Noul Cod civil - Ad litteram Actualizat la 20 martie 2013

Noul Cod civil - Ad litteram Actualizat la 20 martie 2013
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2013
Pagini: 624
Categoria: Noul Cod Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: Aprilie 2013


Prezenta editie a Noului Cod civil cuprinde un extras cu dispozitiile tranzitorii din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Noului Cod civil, precum si ale O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011).

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 aduce, printre altele, modificari Legii nr. 71/2011, precum si o serie de dispozitii care armonizeaza legislatia prezenta pentru aplicabilitatea unor norme si solutii noi din Noul Cod civil.

Pentru a veni in intampinarea cititorilor cu informatii legislative cat mai complexe, prezenta lucrare cuprinde si un extras din O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale din domeniul bancar – care abroga O.G. nr. 9/2000, precum si trimiteri, in notele de subsol, la normele care reglementeaza dispozitiile noului cod.

Lucrarea este prevazuta cu un index alfabetic care faciliteaza reperarea sediului materiei al diverselor institutii de drept civil.

Despre colectie

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, lider al pietei de carte juridica din Romania va propune o colectie care sa vina in intampinarea nevoilor dumneavoastra - COLECTIA PRO LEGE - o colectie speciala dedicata legislatiei romane, si nu numai.

Cu un nou design, intr-o noua structura, dedicata sprijinirii activitatii dumneavoastra, in scopul unei bune cunoasteri a legislatiei interne, al clarificarii si elucidarii normelor legislative, Editura va propune in aceasta colectie o serie de lucrari care acopera principalele domenii de interes.

Consideram, asadar, oportun, in contextul legislativ actual, in care noile coduri vor genera o adevarata revolutie a sistemului juridic romanesc, sa venim in sprijinul dumneavoastra cu un proiect nou care sa ofere acces usor la legislatia interna.

Lucrarile noastre ofera informatii privitoare la ultimele modificari legislative, actele normative prin care s-au produs aceste modificari, precum si deciziile relevante al Curtii Constitutionale si recursurile in interesul legii care modifica legislatia. Avand in vedere aparitia pe piata a unor noi acte normative, si ne referim aici la noile coduri - unele neintrate in vigoare, semnalam prezenta unor lucrari comparative: noul cod - vechiul cod, unde sunt prezentate tabele de corespondenta intre articole.

Intelegand nevoia unei priviri globale asupra unui anumit domeniu, am selectat cele mai importante acte normative, pentru a le alatura codurilor, si a veni astfel in sprijinul dumneavoastra cu informatii cat mai complete.

Prin acest nou produs, prin comunitatea celor mai reputati autori angrenati in acest proiect, precum si cu avantajul experientei de peste 10 ani pe aceasta piata juridica, avem incredere ca vom deveni prima dumneavoastra alegere in materie de legislatie!
Date tehnice

Titlu: Noul Cod civil - Ad litteram
Pret: 25,00 RON
ISBN: 978-606-673-074-7
Format: A5
Pagini: 624Tabla de materii 5
TABLA DE MATERII
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil ............................................................................. 21
Titlul preliminar. Despre legea civilă .......................................... (art. 1-24) .................... 21
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 1-5) ...................... 21
Capitolul II. Aplicarea legii civile ................................................... (art. 6-8) ...................... 22
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile ............................ (art. 9-17) .................... 23
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor
juridice .......................................................................................... (art. 18-24) .................. 24
CARTEA I
DESPRE PERSOANE .................................................................... (art. 25-257) ................ 26
TITLUL I. Dispoziţii generale ......................................................... (art. 25-33) .................. 26
TITLUL II. Persoana fizică ............................................................. (art. 34-103) ................ 27
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice ........................... (art. 34-57) .................. 27
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă ....................................... (art. 34-36) .................. 27
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu ................................. (art. 37-48) .................. 28
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii ................ (art. 49-57) .................. 29
Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor
ei inerente ..................................................................................... (art. 58-81) .................. 31
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................. (art. 58-60) .................. 31
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la
integritate ale persoanei fizice ................................................... (art. 61-69) .................. 31
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii
persoanei umane ....................................................................... (art. 70-77) .................. 33
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după
decesul său ............................................................................... (art. 78-81) .................. 34
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice .................................... (art. 82-103) ................ 35
Secţiunea 1. Numele ................................................................. (art. 82-85) .................. 35
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa ..................................... (art. 86-97) .................. 36
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă ...................................... (art. 98-103) ................ 37
TITLUL III. Ocrotirea persoanei fizice .......................................... (art. 104-186) .............. 39
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 104-109) .............. 39
Capitolul II Tutela minorului .......................................................... (art. 110-163) .............. 40
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei ............................................... (art. 110-111) .............. 40
Secţiunea a 2-a. Tutorele .......................................................... (art. 112-123) .............. 40
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie ......................................... (art. 124-132) .............. 43
6 Tabla de materii
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei ........................................... (art. 133-150) .............. 44
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 133-135) .............. 44
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului .......... (art. 136-139) .............. 45
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului ............ (art. 140-150) .............. 45
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei .............................. (art. 151-155) .............. 48
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei .............................................. (art. 156-163) .............. 49
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc............................ (art. 164-177) .............. 50
Capitolul IV. Curatela .................................................................... (art. 178-186) .............. 52
TITLUL IV. Persoana juridică ........................................................ (art. 187-251) .............. 54
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 187-193) .............. 54
Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice ...................................... (art. 194-204) .............. 55
