Macroeconomie

Macroeconomie
Preț: 75,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 736
Format: 17x24
Categoria: Macroeconomie

DESCRIERE

Lucrarea de față are caracter didactic și, ca atare, se adresează cu predilecție studen­ților, celor care doresc să se inițieze în tainele științei macroeconomiei și politicii macro­economice. Ne-am propus, de aceea, să punem la îndemâna acestora un instrument accesibil pentru însușirea sistemului conceptual fundamental specific domeniului, prin prezentarea sa sub forma unui număr (pe care nu-l considerăm limitativ) de pachete pedagogice referitoare la problemele cele mai semnificative – pachetele pedagogice conțin, pentru fiecare temă, obiectivele urmărite, conceptele-cheie utilizate, sinteze teoretice, întrebări recapitulative și probleme pentru autoverificare sub forma unor teste de tipul adevărat/fals și de tipul grilă.

Sintezele sunt elaborate, potrivit scopului propus, pe baza celor mai reprezentative lucrări în domeniu accesibile pe piața românească (autohtone și traduceri) – ne-am străduit să selectăm, din sursele bibliografice, problemele care prezintă cel mai mare interes pentru pregă­tirea fundamentală a unui economist.

AutoriiCuprins
Cuvânt-înainte... 9
Tema 1. Probleme fundamentale ale macroeconomiei și politicii macroeconomice... 11
1. 1. Obiectul de studiu al macroeconomiei... 12
1. 2. Statul în mecanismul economiei contemporane... 20
1. 3. Eficienţa macroeconomică şi echitatea (justiţia) socială... 27
1. 4. Eşecul pieţelor şi intervenţia publică... 34
Întrebări recapitulative... 46
Adevărat/Fals... 55
Teste-grilă... 63
Tema 2. Teoria creşterii şi dezvoltării economice... 81
2. 1. Creşterea economică, dezvoltarea economică şi progresul economico-social... 82
2. 2. Factorii, tipurile şi costurile creşterii economice... 88
2. 3. Reflectarea creşterii şi politicii economice în gândirea ştiinţifică... 95
2. 4. Modelarea şi modelele creşterii economice... 113
2. 5. Criza natural-umană a dezvoltării contemporane... 122
Întrebări recapitulative... 133
Adevărat/Fals... 143
Teste-grilă... 147
Tema 3. Concepte de bază în macroeconomie... 161
3. 1. Cererea agregată şi oferta agregată de bunuri economice... 162
3. 2. Contabilitatea Naţională sau Sistemul Contabilităţii Naţionale... 172
3. 3. Sistemul indicatorilor specifici contabilităţii naţionale... 189
Întrebări recapitulative... 194
Adevărat/Fals... 201
Teste-grilă... 210
Tema 4. Comportamente macroeconomice... 227
4. 1. Formele fundamentale ale venitului în economia concurenţială... 228
4. 2. Consum, economii şi investiţii... 231
4. 3. Multiplicatorul şi acceleratorul... 243
Întrebări recapitulative... 247
Adevărat/Fals... 259
Teste-grilă... 264
Macroeconomie
6
Tema 5. Piaţa muncii şi salariul... 279
5. 1. Conţinutul şi specificitatea pieţei muncii... 280
5. 2. Cererea şi oferta de muncă... 287
5. 3. Salariul... 291
5. 4. Mecanismul de funcţionare a pieţei muncii... 296
5. 5. Piaţa muncii în România... 299
Întrebări recapitulative... 301
Adevărat/Fals... 309
Teste-grilă... 316
Tema 6. Piața monetară... 331
6. 1. Obiectul activităţii şi agenţii specifici pieţei monetare... 332
6. 2. Cererea şi oferta de monedă. Dobânda.... 338
6. 3. Piaţa monetară şi politica monetară în România... 348
Întrebări recapitulative... 352
Adevărat/Fals... 361
Teste-grilă... 368
Tema 7. Piața de capital... 387
7. 1. Conţinutul şi formele pieţei de capital... 388
7. 2. Mecanismul funcţionării pieţelor de capital... 395
7. 3. Piaţa de capital în România... 400
Întrebări recapitulative... 402
Adevărat/Fals... 412
Teste-grilă... 421
Tema 8. Piața valutară... 435
8. 1. Conţinutul şi specificitatea pieţei valutare... 436
8. 2. Mecanismul funcţionării pieţei valutare... 444
8. 3. Balanţa de plăţi externe... 467
8. 4. Piaţa valutară în România... 470
Întrebări recapitulative... 473
Adevărat/Fals... 484
Teste-grilă... 499
Tema 9. Inflația... 511
9. 1. Definirea, măsurarea şi cauzele inflaţiei... 512
9. 2. Formele inflaţiei... 518
9. 3. Efecte şi costuri ale inflaţiei... 526
9. 4. Probleme actuale ale inflaţiei... 538
Întrebări recapitulative... 544
Adevărat/Fals... 565
Teste-grilă... 583
Cuprins
7
Tema 10. Ocuparea forţei de muncă şi şomajul... 595
10. 1. Ocuparea forţei sau resurselor de muncă... 596
10. 2. Şomajul – dezechilibru macrosocial... 600
10. 3. Cauze, forme şi costuri sociale ale şomajului... 605
10. 4. Politici de ameliorare a ocupării forţei de muncă... 610
10. 5. Probleme ale ocupării şi şomajului în România... 615
Întrebări recapitulative... 619
Adevărat/Fals... 628
Teste-grilă... 636
Tema 11. Fluctuaţiile activităţii la nivel macroeconomic... 659
11. 1. Ciclicitatea – trăsătură dominantă a dinamicii activităţii economice... 660
11. 2. Concepte fundamentale în studiul fluctuaţiilor ciclice macroeconomice... 663
11. 3. Tipologia ciclurilor economice... 671
11. 4. Indicatorii fluctuaţiilor ciclice ale activităţii economice... 684
11. 5. Politicile anticiclice (conjuncturale)... 687
Întrebări recapitulative... 692
Adevărat/Fals... 701
Teste-grilă... 722
Bibliografie... 735

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.063 sec