Legea organizarii si exercitarii profesiei de avocat Explicatii teoretice si practice (articolele 1-28)

Legea organizarii si exercitarii profesiei de avocat Explicatii teoretice si practice (articolele 1-28)
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2013
Pagini: 230
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Lucrarea cuprinde, intr-o abordare sintetica – din perspectiva teoretica, dar mai ales practica –, comentarea primelor 28 de articole din legea avocatilor. Prin prisma conexiunilor dintre texte, autorul a analizat insa si reglementarea existenta in alte articole din lege, cu scopul de a facilita intelegerea lor coroborata, inclusiv prin raportare la prevederile Statutului profesiei de avocat.

Sunt astfel tratate – cu observarea doctrinei relevante, a jurisprudentei si a deciziilor interpretative adoptate de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – principiile fundamentale, activitatile realizate de avocati, formele si modalitatile de exercitare a profesiei, situatia avocatilor straini, nedemnitatile, incompatibilitatile, interdictiile, primirea in profesie, stagiul profesional, dobandirea calitatii de avocat definitiv, dreptul avocatilor de a pune concluzii, indatoririle avocatilor privind formarea profesionala initiala si pregatirea lor continua, tabloul avocatilor, exercitarea ilegala a avocaturii, suspendarea si incetarea calitatii de avocat.

Prin abordarea interprofesionala, lucrarea este utila nu doar corpului profesional al avocatilor, ci si pentru alti practicieni ai dreptului – magistrati, executori judecatoresti, notari publici, consilieri juridici. In egala masura, explicarea textelor de lege va folosi si celor care se pregatesc in vederea sustinerii examenelor de admitere si definitivare in avocatura.
Date tehnice

