Limba și literatura română - Manual pentru clasa a IV‑a 2021

DESCRIERE

Manualul de Limba și literatura romană pentru clasa a IV-a este elaborat în concordanță cu prevederile programei, angajând capacitățile operaționale cu privire la formarea și dezvoltarea personalității elevilor prin intermediul unor sarcini de învățare adecvate.

Manualul respectă modelul comunicativ-funcțional al limbii române. Prin abordarea didactică a conținuturilor,  acesta permite construirea unor situații de învățare care să conducă la dezvoltarea progresivă a tuturor competențelor specifice prevăzute de programă precum și a celor transversale, necesare în viața cotidiană, încurajând creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de decizie.

Manualul este structurat în 11 unități de învățare. Fiecare unitate abordează comunicarea din perspectivă complexă, înglobând procesele de receptare a mesajului oral și scris precum și cele de exprimare orală și scrisă

Manualul Limba romana clasa a IV-a este:

instrument de lucru pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba maternă

instrument de învățare al elevului

manual pentru orice elev din clasa a IV-a

mijloc de investigare a realităţii

punte de conectare între școală și cotidian

mijloc de autocunoaștere

prieten fidel al copilului

Manualul este instrumentul de lucru al elevului, propunând o învățare centrată pe elev, concepută ca o experiență personală la care elevul este participant activ. Elevii sunt puși în situația de a citi, de a scrie despre ceea ce citesc, de a vorbi despre ceea ce citesc și scriu. 

Stârnește interesul pentru lectură al elevilor și îndrumarea acestora către opere potrivite vârstei lor. Textele și materialele-suport sunt adaptate la particularitățile de vârstă ale elevilor, răspund intereselor şi curiozității lor.

Manualul acordă atenție procesului de evaluare și asigură corectitudinea științifică a itemilor de evaluare și autoevaluare. Fiecare unitate conține probe de evaluare, prin intermediul cărora itemii evaluează informația relevantă. Probele de evaluare vizează implicarea elevului în dezvoltarea unor competențe transversale, și anume de autoevaluare. Sunt prevăzute activități de reglare a învățării, prin care elevii sunt motivați să revină asupra propriei activități și înțeleg valoarea formativă a feedback-ului

Manualul contribuie la dezvoltarea capacității proiective a elevilor, de luare a deciziilor și oferă contexte de aplicare a achizițiilor dobândite de elevi, prin intermediul proiectelor propuse.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0184 sec