Plangerea impotriva actelor si masurilor procurorului. Practica judiciara

Plangerea impotriva actelor si masurilor procurorului. Practica judiciara
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Ediția: a III-a
Pagini: 392
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 08.07.2011
392 pagini

Aceasta a treia editie a culegerii, revizuita si adaugita, aduce ca noutate practica judiciara bogata ulterioara anului 2009, modificarile aduse institutiei prin Legea nr. 202/2010 si reglementarea plangerii impotriva actelor si masurilor procurorului prin Noul Cod de procedura penala.

Spetele selectate, insotite de note ale autorului, recursurile in interesul legii solutionate, deciziile Curtii Constitutionale si juriprudenta relevanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului sunt un instrument extrem de util in clarificarea numeroaselor probleme pe care le ridica aceasta institutie cu privire la procedura prealabila sesizarii instantei, obiectul controlului realizat de instanta in temeiul art. 2781 C. proc. pen., solutiile pronuntate de instanta, contestarea masurilor asiguratorii, restituirea lucrurilor.


Cuprins
Capitolul I. Procedura prealabilă sesizării instanţei____________ 1
1. Plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată,
formulată înainte de introducerea art. 2781 C. proc. pen.
prin Legea nr. 281/2003. Aplicabilitatea directă a
art. 21 din Constituţie _______________________________ 1
2. Plângere adresată direct instanţei. Inadmisibilitate_________ 3
3. Plângere adresată direct instanţei. Lipsa plângerii adresate
procurorului ierarhic superior. Hotărârea prin care se
soluţionează plângerea ______________________________ 5
4. Plângere adresată direct instanţei. Trimiterea plângerii la
parchet. Neagravarea situaţiei petenţilor în propria cale
de atac___________________________________________ 7
5. Plângere adresată direct instanţei. Introducerea alin. (13) al
art. 2781 C. proc. pen. Trimiterea la procurorul ierarhic
superior __________________________________________ 8
6. Adresă de comunicare a rezoluţiei de către procurorul
ierarhic superior celui care a emis soluţia de netrimitere în
judecată. Nerespectarea exigenţelor impuse de dispoziţiile
art. 278 C. proc. pen._______________________________ 10
7. Plângere de tergiversare. Scoaterea cauzei de pe rol şi
trimiterea plângerii parchetului_______________________ 13
8. Sesizarea instanţei prin trimiterea plângerii de către
procurorul ierarhic superior _________________________ 14
9. Formularea mai multor plângeri pe cale ierarhică în cadrul
Ministerului Public ________________________________ 15
10. Formularea plângerii în trepte, în cadrul Ministerului
Public. Admisibilitate ______________________________ 17
11. Calificarea de către procuror a plângerii formulate
în baza art. 278 C. proc. pen., ca plângere formulată în
baza art. 2781 C. proc. pen. şi trimiterea acesteia instanţei.
Inadmisibilitate ___________________________________ 20
12. Respectarea de către petent a exigenţelor impuse de
art. 278 C. proc. pen. Obligaţia instanţei de a analiza
temeinicia plângerii________________________________ 22
13. Soluţionarea plângerii de către procurorul ierarhic superior
adjunct. Consecinţe________________________________ 24
Plângerea împotriva actelor şi măsurilor procurorului
X
14. Imposibilitate obiectivă de soluţionare a plângerii de către
procurorul general. Soluţionarea plângerii de către
procurorul general adjunct al parchetului_______________ 27
15. Sancţiune cu caracter administrativ aplicată de prim-procurorul
adjunct. Procurorul ierarhic superior competent să soluţioneze
plângerea _______________________________________ 30
Capitolul al II-lea. Obiectul controlului realizat de instanţă în
temeiul art. 2781 C. proc. pen. ________________________ 33
16. Obiectul plângerii. Soluţia de netrimitere în judecată _____ 33
17. Lipsa unei soluţii de netrimitere în judecată.
Inadmisibilitatea plângerii __________________________ 34
18. Plângere împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi
penale, dispuse prin rechizitoriu. Inadmisibilitate ________ 35
19. Plângere împotriva procesului-verbal de începere a
urmăririi penale. Inadmisibilitate _____________________ 37
20. Plângere împotriva soluţiei de infirmare a rezoluţiei de
neîncepere a urmăririi penale. Inadmisibilitate __________ 40
21. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului prin care
s-a dispus completarea cercetărilor în cauză.
