Ne pregatim pentru evaluare - clasa a III-a

DESCRIERE

Verificarea şi aprecierea rezultatelor şcolare se realizează în situaţii şi forme variate, utilizându-se metode, mijloace variate şi tehnici multiple. Ca şi examinările orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de şcolaritate şi la marea majoritatea disciplinelor de învăţământ. Testul reprezintă principalul mijloc de obţinere a unor date relevante referitoare la performanţele elevilor.
Caietul prezent cuprinde recapitularea materiei prevăzută în curricum-ul naţional, clasa a III-a, pe unităţi de învăţare, la disciplinele: limba română, matematică, ştiinţe şi teste de evaluare finală. Sarcinile de lucru propuse vizează atât obiective care se pot realiza prin munca independentă, cât şi prin lucrul efectiv la clasă, contribuind la ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, la orientarea lor în dobândirea şi consolidarea deprinderilor de învăţare, autocontrol, perseverenţă. Testele finale propuse pentru clasa a III-a pot fi lucrate de elevi şi în scopul pregătirii pentru evaluarea iniţială de la începutul clasei a IV-a.

CUPRINS
PREFAŢĂ ... 3
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ... 4
I. FORMAREA CAPACITĂŢII DE LECTURĂ/CITIRE ... 4
CARTEA ... 4
FRAM, URSUL POLAR ... 5
TEXTUL ÎN VERSURI ... 8
VARA ... 8
TEXTUL NONLITERAR ... 11
FELICITAREA. INVITAŢIA ... 11
RECLAMA ... 13
ARTICOLUL ... 14
CARTEA POŞTALĂ ... 14
II. FORMAREA CAPACITĂŢII DE COMUNICARE ... 15
COMUNICAREA ORALĂ. DIALOGUL ... 15
COMUNICAREA NONVERBALĂ ... 17
COMPUNEREA ... 18
COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI ... 19
COMPUNERE CU ÎNCEPUT DAT ... 20
COMPUNERE PE BAZA UNOR CUVINTE DE SPRIJIN ... 21
ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA ... 21
III. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII ... 24
CUVÂNTUL ... 24
CUVINTE CU ACELAŞI ÎNŢELES ... 24
CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS ... 25
SILABA. SUNETUL ŞI LITERA ... 28
IV. MORFOLOGIA ... 30
CUVÂNTUL – PARTE DE VORBIRE ... 30
SUBSTANTIVUL ... 30
ADJECTIVUL ... 31
PRONUMELE ... 35
NUMERALUL ... 37
VERBUL ... 39
V. SINTAXA ... 41
CUVÂNTUL – PARTE DE PROPOZIŢIE ... 41
PREDICATUL ... 42
SUBIECTUL ... 43
PROPOZIŢIA SIMPLĂ. PROPOZIŢIA DEZVOLTATĂ ... 46
PĂRŢI SECUNDARE DE PROPOZIŢIE 46
VI. MODELE DE PROBE DE EVALUARE ... 49
MATEMATICĂ ... 56
CAPITOLUL I. NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1000 ... 56
CAPITOLUL II. NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1000000 ... 59
CAPITOLUL III. ÎNMULŢIREA ŞI ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI CA 100 ... 62
CAPITOLUL IV. ÎNMULŢIREA ŞI ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 ... 66
CAPITOLUL V. ELEMENTE DE GEOMETRIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ ... 75
SĂ NE AMUZĂM CU REBUSURI MATEMATICE ... 75
CAPITOLUL VI. MODELE DE TESTE FINALE CLASA A III-A. MODELE DE TESTE INIŢIALE CLASA A IV-A ... 81
ŞTIINŢE ALE NATURII ... 89
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE – CORPURI ... 89
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE – PLANTELE ... 91
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE – ANIMALELE ... 93
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE – CORPUL OMENESC ... 95
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE – SOARELE. ANOTIMPURILE. CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ ... 97
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE – PROTEJAREA MEDIULUI ... 99
MODELE DE TESTE FINALE CLASA A III-A ... 100
BIBLIOGRAFIE ... 103

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec