Noul Cod civil si legea de punere in aplicare - editia 2012

Noul Cod civil si legea de punere in aplicare - editia 2012
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2012
Ediția: a II-a
Pagini: 896
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data: 10.01.2012
896 pagini
Editia 2012 a noului Cod civil – formatul de buzunar, aduce cateva noutati, foarte utile pentru practicienii dreptului. Astfel, am redat sub fiecare articol din Cod dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare si am facut note de trimitere la intreaga legislatie conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si toate celelalte acte normative interne sau internationale incidente.
De asemenea, pentru ca dumneavoastra sa puteti face mai rapid corelatiile intre textele noului cod si vechile reglementari, acolo unde a fost cazul, am identificat si facut note de trimitere catre toate articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil.
Cartea mai cuprinde si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu, pentru a face mai usoara cautarea prin cele 2.664 de articole ale Codului.
Editia de fata pastreaza insa si atuurile editiei anterioare: formatul mic, de buzunar, usor de rasfoit, atat la birou, cat si in instanta, precum si interiorul elegant, la doua culori, usor de citit. Stim ca aceasta carte va fi foarte “muncita”, asa ca am tiparit-o in acelasi format rezistent, cusut si lipit, pentru a inlatura riscul desprinderii paginilor.

• TABLA DE MATERII
TABLA DE MATERII
NOUL COD CIVIL
Art. Pag.
Titlul preliminar. Despre legea civilă 1-24 23
Capitolul I. Dispoziţii generale 1-5 23
Capitolul II. Aplicarea legii civile 6-8 25
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii
civile
9-17 27
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor,
a actelor şi a faptelor juridice
18-24 29
CARTEA I. DESPRE PERSOANE 25-257 32
Titlul I. Dispoziţii generale 25-33 32
Titlul II. Persoana fi zică 34-103 34
Capitolul I. Capacitatea civilă a
persoanei fi zice
34-57 34
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă 34-36 34
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu 37-48 34
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a
morţii
49-57 38
Capitolul II. Respectul datorat fi inţei
umane şi drepturilor ei inerente
58-81 40
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 58-60 40
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate
şi la integritate ale persoanei fi zice
61-69 41
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al
demnităţii persoanei umane
70-77 44
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei
şi după decesul său
78-81 47
Capitolul III. Identifi carea persoanei fi zice 82-103 48
Secţiunea 1. Numele 82-85 48
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa 86-97 49
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă 98-103 53
TABLA DE MATERII • 2
Art. Pag.
Titlul III. Ocrotirea persoanei fi zice 104-186 55
Capitolul I. Dispoziţii generale 104-109 55
Capitolul II. Tutela minorului 110-163 57
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei 110-111 57
Secţiunea a 2-a. Tutorele 112-123 58
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie 124-132 62
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei 133-150 65
§1. Dispoziţii generale 133-135 65
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana
minorului
136-139 65
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile
minorului
140-150 66
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei 151-155 70
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei 156-163 71
Capitolul III. Ocrotirea interzisului
judecătoresc
164-177 74
Capitolul IV. Curatela 178-186 77
Titlul IV. Persoana juridică 187-251 79
Capitolul I. Dispoziţii generale 187-193 79
Capitolul II. Înfi inţarea persoanei juridice 194-204 81
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 194-195 81
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice 196-199 81
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei
juridice
200-204 83
Capitolul III. Capacitatea civilă a
persoanei juridice
205-224 84
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a
persoanei juridice
205-208 84
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi
funcţionarea persoanei juridice
209-224 86
§1. Capacitatea de exerciţiu 209-211 86
§2. Funcţionarea persoanei juridice 212-220 87
§3. Dispoziţii speciale 221-224 91
Capitolul IV. Identifi carea persoanei juridice 225-231 92
3 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Capitolul V. Reorganizarea persoanei
juridice
232-243 93
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice 244-251 97
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 244 97
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice 245-249 97
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale 250-251 99
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale 252-257 100
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE 258-534 104
Titlul I. Dispoziţii generale 258-265 104
Titlul II. Căsătoria 266-404 107
Capitolul I. Logodna 266-270 107
Capitolul II. Încheierea căsătoriei 271-289 108
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru
încheierea căsătoriei
271-277 108
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru
încheierea căsătoriei
278-289 110
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii
căsătoriei
290-292 113
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei 293-306 114
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei 293-296 114
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei 297-303 115
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei 304-306 117
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle
personale ale soţilor
307-311 118
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile
patrimoniale ale soţilor
312-372 119
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 312-338 119
§1. Despre regimul matrimonial în general 312-320 119
§2. Locuinţa familiei 321-324 122
§3. Cheltuielile căsătoriei 325-328 124
§4. Alegerea regimului matrimonial 329-338 124
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale 339-359 127
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri 360-365 134
TABLA DE MATERII • 4
Art. Pag.
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii
convenţionale
366-368 136
Secţiunea a 5-a. Modifi carea regimului
matrimonial
369-372 137
§1. Modifi carea convenţională 369 137
§2. Modifi carea judiciară 370-372 137
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei 373-404 139
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ 373-381 139
§1. Dispoziţii generale 373 139
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale
judiciară
374 139
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale
administrativă sau prin procedură notarială
375-378 140
§4. Divorţul din culpă 379-380 142
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ 381 143
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului 382-404 143
§1. Data desfacerii căsătoriei 382 143
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile
nepatrimoniale dintre soţi
383-384 144
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile
patrimoniale dintre soţi
385-395 145
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial 385-387 145
II. Dreptul la despăgubiri 388 146
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi 389 146
IV. Prestaţia compensatorie 390-395 147
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile
dintre părinţi şi copiii lor minori
396-404 148
Titlul III. Rudenia 405-482 150
Capitolul I. Dispoziţii generale 405-407 150
Capitolul II. Filiaţia 408-450 151
Secţiunea 1. Stabilirea fi liaţiei 408-440 151
§1. Dispoziţii generale 408-413 151
§2. Prezumţia de paternitate 414 153
§3. Recunoaşterea copilului 415-420 153
5 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
§4. Acţiuni privind fi liaţia 421-440 155
I. Contestarea fi liaţiei 421 155
II. Acţiunea în stabilirea fi liaţiei fată de mamă 422-423 155
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara
căsătoriei
424-428 155
IV. Acţiuni privind fi liaţia faţă de tatăl din
căsătorie
429-434 157
V. Dispoziţii comune privind acţiunile
referitoare la fi liaţie
435-440 160
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată
medical cu terţ donator
441-447 161
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului 448-450 163
Capitolul III. Adopţia 451-482 164
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 451-454 164
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei 455-468 165
§1. Persoanele care pot fi adoptate 455-458 165
§2. Persoanele care pot adopta 459-462 166
§3. Consimţământul la adopţie 463-468 167
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei 469-474 168
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei 475-482 170
Titlul IV. Autoritatea părintească 483-512 172
Capitolul I. Dispoziţii generale 483-486 172
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle
părinteşti
487-502 173
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti 503-507 177
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul
drepturilor părinteşti
508-512 179
Titlul V. Obligaţia de întreţinere 513-534 180
Capitolul I. Dispoziţii generale 513-515 180
Capitolul II. Persoanele între care există
obligaţia de întreţinere şi ordinea în care
aceasta se datorează
516-523 180
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de
întreţinere
524-528 183
TABLA DE MATERII • 6
Art. Pag.
