Mic dictionar explicativ de termeni eco-economici

Mic dictionar explicativ de termeni eco-economici
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 170
Format: 14x20
Categoria: Economie

DESCRIERE

La începutul secolului al XXI-lea, grija pentru mediul ambiant se concretizează sub numeroase forme, Ecologia devenind, din ştiinţă, stare de spirit, o idee universală, care defineşte un nou punct vedere al societăţii.

Reîntoarcerea la natură, respectarea tradiţiilor impuse de prevenirea degradării mediului şi de refacere a „rănilor" provocate de dezvoltarea economică sau chiar de lipsa acesteia sunt astăzi esenţiale pentru continuarea existenţei şi afirmării civilizaţiei umane.

Dreptul la natură, la un mediu de viaţă şi de muncă sănătos al generaţiilor prezente şi viitoare reclamă astăzi o recunoaştere deplină.

Criza ecologică a depăşit perimetrul ariilor intens industrializate, căpătând un caracter global. Astfel, acumulările masive de dioxid de carbon în atmosferă au amplificat „efectul de seră", în timp ce gaura din stratul de ozon, semnalată de specialişti deasupra Antarcticii, este rezultatul emisiilor de clorofluorocarburi.

Echilibrul natural al planetei este astfel puternic periclitat, mai ales dacă luăm în considerare şi defrişările masive din zona tropicală, care duc la distrugerea „plămânului verde" al Terrei - pădurea. Viaţa a miliarde de oameni este afectată de dezechilibrele locale şi de cele globale. Astfel, contaminarea aerului pune în pericol 1,5 miliarde de persoane, un miliard de indivizi trăiesc fără apă potabilă, mai puţin de 25% din populaţia mondială consumă 75% din resursele natu­rale şi produce cea mai mare cantitate de deşeuri.

Eliminarea cauzelor acestor adevărate dezastre ecologice se poate realiza, aşa cum a relevat şi Al Gore în lucrarea sa Pământul în cumpănă, numai prin schimbarea modului de gândire a specialiştilor din toate domeniile de activitate.

Acum, când dreptul la natură se impune ca un imperativ primordial, Mic dicţionar explicativ de termeni eco-economici răspunde la necesitatea înţelegerii problemelor complexe din acest domeniu şi relevă diversitatea de forme sub care natura poate fi ajutată şi protejată.

De asemenea, prin clarificarea terminologiei de specialitate, el contribuie la cunoaşterea naturii, a mediului, şi, prin aceasta, la respectarea şi la protejarea ei.Prof. univ. dr. Florina BranCuprins
Cuvânt-înainte ........................................................................................................ 9
1. Surse de poluare a mediului înconjurãtor ......................................................... 11
1.1. Sursele de poluare naturale ....................................................................... 11
1.2. Sursele de poluare caracteristice activitãþii umane .................................... 13
1.2.1. Transporturile .................................................................................. 14
1.2.2. Agricultura, silvicultura ºi zootehnia ................................................ 15
1.2.3. Industria .......................................................................................... 17
2. Poluarea mediului ambiant ............................................................................... 19
2.1. Poluarea atmosferei ................................................................................... 19
2.1.1. Principalii poluanþi atmosferici ......................................................... 21
2.2. Poluarea apei ............................................................................................ 25
2.2.1. Poluanþii din apã .............................................................................. 28
2.3. Poluarea solului ......................................................................................... 30
2.4. Poluarea radioactivã .................................................................................. 34
2.5. Poluarea sonorã ........................................................................................ 36
2.6. Poluarea aerului în centrele urbane ........................................................... 37
2.7. Efectele poluãrii asupra sãnãtãþii umane ................................................... 38
2.8. Programe de control al poluãrii aerului în centrele urbane ........................ 40
3. Prevenirea poluãrii ........................................................................................... 43
3.1. Programe de prevenire a poluãrii ............................................................... 43
3.2. Controlarea emisiei de poluanþi ................................................................. 47
3.3. Tehnologii noi de prevenire a poluãrii cu vehicule ..................................... 49
3.4. Tehnologii curate în industria energeticã ................................................... 54
4. Termeni eco-economici .................................................................................... 61
Lista abrevierilor ................................................................................................. 161
Lista simbolurilor chimice ................................................................................... 163
Bibliografie ......................................................................................................... 165

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.033 sec