Inadmisibilitate___________________________________ 42
22. Plângere împotriva soluţiei pronunţate într-o anchetă
administrativă. Inadmisibilitate ______________________ 43
23. Plângere împotriva unei comunicări a parchetului.
Inadmisibilitate___________________________________ 45
24. Plângere împotriva unui referat de repartizare a unei
cauze între secţii. Inadmisibilitate ____________________ 46
25. Plângere împotriva unui referat al parchetului.
Inadmisibilitate___________________________________ 48
26. Cerere de recuzare a procurorului în cursul urmăririi
penale. Inadmisibilitatea plângerii adresate instanţei______ 49
27. Plângerea împotriva unui referat care are ca obiect
modul de soluţionare a corespondenţei între parchet şi
petiţionar. Inadmisibilitate __________________________ 50
28. Plângerea împotriva unui act de soluţionare a unei petiţii
potrivit procedurii prevăzute în O.G. nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de rezolvare a petiţiilor.
Inadmisibilitate___________________________________ 52
29. Plângere împotriva comunicării de transmitere a plângerii
organului competent. Inadmisibilitate _________________ 53
30. Plângere împotriva unei comunicări a Consiliului
Superior al Magistraturii. Inadmisibilitate ______________ 55
Cuprins
XI
31. Plângere contra unei comunicări a parchetului, fără
caracter procesual. Inadmisibilitate____________________ 56
32. Plângere împotriva dispoziţiei de disjungere a cauzei.
Inadmisibilitate ___________________________________ 57
33. Plângere împotriva ordonanţei de declinare.
Inadmisibilitate ___________________________________ 59
34. Plângere adresată instanţei împotriva tergiversării
soluţionării cauzei. Inadmisibilitate ___________________ 60
35. Plângere adresată instanţei împotriva tergiversării
soluţionării cauzei. Aplicarea directă a art. 13 din
Convenţia europeană a drepturilor omului ______________ 64
36. Schimbarea temeiului de drept al neînceperii urmăririi
penale. Inadmisibilitate_____________________________ 69
37. Rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale ca urmare
a lipsei autorizării organului competent. Schimbarea
temeiului soluţiei de netrimitere în judecată.
Inadmisibilitate ___________________________________ 71
Capitolul al III-lea. Judecata în primă instanţă. Aspecte
procedurale _______________________________________ 73
§1. Competenţa de soluţionare a plângerii __________________ 73
38. Stabilirea competenţei materiale în judecarea plângerii ____ 73
39. Instanţa competentă să judece plângerea împotriva
soluţiilor de netrimitere în judecată ___________________ 75
40. Determinarea competenţei materiale a instanţei __________ 77
41. Modificarea competenţei. Efecte _____________________ 78
42. Distincţia, sub aspectul competenţei materiale, între
apartenenţa sau nu a intimatului la structurile poliţiei
judiciare ________________________________________ 80
43. Competenţă materială în judecarea cauzelor privind pe
poliţişti. Concurs de legi ____________________________ 82
44. Competenţă după calitatea persoanei. Infracţiuni săvârşite
de avocaţi din cadrul Baroului Constituţional____________ 84
45. Infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate
intelectuală şi industrială. Competenţă _________________ 86
46. Competenţa instanţei în caz de indivizibilitate ___________ 89
47. Rechizitoriul prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire
penală a unui învinuit şi trimiterea în judecată a unui
inculpat. Strămutarea judecării cauzei privind pe inculpat.