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea
obligaţiei de întreţinere
529-534 184
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI 535-952 186
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în
general
535-554 186
Capitolul I. Despre bunuri în general 535-550 186
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor 535-546 186
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor 547-550 189
Capitolul II. Drepturile reale în general 551-554 190
Titlul II. Proprietatea privată 555-692 191
Capitolul I. Dispoziţii generale 555-566 191
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea
dreptului de proprietate privată
555-562 191
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de
proprietate privată
563-566 194
Capitolul II. Accesiunea 567-601 196
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 567-568 196
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară
naturală
569-576 197
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară
artifi cială
577-597 199
§1. Dispoziţii comune 577-579 199
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia 580 199
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu
caracter durabil asupra imobilului altuia
581-582 200
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu
caracter durabil asupra imobilului altuia
583-585 201
§5. Înţelesul unor termeni 586 202
§6. Dispoziţii speciale 587-597 203
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară 598-601 205
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului
de proprietate privată
602-630 206
Secţiunea 1. Limite legale 602-625 206
§1. Dispoziţii comune 602-603 206
§2. Folosirea apelor 604-610 207
7 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
§3. Picătura streşinii 611 209
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute
pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii
612-613 210
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului 614-616 211
§6. Dreptul de trecere 617-620 212
§7. Alte limite legale 621-625 213
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale 626-629 215
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare 630 217
Capitolul IV. Proprietatea comună 631-686 217
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 631-633 217
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită 634-645 218
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată 646-666 221
§1. Dispoziţii comune 646-647 221
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din
clădirile cu mai multe etaje sau apartamente
648-659 221
I. Părţile comune 648-652 221
II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor 653-658 223
III. Asociaţia de proprietari 659 225
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor
comune
660-666 225
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în
devălmăşie
667-668 228
Secţiunea a 5-a. Partajul 669-686 228
Capitolul V. Proprietatea periodică 687-692 235
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de
proprietate privată
693-772 238
Capitolul I. Superfi cia 693-702 238
Capitolul II. Uzufructul 703-748 243
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 703-708 243
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile
uzufructuarului şi ale nudului proprietar
709-745 244
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului
proprietar
709-722 244
TABLA DE MATERII • 8
Art. Pag.
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului
proprietar
723-736 248
§3. Dispoziţii speciale 737-745 251
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului 746-748 253
Capitolul III. Uzul şi abitaţia 749-754 255
Capitolul IV. Servituţile 755-772 256
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 755-764 256
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile
proprietarilor
765-769 258
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor 770-772 259
Titlul IV. Fiducia 773-791 260
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 792-857 266
Capitolul I. Dispoziţii generale 792-794 266
Capitolul II. Formele de administrare 795-801 267
Secţiunea 1. Administrarea simplă 795-799 267
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină 800-801 268
Capitolul III. Regimul juridic al administrării 802-845 268
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă
de benefi ciar
802-812 268
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi
ale benefi ciarului în raporturile cu terţii
813-817 271
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare 818-824 272
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi
delegarea
825-830 274
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate
sigure
831-836 275
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profi turilor şi a
pierderilor
837-841 277
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală 842-845 279
Capitolul IV. Încetarea administrării 846-857 279
Secţiunea 1. Cauzele de încetare 846-849 279
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea
bunurilor
850-857 281
Titlul VI. Proprietatea publică 858-875 283
9 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Capitolul I. Dispoziţii generale 858-865 283
Capitolul II. Drepturile reale
corespunzătoare proprietăţii publice
866-875 286
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 866 286
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare 867-870 286
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune 871-873 287
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu
gratuit
874-875 288
Titlul VII. Cartea funciară 876-915 288
Capitolul I. Dispoziţii generale 876-884 288
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare 885-901 292
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi
raporturi juridice
902-906 303
Capitolul IV. Rectifi carea înscrierilor de
carte funciară
907-915 306
Titlul VIII. Posesia 916-952 312
Capitolul I. Dispoziţii generale 916-921 312
Capitolul II. Viciile posesiei 922-927 314
Capitolul III. Efectele posesiei 928-948 315
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 928-929 315
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară 930-934 315
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii
mobiliare prin posesia de bună-credinţă
935-940 318
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea 941-947 319
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin
posesia de bună-credinţă
948 321
Capitolul IV. Acţiunile posesorii 949-952 322
CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI
LIBERALITĂŢI
953-1163 324
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în
general
953-962 324
Capitolul I. Dispoziţii generale 953-956 324
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului
de a moşteni
957-962 326
Titlul II. Moştenirea legală 963-983 328
TABLA DE MATERII • 10
Art. Pag.
