Marketing financiar - monetar

Preț: 37,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 296
Format: 13x20

DESCRIERE

Prezentul curs depăşeşte bariera „financiar-bancară” şi încearcă să dezvolte şi să aplice principiile şi regulile marketingului, la nivelul pieţei capitalului, care include atât piaţa monetară, cât şi piaţa titlurilor de valoare (piaţa acţiunilor) şi cea a titlurilor de datorie (piaţa obligaţiunilor), la care se adaugă, desigur, piaţa instrumentelor derivate, care permite efectuarea de operaţiuni financiare, având la bază active suport.

Pentru înţelegerea aprofundată a fenomenelor şi proceselor financiar-monetare, într-o abordare de marketing, structura cursului include şi multe elemente de economie monetară (bancară) şi chiar de management sau contabilitate, toate având menirea de a cristaliza noţiunile de marketing, de a înţelege culegerea şi transmiterea informaţiilor de marketing, care stau la baza deciziilor din sectorul financiar-monetar.

Elaborarea cursului a necesitat o bibliografie completă care include materiale emise de Banca Naţională a României, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca Centrală Europeană, Trezoreria statului şi alte instituţii specializate de pe piaţa financiar-monetară, dar şi lucrări de specialitate în care se regăseşte munca multor profesori şi specialişti din domeniul financiar-monetar.Cuprins
Introducere ........................................................................................................................ 9
Capitolul 1. Conţinutul, rolul şi funcţiile marketingului financiar-monetar ............. 11
1.1. Elemente esenţiale privind ştiinţa marketingului .................................................... 11
1.2. Domeniile şi specializarea marketingului ................................................................ 15
1.3. Rolul, funcţiile şi practicile marketingului .............................................................. 17
1.4. Esenţa şi conţinutul marketingului financiar-monetar ............................................. 18
Capitolul 2. Marketingul şi elementele fundamentale ale activităţii
financiar-monetare .................................................................................... 23
2.1. Circulaţia monetară şi creditul ................................................................................. 23
2.1.1. Masa monetară şi puterea de cumpărare a banilor ........................................ 28
2.1.2. Convertibilitatea banilor (monedei) .............................................................. 34
2.1.3. Elementele pieţei monetare ........................................................................... 36
2.1.4. Crearea şi multiplicarea banilor în sistemul bancar ...................................... 38
2.1.5. Marketingul operaţiunilor intrabancare şi interbancare ................................ 42
2.1.5.1. Marketingul operaţiunilor intrabancare ........................................... 42
2.1.5.2. Marketingul operaţiunilor interbancare ........................................... 43
2.1.6. Marketingul operaţiunilor de trezorerie ........................................................ 49
2.1.6.1. Gestiunea şi marketingul operaţiunilor de casă ............................... 51
2.1.6.2. Operaţiunile cu instrumente de plată şi credit .................................. 52
2.1.7. Marketingul şi managementul operaţiunilor de creditare .............................. 66
2.1.7.1. Tipologia creditelor bancare ............................................................ 66
2.1.7.2. Sistemul bancar şi operaţiunile de creditare .................................... 68
2.1.7.3. Garanţiile pentru acordarea creditelor ............................................. 80
2.1.7.4. Relaţiile de creditare cu clientela financiară .................................... 81
2.1.7.5. Rolul băncilor centrale în operaţiunile de creditare ......................... 82
2.1.7.6. Repere istorice privind Banca Naţională a României şi sistemul
bancar românesc .............................................................................. 84
2.1.7.7. Rolul sistemului bancar internaţional în operaţiunile de creditare .. 93
Capitolul 3. Marketingul gestionării riscurilor financiar-monetare .......................... 95
3.1. Marketingul riscului de întreprindere ...................................................................... 96
3.2. Marketingul riscurilor de parteneriat sau de contrapartidă ...................................... 97
3.2.1. Marketingul riscului de lichiditate ................................................................ 97
3.2.2. Marketingul riscului de credit ..................................................................... 109
3.2.3. Marketingul riscului dobânzii ..................................................................... 111
3.3. Marketingul riscului de piaţă ................................................................................. 116
Marketing financiar-monetar
6
6
3.4. Marketingul riscului valutar (riscului de schimb) ................................................. 118
3.5. Marketingul riscului de solvabilitate ..................................................................... 121
