Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
Preț: 49,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 344
Categoria: Penal

DESCRIERE

Jurisprudenţă, decizii ale Curţii Constituţionale, hotărâri C. E. D. O., hotărâri C. J. U. E., documente europene
Lucrarea de faţă, structurată în trei părţi, oferă într-o formă accesibilă informaţia juridică relevantă în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, din perspectivă naţională şi europeană.

Prima parte pune la dispoziţia cititorului textul legii naţionale în materie – Legea nr. 302/2004 –, adnotat cu practică judiciară a instanţelor naţionale, cu decizii ale Curţii Constituţionale şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. În partea a II-a sunt prezentate hotărârile relevante ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală, iar partea a III-a aduce în atenţia celor interesaţi cele mai importante decizii-cadru ale Consiliului Uniunii Europene, care au fost transpuse sau care urmează să fie transpuse în legea naţională, precum şi Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate şi Protocolul adiţional la aceasta.
Cuprins
Art. Pg.
PARTEA I
LEGEA NR. 302/2004 PRIVIND COOPERAREA JUDICIARĂ
INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ
1
Titlul I. Dispoziţii generale 1-21 3
Capitolul I. Domeniul de aplicare şi principii generale ale
cooperării judiciare internaţionale în materie penală
1-12 3
Capitolul II. Dispoziţii generale privind procedura de
cooperare judiciară internaţională în materie penală
13-21 13
Titlul II. Extrădarea 22-766 18
Capitolul I. Extrădarea pasivă 22-63 18
Secţiunea 1. Condiţii pentru extrădare 22-37 18
Secţiunea a 2-a. Procedura extrădării din România 38-57 22
Secţiunea a 3-a. Efectele extrădării din România 58-63 35
Capitolul II. Extrădarea activă 64-732 38
Secţiunea 1. Condiţii pentru solicitarea extrădării 64-65 38
Secţiunea a 2-a. Procedura de solicitare a extrădării 66-70 39
Secţiunea a 3-a. Efectele extrădării în România 71-732 43
Capitolul III. Dispoziţii comune 74-76 51
Capitolul III1. Dispoziţii pentru punerea în aplicare a unor
instrumente juridice în materie de extrădare adoptate la
nivelul Uniunii Europene
761-766 51
Titlul III. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale
Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/
JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare şi procedurile de predare între
statele membre
77-108 53
Capitolul I. Dispoziţii generale 77-80 53
Capitolul II. Emiterea de către autorităţile române a unui
mandat european de arestare
81-844 58
Capitolul III. Executarea de către autorităţile române a unui
mandat european de arestare
85-99 62
Capitolul IV. Alte dispoziţii 100-108 78
Titlul IV. Transferul de proceduri în materie penală 109-1141 82
Capitolul I. Cererea de transfer al procedurii penale 109-113 82
Capitolul II. Preluarea urmăririi sau a procedurii penale 114 84
Capitolul II1. Dispoziţii pentru punerea în practică a
Convenţiei din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea
treptată a controalelor la frontierele comune, Schengen
1141 84
Titlul V. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale şi a
actelor judiciare
115-125 86
Capitolul I. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale şi
a actelor judiciare străine
115-121 86
X
CUPRINS
Capitolul II. Executarea hotărârilor penale şi a actelor
judiciare române în străinătate
122-125 89
Titlul VI. Transferarea persoanelor condamnate 126-157 92
Capitolul I. Dispoziţii generale 126-132 92
Capitolul II. Procedura 133-156 94
Secţiunea 1. Statul român ca stat de condamnare 133-140 94
Secţiunea a 2-a. Statul român ca stat de executare 141-152 98
Secţiunea a 3-a. Alte dispoziţii 153-156 105
Capitolul III. Dispoziţii finale 157 106
Titlul VII. Asistenţa judiciară în materie penală 158-18769 107
Capitolul I. Asistenţa judiciară internaţională 158-1873 107
Capitolul II. Dispoziţii privind asistenţa judiciară aplicabile în
relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene
1874-18769 119
Secţiunea 1. Dispoziţii pentru punerea în aplicare a
Convenţiei din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea
treptată a controalelor la frontierele comune, Schengen
1874-18710 119
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii pentru aplicarea Convenţiei
din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în
materie penală între statele membre ale Uniunii Europene
şi a Protocolului la aceasta din 16 octombrie 2001
18711-18719 121
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii privind cooperarea cu statele
membre ale Uniunii Europene în aplicarea Decizieicadru
2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003
privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de
indisponibilizare a bunurilor sau a probelor
18720-18733 124
Secţiunea a 4-a. Dispoziţii privind cooperarea cu statele
membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru
2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind
aplicarea principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor
pecuniare
18734-18748 131
Secţiunea a 5-a. Dispoziţii privind cooperarea cu statele
membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru
2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea
principiului recunoaşterii reciproce la ordinele de
confiscare
18749-18769 137
Titlul VIII. Dispoziţii finale 188-189 147
Anexa nr. 1 149
Anexa nr. 2 153
Anexa nr. 3 158
Anexa nr. 4 163
PARTEA A II-A
HOTĂRÂRI ALE CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE
171
XI
CUPRINS
PARTEA A III-A
DECIZII-CADRU ALE CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE
245
Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul
european de arestare şi procedurile de predare între statele
membre (2002/584/JAI)
247
Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie
2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în
cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun
pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor
în Uniunea Europeană
264
Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie
2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în
cazul hotărârilor judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în
vederea supravegherii măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor
alternative
283
Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009
de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI,
2006/783/JAI, 2008/909/JAI şi 2008/947/JAI, de consolidare
a drepturilor procedurale ale persoanelor şi de încurajare
a aplicării principiului recunoaşterii reciproce cu privire la
deciziile pronunţate în absenţa persoanei în cauză de la proces
306
CONVENŢIA EUROPEANĂ ASUPRA TRANSFERĂRII
PERSOANELOR CONDAMNATE
317
PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANĂ
ASUPRA TRANSFERĂRII PERSOANELOR CONDAMNATE
323
Lista cronologică a deciziilor instanţelor naţionale 327
Lista cronologică a deciziilor Curţii Constituţionale 328
Lista cronologică a deciziilor şi hotărârilor Curţii Europene
a Drepturilor Omului şi ale Comisiei Europene a Drepturilor
Omului
329
Data: 30. 11. 2010
344 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.023 sec