Noile reglementari contabile A4 - 14 AUGUST 2015

Noile reglementari contabile A4 - 14 AUGUST 2015
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2015
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

Ordinul M. F. P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (M. Of. nr. 963 din 30 decembrie 2014) - a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015
Arie de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare
      Arie de aplicabilitate 
      Definiţii 
      Categorii de entităţi raportoare 
Dispoziţii şi principii generale
      Dispoziţii generale 
      Publicările cu caracter general 
      Caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare 
      Principii generale de raportare financiară 
      Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului 
Reguli generale de evaluare 
      Evaluarea la data intrării în entitate 
      Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ 
      Evaluarea la data ieşirii din entitate 
      Evaluarea alternativă la valoarea justă 
      Investiţii nete în entităţi străine 
Bilanţul şi contul de profit şi pierdere
      Dispoziţii generale privind bilanţul şi contul de profit şi pierdere 
      Prezentarea bilanţului 
      Dispoziţii speciale cu privire la anumite elemente din bilanţ 
      Active imobilizate 
      Active circulante 
      Terţi 
      Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere 
      Datorii pe termen scurt: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 
      Datorii pe termen lung: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 
      Provizioane 
      Subvenţii 
      Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienţi şi a operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi 
      Capitaluri proprii 
      Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participaţie 
      Contabilitatea operaţiunilor derulate de grupurile de interes economic 
      Prezentarea contului de profit şi pierdere 
      Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere 
      Bilanţul prescurtat 
Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu
      Situaţia fluxurilor de trezorerie
      Situaţia modificărilor capitalului propriu
Note explicative la situaţiile financiare anuale
      Dispoziţii generale privind notele explicative la situaţiile financiare anuale 
      Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale pentru toate entităţile
      Prezentarea de informaţii suplimentare de către entităţile mijlocii şi mari, precum şi de către entităţile de interes public
      Părţi legate 
Raportul administratorilor 
Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate
      Domeniul de aplicare al situaţiilor financiare anuale consolidate şi al rapoartelor consolidate
      Obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate 
      Exceptări de la obligaţia de consolidare
      Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate 
      Data situaţiilor financiare anuale consolidate
      Politici contabile şi metode de evaluare
      Entităţi asociate şi entităţi controlate în comun
      Dispoziţii tranzitorii - trecerea de la metoda consolidării proporţionale la metoda punerii în echivalenţă
      Exercitarea influenţei semnificative
      Exercitarea controlului comun
      Metoda punerii în echivalenţă pentru entităţile asociate şi entităţile controlate în comun
      Conversia la cursul de închidere şi alte aspecte privind fondul comercial 
      Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate
      Raportul consolidat al administratorilor
Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale
      Obligaţia generală de publicare
      Alte cerinţe în materie de publicare
      Responsabilitatea şi răspunderea pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare anuale şi a raportului administratorilor
Auditul
      Cerinţe generale privind auditul 
      Raportul de audit 
Controlul intern 
Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor 
      Scutiri pentru microentităţi 
      Restricţii referitoare la entităţile de interes public 
Raportarea plăţilor efectuate către guverne
      Definiţii referitoare la raportarea privind plăţile către guverne
      Entităţi obligate să raporteze plăţile către guverne 
      Conţinutul raportului 
      Raportul consolidat asupra plăţilor către guverne 
      Publicarea 
Planul de conturi general
Transpunerea conturilor din balanţa de verificare la 31. 12. 2014 în noul plan de conturi general
Funcţiunea conturilor

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Cărți noi - Contabilitate

Created in 0.045 sec