Matematică - Manual pentru clasa a III‑a, 2021

DESCRIERE

Manualul respectă programa școlară și grație experiențelor de învățare pe care le pune la dispoziție, elevul își va dezvolta structuri cognitive și competențe care îi vor permite adaptarea la cerințele vieții sociale, va deveni mai flexibil în gândire, mai creator și mai independent în soluționarea problemelor diverse care au legătură cu viața de zi cu zi.

Prin activitățile sugerate, manualul de matematică pentru clasa a III-a are, pe lângă funcția sa firească, informativă și formativă, un plus de valoare ce rezidă din contextualizarea învățării. Sarcinile de învăţare propuse vizează centrarea curriculumului pe probleme ale vieţii reale, rezolvare de probleme, identificarea de soluţii. Prin conţinutul său, manualul asigură dezvoltarea și valorificarea obiectivelor din punct de vedere intra-, inter- și transdisciplinar al experienţei de viaţă a elevilor.

Prin maniera în care este structurat, manualul contribuie la optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare, cele 12 unități principale de învățare  oferind elevilor contexte de familiarizare cu noțiuni noi, de exersare, consolidare a deprinderilor și abilităților, de sistematizare a achizițiilor dobândite, de evaluare și autoevaluare a propriilor capacități precum și de ameliorare sau dezvoltare a nivelului atins de fiecare în dobândirea unei competențe specifice.

Manualul cuprinde conţinuturi abordate din perspectiva învăţării diferenţiate. Pentru fiecare competență, conţinuturile sunt prezentate de la simplu la complex, cerinţele propuse au grade diferite de dificultate, pentru a crea şi asigura efectiv şanse egale de reuşită pentru toţi copiii.

Manualul ofera:

11 grile Cum te poți aprecia – Ai rezolvat corect? care să constituie repere pentru verificarea propriei rezolvări și pentru autoevaluare,

4 grile de autoevaluare a portofoliilor realizate, 4 liste de verificare.

18 jocuri, 30 de exerciții-joc și diverse sarcini-joc, în paginile Exersezi, corectezi, progresezi.

10 grile Pentru a merge mai departe în care sunt invitați să găsească singuri soluții de reglare: Dacă ai avut dificultăți la evaluare, la cerința numărul… observă cum ai rezolvat exercițiul sau problema... de la pagina (...).

Ne interesează ce preocupări au elevii, ce le place să facă, îi provocăm să răspundă la întrebări care vizează activitățile lor din afara școlii, le oferim contextul să vorbească despre ei (Tu ce colecții ai?, Tu ce decorațiuni vei pregăti pentru Crăciun?, Tu ce ai alege?, Tu ce cărți ai descoperit?, Tu ce culoare preferi? etc.)

Avem în vedere motivația elevilor pentru învățare (De ce învăț? La ce îmi folosește?), le propunem proiecte, modele de investigație, activități practice pentru realizarea cărora folosesc achiziții specifice disciplinei matematică și noțiuni specifice altor discipline, scopul fiind acela al rezolvării unor provocări specifice vieții de zi cu zi respectând etape date, colaborând, venind cu idei și soluții inovative.

Varianta printată este atractivă, are un design modern și aerisit, adaptat vârstei elevilor, un tipar de bună calitate și vine la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe platfoma: www. manuale. edu. ro. Manualul digital este creat având la bază manualul tipărit, păstrând structura și elementele acestuia, dar contribuind la crearea unei învățări complexe. Manualul digital este ușor de folosit și respectă ultimele convenții în materie de ergonomie.

În manualul digital predarea conceptelor şi noţiunilor noi se face prin intermediul unor animaţii, cu un pronunţat caracter dinamic și cu un grad ridicat de atractivitate, în cadrul cărora se respectă paşii metodici ai disciplinei. Noțiunile și conceptele noi de matematică sunt explicate, introduse treptat și prezentate vizual și interactiv. Abordările vizuale au rol explicit de susţinere a învăţării, prin colorări de elemente importante, sublinieri, marcări distincte, evidenţieri de obiecte.

Manualul de Matematică, clasa a III-a oferă numeroase și variate contexte de învățare și exersare care au în vedere individualizarea, exersarea și crearea unei experienţe personale la care elevul este participant activ, putând să învețe, să exploreze, să se joace, să descopere și să evolueze.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0238 sec