Paradoxuri libertariene în teoria alegerii sociale. Volumul I + volumul II

Paradoxuri libertariene în teoria alegerii sociale. Volumul I + volumul II
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 320
Format: 17x24
Categoria: Economie

DESCRIERE

Orice proiect de cercetare începe cu identificarea unui spaţiu, a unei arii, în care cunoaşterea actuală poate fi considerată a fi insuficientă sau chiar greşită. Altfel spus, orice cercetător, indiferent de domeniul de cercetare, începe prin identificarea unei probleme, sau a mai multor probleme căreia/cărora el încearcă să îi/le ofere răspuns. Problema, în cazul lucrării de faţă, vizează, în principal, două aspecte. Primul are o importanţă la nivelul paradigmei, şi se referă la modul în care Teoria Alegerii Sociale (TAS) tratează, în mod tradiţional, regulile de agregare a informaţiilor introduse de indivizi în procesul alegerii sociale. Cel de-al doilea vizează un anumit rezultat încadrabil în Teoria Alegerii Sociale, şi se referă la modul în care poate fi interpretat acest rezultat, la relevanţa acestuia pentru cunoaşterea noastră în privinţa alegerilor colective.In primul volum al acestei cărţi am prezentat principalele realizări ale Teoriei Alegerii Sociale. M-am concentrat asupra soluţiilor date paradoxului libertarian Sen, in cadrul informaţional specific TAS, cel arrowian. Am propus, de asemenea, soluţii noi in acest cadru informaţional. Ceea ce nu am făcut in acest prim volum este analiza semnificaţiei cadrului informaţional arrowian şi a condiţionărilor impuse de acesta modelării teoriilor despre alegerea socială. Nu am discutat nici despre măsura in care extinderea acestui cadru informaţional elimină paradoxul lui Sen. Aceste două obiective sunt abordate in volumul al doilea.Autorul

Cuprins
Mulţumiri .................................................................................................................................. 7
Introducere ............................................................................................................................... 9
Capitolul 1
I. Identitatea Teoriei Alegerii Sociale .................................................................................. 13
1.1. Coordonatele paradigmei ............................................................................................ 14
1.1.1. Filosofia kuhniană a ştiinţei ............................................................................... 14
1.1.2. Istoria paradigmei .............................................................................................. 15
1.1.3. Lucrarea fondatoare a paradigmei .................................................................... 17
1.1.4. Cercetarea în cadrul paradigmei ....................................................................... 21
1.1.5. Arii de cercetare şi instrumente ......................................................................... 25
1.1.6. „Cine e cine” în Teoria Alegerii Sociale ........................................................... 28
1.2. Drepturi individuale şi problema anomaliei informaţionale ..................................... 32
1.2.1. Teorema de imposibilitate a unui paretian libertarian ...................................... 33
1.2.2. Teorema de imposibilitate a libertarienilor compatibili .................................... 36
1.2.3. Drepturi individuale şi criza informaţională în Teoria Alegerii Sociale ........... 38
I.*1 Identitatea Teoriei Alegerii Sociale ................................................................................ 41
1.x.* Notaţii, definiţii şi un rezultat preliminar ................................................................ 41
1.2.* Coordonatele paradigmei .......................................................................................... 44
1.2.1.* Istoria paradigmei: Borda, Condorcet, Dodgson ............................................. 44
1.2.2.* Teorema generală de posibilitate Arrow .......................................................... 49
1.2.3.* Teorema May .................................................................................................... 52
1.3.* Problema schimbării de paradigmă .......................................................................... 56
1.3.1.* Teorema de imposibilitate a unui paretian libertarian .................................... 56
1.3.2.* Teorema Gibbard – imposibilitatea libertarienilor compatibili ....................... 60
Capitolul 2
II. Soluţii ale teoremei de imposibilitate a unui paretian libertarian ................................ 65
2.1. Soluţii prin alterarea condiţiei domeniului universal ............................................... 66
2.1.1. Restricţiile Fine (1975), Farrell (1976), Breyer-Gigliotti (1980)
şi Craven (1982) ................................................................................................. 68
2.1.2. Restricţia Breyer (1977) ..................................................................................... 71
2.2. Soluţii prin reformularea condiţiei libertariene ......................................................... 72
2.2.1. Soluţia Hillinger-Lapham ................................................................................... 72
2.2.2. Soluţiile Gibbard ................................................................................................ 73
2.2.3. Soluţia Blau ........................................................................................................ 75
2.2.4. Soluţia Gaertner-Kruger .................................................................................... 77
1 Semnul „*”, indică abordarea formală. Fiecare capitol va avea o parte în limbaj natural şi una în
limbaj formal.
Paradoxuri libertariene î 6 n Teoria Alegerii Sociale. Volumul 1
2.3. Soluţii prin restricţionarea condiţiei Pareto slabe ..................................................... 78
2.3.1. Restricţia Sen-Suzumura .................................................................................... 78
2.3.2. Restricţia Austeen-Smith..................................................................................... 79
2.3.3. Restricţia Saari ................................................................................................... 80
2.3.4. Restricţia List...................................................................................................... 81
2.4. Restricţii alternative ale condiţiilor U,P şi L ............................................................. 82
2.4.1. Restricţionarea domeniului universal prin preferinţe empatice tari .................. 82
2.4.2. Restricţionarea domeniului universal la preferinţe liberale slabe ..................... 83
2.4.3. Reformularea condiţiei libertariene prin preferinţe minmax ............................. 83
2.4.4. Reformularea condiţiei Pareto prin preferinţe libertariene
minimal-raţionale .............................................................................................. 84
2.4.5. Amendarea condiţiei Pareto prin preferinţe disjunct-monotone ........................ 85
2.5. Criterii pentru admisibilitatea soluţiilor paradoxului Sen ......................................... 87
2.5.1. Proprietatea de eficacitate pentru societăţi reale (esr) ...................................... 87
2.5.2. Proprietatea de fidelitate ideologică (fid) .......................................................... 91
2.5.3. Analiza soluţiilor paradoxului Sen pe baza proprietăţilor (esr) şi (fid) ............ 93
II.* Soluţii ale teoremei de imposibilitate a unui paretian libertarian ............................. 97
2.1.* Soluţii prin alterarea condiţiei domeniului universal ............................................. 97
2.1.1.* Restricţiile Fine (1975), Farrell (1976), Breyer-Gigliotti (1980)
şi Craven (1982) ............................................................................................. 97
2.1.2.* Restricţia Breyer ............................................................................................. 99
2.2.* Soluţii prin reformularea condiţiei libertariene ..................................................... 105
2.2.1.* Soluţia Hillinger-Lapham ............................................................................. 105
2.2.2.* Soluţiile Gibbard .......................................................................................... 106
2.2.3.* Soluţiia Blau ................................................................................................. 110
2.2.4.* Soluţiia Gaertner-Kruger ............................................................................. 114
2.3.* Soluţii prin alterarea condiţiei Pareto slabe ........................................................... 116
2.3.1.* Restricţia Sen-Suzumura ............................................................................... 116
2.3.2.* Restricţia Austeen-Smith ............................................................................... 118
2.3.3.* Restricţia Saari ............................................................................................. 120
2.3.4.* Restricţia List ................................................................................................ 122
2.4.* Restricţii alternative ale condiţiilor U, P şi L ......................................................... 122
2.4.1.* Restricţionarea domeniului universal prin preferinţe empatice tari ............ 122
2.4.2.* Restricţionarea domeniului universal la preferinţe liberale slabe ............... 124
2.4.3.* Restricţia condiţiei libertariene prin preferinţe minmax .............................. 125
2.4.4.* Amendarea condiţiei Pareto prin preferinţe libertariene
minimal-raţionale ........................................................................................ 127
2.4.5.* Amendarea condiţiei Pareto prin preferinţe disjunct-monotone .................. 130
2.5.* Criterii pentru admisibilitatea soluţiilor paradoxurilor Sen-Gibbard ................... 134
2.5.1.* Analiza soluţiilor paradoxului Sen pe baza (esr) şi (fid) .............................. 134
Bibliografie ........................................................................................................................... 139
Cuprins
Introducere ........................................................................................................................................
Capitolul 1. Analiza informaţională a paradoxului libertarian ...................................................
1.1. Funcţii şi funcţionali de bunăstare sociala şi problema welfarismului .................................
1.1.1. Funcţii de bunăstare ....................................................................................................
1.1.2. Funcţionali de bunăstare socială Sen (1997a), (1979a) ..............................................
1.1.3. Funcţii de bunăstare socială în cadrul informaţional arrowian ..................................
1.1.4. Problema welfarismului ...............................................................................................
1.2. Analiza informaţională a paradoxului lui Sen ......................................................................
1.2.1. Aspecte de invarianţă ale condiţiei libertariene ..........................................................
1.2.2. Aspecte de invarianţă ale condiţiei paretiene ..............................................................
1.2.3. Problema welfarismului şi a necesităţii condiţiilor .....................................................
1.3. Paradoxul libertarian în alte cadre informaţionale ...............................................................
I.* Analiza informaţională a paradoxului libertarian ...................................................................
1.1.* Funcţii şi funcţionali de bunăstare socială şi problema welfarismului ................................
1.1.1.* Funcţii de bunăstare ................................................................................................
1.1.2.* Funcţionali de bunăstare socială .............................................................................
1.1.4.* Problema welfarismului ...........................................................................................
1.2.* Analiza informaţională a paradoxului libertarian ..............................................................
1.2.1.* Aspecte de invarianţă ale condiţiei libertariene: teoremele Xu (1990) ...................
1.2.3.* Problema welfarismului şi a necesităţii condiţiilor .................................................
1.2.3a.* Epidemia paretiană ....................................................................................
1.2.3b.* Epidemia nonimpunerii: teoremele Kelsey ................................................
1.2.3.b1.* Paradoxul libertarian formulat cu nonimpunerea ....................
1.2.3.b.2.* Epidemia nonimpunerii cu independenţa .................................
1.3. Paradoxul libertarian în alte cadre informaţionale ..............................................................
Capitolul 2. Teorii libertariene ale drepturilor şi cadrul informaţional TAS .............................
2.1. Teoria praxiologică a alegerilor colective .............................................................................
2.1.1. Praxiologia...................................................................................................................
2.1.2. Drepturi naturale libertariene .....................................................................................
2.1.3. Alienabilitate şi inalienabilitate ...................................................................................
2.1.4. Teoria preferinţei demonstrate ....................................................................................
2.1.5. Raţionalitatea individuală ............................................................................................
2.1.6. Principiul unanimităţii .................................................................................................
2.1.7. Paradoxul libertarian şi teoria praxiologică a alegerilor colective ............................
2.2. Teoria nozickiană a constrângerilor colaterale .....................................................................
2.2.1. Teoria constrângerilor colaterale ................................................................................
2.2.2. Paradoxul libertarian şi soluţia nozickiană ............................................................... ..
2.2.3. Teoria nozickiană a dreptăţii în transfer şi critica lui Perelli-Minetti .........................
2.3. Soluţii prin lărgirea cadrului informaţional ..........................................................................
2.3.1. Extinderea Vallentyne sau „cum se pot combina consideraţiile despre libertate cu
optimalitatea pareto” .........................................................................................................................
Paradoxuri libertariene î 6 n Teoria Alegerii Sociale. Volumul 2
2.3.2. Extinderea von Hees sau „decizie colectivă libertariană: un nou cadru” ..................
2.3.3. Compatibilitatea cadrelor informaţionale şi soluţiilor Vallentyne şi Hees
cu libertarianismul nozickian şi cu libertarianismul praxiologic ................................
2.3.3.a. Cadrul informaţional şi soluţiile Vallentyne....................................................
2.3.3.b. Cadrul informaţional şi soluţiile Hees .............................................................
II.* Teorii libertariene ale drepturilor şi cadrul informaţional TAS ............................................
2.1.* Teoria praxiologică a alegerilor colective .........................................................................
2.1.7.a* Drepturi inalienabile şi suveranitate cetăţenească ..............................................
2.2.* Teoria nozickiană a constrângerilor colaterale .................................................................
2.2.2a.* Paradoxul libertarian şi soluţia nozickiană în cadrul informaţional arrowian ...
2.2.2b.* Libertarianism pe alternative simple ....................................................................
2.2.2c.* Drepturi individuale transferabile pe alternative simple ......................................
2.2.2d.* Soluţia nozickiană în cadru informaţional extins .................................................
2.3.* Soluţii prin lărgirea cadrului informaţional .......................................................................
2.3.1.* Extinderea Vallentyne sau „cum se pot combina consideraţiile despre libertate
cu optimalitatea pareto” .....................................................................................................................
2.3.2.* Extinderea von Hees sau „decizie colectivă libertariană: un nou cadru” ............
2.3.3.* Compatibilitatea cadrelor informaţionale şi soluţiilor Vallentyne
şi Hees cu libertarianismul nozickian şi cel praxiologic ........................................
2.3.3a.* Cadrul informaţional şi soluţiile Vallentyne .......................................................
2.3.3b.* Cadrul informaţional şi soluţiile Hees.................................................................
Concluzii ............................................................................................................................................
Bibliografie.........................................................................................................................................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.086 sec