Istoria statului si dreptului romanesc 2013

Istoria statului si dreptului romanesc 2013
Preț: 49,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2013
Pagini: 392
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: Februarie 2013


Titlu: Istoria statului si dreptului romanesc
Pret: 49,00 RON
ISBN: 978-606-673-030-3
Format: Academic

Pagini: 392


Istoria statului şi dreptului românesc 389
CUPRINS
I. OBIECTUL ISTORIEI STATULUI ŞI DREPTULUI ROMÂNESC .....................7
1. Necesitatea studierii Istoriei Statului şi Dreptului Românesc ..........................................8
2. Periodizarea Istoriei Dreptului Românesc .................................................................12
VECHIUL DREPT ROMÂNESC................................................................................15
II. STATUL ŞI DREPTUL GETO-DAC.......................................................................17
1. Fenomenul de autoritate şi putere politică .................................................................17
2. Organele centrale ale statului.....................................................................................18
3. Organele locale ..........................................................................................................19
4. Instituţii juridice la geto-daci .....................................................................................19
III. DUALISMUL JURIDIC ÎN DACIA - PROVINCIE ROMANĂ ........................27
1. Organizarea centrală ..................................................................................................27
2. Organizarea locală .....................................................................................................27
3. Sistemele de drept din Dacia Romană .......................................................................28
4. Capacitatea juridică a persoanelor .............................................................................29
IV. APARIŢIA ŞI FORMAREA DREPTULUI ROMÂNESC..................................41
1. Părăsirea Daciei de către romani................................................................................41
2. Creştinizarea daco-romanilor. Începuturile creştinismului şi persecuţia acestuia .....42
3. Influenţele creştinismului asupra dreptului cutumiar românesc ................................43
4. Daco-romanii şi epoca migraţiilor. Organizarea teritorială în cadrul obştilor
săteşti .............................................................................................................................44
5. Migraţia popoarelor ...................................................................................................46
V. FORMAREA STATELOR ROMÂNEŞTI INDEPENDENTE..............................50
Constituirea ţărilor româneşti de sine stătătoare ............................................................52
1. Voievodatul Tansilvaniei ...........................................................................................52
2. Ţara Românească .......................................................................................................53
3. Moldova .....................................................................................................................54
4. Dobrogea....................................................................................................................55
5. Sistemul normativ vicinal (normativitatea vicinală) ..................................................56
Principalele instituţii juridice.........................................................................................57
1. Conducerea comunităţilor vicinale ............................................................................57
VI. LEGEA ŢĂRII (IUS VALACHICUM) ....................................................................60
1. Izvoarele dreptului feudal ..........................................................................................60
Florin NEGOIŢĂ
390
2. Semnificaţia noţiunii de ius valachicum ....................................................................61
3. Conceptul de lege şi dreptate .....................................................................................63
4. Caracteristicile lui IUS VALACHORUM (LEGEA ŢĂRII) .......................................64
VII. INSTITUŢIA DOMNIEI ........................................................................................66
1. Definirea instituţiei domniei ......................................................................................66
2. Forma de guvernământ şi organizarea mecanismului statal...........................................67
3. Domnia – instituţie centrală a dreptului cutumiar românesc..........................................68
4. Caracteristicile domniei .............................................................................................69
5. Succesiunea la domnie...............................................................................................70
6. Cerinţele sistemului ereditar-electiv ..........................................................................72
7. Funcţionarea sistemului ereditar-electiv ....................................................................73
8. Avantajele şi neajunsurile sistemului ereditar-electiv privind succesiunile
la domnie........................................................................................................................77
9. Asocierea la domnie...................................................................................................78
10. Titulatura domnilor ..................................................................................................81
11. Regenţa şi locotenenţa domnească...........................................................................85
12. Funcţiile şi prerogativele domniei ...........................................................................85
13. Voievodatul Transilvaniei........................................................................................87
14. Principatul Transilvaniei..........................................................................................89
15. Componentele şi prerogativele voievodului, princepelui şi guvernatorului
Transilvaniei ..................................................................................................................90
16. Sfatul domnesc. Consiliul principelui. Guberniul Transilvaniei.
Cancelaria aulica............................................................................................................91
18. Trăsăturile caracteristice ale dregătoriilor centrale ..................................................94
19. Organizarea administrativ-teritorială a Transilvaniei ..............................................97
VIII. JUSTIŢIA ŞI SARCINILE EI ............................................................................115
1. Organizarea judecătorească .....................................................................................115
2. Instanţele ecleziastice...............................................................................................118
3. Procesul (procedura de judecată) .............................................................................119
4. Persoanele ................................................................................................................124
5. Obligaţiile ................................................................................................................131
6. Rudenia. Familia. Moştenirea ..................................................................................137
IX. INFRACŢIUNI ŞI PEDEPSE ÎN FEUDALISM..................................................146
