Manual antimanipulare. Tehnici si cazuri

Manual antimanipulare. Tehnici si cazuri
Preț: 69,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 424
Categoria: Economie

DESCRIERE

Cartea isi propune sa demonstreze ca noi toti- ca indivizi, ca membri ai unor grupuri sau comunitati - suntem vulnerabili in fata unor scheme de comunicare patologica, al caror scop este sa genereze supunerea si conformismul social.


Analizând vulnerabilităţile creierului uman şi modurile de înşelare a atenţiei prin manipularea ideilor, opiniilor, definiţiilor, sentimentelor, imaginilor şi convingerilor noastre am ajuns la o serie de concluzii care ne sugerează căi de apărare în faţa acestui tip de situaţii de comunicare doar aparent corecte sau oneste.

978-973-115-992-8
Data aparitiei: 28 Iun 2012
Nr pagini : 424Bibliografie
Alexander, David (1993). Cum puteţi manipula mass-media, Garell Publishing
House, Bucureşti, trad. Mihnea Columbeanu.
Altieri, Charles (1998). The Concept of Force as a Frame for Modernist Art
and Literature, în Boundary 2, primăvara 1998, vol. 25, nr. 1.
Antliff, Robert Mark (1988). Bergson and Cubism: A Reassessment, în Art
Journal, Decembrie 1988, vol. 47, nr. 4, p. 342.
Arendt, H. (2007). Eichmann la Ierusalim. Raport asupra banalităţii răului,
Humanitas, Bucureşti.
Balaban, Delia (2009). Comunicarea mediatică, Tritonic, Bucureşti.
Bârgăoanu, Alina (2006). Tirania actualităţii. O introducere în istoria şi teoria
ştirilor, Tritonic, Bucureşti.
Beciu, Camelia (2000). Politica discursivă. Practici politice în campania electorală,
Polirom, Iaşi.
Begley, Sharon (2010). Antrenează-ţi mintea, modelează-ţi creierul, Curtea
Veche, Bucureşti.
Blaine, Lee (2005). Principiul puterii, Alfa, Bucureşti.
Bohler, Sebastien (2008). 150 de experimente pentru a înţelege manipularea
mediatică. Psihologia consumatorului de mass-media, Polirom, Iaşi, 2009,
traducere Dana-Maria Cimpoi.
Bulai, Alfred (1999). Mecanisme electorale ale societăţii româneşti, Paideia,
Bucureşti.
Caietele Revoluţiei nr. 2/2005.
Callinicos, Alex (2003). The New Mandarins of American Power, Polity Press.
Cazacu, Tatiana-Slama (2000). Stratageme comunicaţionale şi manipularea,
Editura Polirom, Iaşi.
Chelcea, Septimiu; Ivan, Loredana; Chelcea, Adina (2005). Comunicarea
nonverbală: gesturile şi postura, Editura Comunicare.ro, Bucureşti.
Collett, Peter (2011). Cartea gesturilor. Cum putem citi gândurile şi acţiunile
oamenilor, TREI, trad. Alexandra Borş, Bucureşti.
Collins, R.M. (2007). Transforming America: Politics and Culture During the
Reagan Years, Columbia Univrsity Press, New York.
Coman, Mihai (2007). Introducere în sistemul mass-media, Polirom, Iaşi, Ed.
III-a, revăzută şi adăugită
Constantiniu, Florin (2002). O istorie sinceră a poporului român, editia III
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic
Corbu, Nicoleta (2007). „Şcoala de la Palo Alto”, în Paul Dobrescu, Alina
Bârgăoanu, Nicoleta Corbu, Istoria comunicării, Editura Comunicare.ro.
Cutlip, Scott M.; Center, Allen H.; Broom, Glen M. (2010). Relaţii publice
eficiente, Comunicare.ro, Bucureşti.
Dâncu, Vasile S. (1999). Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului
publicitar, Dacia, Cluj-Napoca.
Dobrescu Paul, Bârgăoanu Alina, Corbu, Nicoleta (2007). Istoria comunicării,
Comunicare.ro, Bucureşti.
Manual antimanipulare
380
Domenach, Jean-Marie (2004). Propaganda politică, Editura Institutul European,
Iaşi, 2004, trad. Dana şi Dan Lungu
Dorin, Mihai (2006). România de la comunism la mineriade, Editura Institutul
Cultural Român, Bucureşti, 2006.
Douglas, Charlotte (1975). „Suprematism: The Sensible Dimension”, în
Russian Review, iulie 1975, vol. 34, nr. 3, p. 275.
Douglas, Charlotte (1975). „The New Russian Art and Italian Futurism”, în Art
Journal, martie 1975, vol. 34, nr. 3, p. 232.
Drăgan, Ioan, Beciu, Camelia, Dragomirescu, Ioana, Marinescu, Valentina,
Pepelea, Nicolae, Ştefănescu, Simona (1998). Construcţia simbolică a câmpului
electoral, Institutul European, Iaşi.
E un început în tot sfârşitul, Bucureşti, Editura Casa Radio, 1998.
Evans, R. J. (2009). Al Treilea Reich, RAO, Bucureşti.
Ficeac, Bogdan (1996). Tehnici de manipulare, Nemira, Bucureşti.
Girard, Rene (2000). Ţapul ispăşitor, Editura Nemira, Bucureşti.
Girardet, Raoul (1997). Mituri şi mitologii politice, Institutul European, trad. D.
Dimitriu, Iaşi.
Goleman, Daniel (2005). Inteligenţa emoţională, Curtea Veche, Bucureşti.
Gueguen, Nicolas (2007). Psihologia manipulării şi a supunerii, Polirom, Iaşi.
Harrison, Charles; Wood, Paul (ed.) (1999). Art in Theory, 1900-1990. An
Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 1999, pp. 188-
195.
Iabob, Dumitru; Cismaru, Diana-Maria; Pricopie, Remus (2011). Relaţiile
publice. Coeziune şi eficienţă prin comunicare, Editura Comunicare.ro, Bucureşti,
2011, ed. III-a.
Iliescu, Ion (1994). Revoluţie şi reforma, Bucureşti, Editura Enciclopedică.
Joule, R.V., Beauvois, J.L. (1997). Tratat de manipulare, Antet, Bucureşti.
Kapferer, Jean-Noel (2002). Căile persuasiunii. Modul de influenţare a comportamentelor
prin mass-media şi publicitate, trad. Lucian Radu, Editura comunicare.
ro, Bucureşti.
Kara-Murza, Serghei (2003), Manipularea conştiinţei, Editura Eksmo, Moscova.
Klein, Stefan (2002). Formula fericirii. Minunatele descoperiri ale neuropsihologiei
de azi, Humanitas, Bucureşti.
Kołakowski, L. (2009). Principalele curente ale marxismului. Vol. 3: Prăbuşirea,
Curtea Veche, Bucureşti.
Krugman, P. (2010). Conştiinţa unui liberal, Publica, Bucureşti.
Larson, Charles U. (2003). Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Editura
Polirom, Iaşi.
Le Bon, Gustave (2002). Psihologia mulţimilor, Antet, Bucureşti.
Lull, James (1999). Mass-media, comunicare, cultură. O abordare globală,
Samizdat, Oradea.
Mewborn, C.R. (1976). „Fear Appeals and Attitude Change: Effects of a
Threat’s Noxiousness, Probability of Occurence, and the Efficacy of Coping
Responses”, în Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 34, nr. 1 (iulie
1976), pp. 54-61.
Milgram, Stanley (1963). „Behavioral Study of Obedience”, în Journal of
Abnormal and Social Psychology 67 (4): 371–8.
Bibliografie
381
Morris, Dick (2003). Noul Principe. Machiavelli în secolul al XXI-lea, Ziua,
Bucureşti.
Mucchielli, Alex (1999). Les Sciences de l’information et de la communication,
Hachette, Paris.
Muchielli, Alex (2002). Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare,
Polirom, Iaşi.
Neculau, Adrian (coord.) (1996). Psihologie contemporană. Aspecte contemporane,
Polirom, Iaşi.
Nicolaescu, Sergiu (2005). Lupta pentru putere. Decembrie 1989, Bucureşti,
Editura All.
