Metodologie si programe pentru definitivat si gradul didactic II

Metodologie si programe pentru definitivat si gradul didactic II
Preț: 18,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2009
Pagini: 177

DESCRIERE

Ce reprezintă această carte-sinteză ? O contribuţie originală şi riguroasă la construcţia proceselor de formare continuă/ perfecţionare a cadrelor didactice, văzută ca indicator relevant al calităţii resursei umane din învăţământ, obiectiv prioritar pe agenda universităţilor, a planificatorilor şi decidenţilor educaţionali, europeni şi naţionali.
Ce aduce ea nou pentru aria de interes profesional ? Mai întâi, prezenţa unor standarde curriculare optime şi prezenţa unor modele de abordare eficace în formarea psihopedagogică, perspectiva evoluţiei în cariera didactică fiind rezultatul unei mai bune formări iniţiale dar şi al unei mai bune receptări a valorilor încorporate de competenţele de bază şi transversale exersate în timpul practicii profesiei didactice. Mai apoi, considerarea contextelor pregătirii psihopedagogice ca exprimând dinamismul frontierelor interdisciplinare şi interculturale. În al treilea rând, exprimarea nevoii de potenţial mai crescut în ceea ce numim transferabilitate, bună gestiune a calificărilor înalte, (auto)evaluare mai pronunţată, proiectare curriculară mult mai armonizată, capacitate reflectivă şi conduită creativă mult mai exersate şi prezente în examenele de definitivare în învăţământ, de obţinere a gradelor didactice II şi I.
Care sunt elementele de repertoriu constructiv ale conţinutului lucrării ? Concret, evidenţiem prezenţa a trei nuclee : (a) metodologia elaborării programelor de formare, (b) programa-cadru generativă şi (c) setul de programe specifice domeniilor pregătirii psihopedagogice, necesar fiecărei categorii de cadre didactice de predare din şcolile din România. Subliniem, totodată, clarificarea problemei raporturilor de continuitate şi discontinuitate dintre formarea iniţială şi cea continuă, dintre definitivare şi obţinere a gradului didactic II. Sunt inteligibile, de asemenea, valorile modelului mental eficace al practicilor modulare în proiectarea şi realizarea curriculară, traseele predictibile şi flexibile ale muncii intelectuale de informare-documentare vizibile datorită bogatei şi accesibilei bibliografii româneşti şi străine. Până la urmă, fiecare cadru didactic aflat în posesia unei astfel de lucrări va deveni coparticipant la propria formare, actor interesat de controlul mecanismelor formării competenţelor, de şansele reuşitei în cariera didactică.
Cine pot fi beneficiarii ? Răspunsul nostru este pe cât de sincer, pe atât de proiectiv : de la studenţii şi absolvenţii care vor să devină cadre didactice la cei care se află în învăţământ, titulari şi suplinitori, ce se vor afla în situaţia de a da examene de definitivare în învăţământ, apoi de obţinere a gradului didactic II, de la cadrele didactice formatori din centrele abilitate în formare şi perfecţionare continuă, la inspectorii de dezvoltare profesională şi formare continuă din ISJ-uri sau CCD-uri, la cadrele didactice universitare interesate şi implicate in astfel de examene.
Lectura personalizată a lucrării va conduce sigur spre creşterea calităţii formării tuturor categoriilor de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, va stimula cercetarea şi inovarea, va impune respectarea principiilor life-long-learning-ului, va crea premisele pentru o integrare a principiilor europene comune, va crea o mai bună imagine publică asupra a ceea ce numim “ Profesor bun”, configurând astfel o profesie atractivă calificărilor pentru tineri, pentru şcoala din România.
Prof. univ. dr. Ioan Neacşu

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0521 sec