Capitolul I. Dispoziţii generale 963-964 328
Capitolul II. Reprezentarea succesorală 965-969 329
Capitolul III. Moştenitorii legali 970-983 331
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor 970-974 331
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului 975 333
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi
colateralii privilegiaţi
976-981 333
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari 982 335
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari 983 335
Titlul III. Liberalităţile 984-1099 336
Capitolul I. Dispoziţii comune 984-1010 336
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare 984-986 336
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de
liberalităţi
987-992 337
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fi deicomisare 993-1000 339
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale 1001-1005 340
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi
sarcinilor
1006-1008 341
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale 1009-1010 342
Capitolul II. Donaţia 1011-1033 342
Secţiunea 1. Încheierea contractului 1011-1016 342
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei 1017-1019 344
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei 1020-1029 345
§1. Dispoziţii comune 1020-1022 345
§2. Revocarea pentru ingratitudine 1023-1026 346
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 1027-1029 347
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi
în vederea căsătoriei şi donaţiile între soţi
1030-1033 348
Capitolul III. Testamentul 1034-1085 348
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1034-1039 348
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului 1040-1050 350
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a
testamentului
1051-1053 353
Secţiunea a 4-a. Legatul 1054-1073 354
11 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
§1. Categorii de legate 1054-1057 354
§2. Efectele legatelor 1058-1067 355
§3. Inefi cacitatea legatelor 1068-1073 358
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea 1074-1076 360
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară 1077-1085 361
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea
disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor
excesive
1086-1099 364
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea
disponibilă
1086-1090 364
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor
excesive
1091-1099 365
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul
moştenirii
1100-1163 369
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii 1100-1134 369
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1100-1105 369
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii 1106-1119 371
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire 1120-1124 376
Secţiunea a 4-a. Sezina 1125-1129 377
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate 1130-1131 378
Secţiunea a 6-a. Certifi catul de moştenitor 1132-1134 379
Capitolul II. Moştenirea vacantă 1135-1140 379
Capitolul III. Amintirile de familie 1141-1142 381
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul 1143-1163 382
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la
partajul succesoral
1143-1145 382
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor 1146-1154 382
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor 1155-1159 386
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent 1160-1163 389
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII 1164-2499 390
Titlul I. Dispoziţii generale 1164-1165 390
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor 1166-1395 390
Capitolul I. Contractul 1166-1323 390
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1166-1170 390
TABLA DE MATERII • 12
Art. Pag.
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte 1171-1177 391
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului 1178-1245 393
§1. Dispoziţii preliminare 1178-1179 393
§2. Capacitatea părţilor 1180-1181 393
§3. Consimţământul 1182-1224 393
I. Formarea contractului 1182-1203 393
II. Valabilitatea consimţământului 1204-1205 399
III. Viciile consimţământului 1206-1224 399
§4. Obiectul contractului 1225-1234 404
§5. Cauza 1235-1239 405
§6. Forma contractului 1240-1245 406
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului 1246-1265 407
§1. Dispoziţii generale 1246-1249 407
§2. Cauzele de nulitate 1250-1253 408
§3. Efectele nulităţii 1254-1260 409
§4. Validarea contractului 1261-1265 410
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului 1266-1269 412
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului 1270-1294 413
§1. Efectele între părţi 1270-1279 413
§2. Efectele faţă de terţi 1280-1294 417
I. Dispoziţii generale 1280-1282 417
II. Promisiunea faptei altuia 1283 417
III. Stipulaţia pentru altul 1284-1288 418
IV. Simulaţia 1289-1294 419
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea 1295-1314 421
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului 1315-1320 424
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului 1321-1323 425
Capitolul II. Actul juridic unilateral 1324-1329 425
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1324-1326 425
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de
obligaţii
1327-1329 426
Capitolul III. Faptul juridic licit 1330-1348 427
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri 1330-1340 427
13 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată 1341-1344 430
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză 1345-1348 431
Capitolul IV. Răspunderea civilă 1349-1395 432
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1349-1350 432
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de
răspundere
1351-1356 433
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta
proprie
1357-1371 434
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta
altuia
1372-1374 437
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru
prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
1375-1380 438
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în
cazul răspunderii delictuale
1381-1395 439
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor 1396-1420 444
Capitolul I. Dispoziţii generale 1396-1398 444
Capitolul II. Condiţia 1399-1410 444
Capitolul III. Termenul 1411-1420 447
Titlul IV. Obligaţiile complexe 1421-1468 449
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile
indivizibile
1421-1433 449
Capitolul II. Obligaţiile solidare 1434-1460 452
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori 1434-1442 452
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între
debitori
1443-1460 454
§1. Dispoziţii generale 1443-1446 454
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre
creditor şi debitorii solidari
1447-1455 455
I. Efectele principale în raporturile dintre
creditor şi debitorii solidari
1447-1453 455
II. Efectele secundare în raporturile dintre
creditor şi debitorii solidari
1454-1455 457
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre
debitori
1456-1460 457
TABLA DE MATERII • 14
Art. Pag.
