Macroeconomia tranziției postsocialiste

Preț: 38,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 248
Format: 17x24

DESCRIERE

Lucrarea este desfășurată pe 12 capitole structurate în două părți:

Partea I, intitulată „Tranziție postsocialistă, transformare, reformă, privatizare, economie performantă”, cuprinde capitolele 1-6, care abordează demersul definirii și caracterizării fenomenului tranziției, tranziția spre un mod nou de producere a avuției, privatizarea proprietății ca ax central al tranziției postsocialiste, elementele definitorii ale economiei cu piață concurențială, caracteristicile și tipurile acestei economii.

Partea a II-a, intitulată „Concepte, corelații și agregate fundamentale în economia modernă”, cuprinde capitolele 7-12, axate pe cererea agregată și oferta agregată de bunuri și servicii, șomaj și rata șomajului, inflație și rata inflației, creștere economică și rata creșterii economice, fluctuațiile ciclice și trendul economic, agregate de rezultate la nivel macroeconomic.Cuprins
Introducere ........................................................................................................................ 9
Partea I. Tranziţie postsocialistă, transformare, reformă, privatizare,
economie performantă .................................................................................... 13
Capitolul 1. Definirea şi caracterizarea tranziţiei ........................................................ 15
1.1. Tranziţiile lumii contemporane ............................................................................. 15
1.1.1. Definirea tranziţiei ...................................................................................... 15
1.1.2. Pattern-urile tranziţiilor contemporane ....................................................... 17
1.1.3. Tranziţie şi schimbare ................................................................................. 18
1.1.4. Specificitatea mediului internaţional al tranziţiilor actuale ........................ 21
1.2. Abordarea analogică a tranziţiei postsocialiste a României .................................. 26
1.2.1. Tranziţie şi reformă – două moduri de abordare a schimbărilor implicate
de trecerea la economia cu piaţă concurenţială .......................................... 26
1.2.2. Trei analogii posibile şi utile, instructive .................................................... 28
1.2.3. Analogii cu tranziţiile României ................................................................. 30
1.2.4. Necesitatea unei teorii generale a tranziţiei de la economia totalitaristă
la economia cu piaţă concurenţială............................................................. 32
Capitolul 2. Tranziţia spre un mod nou de producere a avuţiei ................................. 39
2.1. Contextul general al analizei sau punerea problemei ............................................ 39
2.2. Plurivalenţa conceptului „noua economie” ........................................................... 42
2.3. Societatea informaţională ...................................................................................... 44
2.4. Un mod nou de creare a avuţiei ............................................................................ 46
2.5. De la societatea informaţională la societatea cunoaşterii ...................................... 49
2.6. Cosmopolitismul noii economii în cadrul societăţii globalizate ........................... 53
Capitolul 3. Privatizarea proprietăţii – axul central al tranziţiei postsocialiste ........ 55
3.1. Probleme ale privatizării proprietăţii în perioada de reformă ............................... 55
3.1.1. Motivaţia analizei ....................................................................................... 55
3.1.2. Probleme teoretice semnificative ale privatizării proprietăţii ..................... 27
3.1.2.1. Condiţionarea privatizării de manifestarea acută a unor fenomene
de criză în domeniul economic, social şi politic ........................ 27
3.1.2.2. Incapacitatea guvernelor de a asigura dezvoltarea şi a contracara
imperfecţiunile pieţei ..................................................................... 28
3.1.2.3. Reconsiderarea rolului economic al statului .................................. 60
3.1.2.4. Argumentarea teoretică a superiorităţii proprietăţii private
faţă de proprietatea publică ............................................................ 61
3.1.2.5. Perceperea privatizării ca reformă centrală publică ....................... 62
3.1.2.6. Obiectivul strategic al programelor de privatizare a proprietăţii ... 63
Macroeconomia 6 tranziţiei postsocialiste
3.1.2.7. Ritmul de desfăşurare .............................................................................. 64
3.2. Învăţăminte pentru România ................................................................................. 65
3.3. Scenariul unui program de privatizare considerat ideal ........................................ 68
3.3.1. Etapele unui program de privatizare considerat ideal ................................. 68
3.3.2. Selecţia întreprinderilor publice pentru privatizare .................................... 70
3.3.3. Privatizarea materială şi privatizarea managementului .............................. 71
3.3.4. Metode de privatizare materială ................................................................. 72
3.3.5. Metode de privatizare a managementului ................................................... 75
3.3.6. Proprietatea şi libertatea ............................................................................. 76
Capitolul 4. Elemente definitorii ale economiei concurenţiale .................................... 79
4.1. Trecerea de la economia de schimb la economia de piaţă .................................... 79
4.2. Modalităţi de definire a economiei de piaţă .......................................................... 81
4.3. Elementele structurale care stau la baza economiei cu piaţă concurenţială .......... 83
4.4. Piaţa concurenţială, element central al economiilor moderne performante .......... 84
Capitolul 5. Caracteristici ale economiei moderne ...................................................... 91
5.1. Caracteristicile principale ale economiei cu piaţă concurenţială .......................... 91
5.2. Conceptul „piaţă” .................................................................................................. 93
5.3. Funcţiile pieţei concurenţiale în economiile moderne .......................................... 97
Capitolul 6. Tipuri de economie concurenţială ......................................................... 101
6.1. Prezentarea problemei ......................................................................................... 101
6.2. Tipurile economiei cu piaţă concurenţială accesibile fostelor state socialiste
din Europa ........................................................................................................... 103
6.2.1. Sistemul teoretic al economiei cu piaţă concurenţială .............................. 103
6.2.2. Sistemul real al economiei cu piaţă concurenţială şi tipurile acesteia ...... 105
6.2.3. Economia de piaţă spre care se îndreaptă România .................................. 109
Partea a II-a. Concepte, corelaţii şi agregate fundamentale
în economia modernă ............................................................................ 117
Capitolul 7. Cererea agregată şi oferta agregată de bunuri şi servicii ..................... 119
7.1. Fundamentele analitice ale cererii agregate de bunuri şi servicii ....................... 120
7.2. Fundamentele ofertei agregate ............................................................................ 125
7.3. Dependenţa producţiei şi preţurilor de interacţiunea cererii agregate
cu oferta agregată ............................................................................................... 132
Capitolul 8. Şomajul şi rata şomajului ........................................................................ 135
8.1. Şomaj şi şomeri ................................................................................................... 136
8.2. Ocuparea deplină a forţei de muncă şi şomajul natural ...................................... 138
8.3. Cauzele şi formele şomajului .............................................................................. 146
8.4. Implicaţiile alocaţiilor pentru şomaj asupra fenomenului şomajului .................. 150
8.5. Măsurarea (evaluarea) şomajului ........................................................................ 151
Cuprins 7
Capitolul 9. Inflaţia şi rata inflaţiei ............................................................................. 155
9.1. Cauzalitate în procesul inflaţionist...................................................................... 156
9.2. Implicaţii ale inflaţiei în perioada actuală ........................................................... 158
9.3. Inflaţia perfect anticipată .................................................................................... 159
9.4. Inflaţia imperfect anticipată ................................................................................ 161
9.5. Inflaţie, preţuri relative şi cicluri economice ...................................................... 164
9.6. Sisteme monetare, sisteme valutare şi controlul inflaţiei .................................... 166
9.7. Protecţia contra inflaţiei, prin indexare ............................................................... 167
9.8. Inflaţia, obiect al ideilor de avangardă în economie ........................................... 171
Capitolul 10. Creşterea şi rata creşterii economice .................................................... 175
10.1. Determinanţii principali ai creşterii economice ................................................ 175
10.2. Teorii privind creşterea economică ................................................................... 177
10.2.1. Dinamica clasică a lui Adam Smith şi Thomas Malthus ...................... 177
10.2.2. Creşterea economică prin acumularea capitalului:
modelul neoclasic ................................................................................. 178
10.2.3. Creşterea economică endogenă ............................................................. 181
10.3. Politica de creştere economică .......................................................................... 184
10.4. Calcularea creşterii economice ......................................................................... 186
Capitolul 11. Fluctuaţiile ciclice şi trendul economic ................................................. 189
11.1. Fluctuaţiile macroeconomice: concepte fundamentale ..................................... 189
11.2. Ciclicitatea evoluţiei economice ....................................................................... 194
11.3. Măsurarea fluctuaţiilor ciclice .......................................................................... 195
11.4. Indicatorii fluctuaţiilor ciclice .......................................................................... 196
11.5. Previziunea ciclurilor economice ...................................................................... 198
Capitolul 12. Agregatele de rezultate la nivel macroeconomic ................................. 201
12.1. Definirea agregatelor rezultatelor activităţii economice în Sistemul
Conturilor Naţionale (SCN) ............................................................................. 201
12.2. Factorii care influenţează agregatele macroeconomice de rezultate ................. 209
12.3. Modalităţi de calcul al principalelor agregate macroeconomice ...................... 210
12.4. Agregate monetare ............................................................................................ 224
12.5. Influenţa variaţiei preţurilor asupra agregatelor economice de rezultate .......... 233
Bibliografie .................................................................................................................... 239

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.0298 sec