Posesia si efectele sale juridice

Posesia si efectele sale juridice
Preț: 42,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-673-035-8
Anul publicării: 2013
Pagini: 360
Categoria: Civil

DESCRIERE

Lucrarea Posesia si efectele sale juridice reprezinta o culegere de practica judiciara comentata, organizata pe patru capitole, care realizeaza o analiza aprofundata a posesiei si a efectelor sale juridice.

Prezenta lucrare abordeaza o structura de noutate care implica analiza teoretica a fiecarei probleme de drept incidenta in speta, facand trimitere la studii si articole relevante publicate in materie, la deciziile de referinta ale Curtii Constitutionale, la recursurile in interesul legii, la legislatia conexa, dar si la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului care este aplicabila in cauza.

Lucrarea Posesia si efectele sale juridice, prin structura sa si prin actualitatea abordarilor constituie un instrument indispensabil atat specialistilor implicati in mod direct in domeniul dreptului civil, judecatori, avocati, dar si teoreticienilor, studentilor si tuturor persoanelor care doresc sa isi exercite drepturile subiective in materie.

Facand parte dintr-o colectie de jurisprudenta complexa, care acopera domenii diverse ale dreptului national, lucrarea de fata va pune in lumina cele mai noi si complexe solutii date de doctrina si de jurisprudenta in materia posesiei si uzucapiunii.
Date tehnice

Titlu: Posesia si efectele sale juridice
Pret: 42,00 RON
ISBN: 978-606-673-035-8
Format: A5
Pagini: 360