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi
facultative
1461-1468 458
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative 1461-1467 458
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative 1468 460
Titlul V. Executarea obligaţiilor 1469-1565 460
Capitolul I. Plata 1469-1515 460
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1469-1471 460
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii 1472-1479 461
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii 1480-1498 463
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii 1499-1505 467
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii 1506-1509 468
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere
a creditorului
1510-1515 470
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor 1516-1557 471
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1516-1520 471
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a
debitorului
1521-1526 472
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură 1527-1529 475
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent 1530-1548 476
§1. Dispoziţii generale 1530 476
§2. Prejudiciul 1531-1546 476
I. Evaluarea prejudiciului 1531-1537 476
II. Clauza penală şi arvuna 1538-1546 478
§3. Vinovăţia debitorului 1547-1548 480
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi
reducerea prestaţiilor
1549-1554 481
Secţiunea a 6-a. Cauze justifi cate de
neexecutare a obligaţiilor contractuale
1555-1557 483
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a
drepturilor creditorului
1558-1565 483
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii 1558-1559 483
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică 1560-1561 484
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie 1562-1565 485
15 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea
obligaţiilor
1566-1614 486
Capitolul I. Cesiunea de creanţă 1566-1592 486
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general 1566-1586 486
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe
constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau
la purtător
1587-1592 492
Capitolul II. Subrogaţia 1593-1598 493
Capitolul III. Preluarea datoriei 1599-1608 495
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1559-1604 496
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin
contract încheiat cu debitorul
1605-1608 496
Capitolul IV. Novaţia 1609-1614 497
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor 1615-1634 498
Capitolul I. Dispoziţii generale 1615 498
Capitolul II. Compensaţia 1616-1623 499
Capitolul III. Confuziunea 1624-1628 501
Capitolul IV. Remiterea de datorie 1629-1633 501
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de
executare
1634 502
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor 1635-1649 503
Capitolul I. Dispoziţii generale 1635-1638 503
Capitolul II. Modalităţile de restituire 1639-1647 504
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi 1648-1649 506
Titlul IX. Diferite contracte speciale 1650-2278 507
Capitolul I. Contractul de vânzare 1650-1762 507
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1650-1740 507
§1. Domeniul de aplicare 1650-1651 507
§2. Cine poate cumpăra sau vinde 1652-1656 507
§3. Obiectul vânzării 1657-1667 509
§4. Pactul de opţiune privind contractul de
vânzare şi promisiunea de vânzare
1668-1670 512
§5. Obligaţiile vânzătorului 1671-1718 513
I. Dispoziţii generale 1671-1672 513
TABLA DE MATERII • 16
Art. Pag.