Efecte privind competenţa de soluţionare a plângerii
împotriva soluţiei de netrimitere în judecată_____________ 92
48. Efectele strămutării plângerii împotriva rezoluţiilor sau
ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată ______ 94
Plângerea împotriva actelor şi măsurilor procurorului
XII
49. Plângere pe calea contenciosului administrativ împotriva
soluţiei de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate _______ 97
50. Plângere împotriva soluţiei de netrimitere în judecată,
dispusă prin rechizitoriu. Competenţă materială ________ 100
51. Competenţă după calitatea persoanei. Modificare legislativă.
Căi de atac. Instanţa competentă ____________________ 102
52. Plângere adresată unei alte instanţe decât cea competentă
după materie sau după calitatea persoanei _____________ 103
§2. Termenul de introducere a plângerii ___________________ 107
53. Plângerea adresată instanţei înainte de introducerea
art. 2781 C. proc. pen. prin Legea nr. 281/2003. Termen
de declarare ____________________________________ 107
54. Termenul de introducere a plângerii _________________ 109
55. Depăşirea termenului de 20 de zile de la comunicarea
rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Tardivitate___ 112
56. Nerespectarea termenului prevăzut în art. 278 alin. (3)
C. proc. pen. Inadmisibilitatea plângerii introduse la
judecător_______________________________________ 113
57. Depăşirea termenului de 20 de zile pentru formularea
plângerii la procurorul ierarhic superior. Imposibilitatea
analizării fondului cauzei __________________________ 115
58. Depăşirea termenului de 20 de zile pentru formularea
plângerii la procurorul ierarhic superior. Consecinţe_____ 117
59. Analiza pe fond a plângerii tardiv introduse la prim-procuror.
Consecinţe _____________________________________ 118
60. Neindicarea de către procurorul ierarhic superior a
termenului pentru introducerea plângerii la instanţă.
Consecinţe _____________________________________ 122
61. Plângere respinsă ca tardivă de procurorul ierarhic superior.
Obligaţia instanţei de a examina fondul cauzei _________ 123
62. Termenul de introducere a plângerii la instanţă. Data
de la care curge__________________________________ 127
63. Nerespectarea de către procurorul ierarhic superior a
termenului de 20 de zile pentru soluţionarea plângerii.
Obligaţia petentului de a sesiza instanţa în termen
de 40 de zile de la data depunerii plângerii la procurorul
ierarhic superior _________________________________ 129
64. Respingerea plângerii, ca tardivă, în condiţiile art. 2781
alin. (2) C. proc. pen. Menţinerea soluţiei atacate.
Punerea în discuţie a excepţiei tardivităţii _____________ 131
65. Nerespectarea de către petent a termenului de 20 de zile de la
expirarea termenului de 20 de zile în care procurorul ierarhic
Cuprins
XIII
superior trebuia să soluţioneze plângerea. Termen de
recomandare ____________________________________ 133
66. Termenul de introducere a plângerii. Modul de calcul ____ 135
67. Motivele pentru care plângerea nu a fost soluţionată de
către procurorul ierarhic superior în termenul de
20 de zile prevăzut de lege. Consecinţe _______________ 138
68. Repunere în termenul de introducere a plângerii.
Inaplicabilitate __________________________________ 140
69. Înştiinţarea petentului cu privire la modul de rezolvare a
plângerii. Consecinţe cu privire la data de la care curge
termenul de sesizare a instanţei______________________ 142
70. Sesizarea altui procuror ierarhic superior decât cel
competent să soluţioneze plângerea. Consecinţe cu privire
la calculul termenului de formulare a plângerii în faţa
judecătorului ____________________________________ 144
71. Plângere adresată instanţei. Articolul IX pct. 5 din
Legea nr. 281/2003. Tardivitate _____________________ 147
72. Plângerea împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată
pronunţate înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 281/2003.
Data de la care curge termenul de introducere a
plângerii _______________________________________ 148
73. Prescripţia răspunderii penale. Articolul IX pct. 5 din
Legea nr. 281/2003 _______________________________ 150
§3. Persoanele care pot formula plângere __________________ 151
74. Persoanele care pot formula plângere _________________ 151
75. Persoană vătămată. Persoană ale cărei interese legitime
sunt vătămate prin soluţia de netrimitere în judecată.
