Manual de astrologie vedica - Partea 1

Manual de astrologie vedica - Partea 1
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2013
Pagini: 328
Format: 14x21

DESCRIERE

Manual de astrologie vedica - Partea 1 - Evghenia Cozma
Astăzi, viaţa a devenit mult mai comodă decât acum câteva secole, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult, putem ajunge oriunde pe pământ într-un timp foarte scurt, ştiinţa face noi şi noi descoperiri, totuşi parcă ceva lipseşte, răspunsul care să lumineze toate întrebările la un loc nu e nicăieri, omul a rămas în continuare închis în labirintul său, speriat de frica întâlnirii cu Centaurul.

Dar ce anume caută omul de fapt?

Ce vrea să afle de nu a reuşit să găsească până acum?


Poate nu a căutat unde trebuie. Poate că răspunsul la întrebările sale nu se află în vorbele pline de tâlc ale înţelepţilor.

Şi atunci unde să mai caute?

Pe frontispiciul templului lui Apollo din Delphi stătea scris "Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte Universul şi zeii". Una dintre poruncile creştine spune să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi.

Ambele fac referire la sine, punctul de plecare, pentru înţelegerea şi armonia cu exteriorul este propria persoană.

Poate că răspunsurile la toate întrebările noastre sunt în noi şi poate că zbucimul căutării lor în altă parte ne-a îndepărtat de noi înşine şi de posibilitatea de a găsi pacea şi fericirea.

Astrologia oferă răspunsuri la multe întrebări despre noi înşine şi relaţia noastră cu ceilalţi.

Lucrarea de faţă este astfel structurată încât această ştiinţă, astrologia, să poată fi studiată de oricine este interesat să cunoască mai mult. Nu este deloc un domeniu atât de neprietenos cum pare la prima vedere.

E suficient să înţelegem câteva lucruri esenţiale, pilonii care stau la baza astrologiei, şi apoi totul devine foarte simplu.

Acest tratat se studiază cu o astrogramă în mână, e de preferat sa fie astrogramă proprie sau a cuiva apropiat pentru a se face mai uşor legătura dintre lumea concretă şi indicaţiile astrologice, adică de cum deschizi manualul de astrologie devii deja un mic astrolog.


Fragment din carte


…nici o planetă nu este un corp ceresc izolat care acţionează doar ca o individualitate. Cu toate acestea, în textele astrologice se dau caracteristicile şi descrierea fiecărei planete, independent de celelalte corpuri sau formaţiuni cereşti, aceasta în scopul unei mai bune revelări a naturii esenţiale a acestora, în realitate fiecare planetă suportă influenţe complexe, care pot modifica în bună măsură comportamentul său, dar nu pot schimba individualitatea şi caracteristicile ei de bază.

De ce i se atribuie fiecărei planete anumite caracteristici?

Sunt aceste atribuţii bazate pe adevăruri, pe anumite fenomene reale, astronomice, pe anumite fenomene fizice, sau au fost stabilite arbitrar, pseudo-ştiinţific?

Mitologia astrologică din Vede spune: Soarele este centrul tuturor formelor de viaţă, este forţa şi energia. Trăsura Soarelui este trasă de 7 cai.

Legenda spune că socrul Soarelui, Visvakarma, marele arhitect al Universului, l-a obligat pe acesta să-şi tundă părul, lăsându-şi numai 7 şuviţe de păr pe cap, ceea ce sugerează limitarea strălucirii Soarelui cosmic la nivel planetar cu numai 7 raze.

Dacă facem legătura dintre miturile referitoare la Soare şi teoria lui Newton, care se referă la dispersia luminii Soarelui trecută printr-o prismă de cristal în 7 culori, se poate deduce că înţelepţii astrologi din antichitate se bazau pe fenomene astronomice reale.

In astrologia vedică sunt folosite numai 7 planete, inclusiv Soarele, care corespund celor şapte raze din spectrul solar vizibil. Iar din spectrul invizibil, radiaţiile ultraviolete şi infraroşii corespund celor două planete - umbre: Rahu şi Ketu.

Toate cele şapte raze din spectrul vizibil au diferite lungimi de undă, începând de la culoarea roşie, care are lungimea de undă cea mai mare şi până la culoarea violetă cu lungimea de undă cea mai scurtă. Undele culorii roşii au frecvenţa cea mai mică, iar culoarea violetă are frecvenţa cea mai înaltă.