Titlu: Legea organizarii si exercitarii profesiei de avocat
Pret: 35, 00 RON
ISBN: 978-606-673-058-7
Format: A5
Pagini: 230Legea organizarii si exercitarii profesiei de avocat
Explicatii teoretice si practice (articolele 1-28)Ştefan NAUBAUER
Legea organizării şi exercitării
profesiei de avocat.
Explicații teoretice şi practice
(articolele 1‐28)
Universul Juridic
Bucureşti
-2013-
Editat de S. C. Universul Juridic S. R. L.
Copyright © 2013, S. C. Universul Juridic S. R. L.
Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin
S. C. Universul Juridic S. R. L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
S. C. Universul Juridic S. R. L.
NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI
COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA ŞI
ŞTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL
ULTIMEI COPERTE.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
NAUBAUER, ŞTEFAN
Legea organizării şi exercitării profesiei de avocat:
explicaţii teoretice şi practice: (articolele 1-28) / Ştefan
Naubauer. - Bucureşti: Universul Juridic, 2013
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-058-7
347. 965(498)
REDACŢIE: tel./fax: 021. 314. 93. 13
tel.: 0732. 320. 666
e-mail: redactie@universuljuridic. ro
DEPARTAMENTUL tel.: 021. 314. 93. 15; 0726. 990. 184
DISTRIBUŢIE: fax: 021. 314. 93. 16
e-mail: distributie@universuljuridic. ro
www. universuljuridic. ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂNÅ LA 15%
Articolul 1 5
Despre autor
Ștefan Naubauer a obținut licența în științe juridice la Facultatea de
Drept a Universității din București (2002), absolvind ulterior cursuri
postuniversitare de specializare (Instituții constituționale și instituții politice,
2003), master (Drept social român și european, 2005) și doctorat (Dreptul
muncii, 2011).
Și‐a început activitatea didactică în învățământul juridic superior în anul
2003, fiind în prezent lector universitar la Facultatea de Drept a Universității
„Nicolae Titulescu” din București, titular al disciplinei Organizarea profesiilor
liberale în cadrul programului de master Carieră judiciară.
Din ianuarie 2004 este avocat pledant, membru al Baroului București,
specializat în litigii de muncă.
Din anul 2005 este formator al Institutului Național pentru Pregătirea și
Perfecționarea Avocaților (I. N. P. P. A.), titular la disciplina Organizarea și
exercitarea profesiei de avocat. În anul 2010 a fost atestat ca formator al
Institutului Notarial Român.
A îndeplinit funcția de director executiv adjunct al I. N. P. P. A.
(2008‐2012), fiind în prezent șeful Departamentului de Studii, Cercetări
Juridice și Cooperare Internațională al acestui institut.
A fost redactor șef al revistei Pandectele Române (2006‐2011). Din anul
2005 este redactor șef adjunct al Revistei Române de Dreptul Muncii. În
același an a fondat împreună cu alți avocați Buletinul I. N. P. P. A., revistă pe
care o conduce în prezent în calitate de redactor șef.
A publicat, ca autor sau în coautorat, peste 50 de studii, articole și note
de jurisprudență. Între lucrările sale cu caracter monografic s‐au remarcat
Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat (Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2004, publicată în coautorat cu Tiberiu Savu) și Raporturile
de muncă în cooperația meșteșugărească (Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2012).
Articolul 1 7
Cuvânt introductiv
În urmă cu aproape un deceniu am început documentarea
pentru prima analiză cu caracter monografic*) ce a avut ca obiectiv
comentarea modificărilor aduse Legii nr. 51/1995 prin Legea
nr. 255/2004. La scurt timp de la publicare, această lucrare s‐a
bucurat de atenția juriștilor preocupați de aprofundarea și înțelegerea
problemelor de interpretare în legătură cu aplicarea legii
avocaților, fiind inclusă din anul 2005 în bibliografia examenului de
definitivare în profesia de avocat.
După publicarea mai multor studii și articole în perioada
2005‐2010, am redactat un alt material amplu, care a fost de
asemenea bine primit de practicieni, vizând aspectele de noutate
reglementate prin Legea nr. 270/2010, în urma eșecului normativ al
O. U. G. nr. 159/2008.
Motivul care m‐a determinat să scriu lucrarea de față se
întemeiază pe realitatea că, de la momentul adoptării și până în
prezent, Legea nr. 51/1995 nu a fost încă analizată sistematic, prin
prisma modificărilor intervenite în timp asupra dispozițiilor sale.
Această ediție cuprinde, într‐o abordare sintetică – din perspectivă
teoretică, dar mai ales practică –, comentarea primelor 28 de articole
din legea avocaților. Prin prisma conexiunilor dintre texte, am explicat
însă și reglementarea existentă în alte articole din lege, cu scopul de a
facilita înțelegerea lor coroborată, inclusiv prin raportare la
prevederile Statutului profesiei de avocat.
Sunt astfel tratate – cu observarea doctrinei relevante, a
jurisprudenței și a deciziilor interpretative adoptate de Consiliul
Uniunii Naționale a Barourilor din România – majoritatea aspectelor
importante reglementate de Legea nr. 51/1995: principiile
fundamentale, activitățile realizate de avocați, formele și modalitățile
de exercitare a profesiei, situația avocaților străini, nedemnitățile,
incompatibilitățile, interdicțiile, primirea în profesie, stagiul profe‐
*) Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat, carte
publicată la aceeaşi prestigioasă editură – Universul Juridic –, în anul 2004.
8 LEGEA ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII PROFESIEI DE AVOCAT
sional, dobândirea calității de avocat definitiv, dreptul avocaților de a
pune concluzii, îndatoririle avocaților privind formarea profesională
inițială și pregătirea lor continuă, tabloul avocaților, exercitarea
ilegală a avocaturii, suspendarea și încetarea calității de avocat.
Am convingerea că, prin abordarea interprofesională, lucrarea va
fi utilă nu doar avocaților, ci și altor practicieni ai dreptului –
magistrați, executori judecătorești, notari publici, consilieri juridici. În
egală măsură, explicarea textelor de lege va folosi și celor care se
pregătesc în vederea susținerii examenelor de admitere și definitivare
în avocatură.
În fine, referitor la criticile pe care le‐am adus anumitor aspecte,
îmi exprim speranța ca acestea să fie receptate în mod constructiv și
să constituie un bun prilej de reflecție pentru cei aflați, la un moment
dat, în poziția de a decide – la nivel parlamentar sau „infraparlamentar”
– asupra reglementării celei mai importante profesii juridice
liberale a tuturor timpurilor.
Autorul
Articolul 1 9
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
ARTICOLUL 1
(1) Profesia de avocat este liberă şi independentă,
cu organizare şi funcţionare autonome,
în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.
(2) Profesia de avocat se exercită numai de
avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac
parte, barou component al Uniunii Naţionale a
Barourilor din România, denumită în continuare
U. N. B. R.
(3) Constituirea şi funcţionarea de barouri în
afara U. N. B. R. sunt interzise. Actele de constituire
şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept.
Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec