Istoria Romanilor - I. 1 Stramosii - I. 2 Sigiliul Romei

Istoria Romanilor - I. 1 Stramosii - I. 2 Sigiliul Romei
Preț: 98,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
ISBN: 978-973-45-0673-6
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 660
Format: 17x24
Categoria: Istorie

DESCRIERE

Republicarea monumentalei sinteze asupra istoriei românilor a marelui savant și patriot Nicolae Iorga, la jumătate de secol de la prima sa editare, este menită să înlesnească specialiștilor și publicului larg, dornic să deslușească tainele trecutului, cunoașterea și aprofundarea unei lucrări fundamentale a istoriografiei naționale, din ce în ce mai greu de procurat odată cu scurgerea anilor. Din uriașa producție științifică dedicată istoriei românești, lucrarea în discuție este cea mai întinsă, reprezentând totodată ultima sinteză elaborată de eminentul polihistor care înfățișează devenirea poporului român din cele mai vechi timpuri, până spre sfârșitul perioadei interbelice, motiv suplimentar pentru a suscita o atenție particulară.

I. 1 Strămoşii

Primul volum al sintezei sale ‒ „Strămoșii. Înainte de romani” ‒ tratează preistoria spațiului carpato-dunărean și a regiunilor din imediata vecinătate într-o perioadă în care cercetările arheologice abia dacă depășiseră stadiul de pionierat.

I. 2 Sigiliul Romei

Sigiliul Romei începe în mod semnificativ cu un capitol, intitulat Primul act al romanizării, care face parte din cartea I, Cuceritorii. „Primul act al romanizării” Daciei, ca şi al Peninsulei Balcanice în cea mai mare parte, căci despre aceasta este vorba, poate fi identificat – după cum scotea în evidenţă savantul – odată cu cei dintâi paşi făcuţi – nu de către legionarii romani – pe coasta răsăriteană a Mării Adriatice, ci de către acel „element popular” – alcătuit din negustori, păstori, ţărani, diplomaţi etc. –, care pătrundea lent, treptat, nespectaculos dar temeinic, „fără pomenire în izvoare”. Drept urmare, începutul procesului de romanizare este fixat încă din secolul al II-lea î. Hr., în sprijinul acestei ipoteze aducându-se nenumărate dovezi arheologice, numismatice, epigrafice sau reieşite din noi analize asupra izvoarelor antice.


I. 1 Stramosii


INTRODUCERE: N. Iorga – Istoricul militant (Gh. Buzatu) 11
N. Iorga – L’Historien militant (traducere de Michaela Spinei) 42
Notă asupra ediţiei (V. Spinei) 55
Lista abrevierilor 61
PREFAŢĂ 67
Note şi comentarii (V. Chirica) 68
CARTEA I
Străvechile culturi
INTRODUCERE:
Bază, sens şi hotar 72
Note şi comentarii (V. Chirica) 77
CAPITOLUL I – Urmele de supt pământ1. Cercetările 78
2. Epoca paleolitică 81
3. Epoca neolitică 82
4. Arta neolitică şi eneolitică 93
5. Bronz şi fier 100
6. Aşezări şi îndeletniciri în epoca protoistorică 108
Viaţa economică 113
Negoţul 114
Note şi comentarii (V. Chirica) 116
CAPITOLUL II – Religia
1. Zeii 131
2. Profetul 134
3. Eroii 139
4. Duhul rău 141
5. Artă şi religie 142
6. Alte transmisiuni 142
Note şi comentarii (V. Chirica) 144
CAPITOLUL III – Nomenclatura 150
Note şi comentarii (V. Chirica) 1557
CAPITOLUL IV – Limba 156
Note şi comentarii (V. Chirica) 165
CARTEA A II-A
Rasele
CAPITOLUL I – Tracii 170
Note şi comentarii (V. Chirica) 180
CAPITOLUL II – Cimerieni, sciţi şi sarmaţi 186
1. Cimerieni şi sciţi 186
2. Sarmaţi. 195
3. Transmisiunile 196
Note şi comentarii (V. Chirica) 199
CAPITOLUL III – Cetăţile elenice 203
Note şi comentarii (V. Chirica) 219
CARTEA A III-A
Sintezele
CAPITOLUL I – Sinteza scitică 224
Note şi comentarii (V. Mihailescu-Bîrliba) 231
CAPITOLUL II – Sinteza balcanică 235
Macedonenii 245
Note şi comentarii (V. Mihailescu-Bîrliba) 247
CAPITOLUL III – Strecurarea scitică 248
Note şi comentarii (V. Mihailescu-Bîrliba) 249
CAPITOLUL IV – Imperiul universal traco-macedonean 251
Note şi comentarii (V. Mihailescu-Bîrliba) 258
CAPITOLUL V – Celţii în Balcani şi la Dunăre 260
Note şi comentarii (I. Ioniţă) 266
CAPITOLUL VI – Ilirii şi încercările lor de sinteză 268
Note şi comentarii (I. Ioniţă) 273
CAPITOLUL VII – Sinteza greco-macedoneană 275
Note şi comentarii (I. Ioniţă) 279
CAPITOLUL VIII – Sinteza pontică 281
Note şi comentarii (I. Ioniţă) 284
POSTFAŢĂ (V. Chirica) 285
INDICE (V. Chirica) 319I. 2 Sigiliul Romei