Cuprins 5
Cuprins
Abrevieri ..................................................................................................... 9
Cuvânt înainte .......................................................................................... 11
Studiu introductiv ..................................................................................... 13
Capitolul I
TEORIA GENERALÃ A POSESIEI ................................................. 25
1.1. Posesia. Noþiune ºi elemente constitutive ..................................... 25
1.1.1. Legislaþie .................................................................................. 28
1.1.2. Comentarii ............................................................................... 28
1.1.3. Doctrinã ................................................................................... 33
1.2. Dovada posesiei ................................................................................ 34
1.2.1. Legislaþie .................................................................................. 49
1.2.2. Comentarii ............................................................................... 50
1.2.3. Doctrinã ................................................................................... 53
1.3. Delimitarea posesiei de detenþia precarã ........................................ 54
1.3.1. Legislaþie .................................................................................. 62
1.3.2. Comentarii ............................................................................... 62
1.3.3. Doctrinã ................................................................................... 67
1.4. Intervertirea posesiei. Transmiterea lucrului cu titlu universal,
de cãtre detentor, unui succesor de bunã-credinþã ....................... 68
1.4.1. Legislaþie .................................................................................. 77
1.4.2. Comentarii ............................................................................... 78
1.4.3. Doctrinã ................................................................................... 79
1.5. Acte de stãpânire exercitate asupra unui bun aflat în
proprietate comunã .......................................................................... 80
1.5.1. Legislaþie .................................................................................. 92
1.5.2. Comentarii ............................................................................... 92
1.5.3. Doctrinã ................................................................................... 95
6 POSESIA ªI EFECTELE SALE JURIDICE
1.6. Viciile posesiei. Echivocul ............................................................... 95
1.6.1. Legislaþie ................................................................................ 100
1.6.2. Comentarii ............................................................................. 100
1.6.3. Doctrinã ................................................................................. 105
1.7. Viciile posesiei. Precaritatea ......................................................... 106
1.7.1. Legislaþie ................................................................................ 112
1.7.2. Comentarii ............................................................................. 112
1.7.3. Doctrinã ................................................................................. 114
1.7.4. Recursursuri în interesul legii ................................................ 114
1.8. Viciile posesiei. Clandestinitatea .................................................. 116
1.8.1. Legislaþie ................................................................................ 118
1.8.2. Comentarii ............................................................................. 119
1.8.3. Doctrinã ................................................................................. 120
Capitolul II
EFECTELE JURIDICE ALE POSESIEI .............................................. 122
2.1. Dobândirea fructelor de cãtre posesorul de bunã-credinþã ........ 122
2.1.1. Legislaþie ................................................................................ 132
2.1.2. Comentarii ............................................................................. 132
2.1.3. Doctrinã ................................................................................. 139
Capitolul III
EFECTELE JURIDICE ALE POSESIEI. ACÞIUNILE POSESORII 140
3.1. Acþiunile posesorii. Feluri. Condiþii de exercitare ...................... 140
3.1.1. Legislaþie ................................................................................ 146
3.1.2 Comentarii .............................................................................. 146
3.1.3. Doctrinã ................................................................................. 153
3.2. Acþiunile posesorii. Calitate procesualã activã. Acþiune
posesorie formulatã de detentorul precar în contradictoriu
cu proprietarul ................................................................................ 153
3.2.1. Legislaþie ................................................................................ 159
3.2.2. Comentarii ............................................................................. 159
3.2.3. Doctrinã ................................................................................. 164
3.3. Acþiunile posesorii. Caracter civil ................................................ 165
Cuprins 7
3.3.1. Legislaþie ................................................................................ 171
3.3.2. Comentarii ............................................................................. 172
3.3.3. Doctrinã ................................................................................. 176
Capitolul IV
UZUCAPIUNEA .................................................................................. 177
4.1. Uzucapiunea. Noþiune. Fapt juridic complex .............................. 177
4.1.1. Legislaþie ................................................................................ 179
4.1.2. Comentarii ............................................................................. 179
4.1.3. Doctrinã ................................................................................. 191
4.1.4. Recursuri în interesul legii ..................................................... 191
4.2. Uzucapiunea. Domeniu de aplicare.............................................. 199
4.2.1. Legislaþie ................................................................................ 208
4.2.2. Comentarii ............................................................................. 208
4.2.3. Doctrinã ................................................................................. 213
4.2.4. Decizii ale Curþii Constituþionale .......................................... 213
4.3. Uzucapiunea. Calitatea procesualã pasivã ................................... 215
4.3.1. Legislaþie ................................................................................ 230
4.3.2. Comentarii ............................................................................. 230
4.3.3. Doctrinã ................................................................................. 233
4.4. Uzucapiunea de 30 de ani. Condiþii de exercitare ...................... 234
4.4.1. Legislaþie ................................................................................ 237
4.4.2. Comentarii ............................................................................. 238
4.4.3. Doctrinã ................................................................................. 239
4.5. Uzucapiunea de 10 pânã la 20 de ani. Condiþii de exercitare.
Buna-credinþã ........................................................................... 240
4.5.1. Legislaþie ................................................................................ 245
4.5.2. Comentarii ............................................................................. 245
4.5.3. Doctrinã ................................................................................. 247
4.6. Uzucapiunea de 10 pânã la 20 de ani. Condiþii de exercitare.
Justul titlu ................................................................................. 248
4.6.1. Legislaþie ................................................................................ 266
4.6.2. Comentarii ............................................................................. 266
4.6.3. Doctrinã ................................................................................. 270
4.6.4. Jurisprudenþa CEDO ............................................................. 271
8 POSESIA ªI EFECTELE SALE JURIDICE
4.7. Uzucapiunea în regimul de carte funciarã reglementat de
Legea nr. 115/1938. Feluri. Condiþii de exercitare ..................... 273
4.7.1. Legislaþie ................................................................................ 280
4.7.2. Comentarii ............................................................................. 280
4.7.3. Doctrinã ................................................................................. 282
4.7.4. Decizii ale Curþii Constituþionale .......................................... 283
4.7.5. Recursursuri în interesul legii ................................................ 285
4.8. Modul de calcul al termenului uzucapiunii. Întreruperea
termenului de prescripþie achizitivã .............................................. 289
4.8.1. Legislaþie ................................................................................ 296
4.8.2. Comentarii ............................................................................. 296
4.8.3. Doctrinã ................................................................................. 303
4.8.4. Recursuri în interesul legii ..................................................... 304
4.9. Uzucapiune. Joncþiunea posesiilor ............................................... 308
4.9.1. Legislaþie ................................................................................ 311
4.9.2. Comentarii ............................................................................. 311
4.9.3. Doctrinã ................................................................................. 315
4.10. Efectele uzucapiunii. Probã certã a dobândirii dreptului de
proprietate ................................................................................... 316
4.10.1. Legislaþie .............................................................................. 320
4.10.2. Comentarii ........................................................................... 320
4.10.3. Doctrinã ............................................................................... 322
4.11. Uzucapiune. Dobândire dezmembrãminte ale dreptului de
proprietate. Dreptul de superficie .............................................. 322
4.11.1. Legislaþie .............................................................................. 324
4.11.2. Comentarii ........................................................................... 324
4.11.3. Doctrinã ............................................................................... 329
4.11.4. Jurisprudenþa CEDO ........................................................... 329
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................... 335
MODELE DE ACÞIUNI........................................................................ 338

Data aparitiei: Iulie 2013

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec