Ne pregatim pentru evaluare - clasa a IV-a

DESCRIERE

Învăţarea centrată pe elev a marcat o adevărată schimbare în învăţământul românesc. În acest context elevul nu trebuie „să ştie”, ci „să ştie a face”. Prezentul caiet are în vedere acest lucru şi nu numai.
Autorii propun recapitularea materiei prevăzută în curricum-ul naţional, clasa a IV-a, pe unităţi de învăţare, la disciplinele: limba română, matematică, stiinţe. Sarcinile de lucru propuse vizează atât obiective care se pot realiza prin munca independentă, cât şi prin lucrul efectiv la clasă, contribuind la ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, la orientarea lor în dobândirea şi consolidarea deprinderilor de învăţare, autocontrol, perseverenţă.
Scopul acestei lucrări este de a pregăti elevii de clasa a IV-a pentru evaluarea naţională, dar şi pentru evaluarea iniţială din clasa a V-a. La finalul clasei a IV-a, MECTS, prin eşantionare, realizează o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar.
Potrivit noii Legi a Învăţământului, scopul evaluării este de a orienta şi optimiza învăţarea. Atât evaluarea naţională, cât şi cea iniţială se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.Acest aspect l-am avut în vedere în conceperea prezentului material.

CUPRINS
PREFAŢĂ ... 3
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ... 4
I. FORMAREA CAPACITĂŢII DE CITIRE / LECTURĂ ... 4
A. TEXTUL LITERAR ... 4
1. TEXTUL NARATIV ... 4
TRANSFORMAREA VORBIRII DIRECTE ÎN VORBIRE INDIRECTĂ ... 7
B. FORMAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ ... 8
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 8
LEXICUL ... 8
NOŢIUNI DE FONETICĂ ... 10
MORFOLOGIA ... 11
SUBSTANTIVUL ... 11
ADJECTIVUL ... 14
PRONUMELE ... 15
VERBUL ... 17
NUMERALUL ... 19
SINTAXA ... 20
PROPOZIŢIA ... 20
CUVÂNTUL CA PARTE DE PROPOZIŢIE ... 22
PĂRŢI PRINCIPALE DE PROPOZIŢIE ... 22
PREDICATUL ... 22
SUBIECTUL ... 23
PĂRŢI SECUNDARE DE PROPOZIŢIE ... 25
ATRIBUTUL ... 25
COMPLEMENTUL ... 28
PROBE DE EVALUARE INIŢIALĂ ... 29
TESTUL 1 ... 29
TESTUL 2 ... 31
TESTUL 3 ... 32
TESTUL 4 ... 34
TESTUL 5 ... 36
MATEMATICĂ ... 38
CAPITOLUL I. NUMERE NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU 1000000 38
CAPITOLUL II. FRACŢII ... 57
CAPITOLUL III. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE. MĂSURAREA MĂRIMILOR ... 60
CAPITOLUL IV. MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA FINALĂ CLASA A IV-A ... 70
MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ CLASA A V-A ... 70
TESTUL 1 ... 70
TESTUL 2 ... 71
TESTUL 3 ... 73
TESTUL 4 ... 74
TESTUL 5 ... 76
TESTUL 6 ... 77
ŞTIINŢE ALE NATURII ... 79
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE. MEDII DE VIAŢĂ ŞI RELAŢII DE HRĂNIRE ... 79
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE. CICLURI DE VIAŢĂ. APĂRARE ŞI ADAPTARE ... 81
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE. RESURSE NATURALE
APA. SOLUL. RESURSE ALE SUBSOLULUI. RESURSE NATURALE DE HRANĂ ... 84
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE. CARACTERISTICI ŞI PROPRIETĂŢI ALE CORPURILOR ... 86
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE. SISTEMUL NOSTRU SOLAR. LUMINA ... 88
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TRANSFORMĂRI ALE CORPURILOR
ŞI MATERIALELOR ... 89
MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA FINALĂ CLASA A IV-A ... 90
TESTUL 1 ... 90
TESTUL 2 ... 91
TESTUL 3 ... 92
GEOGRAFIE GENERALĂ ... 94
MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA FINALĂ CLASA A IV-A ... 94
TESTUL 1 ... 94
TESTUL 2 ... 95
ISTORIE ... 96
MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA FINALĂ CLASA A IV-A ... 96
TESTUL 1 ... 96
TESTUL 2 ... 97
BIBLIOGRAFIE ... 98

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.019 sec