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului
vândut
1673-1684 513
III. Predarea bunului 1685-1694 516
IV. Garanţia contra evicţiunii 1695-1706 519
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut 1707-1715 522
VI. Garanţia pentru buna funcţionare 1716-1718 525
§6. Obligaţiile cumpărătorului 1719-1729 526
§7. Dreptul de preempţiune 1730-1740 529
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile 1741-1746 533
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării
imobilelor
1741-1745 533
§2. Vânzarea terenurilor forestiere 1746 534
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii 1747-1754 535
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare 1755-1762 536
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi
rezerva proprietăţii
1755-1757 536
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare 1758-1762 537
Capitolul II. Contractul de schimb 1763-1765 538
Capitolul III. Contractul de furnizare 1766-1771 539
Capitolul IV. Contractul de report 1772-1776 540
Capitolul V. Contractul de locaţiune 1777-1850 542
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1777-1823 542
§1. Cuprinsul contractului 1777-1785 542
§2. Obligaţiile locatorului 1786-1795 544
§3. Obligaţiile locatarului 1796-1804 547
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului
de locaţiune
1805-1808 549
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune 1809-1810 550
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune 1811-1815 551
§7. Încetarea contractului 1816-1823 552
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia
închirierii locuinţelor
1824-1835 554
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia
arendării
1836-1850 559
17 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Capitolul VI. Contractul de antrepriză 1851-1880 563
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul
de antrepriză
1851-1873 563
§1. Dispoziţii generale 1851-1856 563
§2. Obligaţiile părţilor 1857-1869 565
§3. Încetarea contractului 1870-1873 568
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză
pentru lucrări de construcţii
1874-1880 569
Capitolul VII. Contractul de societate 1881-1954 572
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1881-1889 572
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă 1890-1948 575
§1. Încheierea contractului de societate 1890-1893 575
§2. Efectele contractului de societate 1894-1924 575
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei 1894-1912 576
II. Administrarea societăţii 1913-1919 582
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi 1920-1924 584
§3. Pierderea calităţii de asociat 1925-1924 585
§4. Încetarea contractului de societate şi
dizolvarea societăţii
1930-1940 586
§5. Lichidarea societăţii 1941-1948 589
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie 1949-1954 592
Capitolul VIII. Contractul de transport 1955-2008 593
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1955-1960 593
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de
bunuri
1961-2001 595
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de
persoane şi bagaje
2002-2008 608
Capitolul IX. Contractul de mandat 2009-2071 610
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 2009-2012 610
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare 2013-2038 611
§1. Forma şi întinderea mandatului 2013-2016 611
§2. Obligaţiile mandatarului 2017-2024 612
§3. Obligaţiile mandantului 2025-2029 614
§4. Încetarea mandatului 2030-2038 615
TABLA DE MATERII • 18
Art. Pag.
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare 2039-2071 617
§1. Dispoziţii generale 2039-2042 617
§2. Contractul de comision 2043-2053 618
§3. Contractul de consignaţie 2054-2063 621
§4. Contractul de expediţie 2064-2071 624
Capitolul X. Contractul de agenţie 2072-2095 626
Capitolul XI. Contractul de intermediere 2096-2102 635
Capitolul XII. Contractul de depozit 2103-2143 636
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul
de depozit
2103-2123 636
§1. Dispoziţii generale 2103-2106 636
§2. Obligaţiile depozitarului 2107-2121 637
§3. Obligaţiile deponentului 2122-2123 641
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar 2124-2126 642
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier 2127-2137 642
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional 2138-2143 645
Capitolul XIII. Contractul de împrumut 2144-2170 646
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2144-2145 646
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă 2146-2157 647
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie 2158-2170 649
§1. Dispoziţii comune 2158-2166 649
§2. Împrumutul cu dobândă 2167-2170 651
Capitolul XIV. Contractul de cont curent 2171-2183 652
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte
contracte bancare
2184-2198 655
Secţiunea 1. Contul bancar curent 2184-2190 655
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar 2191-2192 656
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit 2193-2195 657
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori 2196-2198 658
Capitolul XVI. Contractul de asigurare 2199-2241 659
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 2199-2213 659
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri 2214-2220 664
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi
garanţii şi asigurările de pierderi fi nanciare
2221-2222 666
19 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere
civilă
2223-2226 666
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane 2227-2238 667
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi
retrocesiunea
2239-2241 670
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră 2242-2253 671
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere 2254-2263 674
Capitolul XIX. Jocul şi pariul 2264-2266 677
Capitolul XX. Tranzacţia 2267-2278 678
Titlul X. Garanţiile personale 2279-2322 680
Capitolul I. Dispoziţii generale 2279 680
Capitolul II. Fideiusiunea 2280-2320 681
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2280-2292 681
Secţiunea a 2-a. Efectele fi deiusiunii 2293-2313 683
§1. Efectele fi deiusiunii între creditor şi
fi deiusor
2293-2304 683
§2. Efectele fi deiusiunii între debitor şi fi deiusor 2305-2312 685
§3. Efectele fi deiusiunii între mai mulţi
fi deiusori
2313 687
Secţiunea a 3-a. Încetarea fi deiusiunii 2314-2320 688
Capitolul III. Garanţiile autonome 2321-2322 689
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale 2323-2499 690
Capitolul I. Dispoziţii generale 2323-2332 691
Capitolul II. Privilegiile 2333-2342 694
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 2333-2337 694
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi
privilegiile speciale
2338-2341 695
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele
şi concursul dintre privilegii şi ipoteci
2342 696
Capitolul III. Ipoteca 2343-2428 697
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2343-2376 697
§1. Dispoziţii comune 2343-2349 697
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii 2350-2359 698
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi 2360-2364 701
TABLA DE MATERII • 20
Art. Pag.
