O istorie ilustrată a diplomaţiei româneşti (1862-1947)

O istorie ilustrată a diplomaţiei româneşti (1862-1947)
Preț: 75,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2012
Pagini: 344
Format: 23x28,5
Categoria: Istorie

DESCRIERE

Volumul O istorie ilustrată a diplomaţiei romaneşti (1862-1947) oferă o panoramă ilustrată a diplomaţiei romaneşti, de la crearea statului roman modern – prin unirea Principatelor Moldovei şi Ţării Romaneşti (1859) – pană la integrarea deplină a Romaniei in sfera de hegemonie sovietică, la inceputul Războiului Rece (1947). Volumul este structurat pe trei capitole. Primul capitol, „Privire de ansamblu”, cuprinde o prezentare generală a diplomaţiei romaneşti, cu accent asupra momentelor importante de-a lungul unui secol in cadrul general european (1848-1947). Capitolul al doilea, „Diplomaţia Romaniei in perioada Vechiului Regat (1878-1914)”, prezintă evoluţia diplomaţiei romanești de după caştigarea independenţei (1877-1878), cand Romania a inceput să se manifeste pe arena internaţională ca actor de sine stătător, şi pană la declanşarea Primului Război Mondial (1914). Ultimul capitol, „Diplomaţia Romaniei in perioada 1914-1947”, prezintă eforturile diplomaţiei romaneşti de la debutul primei conflagraţii mondiale (1914) şi pană la momentul in care Romania a intrat definitiv in sfera de influenţă a Uniunii Sovietice (1947). Ediţia in limba engleză a apărut in decembrie 2010 şi a fost transmisă tuturor misiunilor diplomatice ale Romaniei din străinătate, in vederea distribuirii către marile biblioteci şi instituţii academice din ţările gazdă. Autorii au ilustrat textul cu un număr mare de imagini, care transmit – şi in acelaşi timp reinvie – evenimente, personalităţi politice şi diplomatice şi chiar climatul epocii, pentru a reda cat mai fidel situaţiile din trecut. Avand la bază o bogată documentare, atat surse diplomatice, cat şi literatură de specialitate, lucrarea constituie un necesar instrument de lucru pentru specialişti, dar şi o plăcută lectură pentru publicul larg. Lansarea cartii An Illustrated History of the Romanian Diplomacy (1862-1947) gives a large, illustrated view of the Romanian diplomacy since the creation of the Romanian modern state – by the union of the Moldavian and Wallachian Principalities (1859) – until the complete integration of Romania in the soviet hegemony sphere at the beginning of the Cold War (1947). The book is divided into three chapters. The first chapter, “Overview”, offers a general presentation of the Romanian diplomacy, emphasizing the important moments throughout a century in the general European backround (1848-1947). The second chapter, “Romanian Diplomacy During the Old Kingdom (1878-1914)” presents the evolution of the Romanian diplomacy after gaining independency (1877-1878), when Romania began to manifest itself as an independent actor, until the beginning of the First World War (1914). The last chapter, “Romanian Diplomacy During 1914-1947” is about the efforts of the Romanian diplomacy since the beginning of the First World War (1914) until Romania entered definitively in the sphere of influence of the Soviet Union (1947). The English edition of the book was published in December 2010 and was sent to all Romanian legations abroad in order to be distributed to important libraries and academic institutions in the respective countries. The authors illustrated the book with many pictures which convey – and at the same time, revive – events, diplomatic and political personalities, and the very climate of that time, in order to restore, as close to the reality as possible, the situations of the past. Based on rich documentation, diplomatic sources and literature, the book represents an essential tool for specialists, but also an agreeable reading for the general public. Une histoire illustrée de la diplomatie roumaine (1862-1947) Ce volume offre un panorama illustré de la diplomatie roumaine, depuis la constitution de l’Etat roumain moderne – suite à l’union des Principautés de Moldavie et de Valachie (1859) – jusqu’à l’intégration totale de la Roumanie dans la sphère d’hégémonie soviétique, au début de la Guerre froide (1947). Le volume est structuré en trois chapitres. Le premier, « Aperçu général », comprend une présentation d’ensemble de la diplomatie roumaine, avec une mise en évidence des moments les plus importants qui ont marqué un siècle, vus dans un cadre général européen (1848-1947). Le deuxième chapitre, « La diplomatie de la Roumanie pendant l’Ancien Royaume (1878-1914) », porte sur l’évolution de la diplomatie roumaine après la conquête de l’indépendance (1877-1878), lorsque la Roumanie a débuté sur la scène internationale en acteur autonome, jusqu’au déclenchement de la Première Guerre mondiale (1914). Le dernier chapitre, « La diplomatie de la Roumanie de 1914 à 1947 » présente les efforts de notre diplomatie dès le début de la première conflagration mondiale (1914), jusqu’au moment où la Roumanie est définitivement entrée dans la sphère d’influence de l’Union soviétique (1947). L’édition en anglais a paru en décembre 2010 et a été transmise à toutes les missions diplomatiques de la Roumanie à l’étranger, afin d’être distribuée aux grandes bibliothèques et aux institutions académiques des pays hôtes. Les auteurs ont illustré le texte à l’aide d’un grand nombre d’images qui transmettent, tout en les ranimant, des événements, des personnalités politiques et diplomatiques et le climat même de l’époque, afin que les situations décrites soient rendues le plus fidèlement possible. Bati sur une riche documentation (des sources diplomatiques, ainsi que de la littérature spécialisée), l’ouvrage constitue un instrument nécessaire pour le travail des spécialistes, mais aussi une lecture agréable pour un large public.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.063 sec