Înţeles _________________________________________ 154
76. Plângere formulată de o organizaţie neguvernamentală,
conform O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Condiţii ___ 156
77. Agenţia Naţională de Integritate. Calitate procesuală_____ 160
78. Persoane ale căror interese legitime sunt vătămate.
Fundaţie _______________________________________ 165
79. Persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate.
Proprietarul bunului avariat ________________________ 168
80. Formularea plângerii prin mandatar. Condiţii___________ 170
§4. Aspecte privind citarea şi participarea părţilor şi a
procurorului la judecata plângerii ___________________ 172
81. Citarea petentului deţinut la judecarea plângerii. Nulitate
absolută. Asistenţă juridică _________________________ 172
82. Participarea procurorului la judecarea plângerii. Lipsa
concluziilor pe fondul cauzei. Nulitate ________________ 175
Plângerea împotriva actelor şi măsurilor procurorului
XIV
83. Participarea procurorului la judecarea cauzei. Inexistenţa
vreunui motiv de incompatibilitate___________________ 176
84. Obligativitatea citării persoanelor faţă de care s-a dispus
soluţia de netrimitere în judecată ____________________ 177
85. Obligativitatea citării intimatului. Obligativitatea ataşării
dosarului de urmărire penală _______________________ 179
86. Neprezentarea în faţa instanţei a intimaţilor. Legala citare
a acestora. Îndeplinirea cerinţelor legale ______________ 180
87. Extinderea de către instanţă a plângerii contra unor
persoane care nu au format obiectul urmăririi.
Inadmisibilitate__________________________________ 181
§5. Regimul probelor__________________________________ 182
88. Proba cu martori. Inadmisibilitate ___________________ 182
§6. Incidente în judecata plângerii _______________________ 183
89. Admiterea plângerii şi reţinerea cauzei spre judecare.
Incompatibilitatea judecătorului care a pronunţat
încheierea. Consecinţe ____________________________ 183
90. Plângere admisă în baza art. 2781 alin. (8) lit. c) C. proc. pen.
Excepţie de neconstituţionalitate invocată în recurs.