Pop, Doru (2007). Alegerile naibii: fals tratat despre metehnele imaginarului
politic autohton, Indigo, Cluj.
Popescu-Bârlan, Liliana (2003), Individual Freedom & Political Manipulation,
Politeia-SNSPA, Bucureşti.
Preda, Dumitru; Retegan, Mihai (2000). 1989 Principiul Dominoului. Prăbuşirea
regimurilor comuniste europene, Editura Fundaţiei Culturale Române,
Bucureşti.
Price, A. W. (2008). Contextuality in Practical Reason. Oxford University
Press, Oxford.
Pricopie, Remus (2010). Participare publică. Comunicare pentru dezvoltare
durabilă, Comunicare.ro, Bucureşti
Raquin, Bernard (2007). Marile manipulări din epoca modernă, Pro Editură şi
Tipografie, trad. Daniela. C. Vintilă, Bucureşti.
Revoluţia română văzută de ziarişti americani şi englezi, S.C. „Helicon” Banat
S.A. 1991.
Robbins, Daniel J. (1981). „Sources of Cubism and Futurism”, în Art Journal,
decembrie 1981, vol. 41, nr. 4, p. 327.
Rogers Ronald W., „A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and
Attitude Change”, Journal of Psychology 91 (Septembrie 1975).
Rogers, Ronald W. (1975). „A Protection Motivation Theory of Fear Appeals
and Attitude Change”, în Journal of Psychology, Vol. 91 (Septembrie 1975),
pp. 93-114, Rogers
Schoenwald, J.M. (2001). A Time for Choosin: The Rise of Modern American
Conservatism, Oxford University Press, Oxford
Schwartzenberg, Roger-Gerard (1995). Statul spectacol, Eseu asupra şi
împotriva star-sistemului în politică, trad. Anca Pisică, Scripta, Bucureşti.
Scott M, Center Allen H., Broom Glen M. (2010), Relaţii publice eficiente,
Comunicare.ro, Bucureşti.
Scurtu, Ioan (2006). Revoluţia Română din Decembrie 1989 în context internaţional,
Bucureşti, Editura Enciclopedică & Editura Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989, Bucureşti.
Shakespeare, William (2011). Henry V, Harper Press, London.
Sherman, Steven J. (1980). „On the self-erasing nature of errors of prediction”,
în Journal of Personality and Social Psychology, Vol 39(2), Aug 1980,
pp. 211-221.
Stănciugelu, Irina (2009). Măştile comunicării. De la etică la manipulare şi
înapoi, Tritonic.
Manual antimanipulare
382
Stănciugelu, Ştefan (2010). Logica manipulării. 33 de tehnici de manipulare
politică românească, C.H. Beck, Bucureşti.
Stein, J. Steven, Book, E. Howard (2003). Forţa inteligenţei emoţionale, Allfa,
Bucureşti.
Şelaru, Vasile, Coman, Claudiu (2005). Comunicarea, între informare şi manipulare.
Dresori şi vânzători de cai verzi, All Beck, Bucureşti.
Teodorescu, Bogdan (2007). Cinci milenii de manipulare, Tritonic, Bucureşti.
Timmons, M. (1998). Morality Without Foundations: A Defense of Ethical
Contextualism, Oxford University Press US, Oxford.
Tran, Vasile; Vasilescu, Alfred (2003). Tratat despre minciună. Repoziţionarea
etică a conceptului de minciună, Editura Comunicare.ro, Bucureşti.
Troncotă, Tiberiu (2006). România comunistă. Propagandă şi cenzură, Tritonic,
Bucureşti.
Voicu, George (2000). Zeii cei răi. Cultura conspiraţiei în România postcomunistă,
Polirom, Iaşi.
Volkoff, Vladimir (2000). Dezinformarea – armă de război, Editura Incitatus,
Bucureşti.
Volkoff, Vladimir (2002). Tratat de dezinformare, Antet, Bucureşti.
Volkoff, Vladimir (2007). Dezinformarea văzută din Est, Editura Pro Editură şi
Tipografie, trad. Nicolae Baltă, Bucureşti.
Watzlawick, Paul et al. (1972). Une logique de la communication, Seuil, Paris.
Woodward, Bob (2002). Bush at War, Simon and Schuster, New York.
SURSE WEB
http://apologiesdemanded.blogspot.com/2007_01_01_archive.html
http://articles.cnn.com/2006-09-20/world/chavez.un_1_venezuelan-presidenthugo-
chavez-nuclear-technology-veto-power?_s=PM:WORLD
http://blogs.suntimes.com/sweet/2008/10/obama_oct_13_2008_economic_cri.
html
http://counterterrorismblog.org/2006/04/bin_ladens_state_of_jihad_spee.php
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2883730.langFR
http://history1900s.about.com/od/1940s/a/churchillbloodspeech.htm
http://ironicsurrealism.com/2009/09/23/transcript-moammar-gadhafi-speechto-
the-un-general-assembly-9-23-09/
http://maktubasaafostscris.wordpress.com/2011/03/29/cele-mai-bunediscursuri-
din-filme/
http://manipulationstrategies.wordpress.com
http://marx2mao.com/Stalin/GPW46.html#s1
http://marx2mao.com/Stalin/GPW46.html#s3
http://marx2mao.com/Stalin/GPW46.html#s3
http://media.imopedia.ro/stiri-imobiliare/sulfina-barbu-am-plecat-de-la-ogarsoniera-
in-zona-doamna-ghica-in-sectorul-2-apoi-un-apartament-in-baltaalba-
si-acum-apartamentul-acesta-15751.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2455845.stm
http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
Bibliografie
383
http://webtv.realitatea.net/actual/sulfina-barbu-se-gandeste-la-pensie
http://www.americanrhetoric.com/speeches/barrygoldwater1964rnc.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/ronaldreaganatimeforchoosing.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/ronaldreagandfirstinaugural.html
http://www.bestmusic.ro/ion-luican/videoclipuri-ion-luican/m-a-facut-mamaoltean-
675865.html
http://www.crinantonescu.ro/articole/160/Discursul-pre-edintelui-PNL-Crin-
Antonescu-la-dezbaterea-mo-iunii-de-cenzur-PNL.html
http://www.famousquotes.me.uk/speeches/Hillary-Clinton/
http://www.famous-speeches-and-speech-topics.info/famous-short-speeches/
oliver-cromwell-speech-dissolution-of-the-long-parliament.htm
http://www.famous-speeches-and-speech-topics.info/famous-short-speeches/
otto-von-bismarck-speech-blood-and-iron.htm
http://www.fbi.gov/news/speeches/countering-the-terrorism-threat
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2173210/posts
http://www.gandul.info/autor/cristian-tudor-popescu
http://www.gandul.info/politica
http://www.georgesoros.com/interviews-speeches/entry/george_soros_remarks_
announcing_donation_to_young_mens_initiative/
http://www.guardian.co.uk/theguardian/2007/apr/29/greatspeeches1
http://www.guardian.co.uk/theguardian/2007/apr/29/greatspeeches1
http://www.historyplace.com/speeches/gw-bush-9-11.htm
http://www.imdb.com/title/tt0228750/
http://www.imdb.com/title/tt0340163/
http://www.interlic.md/2009-04-15/apel-televizat-al-preshedintelui-republiciimoldova-
vladimir-voronin-9752.html
http://www.ioanscurtu.ro/content/view/32/1/
http://www.isb.edu/GradDay2006/Transcript_Tata.html
http://www.itcnet.ro/history/archive/mi1998/current12/mi26.htm
http://www.itcnet.ro/history/archive/mi1998/current12/mi26.htm
http://www.kamikazeonline.ro/2011/09/sfatul-lui-traian-Băsescu-catreprotejatul-
sau-gabriel/
http://www.kcmeesha.com/wp-content/uploads/2010/06/tmp4FF-119.gif
http://www.kcna.co.jp/item/2010/201008/news30/20100830-23ee.html
http://www.lyrics85.com/TUDOR-GHEORGHE-MUICA,SUNTEM-NEAM-DEPIATRA-
LYRICS/449195/
http://www.marxists.org/subject/art/literature/mayakovsky/1917/slap-in-facepublic-
taste.htm
http://www.mediafax.ro/politic/
http://www.metrolyrics.com/god-save-the-queen-lyrics-sex-pistols.html
http://www.metrolyrics.com/vote-or-die-lyrics-south-park.html
http://www.nytimes.com/2005/10/30/weekinreview/30iran.html?pagewanted=
2&ei=5070&en=5035dfc8b7afc70d&ex=1141966800
http://www.opendemocracy.net/media-Music/article_563.jsp
http://www.petitiononline.com/vot/petition.html
http://www.privesc.eu/Arhiva/8011/Gala-Tineretului-Democrat-Liberal--
discursul-ministrului-muncii--Sulfina-BarbuManual
antimanipulare
384
http://www.revistamagazin.ro/content/view/7492/20/
http://www.scrisoarecatreromania.ro
http://www.shallownation.com/2011/05/25/president-obama-address-tobritish-
parliament-video-may-25-2011-speech-at-westminster-hall/
http://www.shallownation.com/2011/05/25/president-obama-address-tobritish-
parliament-video-may-25-2011-speech-at-westminster-hall/
http://www.southparkstudios.com/clips/104400/vote-or-die
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1571287/God-Save-the-Queenlyrics.
