Noul Cod de procedura civila. Legea de punere in aplicare actualizat 25 februarie 2013

Noul Cod de procedura civila. Legea de punere in aplicare actualizat 25 februarie 2013
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 440
Categoria: Civil

DESCRIERE

Dupa cele doua editii de lucru publicate de Editura Hamangiu, va oferim acum noul Cod de procedura civila si intr-o editie de lux, cu dimensiuni speciale de buzunar si cu interiorul la doua culori, elegant si usor de citit. Cartea este tiparita intr-un format rezistent, cusut si brosat, pentru a inlatura riscul desprinderii paginilor, cu coperta solida si, in acelasi timp, flexibila.

Editia de fata cuprinde textul noului Cod, intrat in vigoare la 15 februarie 2013, cu modificarile aduse prin Legea nr. 206/2012 si O.U.G. nr. 4/2013. De asemenea, sunt redate in extras si dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare din Legea nr. 76/2012 si din Legea nr. 2/2013 pentru degrevarea instantelor judecatoresti.

Intrucat dispozitiile vechiului Cod de la 1865 se vor aplica inca multi ani de acum inainte, iar practicienii sunt nevoiti sa faca rapid corelatii intre textele noi si vechile reglementari, am identificat si am facut trimitere sub fiecare articol din noul Cod catre toate articolele corespondente din actele normative anterioare. Cartea mai include si o tabla de materii, precum si un index alfabetic detaliat, intocmite de redactia Editurii Hamangiu pentru a facilita cautarea prin cele 1133 de articole ale Codului de procedura civila


III • Listă de abrevieri ale reglementărilor frecvent citate
Cuprins general
Noul Cod de procedură civilă _________________________ 1
Index _________________________________________ 397
Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă - extras - ________________________ 421
Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea
instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea
punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă - extras -_ ________________________ 427
Tabla de materii • 2
Tabla de materii
Noul cod de procedură civilă
Art.
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil
1-28
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă
1-4
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil
5-23
Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă
24-28
CARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE
29-191
Titlul I. Acţiunea civilă
29-40
Titlul II. Participanţii la procesul civil
41-93
Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea
41-54
Capitolul II. Părţile
55-91
Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale
56-58
Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte
59-60
Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată
61-79
§1. Intervenţia voluntară
61-67
§2. Intervenţia forţată
68-79
I. Chemarea în judecată a altei persoane
68-71
II. Chemarea în garanţie
72-74
III. Arătarea titularului dreptului
75-77
IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane
78-79
Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată
80-89
§1. Dispoziţii generale
80-82
§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională
83-89
Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară
90-91
3 • Tabla de materii
Art.
Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil
92-93
Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti
94-147
Capitolul I. Competenţa materială
94-106
Secţiunea 1. Competenţa după materie
şi valoare
94-97
Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă
98-106
Capitolul II. Competenţa teritorială
107-121
Capitolul III. Dispoziţii speciale
122-128
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei
129-147
Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă
129-137
Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea
138-139
Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei
140-147
Titlul IV. Actele de procedură
148-179
Capitolul I. Forma cererilor
148-152
Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor
de procedură
153-173
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură
174-179
Titlul V. Termenele procedurale
180-186
Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri
187-191
CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASĂ
192-526
Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe
192-455
Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată
192-210
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
192-193
Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată
194-204
Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea
205-208
Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională
209-210
Capitolul II. Judecata
211-405
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
211-236
Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului
237-388
Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune
237-244
Subsecţiunea a 2-a. Excepţiile procesuale
245-248
Subsecţiunea a 3-a. Probele
249-365
§1. Dispoziţii generale
249-264
Tabla de materii • 4
Art.
§2. Dovada cu înscrisuri
265-308
I. Dispoziţii generale
265-268
II. Înscrisul autentic
269-271
III. Înscrisul sub semnătură privată
272-281
IV. Înscrisurile pe suport informatic
282-284
V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată
285-287
VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare
288
VII. Regimul altor înscrisuri
289-291
VIII. Administrarea probei cu înscrisuri
292-300
IX. Verificarea înscrisurilor
301-308
§3. Proba cu martori
309-326
I. Admisibilitatea probei cu martori
309-310
II. Administrarea probei cu martori
311-326
§4. Prezumţiile
327-329
§5. Expertiza
330-340
§6. Mijloacele materiale de probă
341-344
§7. Cercetarea la faţa locului
345-347
§8. Mărturisirea
348-358
I. Admisibilitatea probei
348-350
II. Interogatoriul
351-358
§9. Asigurarea probelor
359-365
Subsecţiunea a 4-a. Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici
366-388
Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond
a procesului
389-394
Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea
hotărârii
395-405
Capitolul III. Unele incidente procedurale
406-423
Secţiunea 1. Renunţarea la judecată
406-407
Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins
408-410
Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului
411-415
Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii
416-423
Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti
424-455
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
424-435
§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii
424-428
§2. Efectele hotărârii judecătoreşti
429-435
5 • Tabla de materii
Art.
Secţiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor
436-437
Secţiunea a 3-a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor
438-441
Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii
442-447
Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie
448-450
Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată
451-455
Titlul II. Căile de atac
456-513
Capitolul I. Dispoziţii generale
456-465
Capitolul II. Apelul
466-482
Capitolul III. Căile extraordinare de atac
483-513
Secţiunea 1. Recursul
483-502
Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare
503-508
Secţiunea a 3-a. Revizuirea
509-513
Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
514-521
Capitolul I. Recursul în interesul legii
514-518
Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
519-521
Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului
522-526
CARTEA A III-A. PROCEDURA
NECONTENCIOASĂ JUDICIARĂ
527-540
Titlul I. Dispoziţii generale
527-537
Titlul II. Dispoziţii speciale
538-540
CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ
541-621
Titlul I. Dispoziţii generale
541-547
Titlul II. Convenţia arbitrală
548-554
Titlul III. Tribunalul arbitral
555-570
Titlul IV. Procedura arbitrală
571-607
Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral
571-574
Capitolul II. Judecata
575-594
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale
595-600
Tabla de materii • 6
Art.
Capitolul IV. Hotărârea arbitrală
601-607
Titlul V. Desfiinţarea hotărârii arbitrale
608-613
Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale
614-615
Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat
616-621
CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ
622-913
Titlul I. Dispoziţii generale
622-725
Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite
622-631
Capitolul II. Titlul executoriu
632-642
Capitolul III. Participanţii la executarea silită
643-661
Capitolul IV. Efectuarea executării silite
662-704
Secţiunea 1. Sesizarea organului
de executare
662-671
Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită
672-685
Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor
686-688
Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori
689-695
Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite
696-698
Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării
699-701
Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite
702-704
Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită
705-710
Capitolul VI. Contestaţia la executare
711-719
Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială
720-721
Capitolul VIII. Întoarcerea executării
722-725
Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului
726-886
Capitolul I. Urmărirea mobiliară
726-811
Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări
726-729
Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare
730-779
§1. Sechestrarea bunurilor mobile
730-751
§2. Valorificarea bunurilor sechestrate
752-756
§3. Vânzarea la licitaţie publică
757-777
§4. Dispoziţii speciale
778-779
Secţiunea a 3-a. Poprirea
780-793
Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor
794-811
§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
794-798
7 • Tabla de materii
Art.
§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor
799-811
Capitolul II. Urmărirea imobiliară
812-862
Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite
812-817
Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare
818-825
Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi
826-827
Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică
828-855
§1. Formalităţile premergătoare vânzării
828-833
§2. Scoaterea în vânzare a imobilului
834-840
§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului
841-855
Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării
856-858
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale
859-862
Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită
863-886
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
863-867
Secţiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite
868-877
Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită
878-886
Titlul III. Executarea silită directă
887-913
Capitolul I Dispoziţii generale
887-891
Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile
892-894
Capitolul III Predarea silită a bunurilor imobile
895-901
Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face
902-913
Secţiunea 1. Dispoziţii comune
902-908
Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori
909-913
CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE
914-1.063
Titlul I. Procedura divorţului
914-934
Capitolul I. Dispoziţii comune
914-927
Capitolul II. Divorţul remediu
928-932
Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor
928-931
Secţiunea a 2-a. Divorţul din motive de sănătate
932
Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor
933-934
Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească
935-942
Tabla de materii • 8
Art.
Titlul III. Procedura de declarare a morţii
943-950
Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii
951-978
Capitolul I. Sechestrul asigurător
951-968
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
951-958
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile
959-968
Capitolul II. Poprirea asigurătorie
969-970
Capitolul III. Sechestrul judiciar
971-976
Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală
977-978
Titlul V. Procedura partajului judiciar
979-995
Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale
996-1.001
Titlul VII. Cererile posesorii
1.002-1.004
Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii
1.005-1.012
Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată
1.013-1.024
Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă
1.025-1.032
Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept
1.033-1.048
Capitolul I. Dispoziţii generale
1.033-1.038
Capitolul II. Procedura de evacuare
1.039-1.044
Capitolul III. Dispoziţii speciale
1.045-1.048
Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii
1.049-1.052
Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute
1.053-1.055
Titlul XIV. Cauţiunea judiciară
1.056-1.063
CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNAŢIONAL
1.064-1.132
Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor române
1.065-1.081
Capitolul I. Dispoziţii generale
1.065-1.077
Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă
internaţională a instanţelor române
1.078-1.081
Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional
1.082-1.092
9 • Tabla de materii
Art.
Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces
1.082-1.086
Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală
1.087-1.092
Titlul III. Eficacitatea hotărârilor străine
1.093-1.109
Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine
1.094-1.101
Capitolul II. Executarea hotărârilor străine
1.102-1.109
Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrate străine
1.110-1.132
Capitolul I. Procesul arbitral internaţional
1.110-1.122
Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine
1.123-1.132
DISPOZIŢII FINALE
1.133Titlu: Noul Cod de procedura civila. Legea de punere in aplicare
Subtitlu: actualizat 25 februarie 2013
Autori: ***
Editura: Hamangiu
Pagini: 440
Data aparititei: 7 Martie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-815-3

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.057 sec