Legătura cu soluţionarea cauzei _____________________ 188
91. Omisiunea instanţei de a menţiona în minută numele
unuia dintre petenţi. Modificarea actului procedural _____ 191
§7. Acte procesuale de dispoziţie_________________________ 192
92. Renunţare la judecarea plângerii împotriva soluţiei de
netrimitere în judecată. Obligaţia instanţei de a lua act de
renunţare_______________________________________ 192
93. Aprecierea greşită a manifestării de voinţă a petentului
în sensul retragerii plângerii. Casarea cauzei cu trimitere
spre rejudecare __________________________________ 195
94. Retragerea plângerii. Cheltuieli judiciare. Lipsa cererii
părţii intimate ___________________________________ 196
95. Solicitarea pentru prima dată în recurs a cheltuielilor
judiciare efectuate în primă instanţă__________________ 197
Capitolul al IV-lea. Soluţiile pronunţate în primă instanţă ____ 199
96. Admiterea plângerii şi trimiterea cauzei la parchet.
Obligaţiile organului de urmărire penală ______________ 199
97. Admiterea plângerii, desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea
cauzei la procuror în vederea începerii urmăririi penale __ 203
98. Admiterea plângerii. Fapte şi împrejurări ce urmează a fi
constatate ______________________________________ 205
99. Trimiterea cauzei la procuror în vederea redeschiderii
urmăririi penale. Cuprinsul dispozitivului _____________ 206
Cuprins
XV
100. Admiterea plângerii, desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea
cauzei procurorului în vederea redeschiderii cercetărilor
penale _________________________________________ 212
101. Admiterea plângerii, desfiinţarea rezoluţiei de neîncepere a
urmăririi penale şi trimiterea cauzei procurorului în vederea
refacerii cercetărilor ______________________________ 215
102. Desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea cauzei la procuror
pentru completarea actelor premergătoare. Indicarea în
considerente a faptelor şi împrejurărilor ce urmează a fi
constatate şi prin care mijloace de probă. Situaţiile în care se
poate dispune soluţia prevăzută de art. 2781 alin. (8) lit. c)
C. proc. pen. ____________________________________ 218
103. Alegaţii privind rele tratamente. Desfăşurarea unei anchete
efective. Nelegalitatea soluţiei de trimitere a cauzei la
procuror pentru suplimentarea actelor premergătoare ____ 223
104. Nepronunţarea procurorului asupra unei fapte pentru
care s-a formulat plângere. Admiterea plângerii şi
trimiterea cauzei la parchet _________________________ 231
105. Neindicarea persoanelor faţă de care s-a dispus soluţia de
netrimitere în judecată. Admiterea plângerii şi trimiterea
cauzei la parchet _________________________________ 232
106. Plângere respinsă în mod greşit ca tardivă de procurorul
ierarhic superior. Obligaţia instanţei de a soluţiona
plângerea pe fond ________________________________ 234
107. Plângere împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire
penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ.
Admiterea plângerii. Achitare_______________________ 237
108. Plângere formulată de învinuit împotriva dispoziţiei
de scoatere de sub urmărire penală cuprinsă în rechizitoriu.
Soluţii _________________________________________ 239
109. Admiterea plângerii, desfiinţarea soluţiei atacate şi
trimiterea cauzei la parchet în vedere începerii
urmăririi penale. Efectele strămutării _________________ 243
110. Trimiterea cauzei la procuror în vederea începerii urmăririi
penale. Obligaţia procurorului sub aspectul faptelor şi
împrejurărilor ce urmează a fi constatate şi al mijloacelor
de probă indicate_________________________________ 247
111. Trimiterea cauzei la parchet în vederea începerii urmăririi
penale. Obligaţiile procurorului _____________________ 250
112. Desfiinţarea rezoluţiei şi reţinerea cauzei spre judecare
de prima instanţă. Recurs. Casarea cauzei cu trimitere.
Obligaţiile instanţei care rejudecă cauza_______________ 252
Plângerea împotriva actelor şi măsurilor procurorului
XVI
113. Admiterea plângerii şi reţinerea cauzei spre judecare.
Procedura aplicabilă______________________________ 254
114. Soluţionarea definitivă a plângerii. Autoritate de lucru
judecat ________________________________________ 256
115. Greşita încetare a procesului penal pentru existenţa
autorităţii de lucru judecat. Principiul non reformatio
in peius________________________________________ 257
116. Greşita reţinere a incidenţei dispoziţiilor legale
referitoare la autoritatea de lucru judecat în ceea ce
priveşte actele emise de procuror____________________ 258
Capitolul al V-lea. Căile de atac împotriva hotărârilor
pronunţate în primă instanţă________________________ 263
117. Revizuirea hotărârii pronunţate în temeiul art. 2781
C. proc. pen. Inadmisibilitate _______________________ 263
118. Excepţie de neconstituţionalitate invocată într-o cerere
inadmisibilă. Inadmisibilitate_______________________ 264
119. Cerere de revizuire adresată direct instanţei. Trimiterea
cererii la procuror________________________________ 267
Capitolul al VI-lea. Contestarea măsurilor asigurătorii.
Restituirea lucrurilor ______________________________ 271
120. Contestarea măsurilor asigurătorii. Calificarea de către
instanţă a cererii ________________________________ 271
121. Contestarea măsurilor asigurătorii. Competenţă ________ 274
122. Contestarea măsurilor asigurătorii. Inadmisibilitatea
formulării cererii pe cale separată ___________________ 276
123. Contestarea măsurilor asigurătorii. Bunuri ce nu constituie
mijloc de probă__________________________________ 278
124. Plângere în faţa judecătorului împotriva ordonanţei prin
care s-a dispus, în cursul urmăririi penale, instituirea
sechestrului asigurător. Inadmisibilitate_______________ 280
125. Contestarea în faţa instanţei a măsurilor asigurătorii luate
în cursul urmăririi penale. Trimiterea plângerii la organul
judiciar competent _______________________________ 284
126. Plângere adresată instanţei împotriva măsurii asigurătorii
luate de procuror, în cursul urmăririi penale.
