Matematică - Manual pentru clasa a IV‑a 2021

DESCRIERE

Manualul de Matematică pentru clasa a IV-a este conform cu programa școlară.

Manualul este structurat în 12 unități de învățare și promovează activ valorile sociale și individuale fiind lipsit de orice formă de discriminare.

Cele 12 unități principale de învățare oferă elevilor contexte de familiarizare cu noțiuni noi, de exersare, consolidare a deprinderilor și abilităților, de sistematizare a achizițiilor dobândite, de evaluare și autoevaluare a propriilor capacități precum și de ameliorare sau dezvoltare a nivelului atins de fiecare în dobândirea unei competențe specifice.

Lecția de predare are secțiuni corespunzătoare momentelor lecției în situația de predare-învățare centrată pe elev (observare/amintire care implică elevul prin sarcini, prezentarea noțiunii treptat, bazat pe cunoștințele anterioare, pe cât posibil experimental sau aplicat, corelat cu viața reală și cu exemple relevante pentru experiența de viață a elevului, punctarea definiției și evidențierea cuvintelor-cheie, sarcini pentru fixarea noțiunii, concluzii).

Introducerea conţinuturilor din programa școlară se bazează, în mod explicit, pe achiziţii anterioare și noi ale elevilor, dobândite în cadrul aceleiași discipline sau în cadrul altor discipline, făcându-se apel, în cât mai multe situații posibile, la experiența de viață a elevilor.

Sarcinile de învățare sunt concepute având la bază o metodologie interactivă care țintește atât realizarea obiectivelor de ordin cognitiv cât și a celor de ordin socio-afectiv (dezvoltarea capacităților de comunicare, de dialogare interpersonală și intrapersonală, stimularea încrederii în sine). Acestea sunt inedite, provocatoare, elevul fiind motivat să participe activ, întâlnind situații de învățare menite să-l determine să le analizeze, descoperind soluții plauzibile. 

Manualul propune:

25 de sarcini pentru lucru în grup si 19 sarcini pentru activitate în perechi

10 activități practice

25 de jocuri/exerciții-joc, în special  în paginile Exersezi, corectezi, progresezi

3 proiecte cu temele: Inveții și inventatori, Pregătiri pentru picnic, Decorațiuni

v  Asigură legătura matematicii cu alte discipline prin introducerea:

-       unor sarcini de învățare care valorifică teme referitoare la lectură, geografie, muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice,  istorie (peste 20 de sarcini de învățare);

-       unor sarcini de tipul De la geometrie la artă, De la științe ale naturii la matematică, De la geografie la matematică, De la matematică la geografie, De la istorie la matematică ( 9 propuneri);

v  metode alternative de evaluare și instrumente adecvate acestora

9 grile de tipul „Pentru a mege mai departe” de la fiecare pagină „Exersezi, corectezi, progresezi!”

Toate conţinuturile ştiinţifice prezentate în manual și mesajele suporturilor vizuale sunt adecvate nivelului de vârstă de dezvoltare al elevilor și specificului disciplinei şcolare. Manualul cuprinde conţinuturi abordate din perspectiva învăţării diferenţiate. Pentru fiecare competență, conţinuturile sunt prezentate de la simplu la complex, cu  grade diferite de dificultate, pentru a crea şi asigura şanse egale de reuşită pentru toţi copiii.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0270 sec