Managementul calităţii serviciilor de sănătate asigurate pacienţilor cu afecţiuni hepatice alcoolice

Managementul calităţii serviciilor de sănătate asigurate pacienţilor cu afecţiuni hepatice alcoolice
Preț: 48,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 372
Format: 17x24
Categoria: Management

DESCRIERE

Boala hepatică alcoolică reprezintă o problemă de sănătate publică pe plan mondial şi de aceea tema tratată în prezentul volum este de mare interes. Autoarea, Dr. Diana Lupu, a aprofundat această problemă atât ca medic specialist gastroenterolog cât şi prin cercetarea efectuată pe această temă în cadrul doctoraturii.


Teza de doctorat a fost continuată ulterior şi această activitate s-a concretizat în două monografii privind boala hepatică alcoolică dar şi steatohepatita nealcoolică. De asemenea, doamna Dr. Diana Lupu este pe cale de a finaliza un masterat privind aspecte manageriale ale serviciilor spitaliceşti.

Volumul de faţă urmează cele două domenii de pregătire (specialitatea medicală propriu-zisă şi pregătirea în probleme de manageriat) şi de aceea credem că va fi util tuturor categoriilor medicale.


Profesor Universitar Dr. Dan OlteanuUniversitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
Lucrarea “Managementul calităţii serviciilor de sănătate asigurate pacienţilor cu afecţiuni hepatice alcoolice”, elaborată de doamna dr. Diana Laura Lupu, evidenţiază preocupările autoarei pentru cercetarea ştiinţifică într-un domeniu important al vieţii economice şi sociale – serviciile sanitare. Grupate sub denumirea generică de sănătate, aceste servicii au ca obiectiv asigurarea sănătăţii populaţiei, menţinerea şi refacerea capacităţii forţei de muncă, fiind astfel profund implicate în crearea condiţiilor materiale de existenţă a omului, în ridicarea calităţii vieţii, deoarece sănătatea se împleteşte cu creşterea economică şi cu dezvoltarea durabilă.


Pornind de la ideea că orice investiţie în sectorul sanitar, menită să contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate pacienţilor, va aduce beneficii importante pentru economie în ansamblu, în lucrare sunt prezentate mecanismele de funcţionare a pieţei serviciilor sanitare şi sunt evidenţiate multiplele accepţiuni ale calităţii serviciilor de sănătate, factorii implicaţi în asigurarea calităţii acestora, precum şi exigenţele unui management competitiv al unităţilor spitaliceşti.


Ca urmare a evoluţiei societăţii în planul cunoaşterii, a pătrunderii progresului tehnic în toate sferele vieţii economico-sociale, concepţia despre spital a căpătat dimensiuni noi, în paralel cu dezvoltarea funcţionării acestuia şi a creşterii complexităţii asistenţei medicale acordate. Spitalul a devenit în zilele noastre un factor strategic al terapeuticii şi al învăţământului medical, deoarece, într-o astfel de instituţie, specialiştii au acces la echipament de diagnostic şi experimentare şi la contacte cu alţi specialişti, relaţii extrem de importante pentru progresul ştiinţific.

Introducerea în practica medicală a conceptelor de asigurare a calităţii, îmbunătăţirea continuă a calităţii, precum şi managementul total al calităţii constituie o componentă distinctă a reformei spitalelor din România. Îmbunătăţirea continuă a calităţii şi creşterea eficienţei îngrijirilor, dincolo de faptul că reprezintă condiţiile esenţiale pentru supravieţuirea unităţilor sanitare, constituie, în primul rând, mijloace importante de control al costurilor îngrijirilor de sănătate.

Având în vedere că obiectivul fundamental al reformei spitalelor este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate oferite asiguraţilor şi eficientizarea accesului tuturor categoriilor de populaţie la acestea, inclusiv a celor defavorizate, unul dintre scopurile principale ale lucrării îl reprezintă oferirea de soluţii practice pentru rezolvarea problemelor manageriale legate de calitatea, şi, implicit, de eficienţa serviciilor sanitare furnizate de o organizaţie spitalicească.

Deoarece alcoolismul are în prezent o mare incidenţă şi prevalenţă, ridicând o problemă majoră de sănătate publică, în lucrare sunt prezentate cele mai noi realizări în domeniul managementului pacienţilor cu afecţiuni hepatice alcoolice, ca o rezultantă a cercetărilor ştiinţifice întreprinse de autoare, dar şi a practicii sale clinice.

Prin abordarea problematicii deosebit de complexe a patologiei hepatice, lucrarea se impune, o dată în plus, ca o necesitate stringentă, mai ales pentru practica medicală de specialitate.

Conştientizarea importanţei deosebite a serviciilor sanitare în viaţa societăţii şi a contribuţiei acestora la creşterea calităţii vieţii, trebuie să determine intensificarea preocupărilor pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii desfăşurate în sectorul sănătăţii.


Lect. univ. dr. Lelia Voinea


Academia de Studii Economice din BucureştiFacultatea de ComerţCatedra de Merceologie şi Managementul Calităţii

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.508 sec