Managementul aprovizionării și desfacerii - vânzării, ediția a patra

Managementul aprovizionării și desfacerii - vânzării, ediția a patra
Preț: 65,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Ediția: a IV-a
Pagini: 544
Format: 19x25,5
Categoria: Management

DESCRIERE

Prin conținut lucrarea se adresează unei palete extinse de potențiali cititori: personal cu studii superioare economice și tehnice care își desfășoară activitatea în cercetare și învățământ sau în cadrul structurilor organizatorice specifice ramurilor, subramurilor eco­nomiei naționale, cu deosebire în regii autonome și societăți comerciale din industrie, construcții, transporturi etc., instituții și unități cu caracter administrativ, social-cultural, în sistemul comerțului în general; absolvenți și studenți ai instituțiilor de învățământ superior economic și tehnic; participanți la cursurile postuniversitare, la alte cursuri de perfecționare în domeniul managementului în general, al aprovizionării și desfacerii în special.Cuprins
INTRODUCERE... 9
Capitolul 1. CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA APROVIZIONĂRII
ŞI DESFACERII... 15
1. 1. Managementul aprovizionării şi desfacerii: concept, conţinut, trăsături... 15
1. 2. Organizarea structurală a activităţilor de aprovizionare şi de desfacere... 28
1. 2. 1. Organizarea internă a subsistemelor de aprovizionare
şi de desfacere... 28
1. 2. 2. Repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor pe posturi şi funcţii;
structura specifică de personal... 38
1. 2. 3. Sistemul de relaţii pentru aprovizionarea materială şi desfacerea
produselor... 41
1. 3. Unităţile specializate în comercializarea de materiale şi produse
în sistem en gros... 48
1. 3. 1. Formele de aprovizionare materială şi cu echipamente tehnice... 48
1. 3. 2. Unitatea specializată în comercializarea de materiale şi produse: rol,
structura obiectului de activitate, structura organizatorică, sistem
de relaţii... 54
1. 3. 3. Indicatori de apreciere a activităţii economice a unităţilor specializate
în comercializare în sistem en gros... 62
1. 3. 4. Stabilirea pragului de rentabilitate... 67
1. 3. 5. Dimensionarea stocurilor de materiale şi produse constituibile
în depozitele angrosiştilor... 74
Întrebări... 79
Teste-grilă... 81
Capitolul 2. GESTIUNEA ECONOMICĂ A STOCURILOR... 89
2. 1. Rolul, funcţiile şi natura economică a stocurilor... 89
2. 2. Tipologia stocurilor de materiale pentru producţie... 92
2. 3. Modalităţi de exprimare a stocurilor... 101
2. 4. Corelaţii şi factorii de influenţă a nivelului stocurilor de producţie... 101
2. 5. Obiective în conducerea proceselor de stocare; elementele funcţionale
de caracterizare a acestora... 106
2. 6. Tipuri de gestiune a stocurilor... 112
2. 7. Metode şi modele de calcul al stocurilor; stabilirea cantităţii economice
de comandă-aprovizionare... 115
2. 7. 1. Metode şi modele de calcul al stocurilor curente în condiţii
de certitudine şi de risc sau incertitudine... 117
2. 7. 2. Stabilirea pragului (nivelului) de comandă-reaprovizionare... 145
Managementul aprovizionării şi desfacerii-vânzării
6
2. 7. 3. Metode de calcul al stocurilor de siguranţă... 148
2. 8. Gestiunea diferenţiată a stocurilor după sistemul ABC;
efecte economice... 156
2. 9. Metode de urmărire şi control al dinamicii stocurilor... 161
2. 10. Lipsa de stoc; suprastocarea, stocurile cu mişcare lentă şi fără
mişcare – stocuri neeconomice... 163
Întrebări... 167
Teste-grilă... 169
Aplicaţii practice rezolvate... 180
Aplicaţii practice de rezolvat... 197
Capitolul 3. INDICATORII DE CONSUM ŞI VALORIFICARE... 205
3. 1. Căile de acţiune pentru eficientizarea rezultatelor producţiei industriale... 205
3. 2. Funcţiile, importanţa şi cerinţele sistemului de indicatori de consum
şi valorificare... 207
3. 3. Sistemul de indicatori de consum şi valorificare folosibili în aprecierea
utilizării resurselor materiale şi energetice... 209
3. 3. 1. Normele de consum de resurse materiale şi energetice... 210
3. 3. 2. Coeficienţii tehnici de utilizare productivă a resurselor materiale... 217
3. 3. 3. Coeficienţii de valorificare a resurselor materiale şi energetice... 220
3. 3. 4. Coeficienţii de masă netă specifică a produselor... 221
3. 3. 5. Coeficienţii de recuperare şi valorificare a resurselor materiale
şi energetice refolosibile... 226
3. 3. 6. Controlul şi evaluarea modului de utilizare a resurselor materiale
şi energetice... 227
3. 4. Metode de determinare a indicatorilor de consum de resurse materiale
şi energetice... 230
3. 5. Modalităţi concrete de calcul al consecinţelor economice ale diminuării
consumurilor specifice de resurse materiale şi energetice... 245
3. 6. Recuperarea şi recircularea materialelor refolosibile... 251
3. 6. 1. Importanţa şi efectele economice ale recuperării şi valorificării
materialelor refolosibile; surse de furnizare... 251
3. 6. 2. Modalităţi de organizare şi operaţii specifice procesului
de recuperare şi valorificare a materialelor refolosibile... 256
Întrebări... 263
Teste-grilă... 264
Aplicaţii practice rezolvate... 268
Aplicaţii practice de rezolvat... 275
Capitolul 4. FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE
A UNITĂŢILOR ECONOMICE... 277
4. 1. Nomenclatorul de materiale şi echipamente tehnice... 277
4. 2. Structura materială a planului şi a programelor de aprovizionare
a unităţilor economice... 284
4. 3. Indicatorii care definesc conţinutul planului de aprovizionare materială... 286
Cuprins
7
4. 4. Elaborarea planului şi a programelor de aprovizionare materială
a unităţilor economice... 289
4. 4. 1. Metode de calcul al necesităţilor de materiale şi echipamente
tehnice... 289
4. 4. 2. Indicatorii de evaluare a resurselor – pe surse de provenienţă –
destinate acoperirii necesităţilor (cererilor) de consum
ale întreprinderii... 314
4. 5. Sistemul "Planificării Cererilor de Materiale" (MRP)... 316
4. 6. Bilanţurile materiale... 323
4. 7. Programarea dinamică... 329
Întrebări... 336
Teste-grilă... 338
Aplicaţii practice rezolvate... 343
Aplicaţii practice de rezolvat... 351
Capitolul 5. STRATEGIA ACTIVITĂŢII DE DESFACERE-VÂNZARE
A PRODUSELOR... 357
5. 1. Elemente caracteristice vânzărilor de produse... 359
5. 2. Vânzările complexe - modalitate eficientă de extindere a desfacerilor
de produse... 361
5. 3. Indicatorii de evaluare a planului şi programelor de desfacere
a produselor... 365
5. 4. Activitatea operativă de desfacere (vânzări) a produselor finite... 379
Întrebări... 385
Teste-grilă... 387
Aplicaţii practice rezolvate... 393
Aplicaţii practice de rezolvat... 402
Capitolul 6. STRATEGIA ÎN APROVIZIONAREA MATERIALĂ... 405
6. 1. Caracteristicile generale ale pieţei de furnizare... 405
6. 2. Tipuri de strategii în aprovizionarea materială; principii şi situaţii care
le influenţează... 407
6. 3. Analiza pieţei de furnizare; evaluarea şi selecţia furnizorilor... 414
6. 3. 1. Identificarea ofertelor de produse, a furnizorilor şi zonarea pe grupe
de importanţă a acestora... 414
6. 3. 2. Alegerea materialelor, produselor şi echipamentelor tehnice
de aprovizionat... 417
6. 3. 3. Caracterizarea furnizorilor ca producători... 422
6. 3. 4. Caracterizarea furnizorilor prin resursele oferite... 425
6. 3. 5. Caracterizarea furnizorilor prin facilităţile (serviciile) oferite
consumatorilor... 427
6. 3. 6. Caracterizarea furnizorilor prin calitatea managementului specific... 432
6. 3. 7. Evaluarea şi selecţia furnizorilor... 434
6. 3. 8. Testarea credibilităţii furnizorilor, a agenţilor economici în general... 440
Managementul aprovizionării şi desfacerii-vânzării
8
6. 3. 8. 1. Necesitatea testării credibilităţii... 440
6. 3. 8. 2. Modalităţi de protecţie faţă de risc; surse de obţinere
a informaţiilor, reguli în prezentarea acestora, scopul testării
credibilităţii agenţilor economici... 441
6. 3. 8. 3. Calculul indicelui de bonitate şi al unor indicatori de apreciere
a agentului economic... 448
6. 3. 9. Elaborarea strategiei în aprovizionarea materială... 457
Întrebări... 465
Teste-grilă... 467
Capitolul 7. ORGANIZAREA ŞI CONCRETIZAREA RELAŢIILOR
ECONOMICE DE APROVIZIONARE-DESFACERE
(VÂNZARE)... 471
7. 1. Etape în organizarea şi concretizarea relaţiilor comerciale
de vânzare-cumpărare... 471
7. 2. Negocierea în procesele de vânzare-cumpărare... 472
7. 2. 1. Negocierea: definire, necesitate, obiectul acţiunii, partenerii
şi participanţii... 472
7. 2. 2. Formarea specialiştilor pentru negociere; calităţi – comportament... 477
7. 2. 3. Forme de negociere; etapele derulării acţiunii... 482
7. 2. 4. Pregătirea desfăşurării negocierilor... 484
7. 2. 5. Desfăşurarea propriu-zisă a negocierilor... 495
7. 3. Contractul comercial (de aprovizionare-desfacere)... 509
7. 3. 1. Contractul comercial de vânzare-cumpărare:
definire, trăsături, tipologie... 509
7. 3. 2. Conţinutul contractelor comerciale; caracterizarea
principalelor clauze... 510
7. 3. 3. Modul de încheiere a contractelor comerciale
de vânzare-cumpărare... 514
Întrebări... 517
Teste-grilă... 520
Capitolul 8. PARTENERIATUL ŞI SUBFURNIZORII... 523
8. 1. Parteneriatul industrial... 523
8. 2. Subfurnizorii... 527
8. 3. Obiective strategice şi politice în deciziile de subfurnizorat... 531
BIBLIOGRAFIE... 537

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.066 sec