I. Infracţiuni îndreptate împotriva statului şi şefului statului.......................................148
II. Infracţiunile contra vieţii.........................................................................................148
III. Infracţiuni contra proprietăţii.................................................................................148
IV. Infracţiuni contra integrităţii corporale..................................................................149
VI. Infracţiuni care împiedicau înfăptuirea justiţiei.....................................................149
VII. Infracţiunile îndreptate împotriva religiei ............................................................150
VIII. Pedepsele corporale.............................................................................................153
IX. Pedepse privative de libertate ................................................................................153
X. Pedepse pecuniare ...................................................................................................154
Istoria statului şi dreptului românesc 391
X. IDEILE POLITICO-JURIDICE ÎN FEUDALISM..............................................157
A. Formarea conştiinţei juridice ..................................................................................157
B. Începuturile ştiinţei dreptului ..................................................................................159
C. Declinul dreptului cutumiar şi progresele dreptului scris........................................160
D. Codificări ale unor norme de drept .........................................................................165
XI. REGULAMENTELE ORGANICE ŞI LOCUL LOR ÎN ISTORIA
DREPTULUI ROMÂNESC .........................................................................................174
1. Situaţia economico-socială a ţărilor române (Ţara Românească şi Moldova)
la finele secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea .................................176
2. Situaţia politică a Ţării Româneşti şi a Moldovei la sfârşitul secolului
al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea .............................................................179
3. Regulamentele organice - expresie a luptei dintre nou şi vechi în tendinţele
manifestate în ţările române privind viitorul lor..............................................................185
4. Organizarea de stat în CONFORMITATE cu Regulamentele organice ..................191
XII. STATUL ŞI DREPTUL MODERN.....................................................................201
A. Statul şi dreptul ţărilor române între 1848 şi 1859 (1860) ......................................202
XIII. STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNIEI ÎN ETAPA (1859-1918)........................215
Evoluţia organizării de stat în perioada 1859-1864 .....................................................215
Procesul transformării uniunii personale în uniune reală.............................................215
1. Semnificaţia şi desăvârşirea Unirii Principatelor române........................................215
2. Politica lui Alexandru Ioan Cuza de apărare a suveranităţii naţionale şi de stat .....217
3. Organizarea de stat a româniei potrivit statutului dezvoltător al convenţiei
de la Paris.....................................................................................................................218
XIV. STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNIEI ÎNTRE 1859 ŞI 1918 ...........................230
1. Scurtă privire asupra situaţiei economice, sociale şi politice .......................................230
2. Caracterizare generală şi izvoarele dreptului ...........................................................232
3. Organizarea de stat şi instituţiile juridice.................................................................234
XV. STATUL ŞI DREPTUL TRANSILVANIEI, BUCOVINEI ŞI
BASARABIEI SUB DOMINAŢIA IMPERIILOR STRĂINE (1860-1918).............264
1. Statul şi dreptul Transilvaniei între 1860-1918........................................................265
2. Caracterizarea generală a dreptului. Organizarea de stat şi instituţii juridice..........265
3. Bucovina sub dominaţia austriacă (1860-1918).......................................................281
3. Basarabia sub dominaţia Imperiului Rus (1860-1918) ............................................282
XVI. STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNIEI ÎNTRE 1918 ŞI 1938 ...........................285
1. Scurtă privire asupra situaţiei economice, sociale şi politice .......................................285
2. Caracterizarea generală a izvoarelor dreptului.........................................................286
3. Organele aparatului de stat şi instituţiile juridice.....................................................287
STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNIEI ÎN ETAPA DICTATURILOR DE
DREAPTA (11 FEBRUARIE 1938 - 23 AUGUST 1944)..........................................311
Florin NEGOIŢĂ
392
XVII. STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNIEI ÎN TIMPUL DICTATURII
REGALE (11 FEBRUARIE 1938 - 6 SEPTEMBRIE 1940)......................................313
1. Scurtă privire asupra situaţiei economice şi social-politice a României în acele
timpuri..........................................................................................................................313
2. Izvoarele dreptului României în această etapă.........................................................315
3. Organizarea de stat şi instituţii juridice....................................................................316
XVIII. STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNIEI ÎN ETAPA DICTATURII
TOTALITARE (6 SEPTEMBRIE 1940 — 23 AUGUST 1944) ................................328
1. Scurtă privire asupra situaţiei economice şi social-politice a României în
această etapă ................................................................................................................328
2. Organizarea de stat şi instituţiile juridice.................................................................329
XIX. STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNIEI 23 AUGUST 1944 –
30 DECEMBRIE 1947 ..................................................................................................340
1. 23 august 1944 - semnificaţie; năzuinţe şi perspective; rezultate ............................341
2. Organizare de stat şi instituţii juridice .....................................................................344
XX. STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1948-1989 ...................355
Scurte consideraţii asupra situaţiei economice, sociale şi politice după 1948. ............355
Ce poate spune istoria după 50 de ani?........................................................................360
XXI. STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNIEI DUPĂ 22 DECEMBRIE 1989 ............364
1. Trăsături generale: ...................................................................................................364
2. Partidele politice ......................................................................................................366
3. Constituţia din 1991.................................................................................................369
4. Guvernul ..................................................................................................................370
5.Clasa politică şi statul de drept .................................................................................372

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Carti Diverse - Cele mai comentate cărți

Created in 0.041 sec