html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/january/docum
ents/hf_ben-xvi_spe_20090118_famiglie-messico_en.html
http://www.versuri.ro/versuri/fkhh_parazitii+jos+cenzura.html
http://www.versuri.ro/versuri/hlkdd_pink+floyd+another+brick+in+the+wall+
part+ii.html
http://www.versuri.ro/versuri/kkkeg_valeriu+sterian+imnul+golanilor.html
http://www.versuri.ro/versuri/mii_luna+amara+dizident.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/texts/powelltext_111901.html
http://www.winstonchurchill.org/learn/speeches/speeches-of-winstonchurchill/
128-we-shall-fight-on-the-beaches
http://www.youtube.com/watch?v=2oUn9tPdeNE
http://www.youtube.com/watch?v=B9vWCKlseus&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=c4UA6PA2vIM&list=PLDC16DAD76EDE41
03&index=57&feature=plpp_vide
http://www.youtube.com/watch?v=c5m2f4bGtDg
http://www.youtube.com/watch?v=Fs54UsWmyws
http://www.youtube.com/watch?v=HTJvZ-Cv5kQ
http://www.youtube.com/watch?v=KLitMVALV4&
list=PLDC16DAD76EDE4103&index=10&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=M8JKWX_RN88
http://www.youtube.com/watch?v=mU2rpcAABbA
http://www.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8
http://www.youtube.com/watch?v=PwZkdQOztRE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QdX_y1oE2CI
http://www.youtube.com/watch?v=qM-gZintWDc
http://www.youtube.com/watch?v=R8leu0tEJ4o
http://www.youtube.com/watch?v=UaNQog2ZPn8
http://www.youtube.com/watch?v=w93jMxeIrV4&list=PLDC16DAD76EDE410
3&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=wEHaeQrkRw&
list=PLDC16DAD76EDE4103&index=30&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=XroGWEDwSDk
http://www.youtube.com/watch?v=ZoQkMHg_oWg&list=PLDC16DAD76EDE4
103&index=24&feature=plpp_video
http://www.ziare.com/international/stiri-externe/comunistii-rusi-revolutia-eorchestrata-
de-serviciile-secrete-occidentale-711588
Bibliografie
385
http://www.ziare.com/international/stiri-externe/presa-rusa-incepe-sa-il-lasedin-
brate-pe-voronin-716688
http://www.ziare.com/varujan-vosganian/pnl/pnl-discursul-lui-voronin-ne-aamintit-
de-ceausescu-711566
http://youtu.be/4UPG4QM4GxY
http://youtu.be/4UPG4QM4GxY
http://youtu.be/8IGbjPqFFvA
http://youtu.be/eGhdX1SI3KY
http://youtu.be/j_sUlupV48I
http://youtu.be/O6QIMozNeNM
http://youtu.be/vxQpAlH5GA4
https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2001/dci_speech_
09142001.html

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Economie - Cele mai comentate cărți

Created in 0.047 sec