţă, admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, la examenul de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.


O carte indispensabila pentru studenţi, dar şi pentru practicieni, a doua ediţie oferă peste 100 de soluţii jurisprudenţiale noi, dar şi comentarii suplimentare ale unor soluţii ale practicii judiciare. Totodată, lucrarea prezintă avantajul unei actualizări prin raportare la cea mai recentă legislaţie în vigoare, incluzând şi modificările aduse prin Legea nr. 177/2010 şi prin Legea nr. 202/2010 („Mica reformă”), precum şi deciziile Curţii Constituţionale cu privire la aceasta din urmă. Intrarea în vigoare a Noului Cod Civil la 1 octombrie 2011 a impus adaptarea comentariilor la noile realităţi juridice cu referire la exercitarea acţiunii civile în procesul penal, partea responsabil[ civilmente, sau măsurile asiguratorii.

Lucrarea este deosebit de utilă prin prisma structurii sale celor care se pregătesc pentru examenele mai sus amintite, sistematizând într-o manieră simplă şi practică opiniile şi soluţiile concordante în materie procesual penală. Toate acestea sunt însoţite şi exemplificate prin jurisprudenţa relevantă în materie, la rândul ei riguros selecţionată şi inserată în cadrul comentariului. În plus, autorul, membru a numeroase comisii de elaborare a subiectelor la examenele de admitere în magistratură sau promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, vă propune peste 100 de grile pentru verificarea cunoştinţelor astfel dobândite.


