Legile administratiei publice Actualizat 16 februarie 2011

Legile administratiei publice Actualizat 16 februarie 2011
Preț: 14,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 432
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Data: 23.02.2011
432 pagini

Lucrarea cuprinde reglementarile juridice esentiale in materia administratiei publice, actualizate la 16 februarie 2011, in temeiul carora autoritatile acesteia işi desfaşoara activitatea.

Veti regasi in cuprinsul acestei culegeri legile referitoare la:
- contenciosul administrativ şi dispozitiile procedurale civile aplicabile in materie
- organizarea şi functionarea Guvernului României şi ministerelor
- institutia prefectului
- administratia publica locala
- solutionarea petitiilor
- procedura aprobarii tacite
-- contractele de concesiune şi contractele de achizitie publica
- regimul juridic al proprietatii publice şi al exproprierii

Sunt cuprinse, astfel, şi ultimele reglementari aduse in materia achizitiei publice prin Legea nr. 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Volumul este ingrijit de lect. univ. dr. Ovidiu Podaru şi se adreseaza studentilor la facultatile de drept sau de administratie publica, dar şi tuturor celor care lucreaza in domeniul public sau sunt implicati in achizitiile publice.Cuprins general
1. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ .......... 1
2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Guvernului României ºi a ministerelor ...........................29
3. Legea privind prefectul ºi instituþia prefectului
nr. 340/2004..................................................................48
4. Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001 ...........60
5. Legea privind Statutul aleºilor locali nr. 393/2004 ........ 121
6. Ordonanþa de urgenþã nr. 27/2003 privind procedura
aprobãrii tacite ........................................................... 144
7. Ordonanþa Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activitãþii de soluþionare a petiþiilor ...... 152
8. Ordonanþa de urgenþã nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publicã ....................................................................... 156
9. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziþie publicã, a contractelor de concesiune
de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune
de servicii ................................................................... 178
10. Normele de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrãri
publice ºi a contractelor de concesiune de servicii
prevãzute în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziþie publicã, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor
de concesiune de servicii (extras) ................................ 355
IV
CP
11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã
ºi regimul juridic al acesteia .......................................361
12. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauzã de utilitate publicã ...........................................374
13. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru
cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor
obiective de interes naþional, judeþean ºi local ...........385
14. Codul de procedurã civilã (extras) ............................... 405

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.049 sec