Politici ecologice de mediu

Politici ecologice de mediu
Preț: 32,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 232
Format: 17x24
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: octombrie 2011


Descriere:Parcurgerea celor şapte capitole ale acestei cărţi m-a convins că autorii cunosc şi chiar se apropie de înţelegerea poluării sistemice, din perspectiva sănătăţii întregului viu, ca pe una din căile de sinucidere globală, care nu au căzut din cer, nu este rezultatul voinţei Domnului, ci expresia directă a unor comportamente umane şi instituţionale mânate de egoism, egocentrism, lăcomie, iresponsabilitate, ignoranţă şi voinţă de dominaţie şi de plăcere.

Interpretând poluarea ca pe un atac al „omului infectat” asupra constantelor echilibrului „întregilor integraţi”, autorii depun eforturi în direcţia cunoaşterii formelor de poluare, înţelegerii cauzalităţii unui asemenea fenomen social, fundamentării unor politici care să înceapă cu autoguvernarea umană şi regională inteligentă şi să continue cu guvernarea democratică a comunităţilor umane aflate mereu sub controlul voinţei colective a acestora.Prof. univ. dr. Constantin Popescu
Cuprins
Prefaţă... 9
Capitolul 1
Activităţile antropice şi mediul ambiant... 11
1. 1. Trăsăturile economiei bazate pe cunoaştere... 11
1. 1. 1. Caracteristicile noilor ramuri dominante ale economiei mondiale... 12
1. 1. 2. Globalizarea concurenţei... 13
1. 1. 3. Scurtarea timpului de viaţă al produselor şi diversificarea cererii... 15
1. 1. 4. Creşterea complexităţii produselor oferite de piaţă... 16
1. 1. 5. Protecţia mediului – o constrângere necesară în contextul noii economii... 18
1. 2. Creşterea economică şi echilibrul ecologic... 20
1. 2. 1. Conştientizarea şi asumarea problemelor de mediu ale Terrei... 21
1. 2. 2. Perspective de restructurare a economiei mondiale... 22
1. 3. Direcţiile impactului omului asupra mediului... 24
1. 4. Probleme actuale de mediu... 25
Capitolul 2
Poluarea factorilor de mediu... 29
2. 1. Poluarea atmosferică... 29
2. 1. 1. Dispersia poluanţilor în funcţie de condiţiile de mediu... 29
2. 1. 2. Caracterizarea poluanţilor atmosferici... 30
2. 1. 3. Principalele surse de poluare... 32
2. 1. 4. Efectele poluării atmosferice... 35
2. 1. 5. Efectele poluării aerului asupra sănătăţii umane... 41
2. 1. 6. Măsuri de protecţie a atmosferei... 41
2. 2. Poluarea hidrosferei... 47
2. 2. 1. Principalele surse de poluare a apelor... 48
2. 2. 2. Stabilirea gradului de poluare a apelor... 50
2. 2. 3. Clasificarea poluanţilor hidrosferei... 51
2. 2. 4. Particularităţi de poluare a mărilor şi oceanelor... 54
2. 2. 5. Efecte ale poluării apelor... 55
2. 2. 6. Metode de combatere a poluării apelor... 57
2. 2. 7. Prevenirea şi combaterea poluării apelor din România... 65
2. 3. Poluarea şi degradarea solului... 68
2. 3. 1. Solul factor ecologic vital... 68
2. 3. 2. Dezechilibre ecologice la nivelul solului... 69
2. 3. 3. Aspecte privind starea solului în România... 78
2. 3. 4. Măsuri de protecţie a solului... 79
2. 3. 5. Recuperarea, reciclarea, valorificarea unor deşeuri... 82
Politici ecologice de mediu
6
Capitolul 3
Forme speciale de poluare... 93
3. 1. Poluarea radioactivă... 93
3. 1. 1. Definirea poluării cu radiaţii penetrante... 93
3. 1. 2. Mărimile caracteristice ale radiaţiilor penetrante... 94
3. 1. 3. Utilizarea generală a energeticii nucleare... 95
3. 1. 4. Surse de poluare radioactivă... 95
3. 1. 5. Efectele poluării radioactive... 96
3. 1. 6. Măsuri de securitate nucleară... 99
3. 2. Poluare fonică... 101
3. 2. 1. Definirea poluării fonice... 101
3. 2. 2. Sursele de poluare fonică... 102
3. 2. 3. Efectele poluării fonice... 103
3. 2. 4. Măsurile de prevenire a poluării fonice... 104
3. 2. 5. Întocmirea hărţilor acustice... 106
3. 3. Poluarea urbană... 107
3. 3. 1. Relaţia dintre centrele urbane şi mediu... 107
3. 3. 2. Factori de poluare urbană... 108
3. 3. 3. Tipuri specifice de degradare urbană a factorilor de mediu... 108
3. 3. 4. Poluarea atmosferică a centrelor urbane... 109
3. 3. 5. Poluarea hidrosferei centrelor urbane... 111
3. 3. 6. Prevenirea poluării urbane... 112
3. 3. 7. Poluarea oraşului Bucureşti... 112
3. 4. Poluare termică... 115
3. 5. Poluare transfrontalieră... 116
3. 6. Poluarea provocată de sursele de producere a energiei electrice... 117
Capitolul 4
Optimul economic în condiţiile minimizării impactului de mediu... 119
4. 1. Armonizarea relaţiei dezvoltare economică - ecosisteme naturale... 119
4. 2. Evaluarea impactului de mediu... 120
4. 2. 1. Metodele şi tehnicile utilizate în evaluarea impactului de mediu... 122
4. 2. 2. Abordarea integrată a impactului de mediu... 124
4. 2. 3. Metodele de cuantificare globală a impactului de mediu... 126
4. 3. Corelaţia dintre creşterea economică şi echilibrul ecologic... 129
4. 3. 1. Evoluţia structurilor economice în funcţie de nivelul PIB... 131
4. 3. 2. Priorităţi de mediu, din perspectiva structurilor economice... 139
4. 4. Stabilirea optimului economic pentru activităţi antipoluante... 141
4. 4. 1. Priorităţi sociale aferente activităţilor de depoluare... 142
4. 4. 2. Structura costurilor economice şi sociale ale protecţiei mediului... 145
4. 5. Eficientizarea şi ecologizarea sectorului energetic naţional – un prim pas
spre o dezvoltare economică durabilă... 148
Capitolul 5
Politici ecologice în industrie... 157
5. 1. Managementul de mediu... 157
5. 1. 1. Sistemul de management de mediu... 158
5. 1. 2. Implementarea SMM... 159
Cuprins
7
5. 1. 3. Cerinţele implementării Sistemului de Management de Mediu... 160
5. 1. 4. Standarde care se referă la instrumente de management de mediu... 165
5. 2. Verificarea aplicării programelor de mediu şi evaluarea rezultatelor... 167
5. 2. 1. Auditarea Sistemului de Management de Mediu... 167
5. 2. 2. Monitoringul de mediu... 169
5. 2. 3. Analiza Sistemului de Management de Mediu... 170
5. 3. Conceptul de îmbunătăţire continuă... 170
5. 4. Sistemul comunitar de marcare ecologică a produselor... 172
5. 5. Tehnologii curate - nepoluante... 173
5. 5. 1. Dezvoltarea tehnologică în raport cu dezvoltarea economică... 173
5. 5. 2. Perspectivele tehnologice de dezvoltare durabilă... 175
5. 5. 3. Tehnologii curate aplicate în fabricile de ciment... 179
5. 6. Piaţa procedeelor şi utilajelor de depoluare... 181
5. 7. Managementul ecologic prin intermediul ciclului de viaţă al produsului... 183
5. 7. 1. Ecoproiectarea unui produs... 184
5. 7. 2. Viziunea strategică a firmei... 187
5. 7. 3. Modalităţi de reducere a poluării industriale... 191
5. 7. 4. O alternativă de gândire investiţională în acţiuni de depoluare... 192
Capitolul 6
Inovarea permanentă şi influenţa ei asupra competitivităţii firmelor... 195
6. 1. Clasificări ale tehnologiilor după criterii economice... 195
6. 2. Analiza potenţialului tehnologic al unei companii. Rolul tehnologiei în dobândirea
şi menţinerea avantajului concurenţial... 199
6. 3. Strategia tehnologică a firmei... 206
6. 4. Modalităţi de procurare a tehnologiilor... 209
6. 5. Criteriile ce determină calea de acces la o nouă tehnologie... 211
Capitolul 7
Aspecte juridice ale activităţii de protecţie a mediului... 215
7. 1. Evoluţia reglementărilor de mediu... 215
7. 2. Legislaţia de mediu... 219
7. 3. Răspunderea juridică în domeniul protecţiei mediului... 221
7. 4. Reglementări şi proceduri speciale... 225
7. 5. Reglementările economice şi juridice de protecţie a mediului... 226
Bibliografie...

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec