Paradoxuri libertariene în teoria alegerii sociale. Preferințe individuale și preferințe sociale. Ediția a doua

Preț: 27,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 298
Format: 17x24

DESCRIERE

Cea de-a doua ediție a cărții Paradoxuri Libertariene în Teoria Alegerii Sociale apare ca răspuns pentru două probleme pe care le-am întâmpinat cu prima ediție. În primul rând, o parte dintre cumpărătorii celei dintâi ediții (de multe ori, prieteni sau oameni care interacționează cu mine frecvent) au considerat decizia mea de împărțire în două volume a fi fost una nu neapărat inspirată. În al doilea rând, ordonarea cărții în patru capitole (având o întindere substanțială) în limbaj natural, urmate de alte patru capitole în limbaj formal, părea a îngreuna lectura. Această nouă ediție rezolvă problemele menționate. Cartea apare acum într-un singur volum, iar capitolele au fost reordonate în așa fel încât fiecare problemă prezentată în limbaj natural să fie urmată imediat de prezentarea ei în limbaj formal. În acest mod, cititorul poate verifica, cu ușurință, demonstrațiile tuturor rezultatelor prezentate în limbaj natural, fără a mai fi nevoit să răsfoiască toată cartea.

În același timp, cea de-a doua ediție îmi oferă oportunitatea de a finisa conținutul cății. Am reformulat, așadar, unele argumente și am renunțat la unele secțiuni prezentate în prima ediție. După trei ani de la finalizarea acestei lucrări, am simțit că unele dintre rezultatele prezentate nu fac parte, în mod necesar, din argumentul principal al acesteia. Am renunțat, de aceea, la demonstrațiile alternative ale teoremei May, la discuția despre paradoxul libertarian în cadre informaționale alternative, sau la problema criticii lui Perelli-Minetti la adresa teoriei nozickiene a dreptății, pentru a oferi doar câteva exemple. De asemenea, am clarificat unele dintre argumentele și notațiile care mi-au fost semnalate a fi fost neclare. Sper ca toate aceste modificări să ofere o experiență mai plăcută a lecturii.

AutorulCuprins
Mulţumiri ................................................................................................................................. 9
Prefaţă pentru cea de-a doua ediţie ..................................................................................... 11
Introducere ............................................................................................................................. 13
Partea I. Identitatea Teoriei Alegerii Sociale ...................................................................... 17
Capitolul 1. Coordonatele paradigmei ................................................................................. 19
1.1. Filosofia kuhniană a ştiinţei ........................................................................................ 19
1.2. Istoria paradigmei ........................................................................................................ 20
1.3. Lucrarea fondatoare a paradigmei ............................................................................... 22
1.4. Cercetarea în cadrul paradigmei .................................................................................. 26
1.5. Arii de cercetare şi instrumente ................................................................................... 29
1.6. „Cine e cine” în Teoria Alegerii Sociale ..................................................................... 33
Capitolul 1.*1 Coordonatele paradigmei ............................................................................. 37
1.x.* Notaţii, definiţii şi un rezultat preliminar .................................................................. 37
1.2.* Istoria paradigmei: Borda, Condorcet, Dodgson ....................................................... 40
1.3.* Teorema generală de posibilitate Arrow ................................................................... 45
1.4.* Teorema May ............................................................................................................ 48
Capitolul 2. Drepturi individuale şi problema anomaliei informaţionale ........................ 51
2.1. Teorema de imposibilitate a unui paretian libertarian ................................................. 51
2.2. Teorema de imposibilitate a libertarienilor compatibili .............................................. 55
2.3. Drepturi individuale şi criza informaţională în Teoria Alegerii Sociale ..................... 56
Capitolul 2* Drepturi individuale şi problema anomaliei informaţionale ....................... 58
2.1.* Teorema de imposibilitate a unui paretian libertarian ............................................... 58
2.2.* Teorema Gibbard – imposibilitatea libertarienilor compatibili ................................. 61
Partea a II-a. Soluţii ale teoremei de imposibilitate a unui paretian libertarian ............. 67
Capitolul 3. Soluţii prin alterarea condiţiei domeniului universal .................................... 69
3.1. Restricţia Fine ............................................................................................................. 71
3.2. Restricţia Farrell .......................................................................................................... 71
3.3. Restricţia Craven ......................................................................................................... 72
3.4. Restricţia Breyer-Gigliotti ........................................................................................... 72
3.5. Restricţia Breyer .......................................................................................................... 73
Capitolul 3.* Soluţii prin alterarea condiţiei domeniului universal .................................. 75
3.1-4.* Restricţiile Fine, Farrell, Craven şi Breyer-Gigliotti ............................................. 75
3.5.* Restricţia Breyer ........................................................................................................ 77
1 Semnul „*” indică abordarea formală. Fiecare capitol va avea o parte în limbaj natural şi una în
limbaj formal.
Paradoxuri li 6 bertariene în Teoria Alegerii Sociale
Capitolul 4. Soluţii prin reformularea condiţiei libertariene............................................. 83
4.1. Soluţia Hillinger-Lapham ............................................................................................ 83
4.2. Soluţiile Gibbard ......................................................................................................... 84
4.3. Soluţia Blau ................................................................................................................. 86
4.4. Soluţia Gaertner-Kruger .............................................................................................. 88
Capitolul 4.* Soluţii prin reformularea condiţiei libertariene ........................................... 89
4.1.* Soluţia Hillinger-Lapham .......................................................................................... 89
4.2.* Soluţiile Gibbard ....................................................................................................... 90
4.3.* Soluţia Blau ............................................................................................................... 93
4.4.* Soluţia Gaertner-Kruger ............................................................................................ 97
Capitolul 5. Soluţii prin restricţionarea condiţiei Pareto slabe ....................................... 101
5.1. Restricţia Sen-Suzumura ........................................................................................... 101
5.2. Restricţia Austeen-Smith .......................................................................................... 102
5.3. Restricţia Saari .......................................................................................................... 103
5.4. Restricţia List ............................................................................................................ 104
Capitolul 5.* Soluţii prin restricţionarea condiţiei Pareto slabe ..................................... 105
5.1.* Restricţia Sen-Suzumura ......................................................................................... 105
5.2.* Restricţia Austeen-Smith......................................................................................... 107
5.3.* Restricţia Saari ........................................................................................................ 109
5.4.* Restricţia List .......................................................................................................... 110
Capitolul 6. Soluţii alternative şi criterii de selecţie a soluţiilor ...................................... 113
6.1. Restricţii alternative ale condiţiilor U, P şi L ........................................................... 113
6.1.1. Restricţionarea domeniului universal prin preferinţe empatice tari .................. 113
6.1.2. Restricţionarea domeniului universal la preferinţe liberale slabe ..................... 114
6.1.3. Reformularea condiţiei libertariene prin preferinţe minmax ............................ 114
6.1.4. Reformularea condiţiei Pareto prin preferinţe libertariene
minimal-raţionale ............................................................................................ 115
6.1.5. Amendarea condiţiei Pareto prin preferinţe libertariene disjunct-monotone .... 117
6.2. Criterii pentru admisibilitatea soluţiilor paradoxului Sen ......................................... 118
6.2.1. Proprietatea de eficacitate pentru societăţi reale (esr) ...................................... 119
6.2.2. Proprietatea de fidelitate ideologică (fid) ......................................................... 122
6.2.3. Analiza soluţiilor paradoxului Sen pe baza proprietăţilor (esr) şi (fid) ........... 124
Capitolul 6.* Soluţii alternative şi criterii de selecţie a soluţiilor .................................... 128
6.1.* Restricţii alternative ale condiţiilor U, P şi L .......................................................... 128
6.1.1.* Restricţionarea domeniului universal prin preferinţe empatice tari ................ 128
6.1.2.* Restricţionarea domeniului universal la preferinţe liberale slabe ................... 129
6.1.3.* Restricţia condiţiei libertariene prin preferinţe minmax ................................. 130
6.1.4.* Amendarea condiţiei Pareto prin preferinţe libertariene
minimal-raţionale ........................................................................................... 132
6.1.5.* Amendarea condiţiei Pareto prin preferinţe libertariene disjunct-monotone .. 135
6.2.* Criterii pentru admisibilitatea soluţiilor paradoxurilor Sen-Gibbard ...................... 139
6.2.1.* Analiza soluţiilor paradoxului Sen pe baza proprietăţilor (esr) şi (fid) ........... 140
Cuprins 7
Partea a III-a. Analiza informaţională a paradoxului libertarian .................................. 145
Capitolul 7. Funcţii şi funcţionali de bunăstare socială şi problema welfarismului ...... 147
7.1. Funcţii de bunăstare .................................................................................................. 147
7.2. Funcţionali de bunăstare socială ............................................................................... 151
7.3. Funcţii de bunăstare socială în cadrul informaţional arrowian.................................. 152
7.4. Problema welfarismului ............................................................................................ 159
Capitolul 7.* Funcţii şi funcţionali de bunăstare socială şi problema welfarismului .... 165
7.1.* Funcţii de bunăstare ................................................................................................ 165
7.2.* Funcţionali de bunăstare socială Sen (1997a), (1979a) ........................................... 165
7.4.* Problema welfarismului .......................................................................................... 166
Capitolul 8. Analiza informaţională a paradoxului lui Sen ............................................. 171
8.1. Aspecte de invarianţă ale condiţiei libertariene......................................................... 172
8.2. Aspecte de invarianţă ale condiţiei paretiene ............................................................ 176
8.3. Problema welfarismului şi a necesităţii condiţiilor ................................................... 183
Capitolul 8.* Analiza informaţională a paradoxului lui Sen ........................................... 189
8.1.* Aspecte de invarianţă ale condiţiei libertariene: teoremele Xu (1990) ................... 189
8.3.* Problema welfarismului şi a necesităţii condiţiilor ................................................. 193
8.3.a.* Epidemia paretiană .......................................................................................... 193
8.3.b.* Epidemia nonimpunerii: teoremele Kelsey ..................................................... 195
8.3.b.1.* Paradoxul libertarian formulat cu nonimpunerea................................. 195
8.3.b.2.* Epidemia nonimpunerii cu independenţa ............................................. 195
Partea a IV-a Teorii libertariene ale drepturilor şi cadrul informaţional TAS ............ 199
Capitolul 9. Teoria praxiologică a alegerilor colective ..................................................... 201
9.1. Praxiologia ................................................................................................................ 201
9.2. Drepturi naturale libertariene .................................................................................... 202
9.3. Alienabilitate şi inalienabilitate ................................................................................. 204
9.4. Teoria preferinţei demonstrate .................................................................................. 207
9.5. Raţionalitatea individuală .......................................................................................... 209
9.6. Principiul unanimităţii ............................................................................................... 211
9.7. Paradoxul libertarian şi teoria praxiologică a alegerilor colective ............................ 215
Capitolul 9.* Teoria praxiologică a alegerilor colective ................................................... 221
9.1.* Teoria praxiologică a alegerilor colective ............................................................... 221
9.1.1.a.* Drepturi inalienabile şi suveranitate cetăţenească ........................................ 221
Capitolul 10. Teoria nozickiană a constrângerilor colaterale .......................................... 225
10.1. Teoria constrângerilor colaterale ............................................................................. 225
10.2. Paradoxul libertarian şi soluţia nozickiană ............................................................. .226
Capitolul 10.* Teoria nozickiană a constrângerilor colaterale ........................................ 236
10.2.* Paradoxul libertarian şi soluţia nozickiană ........................................................... .236
10.2.a.* Paradoxul libertarian şi soluţia nozickiană în cadrul informaţional
arrowian .................................................................................................................... 236
10.2.b.* Libertarianism pe alternative simple ............................................................. 237
10.2.c.* Drepturi individuale transferabile pe alternative simple ............................... 238
10.2.d.* Soluţia nozickiană în cadru informaţional extins .......................................... 240
Paradoxuri li 8 bertariene în Teoria Alegerii Sociale
Capitolul 11. Soluţii prin lărgirea cadrului informaţional .............................................. 243
11.1. Extinderea Vallentyne sau „cum se pot combina consideraţiile
despre libertate cu optimalitatea Pareto” ................................................................ 243
11.2. Extinderea von Hees sau „decizie colectivă libertariană: un nou cadru” ................ 249
11.3. Compatibilitatea cadrelor informaţionale şi soluţiilor Vallentyne şi Hees
cu libertarianismul nozickian şi cel praxiologic .............................................................. 252
11.3.a. Cadrul informaţional şi soluţiile Vallentyne ................................................... 253
11.3.b. Cadrul informaţional şi soluţiile Hees ............................................................ 258
Capitolul 11.* Soluţii prin lărgirea cadrului informaţional ............................................ 263
11.1.* Extinderea Vallentyne sau „cum se pot combina consideraţiile
despre libertate cu optimalitatea Pareto” .............................................................. 263
11.2.* Extinderea von Hees sau „decizie colectivă libertariană: un nou cadru” .............. 269
11.3.* Compatibilitatea cadrelor informaţionale şi soluţiilor Vallentyne
şi Hees cu libertarianismul nozickian şi cel praxiologic ....................................... 273
11.3.a.* Cadrul informaţional şi soluţiile Vallentyne ................................................. 273
11.3.b.* Cadrul informaţional şi soluţiile Hees .......................................................... 277
Concluzii ............................................................................................................................... 279
Bibliografie ........................................................................................................................... 281

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0122 sec