§4. Ipotecile convenţionale 2365-2376 702
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară 2377-2386 705
§1. Constituirea ipotecii imobiliare 2377-2383 705
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor 2384-2385 707
§3. Ipotecile legale 2386 707
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară 2387-2419 708
§1. Dispoziţii generale 2387-2397 708
I. Constituirea ipotecii 2387-2393 708
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 2394-2397 712
§2. Ipotecile asupra creanţelor 2398-2408 713
I. Dispoziţii comune 2398-2402 713
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 2403-2408 715
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare 2409-2412 716
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare 2413-2419 717
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii
ipotecari
2420-2427 719
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor 2428 721
Capitolul IV. Executarea ipotecii 2429-2479 721
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2429-2434 721
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 2435-2477 722
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile
corporale
2435-2463 722
I. Deposedarea debitorului 2435-2444 722
II. Vânzarea bunului ipotecat 2445-2459 725
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei 2460-2463 732
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor
reprezentative
2464 733
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor 2465-2467 733
§4. Preluarea bunului în vederea administrării 2468-2473 734
§5. Sancţiuni 2474-2477 735
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor
imobiliare
2478-2479 736
Capitolul V. Gajul 2480-2494 736
Secţiunea 1. Constituirea gajului 2480-2486 736
21 • TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile
creditorului gajist
2487-2494 738
Capitolul VI. Dreptul de retenţie 2495-2499 740
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA
EXTINCTIVĂ, DECĂDEREA ŞI CALCULUL
TERMENELOR
2500-2556 742
Titlul I. Prescripţia extinctivă 2500-2544 742
Capitolul I. Dispoziţii generale 2500-2516 742
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive 2517-2522 747
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive 2523-2543 749
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive 2523-2531 749
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei
extinctive
2532-2536 752
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei
extinctive
2537-2543 754
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei 2544 757
Titlul II. Regimul general al termenelor de
decădere
2545-2550 757
Titlul III. Calculul termenelor 2551-2556 759
CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT
INTERNAŢIONAL PRIVAT
2557-2663 761
Titlul I. Dispoziţii generale 2557-2571 761
Titlul II. Confl icte de legi 2572-2663 769
Capitolul I. Persoane 2572-2584 769
Secţiunea 1. Persoana fi zică 2572-2579 769
Secţiunea a 2-a. Persoana juridică 2580-2584 773
Capitolul II. Familia 2585-2612 774
Secţiunea 1. Căsătoria 2585-2602 774
§1. Încheierea căsătoriei 2585-2588 774
§2. Efectele căsătoriei 2589-2596 776
§3. Desfacerea căsătoriei 2597-2602 779
Secţiunea a 2-a. Filiaţia 2603-2610 677
§1. Filiaţia copilului din căsătorie 2603-2604 781
§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei 2605-2606 782
TABLA DE MATERII • 22
Art. Pag.
§3. Adopţia 2607-2610 782
Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească.
Protecţia copiilor
2611 783
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere 2612 783
Capitolul III. Bunurile 2613-2632 784
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2613-2616 784
Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale 2617-2619 785
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport 2620-2621 786
Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare 2622-2623 787
Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale 2624-2625 787
Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate 2626 788
Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare 2627-2632 788
Capitolul IV. Moştenirea 2633-2636 790
Capitolul V. Actul juridic 2637-2639 792
Capitolul VI. Obligaţiile 2640-2646 794
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi
cecul
2647-2658 796
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2647-2650 796
Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin 2651-2654 798
Secţiunea a 3-a. Cecul 2655-2658 799
Capitolul VIII. Fiducia 2659-2662 800
Capitolul IX. Prescripţia extinctivă 2663 802
Dispoziţii fi nale 2664 802

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.050 sec