Managementul riscului in asigurari

Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0286-9
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 264

DESCRIERE

Industria asigurărilor este caracterizată de un ciclu de operare convenţional: companiile de asigurare încasează prime de asigurare (preţul pentru serviciile oferite) înainte să ofere ele însele beneficiile monetare, sub formă de despăgubiri. În momentul investirii fondurilor colectate din prime încasate, asigurătorii devin expuşi unor riscuri – cum ar fi lipsa de lichiditate, nevoia de creditare, variaţiile negative ale ratei dobânzii, costul asigurării etc.
În plus, pe lângă aceste riscuri comune tuturor instituţiilor financiare, anumite riscuri sunt specifice industriei asigurărilor – prime insuficiente, erori de calcul a rezervelor tehnice, modificări ale frecvenţelor riscurilor, pierderi catastrofale, riscuri de reasigurare etc.
Paradoxal, în ciuda experienţei asigurătorilor privind procesul de management de risc aplicat propriilor clienţi din portofoliu, companiile de asigurări se confruntă cu obstacole semnificative în gestionarea propriilor expuneri care afectează valoarea companiei. Dificultăţile provin din natura şi complexitatea riscurilor înregistrate şi dintr-o lipsă de date privind pierderile înregistrate de entităţile din asigurări ca urmare a riscurilor specifice (operaţional, de subscriere, de piaţă, reputaţional, de piaţă, de lichiditate etc.). Singurul domeniu care oferă într-o oarecare măsură un ghid de măsuri posibile în cazuri nefaste pentru companiile de asigurări este sectorul bancar.


CUPRINS
Lista abrevierilor ........................................................................ IX
Index tabele.................................................................................. XI
Index figuri .............................................................................. XIII
Introducere ................................................................................ XV
Capitolul 1. Tipologia riscurilor în asigurări ............................. 1
1.1. Evaluarea psihologiei riscului .............................................. 1
1.1.1. Pariul Standard .............................................................. 1
1.1.2. Perceperea riscurilor ...................................................... 2
1.1.3. Asumarea riscului în grupuri ......................................... 4
1.2. Tipuri de riscuri în asigurări ................................................. 5
1.3. Tipuri de riscuri specifice companiilor de asigurări ........... 13
1.3.1. Riscul operaţional ........................................................ 15
1.3.1.1. Riscul juridic ......................................................... 18
1.3.2. Riscuri tehnice ............................................................. 20
1.3.3. Riscul de credit ............................................................ 25
1.3.4. Riscul de lichiditate ..................................................... 30
1.3.5. Riscul de piaţă ............................................................. 35
1.3.6. Riscul reputaţional ....................................................... 38
1.3.7. Riscul de subscriere ..................................................... 40
Capitolul 2. Procesul de management de risc ........................... 43
2.1. Etapele managementului de risc ......................................... 46
2.2. Metode moderne de identificare a riscurilor ...................... 54
2.2.1. Cartografierea Proceselor ............................................ 56
2.2.2. Clasificarea riscurilor .................................................. 60
2.2.3. Cardul de Notare a Riscului ........................................ 64
2.2.4. Profilul Riscurilor ........................................................ 66
2.3. Tehnici de cuantificare a riscurilor ..................................... 68
2.3.1. Colectarea de date........................................................ 68
2.3.2. Reprezentarea datelor .................................................. 70
VI Managementul riscului în asigurări
2.3.3. Metode statistice de analiză a riscurilor ...................... 73
2.3.4. Utilizarea probabilităţilor ca metode statistice ............ 78
2.4. Managementul riscului în industria asigurărilor pe glob .... 81
Capitolul 3. Analiza riscurilor în asigurări ............................... 92
3.1. Analiza principalelor tipuri de riscuri în asigurări ............. 93
3.1.1. Analiza riscului de piaţă .............................................. 93
3.1.2. Analiza riscului de subscriere ...................................... 98
3.1.3. Analiza riscului de lichiditate .................................... 100
3.1.4. Evaluarea riscului operaţional ................................... 107
3.1.5. Evaluarea riscului reputaţional .................................. 112
3.1.6. Analiza riscului de credit ........................................... 115
3.2. Matricea riscurilor unei companii de asigurări ................. 120
Capitolul 4. Metode de evaluare cantitativă
a riscurilor în asigurări............................................................. 125
4.1. Metoda VAR .................................................................... 126
4.1.1. Calculul VaR ............................................................. 129
4.1.2. Metodologii pentru estimarea VaR ............................ 130
4.1.3. Avantajele şi dezavantajele folosirii VaR .................. 134
4.2. Teste de stres .................................................................... 135
4.2.1. Dezvoltarea testelor de stres ...................................... 138
4.2.2. Beneficii şi limitări ale testelor de stres ..................... 140
4.2.3. Studiu de caz privind analiza de senzitivitate ............ 143
4.2.4. Studiu de caz privind analiza scenariilor ................... 151
Capitolul 5. Supravegherea prudenţială în asigurări ............ 159
5.1. Factori care influenţează piaţa asigurărilor ...................... 159
5.2. Necesitatea unei supravegheri prudenţiale ....................... 163
5.3. Supravegherea în asigurări ............................................... 171
5.3.1. Modele de evaluare a solvabilităţii ............................ 171
5.3.1.1. Modelul RBC ...................................................... 174
5.3.1.2. Modelul canadian de capital minim (MCT)........ 177
5.3.1.3. Testul de solvabilitate elveţian (SST) ................. 178
5.3.2. Supravegherea prudenţială în Europa ........................ 182
5.3.2.1. Structura Directivei Solvency II ......................... 188
Cuprins VII
5.3.2.2. Analiza comparativă a Solvency II cu alte
regimuri prudenţiale ........................................................ 193
5.3.3. Analiză a sistemelor de supraveghere
în asigurări şi domeniu bancar ............................................. 198
Capitolul 6. Supravegherea prudenţială
pe piaţa românească ................................................................. 201
6.1. Legislaţia în domeniul supravegherii prudenţiale
în România .............................................................................. 201
6.1.1. Legislaţia privind procesul de management
al riscului ............................................................................. 204
6.1.2. Marja de solvabilitate disponibilă .............................. 208
6.1.3. Marja de solvabilitate minimă ................................... 210
6.1.4. Fondul de siguranţă ................................................... 213
6.2. Pregătiri pentru noul regim prudenţial ............................. 214
6.3. Impactul Solvency II asupra pieţei asigurărilor ................ 216
6.3.1. Costuri pentru implementarea Solvency II ................ 218
6.3.2. Impactul Solvency II conform QIS în Romania ........ 221
Bibliografie ................................................................................ 231


ISBN: 978-606-18-0286-9
Data aparitiei: 21 Ian 2014
Nr pagini : 264

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0146 sec