Când raza albă a Soarelui trece printr-o prismă, ea se descompune în partea vizibilă (constituită din raze de şapte culori, respectiv roşu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo şi violet) şi partea invizibilă (razele infraroşii şi ultraviolete).

Orice obiect la temperatura de peste zero grade absolut (-273° C) emite radiaţii de diferite lungimi de undă ale spectrului electromagnetic, ceea ce ne permite să stabilim compoziţia chimică a acestui obiect.

Elementele chimice emit lumină de culori diferite, care au lungimi de undă diferite. Compoziţia chimică a planetelor şi a stelelor poate fi determinată studiind radiaţiile emise de acestea.

în spectrul solar vizibil, raza de culoare roşie este situată deasupra pe scara spectrului vizibil. Lumina roşie are lungimea de undă maximă şi frecvenţa minimă.

Cu cât lungimea undei este mai mare, cu atât aceasta se curbează mai puţin. Culoarea violet este ultima în scara spectrului vizibil, având lungimea de undă minimă şi frecvenţa maximă.


CUPRINS:


Prefaţă
Cuvânt înainte

CAPITOLUL I. Introducere în astrologia vedică

1. Ce este astrologia? ... 24
2. Istoria astrologiei ... 25
3. Conceptele filosofiei hinduse ... 37
4. Karma ... 40
5. Astrologia Vedică ... 42

CAPITOLUL II. Zodiacul şi sistemul planetar

1. Informaţii preliminare ... 47
A. Ecliptica ... 47
B. Puncte echinocţiale ... 48
C. Precesiunea ... 48
D. Zodiacul ... 48
E. Ayanamsha ... 50
F. Declinaţia (Kranti) ... 50
G. Longitudinea tropicală (Sayana) ... 51
H. Latitudinea celestă ... 51
I. Ascensiunea dreaptă ... 51

2. Sistemul planetar ... 53
A. Viteza planetelor ... 56
B. Mişcarea planetelor ... 56
C. Razele naturale ale planetelor ... 57
D. Ascensiunea planetelor ... 57

CAPITOLUL III. Zodiile

1. Informaţii preliminare privind zodiile ... 58
A. Denumirea şi extinderea zodiilor ... 58
B. Forma zodiilor ... 59
C. Zodiile şi stăpânii lor ... 60
D. Zodiile solare şi lunare ... 62
E. Grupul de trei sectoare sau Khanda ... 63
F. Zodiile pare şi impare, masculine şi feminine ... 64
G. Direcţiile indicate de zodii ... 64
H. Rikshi Sandhi sau punctul critic ... 65
I. Zodiile de ascensiune scurtă şi lungă ... 65
J. Castele corespondente zodiilor ... 65
K. Culorile zodiilor ... 66
L. Zodiile ostile şi amicale ... 67

2. Clasificarea zodiilor ... 67
A. Zodiile mobile (cardinale), fixe şi duale ... 67
B. Elementele primordiale, gunele şi zodiile ... 69
C. Clasificarea după alte criterii ... 71

3. Descrierea zodiilor ... 74

CAPITOLUL IV. Constelaţiile

1. Informaţii preliminare privind consteleţiile ... 92
2. Clasificarea stelelor ... 98
3. Constelaţiile Gandanta (malefice) ... 100
4. Constelaţiile şi părţile corespunzătoare ale corpului ... 102
5. Clasificarea constelaţiilor în funcţie de Gane ... 103
d. Tara Chakra ... 106

CAPITOLUL V. Casele astrologice

1. Ascendentul ... 108
2. Diviziunea zodiacului în case după metoda vedică ... 111
A. Sistemul caselor egale ... 111
B. Sistemul caselor inegale ... 113
3. Semnificaţiile naturale ale caselor ... 117
4. Stăpânii caselor ... 122
5. Direcţiile indicate de case ... 122
6. Clasificarea caselor ... 123
A. Casele Kendra ... 123
B. Casele Trikona ... 125
C. Casele succedente (Panap/zara) ... 126
D. Casele cadenţe (Apoklima) ... 126
E. Casele Upachaya (case de progres) ... 127
F. Casele Badhaka (obstructive) ... 128
G. O altă grupare a caselor ... 128
H. Clasificarea caselor după elemente primordiale ... 131
7. Casele şi punctele Sandhis ... 131
8. Principiul Bhavat Bhavam ... 131
9. Puterea caselor ... 132
10. Kala Purusha sau Omul Cosmic Universal ... 135