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................. (art. 194-195) .............. 55
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice ............................ (art. 196-199) .............. 55
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice ...................... (art. 200-204) .............. 56
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice ..................... (art. 205-224) .............. 57
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ....... (art. 205-208) .............. 57
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea
persoanei juridice ...................................................................... (art. 209-224) .............. 58
§1. Capacitatea de exerciţiu ................................................... (art. 209-211) .............. 58
§2. Funcţionarea persoanei juridice ....................................... (art. 212-220) .............. 59
§3. Dispoziţii speciale ............................................................. (art. 221-224) .............. 61
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice ................................. (art. 225-231) .............. 62
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice .............................. (art. 232-243) .............. 63
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice ..................................... (art. 244-251) .............. 65
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 244) ...................... 65
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice ......................... (art. 245-249) .............. 65
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale ........................................... (art. 250-251) .............. 66
TITLUL V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale .......................... (art. 252-257) .............. 67
CARTEA A II-A
DESPRE FAMILIE ........................................................................... (art. 258-534) .............. 70
TITLUL I. Dispoziţii generale ......................................................... (art. 258-265) .............. 70
TITLUL II. Căsătoria ....................................................................... (art. 266-404) .............. 72
Capitolul I. Logodna ...................................................................... (art. 266-270) .............. 72
Capitolul II. Încheierea căsătoriei.................................................. (art. 271-289) .............. 73
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei .... (art. 271-277) .............. 73
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei ...... (art. 278-289) .............. 74
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ................. (art. 290-292) .............. 76
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei ................................................... (art. 293-306) .............. 76
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei ............................. (art. 293-296) .............. 76
Tabla de materii 7
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei ......................... (art. 297-303) .............. 77
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei .............................. (art. 304-306) .............. 78
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor ............ (art. 307-311) .............. 79
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor ......... (art. 312-372) .............. 79
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................. (art. 312-338) .............. 79
§1. Despre regimul matrimonial în general ............................. (art. 312-320) .............. 79
§2. Locuinţa familiei ................................................................ (art. 321-324) .............. 81
§3. Cheltuielile căsătoriei........................................................ (art. 325-328) .............. 82
§4. Alegerea regimului matrimonial ........................................ (art. 329-338) .............. 83
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale ............................. (art. 339-359) .............. 85
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri .......................... (art. 360-365) .............. 88
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale ................. (art. 366-368) .............. 89
Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial .................. (art. 369-372) .............. 90
§1. Modificarea convenţională ................................................ (art. 369) ...................... 90
§2. Modificarea judiciară......................................................... (art. 370-372) .............. 91
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei.............................................. (art. 373-404) .............. 91
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ .................................................. (art. 373-381) .............. 91
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 373) ...................... 91
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară .................... (art. 374) ...................... 92
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă
sau prin procedură notarială ................................................... (art. 375-378) .............. 92
§4. Divorţul din culpă .............................................................. (art. 379) ...................... 93
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ ........................ (art. 380-381) .............. 94
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului ........................................... (art. 382) ...................... 94
§1. Data desfacerii căsătoriei ................................................. (art. 382) ...................... 94
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile
nepatrimoniale dintre soţi ....................................................... (art. 383-384) .............. 94
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile
patrimoniale dintre soţi ........................................................... (art. 385-395) .............. 95
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre
părinţi şi copiii lor minori ........................................................ (art. 395-404) .............. 97
TITLUL III. Rudenia ........................................................................ (art. 405-482) .............. 98
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 405-407) .............. 98
Capitolul II. Filiaţia ........................................................................ (art. 408-450) .............. 99
Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei .................................................... (art. 408-440) .............. 99
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 408-413) .............. 99
§2. Prezumţia de paternitate .................................................. (art. 414) .................... 100
§3. Recunoaşterea copilului ................................................... (art. 415-420) ............ 100
§4. Acţiuni privind filiaţia ......................................................... (art. 421-440) ............ 101
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical
cu terţ donator ........................................................................... (art. 441-447) ............ 104
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului ................................ (art. 448-450) ............ 105
8 Tabla de materii
Capitolul III. Adopţia...................................................................... (art. 451-482) ............ 106
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 451-454) ............ 106
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei ........................ (art. 455-468) ............ 107
§1. Persoanele care pot fi adoptate ........................................ (art. 455-458) ............ 107
§2. Persoanele care pot adopta ............................................. (art. 459-462) ............ 107
§3. Consimţământul la adopţie ............................................... (art. 463-468) ............ 108
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei ............................................. (art. 469-474) ............ 109
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei ........................................... (art. 475-482) ............ 110
TITLUL IV. Autoritatea părintească .............................................. (art. 483-512) ............ 111
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................... (art. 483-486) ............ 111
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti ........................... (art. 487-502) ............ 112
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti ............................. (art. 503-507) ............ 114
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti ....... (art. 508-512) ............ 115
TITLUL V. Obligaţia de întreţinere ................................................ (art. 513-534) ............ 116
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................... (art. 513-515) ............ 116
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia
de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează ............ (art. 516-523) ............ 117
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere .......................... (art. 524-528) ............ 118
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei
de întreţinere ............................................................................. (art. 529-534) ............ 119
CARTEA A III-A
DESPRE BUNURI ........................................................................... (art. 535-952) ............ 121
TITLUL I. Bunurile şi drepturile reale în general ......................... (art. 535-554) ............ 121
Capitolul I. Despre bunuri în general ............................................ (art. 535-550) ............ 121
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor .................................... (art. 535-546) ............ 121
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor ........................................ (art. 547-550) ............ 123
Capitolul II. Drepturile reale în general ......................................... (art. 551-554) ............ 124
TITLUL II. Proprietatea privată ...................................................... (art. 555-692) ............ 125
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 555-566) ............ 125
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului
de proprietate privată ................................................................. (art. 555-562) ............ 125
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată ....... (art. 563-566) ............ 126
Capitolul II. Accesiunea ................................................................ (art. 567-601) ............ 128
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 567-568) ............ 128
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală ...................... (art. 569-576) ............ 128
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artificială ..................... (art. 577-597) ............ 129
§1. Dispoziţii comune ............................................................. (art. 577-579) ............ 129
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia ............................ (art. 580) .................... 130
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter
durabil asupra imobilului altuia ............................................... (art. 581-582) ............ 130
Tabla de materii 9
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter
durabil asupra imobilului altuia .............................................. (art. 583-585) ............ 130
§5. Înţelesul unor termeni ....................................................... (art. 586) .................... 131
§6. Dispoziţii speciale ............................................................. (art. 587-597) ............ 131
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară ..................................... (art. 598-601) ............ 133
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate
privată ........................................................................................... (art. 602-630) ............ 134
Secţiunea 1. Limite legale ......................................................... (art. 602-625) ............ 134
§1. Dispoziţii comune ............................................................. (art. 602-603) ............ 134
§2. Folosirea apelor ................................................................ (art. 604-610) ............ 134
§3. Picătura streşinii ............................................................... (art. 611) .................... 135
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru
anumite construcţii, lucrări şi plantaţii ..................................... (art. 612-613) ............ 136
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului ............................... (art. 614-616) ............ 136
§6. Dreptul de trecere ............................................................. (art. 617-620) ............ 136
§7. Alte limite legale ............................................................... (art. 621-625) ............ 137
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale ....................................... (art. 626-629) ............ 138
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare ............................................... (art. 630) .................... 139
Capitolul IV. Proprietatea comună ................................................ (art. 631-686) ............ 140
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 631-633) ............ 140
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită ................................ (art. 634-645) ............ 140
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată .................................... (art. 646-686) ............ 142
§1. Dispoziţii comune ............................................................. (art. 646-647) ............ 142
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din
clădirile cu mai multe etaje sau apartamente ......................... (art. 648-659) ............ 143
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune ................. (art. 660-666) ............ 145
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie ............... (art. 667-668) ............ 147
Secţiunea a 5-a. Partajul ........................................................... (art. 669-686) ............ 147
Capitolul V. Proprietatea periodică ............................................... (art. 687-692) ............ 150
TITLUL III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
privată ............................................................................................. (art. 693-772) ............ 151
Capitolul I. Superficia .................................................................... (art. 693-702) ............ 151
Capitolul II. Uzufructul ................................................................... (art. 703-748) ............ 154
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 703-708) ............ 154
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar ............................................................. (art. 709-745) ............ 155
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ........... (art. 709-722) ............ 155
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ........... (art. 723-736) ............ 157
§3. Dispoziţii speciale ............................................................. (art. 737-745) ............ 159
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului ..................................... (art. 746-748) ............ 160
Capitolul III. Uzul şi abitaţia .......................................................... (art. 749-754) ............ 161
10 Tabla de materii
Capitolul IV. Servituţile .................................................................. (art. 755-772) ............ 162
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 755-764) ............ 162
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor ............... (art. 765-769) ............ 163
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor ....................................... (art. 770-772) ............ 164
TITLUL IV. Fiducia ......................................................................... (art. 773-791) ............ 165
TITLUL V. Administrarea bunurilor altuia .................................... (art. 792-857) ............ 169
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 792-794) ............ 169
Capitolul II. Formele de administrare ............................................ (art. 795-801) ............ 169
Secţiunea 1. Administrarea simplă ............................................ (art. 795-799) ............ 169
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină ..................................... (art. 800-801) ............ 170
Capitolul III. Regimul juridic al administrării .................................. (art. 802-845) ............ 171
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar ...... (art. 802-812) ............ 171
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale
beneficiarului în raporturile cu terţii ............................................ (art. 813-817) ............ 172
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare ......................... (art. 818-824) ............ 173
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea .............. (art. 825-830) ............ 175
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure ................... (art. 831-836) ............ 176
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor ............... (art. 837-841) ............ 177
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală ................................. (art. 842-845) ............ 178
Capitolul IV. Încetarea administrării .............................................. (art. 846-857) ............ 179
Secţiunea 1. Cauzele de încetare ............................................. (art. 846-849) ............ 179
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor ........... (art. 850-857) ............ 180
TITLUL VI. Proprietatea publică ................................................... (art. 858-875) ............ 181
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 858-865) ............ 181
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii
publice .......................................................................................... (art. 866-875) ............ 183
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 866) .................... 183
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare .................................. (art. 867-870) ............ 183
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune .................................... (art. 871-873) ............ 184
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit .................. (art. 874-875) ............ 184
TITLUL VII. Cartea funciară ........................................................... (art. 876-915) ............ 185
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 876-884) ............ 185
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare .................................... (art. 885-901) ............ 187
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice ....... (art. 902-906) ............ 191
Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară ................. (art. 907-915) ............ 193
TITLUL VIII. Posesia ...................................................................... (art. 916-952) ............ 196
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 916-921) ............ 196
Capitolul II. Viciile posesiei ........................................................... (art. 922-927) ............ 197
Tabla de materii 11
Capitolul III. Efectele posesiei ....................................................... (art. 928-948) ............ 198
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 928-929) ............ 198
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară .................................. (art. 930-934) ............ 198
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare
prin posesia de bună-credinţă ................................................... (art. 935-940) ............ 199
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea ................................................... (art. 941-947) ............ 200
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia
de bună-credinţă ........................................................................ (art. 948) .................... 201
Capitolul IV. Acţiunile posesorii .................................................... (art. 949-952) ............ 202
CARTEA A IV-A
DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI ...................................... (art. 953-1163) .......... 203
TITLUL I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general.............. (art. 953-962) ............ 203
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 953-956) ............ 203
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni ........... (art. 957-962) ............ 204
TITLUL II. Moştenirea legală ......................................................... (art. 963) .................... 206
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 963-964) ............ 206
Capitolul II. Reprezentarea succesorală ....................................... (art. 965-969) ............ 206
Capitolul III. Moştenitorii legali ...................................................... (art. 970-983) ............ 208
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor ............................................... (art. 970-974) ............ 208
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului ................................ (art. 975) .................... 209
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii
privilegiaţi ................................................................................... (art. 976-981) ............ 209
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari ........................................ (art. 982) .................... 210
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari .......................................... (art. 983) .................... 211
TITLUL III. Liberalităţile ................................................................. (art. 984-1099) .......... 211
Capitolul I. Dispoziţii comune ........................................................ (art. 984-1010) .......... 211
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare ............................................ (art. 984-986) ............ 211
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi .............. (art. 987-992) ............ 211
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fideicomisare ............................... (art. 993-1.000) ......... 213
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale ..................................... (art. 1.001-1.005) ...... 214
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor ................... (art. 1.006-1.008) ...... 215
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale ........................................... (art. 1.009-1.010) ...... 215
Capitolul II. Donaţia ...................................................................... (art. 1.011-1.033) ...... 216
Secţiunea 1. Încheierea contractului ......................................... (art. 1.011-1.016) ...... 216
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei ............................................. (art. 1.017-1.019) ...... 217
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei ........................................ (art. 1.020-1.029) ...... 217
§1. Dispoziţii comune ............................................................. (art. 1.020-1.022) ...... 217
§2. Revocarea pentru ingratitudine ........................................ (art. 1.023-1.026) ...... 218
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii .......................... (art. 1.027-1.029) ...... 219
12 Tabla de materii
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea
căsătoriei şi donaţiile între soţi ................................................. (art. 1.030-1.033) ...... 219
Capitolul III. Testamentul .............................................................. (art. 1.034-1.085) ...... 220
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.034-1.039) ...... 220
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului .................................... (art. 1.040-1.050) ...... 221
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului ............. (art. 1.051-1.053) ...... 223
Secţiunea a 4-a. Legatul ............................................................ (art. 1.054-1.073) ...... 224
§1. Categorii de legate ........................................................... (art. 1.054-1.057) ...... 224
§2. Efectele legatelor .............................................................. (art. 1.058-1.067) ...... 224
§3. Ineficacitatea legatelor ...................................................... (art. 1.068-1.073) ...... 226
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea ............................................... (art. 1.074-1.076) ...... 227
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară .............................. (art. 1.077-1.085) ...... 228
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă
şi reducţiunea liberalităţilor excesive ............................................ (art. 1.086-1.099) ...... 230
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ........ (art. 1.086-1.090) ...... 230
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive ................ (art. 1.091-1.099) ...... 230
TITLUL IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii......................... (art. 1.100-1.163) ...... 233
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii ............................................ (art. 1.100-1.134) ...... 233
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.100-1.105) ...... 233
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii ..................................... (art. 1.106-1.119) ...... 234
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire ................................ (art. 1.120-1.224) ...... 238
Secţiunea a 4-a. Sezina ............................................................ (art. 1.125-1.129) ...... 238
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate ......................................... (art. 1.130-1.131) ...... 239
Secţiunea a 6-a. Certificatul de moştenitor ................................ (art. 1.132-1.134) ...... 239
Capitolul II. Moştenirea vacantă ................................................... (art. 1.135-1.140) ...... 240
Capitolul III. Amintirile de familie ................................................... (art. 1.141-1.142) ...... 241
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul .................................. (art. 1.143-1.163) ...... 241
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul
succesoral ................................................................................. (art. 1.143-1.145) ...... 241
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor .......................................... (art. 1.146-1.154) ...... 242
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor ................................................ (art. 1.155-1.159) ...... 244
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent ..................................... (art. 1.160-1.163) ...... 246
CARTEA A V-A
DESPRE OBLIGAŢII ....................................................................... (art. 1.164-2.449) ...... 247
TITLUL I. Dispoziţii generale ......................................................... (art. 1.164-1.165) ...... 247
TITLUL II. Izvoarele obligaţiilor ..................................................... (art. 1.166-1.395) ...... 247
Capitolul I. Contractul ................................................................... (art. 1.166-1.323) ...... 247
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.166-1.170) ...... 247
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ......................... (art. 1.172-1.177) ...... 248
Tabla de materii 13
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului ................................... (art. 1.178-1.245) ...... 249
§1. Dispoziţii preliminare ........................................................ (art. 1.178-1.179) ...... 249
§2. Capacitatea părţilor .......................................................... (art. 1.180-1.181) ...... 249
§3. Consimţământul................................................................ (art. 1.182-1.224) ...... 249
§4. Obiectul contractului ......................................................... (art. 1.225-1.234) ...... 256
§5. Cauza ............................................................................... (art. 1.235-1.239) ...... 257
§6. Forma contractului ............................................................ (art. 1.240-1.245) ...... 258
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului ...................................... (art. 1.246-1.265) ...... 258
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 1.246-1.249) ...... 258
§2. Cauzele de nulitate ........................................................... (art. 1.250-1.253) ...... 259
§3. Efectele nulităţii ................................................................ (art. 1.254-1.260) ...... 259
§4. Validarea contractului ....................................................... (art. 1.261-1.265) ...... 260
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului ............................... (art. 1.266-1.269) ...... 261
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului ....................................... (art. 1.270-1.294) ...... 262
§1. Efectele între părţi ............................................................ (art. 1.270-1.279) ...... 262
§2. Efectele faţă de terţi.......................................................... (art. 1.280-1.294) ...... 265
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea ................................................ (art. 1.295-1.314) ...... 267
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului ..................................... (art. 1.315-1.320) ...... 269
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului ..................................... (art. 1.321-1.323) ...... 270
Capitolul II. Actul juridic unilateral ................................................. (art. 1.324-1.329) ...... 270
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.324-1.326) ...... 270
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii ................ (art. 1.327-1.329) ...... 271
Capitolul III. Faptul juridic licit ....................................................... (art. 1.330-1.348) ...... 271
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri ............................................ (art. 1.330-1.340) ...... 271
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată ............................................. (art. 1.341-1.344) ...... 273
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză .......................... (art. 1.345-1.348) ...... 273
Capitolul IV. Răspunderea civilă ................................................... (art. 1.349-1.395) ...... 274
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.349-1.350) ...... 274
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere ............... (art. 1.351-1.356) ...... 275
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie ................. (art. 1.357-1.371) ...... 276
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia .................... (art. 1.372-1.374) ...... 278
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat
de animale sau de lucruri .......................................................... (art. 1.375-1.380) ...... 278
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul
răspunderii delictuale ................................................................. (art. 1.381-1.395) ...... 279
TITLUL III. Modalităţile obligaţiilor ............................................... (art. 1.396-1.420) ...... 282
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 1.396-1.398) ...... 282
Capitolul II. Condiţia ...................................................................... (art. 1.399-1.410) ...... 283
Capitolul III. Termenul ................................................................... (art. 1.411-1.420) ...... 284
TITLUL IV. Obligaţiile complexe ................................................... (art. 1.421-1.468) ...... 286
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile ................ (art. 1.421-1.433) ...... 286
14 Tabla de materii
Capitolul II. Obligaţiile solidare ..................................................... (art. 1.434-1.460) ...... 288
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori .......................... (art. 1.434-1.442) ...... 288
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori ..................... (art. 1.443-1.460) ...... 289
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 1.443-1.446) ...... 289
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor
şi debitorii solidari ................................................................... (art. 1.447-1.455) ...... 289
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori ............... (art. 1.456-1.460) ...... 291
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative ............................ (art. 1.461-1.468) ...... 292
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative ............................................ (art. 1.461-1.467) ...... 292
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative ...................................... (art. 1.468) ................. 293
TITLUL V. Executarea obligaţiilor ................................................ (art. 1.469-1.565) ...... 293
Capitolul I. Plata ............................................................................ (art. 1.469-1.515) ...... 293
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.469-1.471) ...... 293
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii .............................................. (art. 1.472-1.479) ...... 293
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii ................................................ (art. 1.480-1.498) ...... 294
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii ................................................... (art. 1.499-1.505) ...... 297
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii ................................................ (art. 1.506-1.509) ...... 298
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului ................ (art. 1.510-1.515) ...... 299
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor .................................... (art. 1.516-1.557) ...... 300
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.516-1.520) ...... 300
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului ................. (art. 1.521-1.526) ...... 301
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură .............................. (art. 1.527-1.529) ...... 302
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent ............................. (art. 1.530-1.548) ...... 303
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 1.530) ................. 303
§2. Prejudiciul ......................................................................... (art. 1.531-1.546) ...... 303
§3. Vinovăţia debitorului ......................................................... (art. 1.547-1.548) ...... 306
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea
prestaţiilor .................................................................................. (art. 1.549-1.554) ...... 306
Secţiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare
a obligaţiilor contractuale ........................................................... (art. 1.555-1.557) ...... 307
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor
creditorului .................................................................................... (art. 1.558-1.565) ...... 308
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii ........................................... (art. 1.558-1.559) ...... 308
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică ............................................... (art. 1.560-1.561) ...... 308
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie ....................................... (art. 1.562-1.565) ...... 308
TITLUL VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor ............ (art. 1.566-1.614) ...... 309
Capitolul I. Cesiunea de creanţă ................................................... (art. 1.566-1.592) ...... 309
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general ........................... (art. 1.566-1.586) ...... 309
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate
printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător ....................... (art. 1.587-1.592) ...... 313
Capitolul II. Subrogaţia ................................................................. (art. 1.593-1.598) ...... 313
Tabla de materii 15
Capitolul III. Preluarea datoriei ..................................................... (art. 1.599-1.608) ...... 315
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.599-1.604) ...... 315
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat
cu debitorul ................................................................................ (art. 1.605-1.608) ...... 316
Capitolul IV. Novaţia ..................................................................... (art. 1.609-1.614) ...... 316
TITLUL VII. Stingerea obligaţiilor ................................................. (art. 1.615-1.634) ...... 317
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 1.615) ................. 317
Capitolul II. Compensaţia .............................................................. (art. 1.616-1.623) ...... 317
Capitolul III. Confuziunea .............................................................. (art. 1.624-1.628) ...... 319
Capitolul IV. Remiterea de datorie ................................................ (art. 1.629-1.633) ...... 319
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare .......................... (art. 1.634) ................. 320
TITLUL VIII. Restituirea prestaţiilor .............................................. (art. 1.635-1.649) ...... 320
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 1.635-1.638) ...... 320
Capitolul II. Modalităţile de restituire ............................................. (art. 1.639-1.647) ...... 321
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi ................................... (art. 1.648-1.649) ...... 322
TITLUL IX. Diferite contracte speciale ......................................... (art. 1.650-2.278) ...... 323
Capitolul I. Contractul de vânzare ................................................. (art. 1.650-1.762) ...... 323
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.650-1.740) ...... 323
§1. Domeniul de aplicare ........................................................ (art. 1.650-1.651) ...... 323
§2. Cine poate cumpăra sau vinde ......................................... (art. 1.652-1.656) ...... 323
§3. Obiectul vânzării ............................................................... (art. 1.657-1.667) ...... 324
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare
şi promisiunea de vânzare ..................................................... (art. 1.668-1.670) ...... 326
§5. Obligaţiile vânzătorului ..................................................... (art. 1.671-1.718) ...... 327
§6. Obligaţiile cumpărătorului ................................................. (art. 1.719-1.729) ...... 335
§7. Dreptul de preempţiune .................................................... (art. 1.730-1.740) ...... 336
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile ............................. (art. 1.741-1.746) ...... 339
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor ................... (art. 1.741-1.745) ...... 339
§2. Vânzarea terenurilor forestiere ......................................... (art. 1.746) ................. 340
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii ........................................ (art. 1.747-1.754) ...... 340
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare ................................. (art. 1.755-1.762) ...... 341
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva
proprietăţii ............................................................................... (art. 1.755-1.757) ...... 341
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare ............................ (art. 1.758-1.762) ...... 341
Capitolul II. Contractul de schimb ................................................. (art. 1.763-1.765) ...... 342
Capitolul III. Contractul de furnizare ............................................. (art. 1.766-1.771) ...... 343
Capitolul IV. Contractul de report .................................................. (art. 1.772-1.776) ...... 344
Capitolul V. Contractul de locaţiune.............................................. (art. 1.777-1.850) ...... 345
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.777-1.823) ...... 345
§1. Cuprinsul contractului ....................................................... (art. 1.777-1.785) ...... 345
16 Tabla de materii
§2. Obligaţiile locatorului ........................................................ (art. 1.786-1.795) ...... 346
§3. Obligaţiile locatarului ........................................................ (art. 1.796-1.804) ...... 348
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului
de locaţiune ............................................................................ (art. 1.805-1.808) ...... 349
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune ......................... (art. 1.809-1.810) ...... 350
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune................................. (art. 1.811-1.815) ...... 350
§7. Încetarea contractului ....................................................... (art. 1.816-1.823) ...... 351
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii
locuinţelor .................................................................................. (art. 1.824-1.835) ...... 352
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării ........... (art. 1.836-1.850) ...... 355
Capitolul VI. Contractul de antrepriză ........................................... (art. 1.851-1.880) ...... 357
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul
de antrepriză .............................................................................. (art. 1.851-1.873) ...... 357
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 1.851-1.856) ...... 357
§2. Obligaţiile părţilor .............................................................. (art. 1.857-1.869) ...... 358
§3. Încetarea contractului ....................................................... (art. 1.870-1.873) ...... 360
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări
de construcţii ............................................................................. (art. 1.874-1.880) ...... 361
Capitolul VII. Contractul de societate ............................................ (art. 1.881-1.954) ...... 363
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.881-1.889) ...... 363
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă ........................................... (art. 1.890-1.948) ...... 365
§1. Încheierea contractului de societate ................................. (art. 1.890-1.893) ...... 365
§2. Efectele contractului de societate ..................................... (art. 1.894-1.924) ...... 365
§3. Pierderea calităţii de asociat............................................. (art. 1.925-1.929) ...... 371
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea
societăţii.................................................................................. (art. 1.930-1.940) ...... 372
§5. Lichidarea societăţii .......................................................... (art. 1.941-1.948) ...... 374
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie ................................. (art. 1.949-1.954) ...... 376
Capitolul VIII. Contractul de transport ........................................... (art. 1.955-2.001) ...... 377
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 1.955-1.960) ...... 377
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri ................... (art. 1.961-2.001) ...... 378
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane
şi bagaje .................................................................................... (art. 2.002-2.008) ...... 386
Capitolul IX. Contractul de mandat ............................................... (art. 2.009-2.071) ...... 388
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................. (art. 2.009-2.012) ...... 388
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare .............................. (art. 2.013-2.038) ...... 388
§1. Forma şi întinderea mandatului ........................................ (art. 2.013-2.016) ...... 388
§2. Obligaţiile mandatarului .................................................... (art. 2.017-2.024) ...... 389
§3. Obligaţiile mandantului ..................................................... (art. 2.025-2.029) ...... 391
§4. Încetarea mandatului ........................................................ (art. 2.030-2.038) ...... 391
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare ............................ (art. 2.039-2.071) ...... 393
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 2.039-2.042) ...... 393
Tabla de materii 17
§2. Contractul de comision ..................................................... (art. 2.043-2.053) ...... 393
§3. Contractul de consignaţie ................................................. (art. 2.054-2.063) ...... 395
§4. Contractul de expediţie ..................................................... (art. 2.064-2.071) ...... 397
Capitolul X. Contractul de agenţie ................................................ (art. 2.072-2.102) ...... 399
Capitolul XI. Contractul de intermediere ....................................... (art. 2.003-2.102) ...... 405
Capitolul XII. Contractul de depozit .............................................. (art. 2.103-2.143) ...... 406
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit ........ (art. 2.103-2.106) ...... 406
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 2.103-2.106) ...... 406
§2. Obligaţiile depozitarului .................................................... (art. 2.107-2.121) ...... 406
§3. Obligaţiile deponentului .................................................... (art. 2.122-2.123) ...... 409
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar ........................................... (art. 2.124-2.126) ...... 409
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier ............................................ (art. 2.127-2.137) ...... 410
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional ................................. (art. 2.138-2.143) ...... 411
Capitolul XIII. Contractul de împrumut .......................................... (art. 2.144-2.170) ...... 412
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 2.144-2.145) ...... 412
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă .................................. (art. 2.146-2.157) ...... 412
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie ............................. (art. 2.158-2.170) ...... 414
