Metodologia cercetării ştiinţifice – Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat

Metodologia cercetării ştiinţifice – Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2011
Ediția: a 2-a
Pagini: 224
Categoria: Didactice

DESCRIERE

Destinată în primul rând studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor cercetători, lucrarea de faţă încearcă să asigure un echilibru între dimensiunea teoretică şi cea practică a cercetării ştiinţifice, aspirând, astfel, să conducă la cultivarea respectului faţă de reguli care s-au impus ca norme larg sau unanim acceptate în practica ştiinţifică, norme a căror nesocotire poate antrena respingerea unei lucrări ca nefiind de factură ştiinţifică. Totodată, lucrarea vizează să contribuie la promovarea cercetării ştiinţifice în spaţiul universitar, prin facilitarea sarcinii autorilor de lucrări universitare, precum şi a persoanelor chemate să conducă cercetarea şi să-i evalueze şi valorifice rezultatele. Ea poate fi utilă şi profesorilor din învăţământul preuniversitar, în elaborarea şi autoevaluarea lucrărilor pentru obţinerea gradului didactic I, ca şi celor care au de trecut probe de admisibilitate scrise, în domenii precum magistratura sau manageriatul.
În acest fel, lucrarea poate contribui la dezvoltarea culturii ştiinţifice a studenţilor şi a tinerilor cercetători şi, în acelaşi timp, la o mai bună formare a competenţelor necesare înţelegerii, scrierii, susţinerii şi evaluării unei lucrări, în conformitate cu practicile ştiinţifice ale mediului academic european.
Mihaela Şt. Rădulescu – profesor universitar doctor – este absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Limbi romanice, clasice şi orientale, specializarea franceză şi doctor în ştiinţele educaţiei al aceleiaşi universităţi. Predă cursurile de metodologia cercetării ştiinţifice (la secţia de filologie Traducere şi Interpretare a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi ca invitat la secţii de masterat şi şcoli doctorale în ţară şi străinătate), studii culturale franceze, tehnici de comunicare (în cadrul Departamentului de Limbi Străine şi Comunicare din UTCB). A publicat peste 70 de lucrări : ştiinţifice, didactice, studii şi articole pe teme de literatură, pedagogia comunicării, lexicologie, interferenţe ale lingvisticii cu didactica limbilor străine, ale pedagogiei cu literatura, ale literaturii cu filosofia. A prezentat comunicări ştiinţifice la congrese internaţionale în România, Republica Moldova, Franţa, Belgia, Canada. Printre publicaţii: monografia ştiinţifică consacrată operei gânditorului francez Célestin Freinet – Pedagogia Freinet. Un demers inovator (Polirom, 1999), Dicţionar francez-român de termeni politici şi diplomatici (Maşina de scris, 1999), Options culturelles françaises et francophones (Paideia, 2008), La méthodologie de la recherche scientifique – composante essentielle de la formation universitaire (coord., în colab., Ars Docendi, 2010), Méthodologie de l'apprentissage de la recherche universitaire (coord., în colab., Editura Didactică şi Pedagogică, 2010) şi studii consacrate ideilor pedagogice în gândirea lui Mihai Eminescu, universului liric al Annei de Noailles, contribuţiei gândirii franceze la cultura universală (Henri Bergson, Jean-Paul Sartre etc.), contribuţiei unor creatori români la cultura franceză (D. Bolintineanu, Emil Cioran) etc. Este membră a unor asociaţii şi comisii profesionale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate; membră a Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale din România. A coordonat (în colaborare) mai multe volume colective care cuprind studii de literatură, istoria culturii, lingvistică, comunicare, creativitate literară şi ştiinţifică. A participat la realizarea unor proiecte ştiinţifice internaţionale; director al Proiectului de Cooperare Ştiinţifică Interuniversitară «Méthodologie de l'apprentissage de la recherche universitaire. L'harmonisation des pratiques académiques» (Metodologia învăţării cercetării universitare. Armonizarea practicilor academice), realizat prin colaborarea unor universitari din mai multe ţări europene.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Cărți noi - Didactice

Created in 0.041 sec