CAPITOLUL VI. Diviziunile zodiei sau Varga

1. Astrogramele divizionale ... 138
A. Zodia sau Astrograma D-1 ... 139
B. Hora sau astrograma divizională D-2 ... 139
C. Drekkana (Decan) - astrograma divizională D-3 ... 141
D. Chaturthamsha - astrograma divizională D-4 ... 143
E. Saptamamsha - astrograma divizională D-7 ... 143
F. Navamsha - astrograma divizională D-9 ... 145
G. Dasamsha - astrograma divizională D-10 ... 164
H. Dwadasamsha - astrograma divizională D-12 ... 165
I. Chaturvisamsha - astrograma divizională D-24 ... 167
J. Trimsamsha - astrograma divizională D-30 ... 169
K. Shashtiamsha - astrograma divizională D-60 ... 170
2. Reguli pentru interpretarea astrogramelor divizionale ... 175

CAPITOLUL VI. Planetele

1. Informaţii preliminare privind planetele ... 182
2. Caracteristicile naturale ale planetelor ... 187
A. Planetele natural benefice şi natural malefice ... 187
B. Planetele masculine şi feminine ... 187
C. Planetele separative ... 187
D. Culorile planetelor ... 188
E. Metale guvernate de planete ... 188
F. Culoarea pielii guvernată de diferite planete ... 189
G. înfăţişarea şi caracteristicile fizice imprimate nativilor de planete ... 189
H. Temperamentul planetelor ... 191
I. Privirea planetelor ... 191
J. Savoarea planetelor ... 191
K. Domiciliul planetelor ... 192
L. Direcţiile planetare ... 192
M. Castele ... 193
N. Vârsta planetelor ... 194
O. Corespondenţa dintre planete şi pietre preţioase şi semipreţioase ... 195
P. Planete bipede, patrupede ş.a ... 196
3. Demnitatea planetară ... 196
A. Exaltarea planetelor ... 196
B. Debilitatea planetelor ... 196
C. Aarohi (urcând spre exaltare) ... 197
D. Avarohi (coborând spre debilitate) ... 197
E. Mulatrikona ... 199
4. Relaţiile planetare ... 200
A. Relaţiile planetare permanente sau naturale ... 200
B. Relaţiile temporare dintre planete ... 203
C. Relaţiile planetare compuse (Panchadha Maitri) ... 203
5. Efectele produse de planete aflate în diferite stări de demnitate ... 205
A. Proporţia efectelor planetare ... 205
B. Efectele planetelor exaltate ... 206
C. Rezultatele generale produse de planetele aflate în Mulatrikona ... 208
D. Efectele generale produse de planetele aflate în zodia proprie ... 209
E. Efectele generale produse de planetele aflate în zodiile stăpânite de planete prietene ... 209
F. Efectele generale produse de planetele aflate în debilitate ... 210
G. Efectele generale produse de planetele aflate într-o zodie stăpânită de o planetă ostilă ... 210
6. Planete retrograde şi efectele generale produse de acestea ... 211
A. Retrogradarea planetelor inferioare ... 211
B. Retrogradarea planetelor superioare ... 211
C. Planetele exaltate retrograde ... 212
D. Planetele staţionare ... 212
7. Planete combuste ... 213
8. Planetele separative ... 215
9. Războiul planetar ... 216
10. Planetele dispozitoare ... 217
11. Natura funcţională a planetelor ... 221
12. Planete benefice şi malefice pentru diferiţi Ascendenţi ... 224
13. Planetele Karaka ... 234
A. Semnificaţiile planetelor Karaka ... 236
B. Karaka variabilă ... 241
C. Karakamsha ... 244
14. Planetele Yoga-Karaka ... 244
15. Planetele Maraka ... 245
18. Shad Bala sau cele şase surse de putere planetară ... 246
A. Sthana Bala ... 246
B. Dig Bala ... 250
C. Kala Bala ... 251
D. Chesta Bala ... 252
E. Naisargika Bala ... 252
F. Drig Bala ... 253
19. Alte surse de putere planetară ... 253
A. Ayana Bala ... 253
B. Paksha Bala ... 254
20. Aspectele şi combinaţiile planetare ... 255
A. Aspectele planetare ... 255
B. Conjuncţia planetelor ... 258
21. Afectarea planetară ... 260
22. Planeta "flancată" sau "înconjurată" ... 260
23. Războiul planetar ... 260
24. Sambandha ... 261
25. Tritara Dosha ... 264
26. Avasthe planetare ... 265
27. Graha Samaya sau Graha Avastha ... 267

Anexa

Glosar

Bibliografie


Autor: Evghenia Cozma

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec