Legislatia privind terenurile si restituirea proprietatilor. Actualizat la 10.07.2011

Legislatia privind terenurile si restituirea proprietatilor. Actualizat la 10.07.2011
Preț: 14,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Privat

DESCRIERE

Data aparitiei: 15 Iul 2011
Nr pagini : 432Culegerea Legislaţia privind terenurile şi restituirea proprietăţilor, coordonată şi prefaţată de Viorel Terzea, judecător la Tribunalul Argeş, cuprinde o selecţie a celor mai importante acte normative din domeniu, cu modificările şi completările aduse până la data de 10 iulie 2011.


Lucrarea oferă astfel o perspectivă de ansamblu asupra reglementărilor în vigoare cu privire la terenuri şi la restituirea proprietăţilor. Pe lângă Legea nr. 18/1991 a fondului funciar şi Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în lucrare se regăsesc numeroase alte legi, hotărâri, norme de aplicare etc., destinate unei complete abordări a domeniului, toate acestea fiind însoţite de corelaţii legislative şi alte note utile.

În anexă au fost incluse în extras prevederile din Codul civil – Legea nr. 287/2009, cât şi din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care vor aduce modificări materiei privind terenurile şi restituirea proprietăţilor; anexa conţine, de asemenea, varianta republicată a Legii nr. 33/1994.


Cuprins
Prefata ...............................................................................................V
Partea I. Terenuri
1. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar .............................................1
2. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii
si justitiei, precum si unele masuri adiacente (extras) .................49
3. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza
de utilitate publica.........................................................................56
4. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia .............................................................66
5. Ordonanta de urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publica.................................76
6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii (extras) ...................................................................94
7. Legea nr. 16/1994 a arendarii ......................................................98
Partea a II-a. Restituirea proprietatilor
8. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale
Legii nr. 169/1997.......................................................................110
9. Hotarârea nr. 1546/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modul de stabilire a valorii
terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare
si modalitatile de plata catre fostii proprietari.............................134
10. Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor (extras) ....145
11. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii
si justitiei, precum si unele masuri adiacente (extras) ...............218
12. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -
22 decembrie 1989 ......................................................................... 282
13. Hotarârea Guvernului nr. 1481/2005 privind înfiintarea
Societatii Comerciale „Fondul Proprietatea” – S.A. ...................356
14. Ordinul B.N.R. nr. 4/2003 privind cursul oficial leu/dolar
S.U.A. în perioada 1945-1989 ....................................................388
15. Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice
a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în
proprietatea statului.....................................................................389
16. Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate
privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi,
precum si de catre persoanele juridice straine.............................400
Anexe
1. Codul civil – Legea nr. 287/2009 (extras) .................................404
2. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) .........................410
3. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauza de utilitate publica (republicata) ......................................413

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.024 sec