Notă asupra volumului (Virgil Mihailescu-Bîrliba) 11
Lista abrevierilor 13
CARTEA I
Cuceritorii
CAPITOLUL I – Primul act al romanizării 16
Note şi comentarii (Vasile Chirica) 22
CAPITOLUL II – Noile lupte în Balcani 24
Note şi comentarii (Vasile Chirica) 28
CAPITOLUL III – Războiul civil roman şi sud-estul european 30
Note şi comentarii (Vasile Chirica) 32
CAPITOLUL IV – Apariţia dacilor: epoca lui Boirebista 33
Note şi comentarii (Vasile Chirica) 39
CAPITOLUL V – Agonia traco-ilirică 44
Note şi comentarii (Vasile Chirica) 47
CAPITOLUL VI – Lupta pentru coasta balcanică a Adriaticii şi cucerirealiniei dunărene 50
1. Expediţiile lui Octaviu şi Tiberiu 50
2. Opera îndeplinită 53
3. Regalitatea clientelară a tracilor şi geţii liberi 55
4. Geţi fără rege în umbra Romei 58
5. Lumea dunăreană în oglinda poeţilor 60
6. Romanizarea sud-dunăreană 72
7. Faste dunărene supt primii urmaşi ai lui August 76
– Note şi comentarii (Vasile Chirica) 79
CARTEA a II-a
Orânduitorii
CAPITOLUL I – Înainte de Traian 84
1. Ofensiva dacă: Măria Sa Decebal 84
2. Domiţian restaurator al ordinii dunărene 90
3. Noua confederaţie dacă a lui Decebal 101
Note şi comentarii (Virgil Mihailescu-Bîrliba) 102
CAPITOLUL II – Epopeea lui Traian 105
1. Spiritul romantic 105
2. Sufletul lui Traian 108
3. Campaniile de cucerire 111
Note şi comentarii (Virgil Mihailescu-Bîrliba) 120
CAPITOLUL III – Orânduirea Daciei 123
Măsurile militare 127
Problema colonizării 131
Zeii 147
Oraşele 156
Drumurile 164
Note şi comentarii (Virgil Mihailescu-Bîrliba) 169
CAPITOLUL IV – Caracterul material şi moral al provinciei Dacia 175
Ostaşi inter-romani şi ţărani daci 185
Note şi comentarii (Virgil Mihailescu-Bîrliba) 192
CARTEA a III-a
Apărătorii
CAPITOLUL I – Întâiul secol de istorie politică a Daciei 196
1. Supt împăratul Adrian 196
2. Noua Dacie a Antoninilor 201
3. A treia Dacie 209
Note şi comentarii (Ion Ioniţă) 218
CARTEA a IV-a
Lichidarea oficială a Daciei
CAPITOLUL I – Problema dunăreană 222
Note şi comentarii (Ion Ioniţă) 231
CAPITOLUL II – Actul evacuării 232
Note şi comentarii (Ion Ioniţă) 240
CAPITOLUL III – Părerile asupra evacuării 241
Note şi comentarii (Ion Ioniţă) 249
ADDENDA (Virgil Mihailescu-Bîrliba) 251
POSTFAŢĂ (Virgil Mihailescu-Bîrliba) 260
INDICE (Virgil Mihailescu-Bîrliba) 273

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.079 sec