Norme cod fiscal - vol. I - editia a XIII-a - 22 martie 2011

Norme cod fiscal - vol. I - editia a XIII-a - 22 martie 2011
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2011

DESCRIERE

CONŢINE:

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal ACTUALIZATE - aşa cum au fost rectificate, modificate şi completate de la publicare până în prezent prin Rectificările din M.Of. nr. 161/2004 şi prin Hotărârile de Guvern nr. 783/2004, 1840/2004, 84/2005, 610/2005, 797/2005, 580/2006, 1514/2006, 1861/2006, 213/2007, 1195/2007, 115/2007, 1579/2007, 686/2008, 1618/2008, H.G. nr. 192/2009, H.G. nr. 488/2009, H.G. nr. 616/2009, H.G. nr. 956/2009, H.G. nr. 1620/2009, H.G. nr. 296/2010, H.G. nr. 768/2010, prin H.G. nr. 791/2010 (rectificată - M.Of. nr. 599/24.08.2010), prin H.G. nr. 1355/2010 şi prin H.G. nr. 150/2011.

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

TITLUL I - Dispoziţii generale
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
Interpretarea şi modificarea Codului fiscal
Definiţii
Reguli de aplicare generală

TITLUL II - Impozitul pe profit
Dispoziţii generale
Calculul profitului impozabil
Aspecte fiscale internaţionale
Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Reţinerea impozitului pe dividende
Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL III - Impozitul pe venit
Dispoziţii generale
Venituri din activităţi independente
Venituri din salarii
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Venituri din investiţii
Venituri din pensii
Venituri din activităţi agricole
Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Venituri din alte surse
Venitul net anual impozabil
Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică
Aspecte fiscale internaţionale
Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - Abrogat

TITLUL IV1 - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Definitia microintreprinderii
Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii
Anul fiscal
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro

TITLUL V - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România
Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
Impozitul pe reprezentanţe
Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri
Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate
Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri

TITLUL VI - Taxa pe valoarea adăugată
Dispoziţii
Operaţiuni impozabile
Persoane impozabile
Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă
Operaţiuni scutite de taxă
Regimul deducerilor
Persoanele obligate la plata taxei
Regimuri speciale
Obligaţii
Dispoziţii comune
Dispoziţii tranzitorii


Data aparitiei : 22 martie 2011

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.049 sec