Inadmisibilitate__________________________________ 286
127. Plângere împotriva măsurii asigurătorii. Competenţa de
soluţionare a plângerii în cursul judecăţii______________ 290
128. Restituirea lucrurilor. Competenţă ___________________ 291
129. Restituirea lucrurilor ridicate, după soluţionarea
definitivă a procesului penal. Acţiune civilă ___________ 294
Cuprins
XVII
Capitolul al VII-lea. Recursuri în interesul legii _____________ 296
130. Plângere adresată direct instanţei. Inadmisibilitate_______ 296
131. Admiterea plângerii şi reţinerea cauzei spre soluţionare.
Incompatibilitatea judecătorului _____________________ 298
132. Respingerea plângerii. Obligarea petentului la plata
cheltuielilor judiciare avansate de stat ________________ 300
133. Hotărâre definitivă pronunţată în temeiul art. 2781
alin. (8) lit. a) C. proc. pen. Inadmisibilitatea revizuirii ___ 302
134. Plângere împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi
penale sau clasare ________________________________ 304
135. Plângerea împotriva altor acte sau măsuri decât soluţiile
de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate_____________ 307
136. Plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată.
Asistenţă juridică ________________________________ 309
137. Contestarea măsurilor asigurătorii. Competenţă_________ 311
138. Admiterea plângerii întemeiate pe dispoziţiile art. 2781
alin. (8) lit. b) C. proc. pen._________________________ 313
139. Obligaţia instanţei de a lua act de retragerea plângerii.
Hotărâre nesupusă niciunei căi de atac ________________ 315
140. Admiterea plângerii. Schimbarea temeiului de drept al
soluţiei ________________________________________ 317
141. Organul judiciar competent să soluţioneze plângerea
împotriva soluţiei prim-procurorului prin care s-a infirmat
soluţia procurorului de netrimitere în judecată __________ 321
142. Incidenţa cazului de incompatibilitate prevăzut de art. 49
alin. (4) C. proc. pen. în ipoteza trimiterii cauzei la
procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale _______ 323
143. Termenele prevăzute de art. 278 alin. (3) şi art. 2781
alin. (2) C. proc. pen. Termene de decădere ____________ 326
144. Soluţiile de netrimitere în judecată dispuse prin
rechizitoriu. Atacarea obligatorie a soluţiei la
procurorul ierarhic superior ________________________ 328
Capitolul al VIII-lea. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale____ 332
145. Plângerea împotriva actelor procurorului. Aplicabilitatea
directă a art. 21 din Constituţie______________________ 332
146. Admiterea plângerii şi reţinerea cauzei spre judecare.
Inexistenţa vreunei incompatibilităţi a judecătorului _____ 333
147. Admiterea plângerii şi reţinerea cauzei spre judecare.
Inadmisibilitatea atacării încheierii printr-un recurs
separat_________________________________________ 338
Plângerea împotriva actelor şi măsurilor procurorului
XVIII
148. Posibilitatea atacării pe calea procedurii prevăzute de
art. 2781 C. proc. pen. şi a altor acte ale procurorului
decât soluţia de netrimitere în judecată _______________ 339
149. Participarea procurorului la judecarea plângerii.
Inexistenţa vreunui motiv de incompatibilitate _________ 342
150. Examinarea plângerii numai pe baza lucrărilor şi a
materialului dosarului cauzei şi pe baza eventualelor
înscrisuri noi prezentate ___________________________ 343
Capitolul al IX-lea. Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului _______________________________ 346
151. Calea de atac împotriva soluţiilor de netrimitere în
judecată, direct, în temeiul art. 21 din Constituţie.
Ineficacitate ____________________________________ 346
152. Proba cu martori în cadrul procedurii prevăzute de
art. 2781 C. proc. pen._____________________________ 347
153. Epuizarea căilor de atac interne. Condiţii de apreciere ___ 357
Index alfabetic ________________________________________ 367

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec