Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat Vol. I - art. 1-526

Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat Vol. I - art. 1-526
Preț: 300,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2013
Pagini: 1316
Format: 17x24
Categoria: Noul Cod Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: Iulie 2013

Noul Cod de procedura civila – comentat si adnotat (vol. I - art. 1-526), sub coordonarea dlui prof. univ dr. Viorel Mihai Ciobanu, președintele Comisiei de elaborare a proiectului Legii nr. 134/2010, și a dlui conf. univ. dr. Marian Nicolae, membru al aceleiași comisii, este o lucrare completa, practica și explicativa care asigura „cheia” interpretarii, cunoașterii și aplicarii corecte, unitare și juste a noii reglementari procesuale civile, reglementare care constituie totodata dreptul comun (ius commune) pentru orice alte materii procesuale, cum sunt procedura contenciosului constituțional, a contenciosului administrativ general, contenciosului fiscal ori contenciosului penal, dupa caz.

Scris de un colectiv format, in mare parte, din membrii comisiilor de elaborare a proiectului Noului Cod de procedura civila și a proiectului legii pentru punerea in aplicare a acestuia, cu toții autori cu multa experiența și mare prestigiu profesional, primul volum, cuprinzand art. 1-526 (Titlul preliminar, Dispozițiile generale, Procedura contencioasa), ofera prima viziune analitica, integrala și integrata a noilor reguli de procedura civila și reprezinta, indiscutabil, un instrument de lucru indispensabil pentru orice teoretician și practician al dreptului, inclusiv pentru studenții, masteranzii și doctoranzii in drept civil, procesual civil sau public, dupa caz.

Colectivul de autori:

Flavius-Antoniu Baias – Conf. univ. dr., Decan al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti
Violeta Belegante – Consilier juridic, Ministerul Justitiei
Traian Briciu – Avocat, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti
Viorel Mihai Ciobanu – Avocat, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti
Claudiu Constantin Dinu – Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti
Bogdan Dumitrache – Executor judecatoresc, formator la Institutul National al Magistraturii
Gheorghe Florea – Avocat, Presedinte U. N. B. R., doctor in drept
Maria Fodor – Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Ecologica din Bucuresti
Iulian Gilca – Avocat, membru al Baroului Alba, doctor in drept
Decebal-Adrian Ghinoiu – Consilier juridic, Ministerul Justitiei, doctor in drept
Cristina Irimia – Judecator, Ministerul JustitieiAdina Nicolae – Judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, doctor in drept
Marian Nicolae – Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti
Evelina Oprina – Judecator la Tribunalul Ilfov, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”
Alina Radoi – Consilier juridic, director in Ministerul Justitiei
Mirela Stancu – Judecator, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti
Anisoara Stefanescu – Consilier juridic, Ministerul Justitiei
Mihaela Tabarca – Judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”
Nicolae Turcu – Presedinte al Sectiei de drept privat, Consiliul Legislativ
Mircea Ursuta – Avocat, Prodecan al Baroului Bihor, Lect. univ. dr., Universitatea din Oradea
Gheorghe-Liviu Zidaru – Judecator la Tribunalul Bucuresti, doctor in drept, Formator la Institutul National al Magistraturii

Date tehnice

Titlu: Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat
Pret: 300, 00 RON
ISBN: 978-606-673-053-4
Format: Academic, cartonat
Pagini: 1316
Cuprins
V
Cuprins
Cuvânt-înainte... IX
Abrevieri... XI
Bibliografi e generală... XIII
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă
şi principiile fundamentale ale procesului civil... 1
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă... 2
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil... 9
Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă... 61
Cartea I. Dispoziţii generale... 103
Titlul I. Acţiunea civilă... 107
Titlul II. Participanții la procesul civil... 147
Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea... 147
Capitolul II. Părţile... 173
Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale... 174
Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte... 183
Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată... 187
§1. Intervenţia voluntară... 187
§2. Intervenţia forţată... 202
I. Chemarea în judecată a altei persoane... 202
II. Chemarea în garanţie... 208
III. Arătarea titularului dreptului... 216
IV. Introducerea forţată în cauză, din ofi ciu, a altor persoane... 220
Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată... 225
§1. Dispoziţii generale... 225
§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională... 231
Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară... 241
Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil... 245
Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti... 253
Capitolul I. Competenţa materială... 257
Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare... 257
Cuprins
VI
Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea
obiectului cererii introductive de instanţă... 295
Capitolul II. Competenţa teritorială... 311
Capitolul III. Dispoziţii speciale... 351
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei... 380
Secţiunea 1. Necompetenţa şi confl ictele de competenţă... 380
Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea... 423
Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei... 432
Titlul IV. Actele de procedură... 442
Capitolul I. Forma cererilor... 444
Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură... 452
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură... 490
Titlul V. Termenele procedurale... 512
Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri... 528
Cartea a II-a. Procedura contencioasă... 543
Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe... 547
Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată... 547
Secţiunea 1. Dispoziţii generale... 547
Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată... 555
Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea... 579
Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională... 585
Capitolul II. Judecata... 589
Secţiunea 1. Dispoziţii generale... 589
Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului... 627
Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune... 627
Subsecţiunea a 2-a. Excepţiile procesuale... 640
Subsecţiunea a 3-a Probele... 655
§1. Dispoziţii generale... 658
§2. Dovada cu înscrisuri... 695
I. Dispoziţii generale... 695
II. Înscrisul autentic... 703
III. Înscrisul sub semnătură privată... 711
IV. Înscrisurile pe suport informatic... 724
V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau
sub semnătură privată... 727
VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare... 730
VII. Regimul altor înscrisuri... 731
Cuprins
VII
VIII. Administrarea probei cu înscrisuri... 734
IX. Verifi carea înscrisurilor... 743
§3. Proba cu martori... 754
I. Admisibilitatea probei cu martori... 754
II. Administrarea probei cu martori... 762
§4. Prezumţiile... 781
§5. Expertiza... 790
§6. Mijloacele materiale de probă... 810
§7. Cercetarea la faţa locului... 813
§8. Mărturisirea... 814
I. Admisibilitatea probei... 815
II. Interogatoriul... 820
§9. Asigurarea probelor... 833
Subsecţiunea a 4-a. Administrarea probelor de către avocaţi
sau consilieri juridici... 838
Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond a procesului... 858
Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii... 862
Capitolul III. Unele incidente procedurale... 891
Secţiunea 1. Renunţarea la judecată... 891
Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins... 896
Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului... 900
Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii... 910
Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti... 918
Secţiunea 1. Dispoziţii generale... 919
§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii... 919
§2. Efectele hotărârii judecătoreşti... 942
Secţiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor... 990
Secţiunea a 3-a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor... 993
Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii... 999
Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie... 1014
Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată... 1019
Titlul II. Căile de atac... 1033
Capitolul I. Dispoziţii generale... 1034
Capitolul II. Apelul... 1052
Capitolul III. Căile extraordinare de atac... 1100
Secţiunea 1. Recursul... 1100
Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare... 1147
Secțiunea a 3-a. Revizuirea... 1163
Cuprins
VIII
Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare... 1199
Capitolul I. Recursul în interesul legii... 1200
Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept... 1212
Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului... 1223
Tabel corespondențe NCPC – CPC din 1865... 1235
Index... 1255

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0423 sec