Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - editia a V-a - 7 decembrie 2009

Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - editia a V-a - 7 decembrie 2009
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2009

DESCRIERE

IN VIGOARE DIN 1 IANUARIE 2010
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene - INTEGRAL

Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene
ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE
FORMATUL şI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
FORMATUL BILANŢULUI
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ
FORMATUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PRINCIPII CONTABILE GENERALE
REGULI DE EVALUARE
REGULI GENERALE DE EVALUARE
ACTIVE IMOBILIZATE
ACTIVE CIRCULANTE
TERŢI
DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
PROVIZIOANE
SUBVENŢII
CAPITAL SI REZERVE
VENITURI SI CHELTUIELI
CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
POLITICI CONTABILE
NOTE EXPLICATIVE
CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR
AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
APROBAREA, SEMNAREA şI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

PREVEDERI FINALE

PLANUL DE CONTURI GENERAL

TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31. 12. 2009 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
BILANŢUL
BILANŢUL
BILANŢUL PRESCURTAT
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
Nota 1 Active imobilizate
Nota 2 Provizioane
Nota 3 Repartizarea profitului
Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare
Nota 5 Situaţia creanţelor şi datoriilor
Nota 6 Principii, politici şi metode contabile
Nota 7 Participaţii şi surse de finanţare
Nota 8 Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere
Nota 9 Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari
Nota 10 Alte informaţii

FUNCTIUNEA CONTURILOR
Clasa 1 "Conturi de capitaluri"
Grupa 10 "Capital şi rezerve"
Grupa 11 "Rezultatul reportat'
Grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar"
Grupa 13 "Subvenţii pentru investiţii"
Grupa 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
Grupa 15 "Provizioane"
Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate"
Clasa 2 "Conturi de imobilizări"
Grupa 20 "Imobilizări necorporale"
Grupa 21 "Imobilizări corporale" "
Grupa 22 "Imobilizări in curs de aprovizionare"
Grupa 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări"
Grupa 26 "Imobilizări financiare"
Grupa 28 "Amortizări privind imobilizările"
Grupa 29 " Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor"
Clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie"
Grupa 30 "Stocuri de materii prime şi materiale"
Grupa 32 "Stocuri in curs de aprovizionare"
Grupa 33 "Producţia în curs de execuţie"
Grupa 34 "Produse"
Grupa 35 "Stocuri aflate la terţi"
Grupa 36 "Animale"
Grupa 37 "Mărfuri"
Grupa 38 "Ambalaje"
Grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" "
Clasa 4 "Conturi de terţi"
Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate"
Grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate"
Grupa 42 "Personal şi conturi asimilate"
Grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia sociaşă şi conturi asimilate"
Grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate"
Grupa 45 "Grup şi acţionari/asociaţi"
Grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi"
Grupa 47 "Conturi de subventii, regularizare şi asimilare"
Grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii"
Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor"
Clasa 5 "Conturi de trezorerie"
Grupa 50 "Investiţii pe termen scurt"
Grupa 51 "Conturi la bănci"
Grupa 53 "Casa"
Grupa 54 "Acreditive"
Grupa 58 "Viramente interne"
Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"
Clasa 6 "Conturi de cheltuieli"
Grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile"
Grupa 61 "Cheltuieli cu lucrările şi seviciile executate de terţi"
Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi"
Grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
Grupa 64 "Cheltuieli cu personalul"
Grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare"
Grupa 66 "Cheltuieli financiare"
Grupa 67 "Cheltuieli extraordinare"
Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare"
Grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite"
Clasa 7 "Conturi de venituri"
Grupa 70 "Cifra de afaceri netă"
Grupa 71 "Venituri aferente codtului productiei in curs de executie"
Grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări"
Grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare"
Grupa 75 "Alte venituri din exploatare"
Grupa 76 "Venituri financiare"
Grupa 77 "Venituri extraordinare"
Grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare"
Clasa 8 "Conturi speciale"
Grupa 80 "Conturi în afara bilanţului"
Grupa 89 "Bilanţ"

Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene

ARIA DE APLICABILITATE

CONDIŢII PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
Proceduri de consolidare
A. Bilanţ consolidat
B. Contul de profit şi pierdere consolidat
C. Prevederi comune bilanţului consolidat şi contului de profit şi pierdere consolidat

CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
POLITICI CONTABILE
NOTE EXPLICATIVE
Prevederi generale
Informaţii în completarea bilanţului consolidat
Informaţii în completarea contului de profit şi pieredere consolidat

RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR

AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

FORMATUL BILANŢULUI CONSOLIDAT şI AL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT
BILANŢUL CONSOLIDAT
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

RECENZII

Rating general
3 (2 recenzii)
5 stele
1
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stea
1
Spune-ne opinia ta despre acest produs!
scrie o recenzie
1
Este revoltator ca nu au voie sa semneze bilantul contabilii autorizati cu studii medii.Ei lucreaza efectiv,intocmesc bilantul,fac notele explicative si absolut totul si semneaza cineva care de fapt se informeaza de la acel contabil autorizat si tot nu pricepe.Parerea mea este ca CECCAR are nevoie de cotizatii,cursuri ,etc.Examenele ,sa fim seriosi,stim cum se dau.
5
de ce un contabil cu studii superioare poate semna un bilant daca este angajat dar nu stie nici sa inregistreze acte,sa fim seriosi in facultate a invatat teorie si nu practica ,iar un contabil care de 15-30 ani ireg.acte,face balanta,bilantul nu are voie sa semneze bilantul,de ce se tine cont in tara asta de cantitate sau de calitate,cand presedintele tarii va da cale libera profesiilor,asa cum a zis in primul mandat si cine rezista pe piata bine cine nu,nu,fara sa fim ingraditi
Created in 0.0572 sec