Data aparitiei: 19 Dec 2011
Nr pagini : 640
Cuprins
Abrevieri ...............................................................................................................XI
TITLUL I. PARTEA GENERALA.......................................................................... 1
Capitolul I. Scopul procesului penal .................................................................... 1
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal .............................. 3
§1. Principiul legalitatii procesului penal......................................................... 3
§2. Principiul oficialitatii procesului penal ...................................................... 5
§3. Principiul aflarii adevarului........................................................................ 6
§4. Principiul rolului activ................................................................................ 7
§5. Garantarea libertatii persoanei.................................................................... 8
§6. Respectarea demnitatii umane.................................................................... 9
§7. Prezumtia de nevinovatie ......................................................................... 10
§8. Garantarea dreptului de aparare................................................................ 15
§9. Desfasurarea procedurilor penale în limba româna. Dreptul
la asistenta gratuita din partea unui interpret.................................................. 17
Capitolul III. Actiunea penala si actiunea civila în procesul penal ................. 22
§1. Consideratii generale referitoare la notiunea de actiune în justitie........... 22
§2. Notiunea de actiune penala si actiune civila. Temeiul
si obiectul acestora ......................................................................................... 22
§3. Raportul dintre actiunea penala si actiunea civila exercitate
în procesul penal............................................................................................. 23
§4. Trasaturile actiunii penale si ale actiunii civile ........................................ 23
§5. Subiectii actiunii penale ........................................................................... 24
§6. Subiectii actiunii civile............................................................................. 28
§7. Punerea în miscare si exercitarea actiunii penale ..................................... 39
§8. Exercitarea actiunii civile......................................................................... 56
Capitolul IV. Competenta ................................................................................... 75
§1. Notiune, feluri .......................................................................................... 75
§2. Competenta functionala............................................................................ 76
§3. Competenta materiala............................................................................... 76
§4. Competenta personala .............................................................................. 80
§5. Competenta teritoriala .............................................................................. 86
§6. Prorogarea de competenta ........................................................................ 89
§7. Verificarea competentei de catre organele judiciare ................................ 96
§8. Exceptia de necompetenta ........................................................................ 96
§9. Declinarea de competenta ........................................................................ 98
§10. Conflictul de competenta........................................................................ 99
Capitolul V. Incompatibilitatea ........................................................................ 102
§1. Incompatibilitatea judecatorului............................................................. 102
§2. Incompatibilitatea procurorului .............................................................. 113
§3. Incompatibilitatea organului de cercetare penala ................................... 115
Procedura penala. Partea generala. VIII Partea speciala
§4. Incompatibilitatea magistratului asistent sau a grefierului de sedinta.......... 117
§5. Incompatibilitatea expertului sau interpretului....................................... 118
Capitolul VI. Stramutarea ................................................................................ 120
§1. Notiune................................................................................................... 120
§2. Cazuri ..................................................................................................... 120
§3. Aspecte procedurale ............................................................................... 120
§4. Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei ................................ 123
§5. Trimiterea cauzei la un alt parchet ......................................................... 123
Capitolul VII. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii ........... 126
§1. Notiuni.................................................................................................... 126
§2. Obiectul probatiunii................................................................................ 126
§3. Fapte sau împrejurari care nu trebuie dovedite ...................................... 128
§4. Clasificarea probelor .............................................................................. 128
§5. Administrarea probelor........................................................................... 130
§6. Aprecierea probelor................................................................................ 136
§7. Declaratia învinuitului sau a inculpatului............................................... 137
§8. Declaratia partii vatamate, partii civile si partii responsabile
civilmente..................................................................................................... 143
§9. Declaratia martorului.............................................................................. 144
§10. Confruntarea......................................................................................... 152
§11. Înscrisurile............................................................................................ 153
§12. Mijloacele materiale de proba .............................................................. 154
§13. Ridicarea de obiecte si înscrisuri.......................................................... 154
§14. Retinerea si predarea corespondentei si a obiectelor............................ 155
§15. Perchezitia ............................................................................................ 156
§16. Interceptarea si înregistrarea convorbirilor sau a comunicarilor,
localizarea sau urmarirea prin G.P.S. ........................................................... 162
§17. Fotografiile ........................................................................................... 172
§18. Cercetarea la fata locului...................................................................... 172
§19. Reconstituirea....................................................................................... 173
§20. Constatarea tehnico-stiintifica .............................................................. 174
§21. Constatarea medico-legala ................................................................... 175
§22. Expertiza............................................................................................... 176
§23. Martorii asistenti................................................................................... 180
§24. Comisia rogatorie ................................................................................. 180
§25. Delegarea.............................................................................................. 181
Capitolul VIII. Masuri preventive si alte masuri procesuale penale............. 183
§1. Notiuni.................................................................................................... 183
§2. Retinerea................................................................................................. 183
§3. Arestarea preventiva............................................................................... 188
§4. Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cautiune...................... 254
§5. Obligarea de a nu parasi localitatea sau tara........................................... 274
§6. Masuri preventive aplicabile persoanelor juridice.................................. 292
§7. Masurile de ocrotire................................................................................ 295
§8. Internare medicala provizorie................................................................. 295
§9. Obligarea provizorie la tratament medical ............................................. 297
Cuprins IX
§10. Interdictia provizorie de a reveni în locuinta familiei .......................... 299
§11. Masurile asiguratorii............................................................................. 299
§12. Restituirea lucrurilor............................................................................. 306
§13. Restabilirea situatiei anterioare ............................................................ 307
Capitolul IX. Actele procesuale si procedurale comune................................. 308
§1. Asistenta juridica.................................................................................... 308
§2. Reprezentarea ......................................................................................... 318
§3. Substitutul procesual .............................................................................. 319
§4. Citarea .................................................................................................... 320
§5. Comunicarea actelor procedurale ........................................................... 322
§6. Înstiintarea.............................................................................................. 322
§7. Mandatul de aducere .............................................................................. 323
§8. Termenele............................................................................................... 323
§9. Sanctiunile procesual penale .................................................................. 326
§10. Cheltuieli judiciare ............................................................................... 334
§11. Modificarea si îndreptarea actelor procedurale .................................... 338
TITLUL II. PARTEA SPECIALA....................................................................... 341
Capitolul I. Urmarirea penala .......................................................................... 341
§1. Notiune. Obiect. Principii....................................................................... 341
§2. Acte de cercetare penala. Acte de urmarire penala ................................ 342
§3. Organele de urmarire penala si competenta acestora ............................. 342
§4. Supravegherea urmarii penale ................................................................ 346
§5. Sesizarea organelor de urmarire penala.................................................. 347
§6. Actele premergatoare începerii urmaririi penale .................................... 352
§7. Începerea urmaririi penale...................................................................... 361
§8. Efectuarea cercetarii penale.................................................................... 365
§9. Punerea în miscare a actiunii penale în cursul cercetarii penale ............ 366
§10. Extinderea cercetarii penale ................................................................. 367
§11. Suspendarea urmaririi penale ............................................................... 367
§12. Terminarea urmaririi penale................................................................. 368
§13. Prezentarea materialului de urmarire penala ........................................ 370
§14. Solutii ce pot fi dispuse de procuror..................................................... 373
§15. Reluarea urmaririi penale ..................................................................... 379
§16. Masuri de natura a contribui la desfasurarea cu celeritate
a urmaririi penale prevazute de Legea nr. 202/2010 .................................... 382
Capitolul II. Plângerea împotriva actelor si masurilor de urmarire penala..... 385
§1. Procedura interna de solutionare a plângerii împotriva actelor
organelor de urmarire penala........................................................................ 385
§2. Plângerea în fata judecatorului împotriva actelor procurorului
de neurmarire sau de netrimitere în judecata................................................ 388
Capitolul III. Judecata....................................................................................... 409
§1. Consideratii preliminare ......................................................................... 409
§2. Principii .................................................................................................. 409
§3. Dispozitiile generale privind judecata .................................................... 417
Procedura penala. Partea generala. X Partea speciala
§4. Judecata în prima instanta ...................................................................... 418
§5. Apelul..................................................................................................... 418
§6. Recursul.................................................................................................. 418
§7. Contestatia în anulare ............................................................................. 418
§8. Revizuirea............................................................................................... 418
Capitolul IV. Executarea hotarârilor penale definitive.................................. 418
§1. Punerea în executare a hotarârilor penale definitive............................... 418
§2. Amânarea executarii pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viata ....... 418
§3. Întreruperea executarii pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viata.......... 418
§4. Schimbari în executarea unor hotarâri.................................................... 418
§5. Reguli procedurale în fata instantelor de executare................................ 418
§6. Contestatia la executare.......................................................................... 418
Capitolul V. Proceduri speciale ........................................................................ 418
§1. Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante................................... 418
§2. Procedura în cauzele cu infractori minori............................................... 418
§3. Procedura reabilitarii judecatoresti......................................................... 418
§4. Repararea pagubei în cazul condamnarii sau al luarii unei masuri
preventive pe nedrept ................................................................................... 418
GRILE .................................................................................................................... 418
RASPUNSURI GRILE.......................................................................................... 418
Bibliografie generala ............................................................................................. 418

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0510 sec