§1. Dispoziţii comune ............................................................. (art. 2.158-2.166) ...... 414
§2. Împrumutul cu dobândă .................................................... (art. 2.167-2.170) ...... 415
Capitolul XIV. Contractul de cont curent ....................................... (art. 2.171-2.183) ...... 416
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte
bancare ......................................................................................... (art. 2.184-2.198) ...... 418
Secţiunea 1. Contul bancar curent ............................................ (art. 2.184-2.190) ...... 418
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar ............................................ (art. 2.191-2.192) ...... 419
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit ........................................ (art. 2.193-2.195) ...... 420
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori ........................ (art. 2.196-2.198) ...... 420
Capitolul XVI. Contractul de asigurare .......................................... (art. 2.199-2.241) ...... 421
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................. (art. 2.199-2.213) ...... 421
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri ...................................... (art. 2.214-2.220) ...... 424
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii
şi asigurările de pierderi financiare ............................................ (art. 2.221-2.222) ...... 425
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă ..................... (art. 2.223-2.226) ...... 426
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane ................................. (art. 2.227-2.238) ...... 426
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea
şi retrocesiunea ......................................................................... (art. 2.239-2.241) ...... 428
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră ................................... (art. 2.242-2.253) ...... 429
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere ...................................... (art. 2.254-2.263) ...... 431
Capitolul XIX. Jocul şi pariul ......................................................... (art. 2.264-2.266) ...... 433
Capitolul XX. Tranzacţia ............................................................... (art. 2.267-2.278) ...... 433
TITLUL X. Garanţiile personale .................................................... (art. 2.279-2.322) ...... 435
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 2.279) ................. 435
18 Tabla de materii
Capitolul II. Fideiusiunea .............................................................. (art. 2.280-2.320) ...... 435
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 2.280-2.292) ...... 435
Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii ......................................... (art. 2.293-2.313) ...... 436
§1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor ................... (art. 2.293-2.304) ...... 436
§2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor .................... (art. 2.305-2.312) ...... 438
§3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori .................... (art. 2.313) ................. 439
Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii ....................................... (art. 2.314-2.320) ...... 439
Capitolul III. Garanţiile autonome ................................................. (art. 2.321-2.322) ...... 440
TITLUL XI. Privilegiile şi garanţiile reale ...................................... (art. 2.323-2.499) ...... 441
Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................... (art. 2.323-2.332) ...... 441
Capitolul II. Privilegiile ................................................................... (art. 2.333-2.342) ...... 443
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................. (art. 2.333-2.337) ...... 443
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale ...... (art. 2.338-2.341) ...... 443
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele
şi concursul dintre privilegii şi ipoteci ......................................... (art. 2.342) ................. 444
Capitolul III. Ipoteca ...................................................................... (art. 2.343-2.428) ...... 444
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 2.343-2.376) ...... 444
§1. Dispoziţii comune ............................................................. (art. 2.343-2.349) ...... 444
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii ............................................ (art. 2.350-2.359) ...... 445
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi ............................................. (art. 2.360-2.364) ...... 446
§4. Ipotecile convenţionale ..................................................... (art. 2.365-2.376) ...... 447
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară ........................................... (art. 2.377-2.386) ...... 449
§1. Constituirea ipotecii imobiliare .......................................... (art. 2.377-2.383) ...... 449
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor .......................................... (art. 2.384-2.385) ...... 450
§3. Ipotecile legale .................................................................. (art. 2.386) ................. 450
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară ............................................ (art. 2.387-2.419) ...... 451
§1. Dispoziţii generale ............................................................ (art. 2.387-2.397) ...... 451
§2. Ipotecile asupra creanţelor ............................................... (art. 2.398-2.408) ...... 453
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare ........................................ (art. 2.409-2.412) ...... 455
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare ........................................... (art. 2.413-2.419) ...... 456
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari .................. (art. 2.420-2.427) ...... 457
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor ......................................... (art. 2.428) ................. 458
Capitolul IV. Executarea ipotecii ................................................... (art. 2.429-2.479) ...... 459
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................ (art. 2.429-2.434) ...... 459
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare ......................... (art. 2.435-2.477) ...... 459
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile
corporale................................................................................. (art. 2.435-2.463) ...... 459
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative ........... (art. 2.464) ................. 465
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor .............................. (art. 2.465-2.467) ...... 465
§4. Preluarea bunului în vederea administrării ....................... (art. 2.468-2.473) ...... 466
§5. Sancţiuni ........................................................................... (art. 2.474-2.477) ...... 467
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare ..................... (art. 2.478-2.479) ...... 467
Tabla de materii 19
Capitolul V. Gajul .......................................................................... (art. 2.480-2.494) ...... 468
Secţiunea 1. Constituirea gajului ............................................... (art. 2.480-2.486) ...... 468
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist ........ (art. 2.487-2.494) ...... 469
Capitolul VI. Dreptul de retenţie .................................................... (art. 2.495-2.499) ...... 470
CARTEA A VI-A
DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ, DECĂDERE
ŞI CALCULUL TERMENELOR ....................................................... (art. 2.500-2.556) ...... 471
TITLUL I. Prescripţia extinctivă .............................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.055 sec