3.6. Marketingul riscurilor operaţionale ....................................................................... 129
3.7. Marketingul altor categorii de riscuri .................................................................... 130
3.8. Managementul şi marketingul prevenirii riscurilor financiar-monetare ................ 133
Capitolul 4. Evoluţia marketingului în activităţile financiar-monetare ................... 139
4.1. Scurt istoric privind evoluţia marketingului financiar-monetar ........................... 139
4.1.1. Evoluţia elementelor procesuale ale marketingului financiar-monetar ....... 141
4.2. Procesele de marketing din instituţiile financiar-monetare ................................... 142
Capitolul 5. Intermedierea financiar-monetară şi marketingul pieţei
monetar-financiare .................................................................................. 147
5.1. Cadrul general de manifestare a intermedierilor financiar-monetare .................... 147
5.2. Marketingul ratei dobânzii pe piaţa financiar-monetară ........................................ 151
5.3. Elemente definitorii ale serviciilor de intermediere financiar-monetară ............... 157
5.4. Clasificarea serviciilor financiar-monetare ........................................................... 161
5.5. Factorii de influenţă şi componentele serviciilor financiar-monetare ................... 164
5.5.1. Serviciul (produsul) financiar-monetar propriu-zis ..................................... 165
5.5.1.1. Gama de servicii şi produse financiar-monetare ............................ 166
5.5.1.2. Ciclul de viaţă şi înnoirea serviciilor financiar-monetare .............. 167
5.5.1.3. Particularităţile şi alternativele strategice ale politicii de produs
(serviciu) ........................................................................................ 172
5.5.2. Resursele umane (personalul) ..................................................................... 175
5.5.3. Consumatorii (clienţii) ................................................................................ 180
5.5.4. Fundamentarea deciziilor de achiziţionare a produselor şi serviciilor
financiar-monetare ...................................................................................... 184
5.5.5. Concurenţa .................................................................................................. 187
5.5.5.1. Strategii şi politici concurenţiale ................................................... 192
5.5.6. Preţurile ....................................................................................................... 195
5.5.6.1. Coordonate ale strategiilor de preţ ................................................. 197
5.5.7. Distribuţia şi politicile de distribuţie ........................................................... 220
5.5.7.1. Conceptul de distribuţie în sistemul financiar-monetar ................. 220
5.5.7.2. Reţelele de distribuţie a produselor şi serviciilor ........................... 225
5.5.7.3. Distribuţia specifică produselor şi serviciilor
financiar-monetare ......................................................................... 228
5.5.8. Activităţile de promovare şi fidelizare a consumatorilor ............................ 235
5.5.8.1. Conţinutul politicii promoţionale şi tipologia promovării ............. 241
5.5.8.2. Mijloacele şi tehnicile de comunicaţie utilizate în activităţile
de promovare ................................................................................. 245
5.5.8.3. Promovarea specifică sectorului financiar-monetar ....................... 250
Cuprins
7
7
Capitolul 6. Organizarea şi conducerea activităţilor de marketing la nivelul
instituţiilor financiar-monetare .............................................................. 263
6.1. Organizarea funcţiunii de marketing a instituţiilor financiar-monetare ................ 263
6.2. Procesele decizionale în activitatea de marketing financiar-monetar .................... 268
6.2.1. Structura procesului decizional şi metodologia elaborării şi adoptării
deciziilor de marketing ............................................................................... 271
Capitolul 7. Marketingul pieţelor de capital ............................................................... 273
7.1. Scurte consideraţii privind pieţele de capital ......................................................... 273
7.1.1. Piaţa titlurilor de valoare ............................................................................. 274
7.2. Marketingul pieţelor de capital .............................................................................. 278
Capitolul 8. Marketingul crizelor financiar-monetare .............................................. 283
Capitolul 9. Marketingul finanţării tranzacţiilor economice internaţionale ........... 287
9.1. Finanţarea comerţului internaţional ....................................................................... 287
9.2. Marketingul financiar-monetar internaţional ......................................................... 291
Bibliografie .................................................................................................................... 293

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0156 sec