Legea pensiilor - 2 martie 201

Legea pensiilor - 2 martie 201
Preț: 10,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2016
Categoria: Muncii

DESCRIERE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - actualizată (așa cum a a fost modificată prin O. u. G. nr. 117/2010, Legea nr. 283/2011, Dec. CC nr. 297/2012, Dec CC nr. 680/2012, Legea nr. 76/2012, O. u. G. nr. 1/2013, Legea nr. 37/2013, Legea nr. 380/2013, Legea nr. 187/2012 (intrată în vigoare la 1 februarie 2014), Legea nr. 187/2014, Decizia ÎCCJ nr. 1/2015, Legea nr. 155/2015, Legea nr. 192/2015, O. u. G. nr. 57/2015, O. u. G. nr. 65/2015, Legea nr. 325/2015, Decizia ÎCCJ nr. 16/2015, Decizia ÎCCJ nr. 18/2015 şi prin Dec. ÎCCJ nr. 22/2015.)
   Dispoziţii generale
   Bugetul asigurărilor sociale de stat
   Contribuţia de asigurări sociale
   Pensii 

       Pensia pentru limită de vârstă 
       Pensia anticipată 
       Pensia anticipată parţială 
       Pensia de invaliditate 
       Pensia de urmaş 
       Calculul pensiilor 
       Stabilirea şi plata pensiilor 
   Alte drepturi de asigurări sociale
   Casa Naţională de Pensii Publice şi casele de pensii sectoriale 

       Organizarea CNPP şi a caselor de pensii sectoriale 
       Atribuţiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii şi ale caselor de pensii sectoriale 
   Răspunderea juridică 
       Infracţiuni 
       Contravenţii 
  Jurisdicţia asigurărilor sociale 
   Dispoziţii tranzitorii 
   Dispoziţii finale 
   Anexe

       LISTĂ cuprinzând personalul navigant din aviaţia civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale
       LISTĂ cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi
       UNITĂŢILE care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile HG nr. 1. 025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările  şi completările ulterioare 
       LISTĂ cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale
       VÂRSTE STANDARD de pensionare, stagii complete şi stagii minime de cotizare
       VÂRSTE STANDARD de pensionare, stagii complete şi stagii minime de cotizare în specialitate, pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale 
       Salariul mediu anual 
       Salariul minim pe ţară 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - fragment

Decizia ÎCCJ nr. 6/2014 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009 şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare

Decizia ÎCCJ nr. 10/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău privind incidenţa Deciziei nr. 19/2011 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cauzele care au ca obiect contestaţii împotriva
deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se soluţionează cererile de recalculare a drepturilor de pensie 

Decizia ÎCCJ nr. 33/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 2. 724/1/2015, la care au fost conexate dosarele nr. 2. 725/1/2015, nr. 2. 726/1/2015, nr. 3. 245/1/2015, nr. 3. 248/1/2015 şi nr. 3. 251/1/2015, privind
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Hotărârea Guvernului nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.042 sec