Noul Cod civil. Persoana fizica. Despre familie (art. 1-186, art. 252-534) Comentarii si explicatii

Noul Cod civil. Persoana fizica. Despre familie (art. 1-186, art. 252-534) Comentarii si explicatii
Preț: 139,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 728
Categoria: Civil

DESCRIERE

Lucrarea este necesară studenţilor şi practicienilor dreptului – jurişti, magistraţi, avocaţi, doctoranzi – pentru că abordează aproape exhaustiv chestiunile de ordin teoretic şi practic care se referă la persoana fizică şi raporturile de familie.
Lucrarea poate fi un util instrument de iniţiere şi pentru publicul larg, deoarece explicitează noţiuni fundamentale de drept necesare oricărei, precum atributele de identificare ale persoanei fizice ori raporturile juridice specifice care se nasc în cadrul unei familii.

Data aparitiei: 26 Apr 2012
Nr pagini : 728

Cuprins
Abrevieri ..........................................................................................................................IX
Cuvânt-înainte .................................................................................................................XI
Codul civil – Legea nr. 287/2009 ......................................................................................... 1
Titlul preliminar. Despre legea civilă .............................................................................. 1
Capitolul I. Dispoziţii generale ........................................................................................ 1
Capitolul II. Aplicarea legii civile ................................................................................... 7
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile .......................................................... 14
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice ............................ 22
Cartea I. Despre persoane ................................................................................................. 26
Titlul I. Dispoziţii generale ............................................................................................. 26
Titlul II. Persoana fizică ................................................................................................. 35
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice ........................................................... 35
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă ......................................................................... 35
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu ................................................................... 41
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii .................................................. 59
Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente ......................... 71
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .................................................................................. 71
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice .....82
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ................ 90
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său ........................... 114
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice ................................................................. 117
Secţiunea 1. Numele ................................................................................................. 117
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa ................................................................... 139
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă ...................................................................... 158
Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice ............................................................................ 179
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................................................... 179
Capitolul II. Tutela minorului ...................................................................................... 186
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei ............................................................................... 186
Secţiunea a 2-a. Tutorele .......................................................................................... 187
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie ........................................................................ 194
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei .......................................................................... 198
§1. Dispoziţii generale .......................................................................................... 198
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului ....................................... 202
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului ........................................ 204
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei ............................................................ 210
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei .............................................................................. 212
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc ........................................................ 215
Capitolul IV. Curatela .................................................................................................. 223
Noul Cod civil
VI
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ........................................................... 229
Cartea a II-a. Despre familie ........................................................................................... 239
Titlul I. Dispoziţii generale ........................................................................................... 239
Titlul II. Căsătoria ........................................................................................................ 254
Capitolul I. Logodna .................................................................................................... 254
Capitolul II. Încheierea căsătoriei ................................................................................ 260
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei .................................... 260
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei ...................................... 279
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ............................................. 294
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei ................................................................................. 299
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei ............................................................. 299
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei ......................................................... 307
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei ............................................................. 313
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor ......................................... 319
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor .................................... 324
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................................................ 324
§1. Despre regimul matrimonial în general........................................................... 324
§2. Locuinţa familiei ............................................................................................. 341
§3. Cheltuielile căsătoriei ..................................................................................... 353
§4. Alegerea regimului matrimonial ..................................................................... 359
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale ............................................................ 378
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri ......................................................... 434
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale ............................................... 452
Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial ............................................... 461
§1. Modifi carea convenţională .............................................................................. 461
§2. Modifi carea judiciară ...................................................................................... 465
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei ............................................................................ 467
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ ................................................................................ 467
§1. Dispoziţii generale .......................................................................................... 467
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară ................................................ 476
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură
notarială ................................................................................................................ 477
§4. Divorţul din culpă ........................................................................................... 490
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ ...................................................... 494
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului .......................................................................... 494
§1. Data desfacerii căsătoriei ................................................................................ 494
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi ........... 496
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi ............... 499
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor
minori .................................................................................................................... 508
Titlul III. Rudenia ......................................................................................................... 530
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................................................... 530
Capitolul II. Filiaţia ..................................................................................................... 532
Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei ................................................................................. 532
§1. Dispoziţii generale .......................................................................................... 532
Cuprins
VII
§2. Prezumţia de paternitate .................................................................................. 539
§3. Recunoaşterea copilului .................................................................................. 545
§4. Acţiuni privind fi liaţia ..................................................................................... 556
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator ................... 584
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului ............................................................... 594
Capitolul III. Adopţia ................................................................................................... 605
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ............................................................................... 605
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei ....................................................... 613
§1. Persoanele care pot fi adoptate ........................................................................ 613
§2. Persoanele care pot adopta .............................................................................. 614
§3. Consimţământul la adopţie ............................................................................. 617
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei ............................................................................ 620
Titlul IV. Autoritatea părintească ................................................................................ 633
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................................................... 633
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti .......................................................... 634
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti ............................................................. 647
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti ....................................... 650
Titlul V. Obligaţia de întreţinere .................................................................................. 654
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................................................... 654
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care
aceasta se datorează ..................................................................................................... 656
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere ......................................................... 660
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere..................................... 663
Anexa 1. Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Noul Cod civil (in extras) ................................................................................. 669
Anexa 2. Dreptul familiei. Speţe desprinse din practica judiciară
recentă ............................................................................................................................ 677
Anexa 3. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului .............................. 702
Bibliografie .................................................................................................................... 705
Index................................................................................................................................711

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.043 sec