Istoria Ocultă

Istoria Ocultă
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2011
Categoria: Obiectiv Craiova

DESCRIERE

CUPRINSIntroducere ............................................................................................

I. ISTORIA – STRANIE ŞI OCULTǍ ......................................................

Lancea lui Longinus Şi soarta Lumii ..............................................

Oglinda magicǎ a lui John Dee ....................................................

Craniul mayaş de cristal.................................................................

Clovis, porumbelul şi mirul regal....................................................

Carol cel Mare şi inelul vrǎjit .........................................................

Magia neagrǎ şi moartea reginelor ................................................

Henri III şi cǎmaşa vrǎjitǎ ..............................................................

Cureluşa înnodatǎ - agonie şi estaz ..............................................

Constantin cel Mare şi legenda crucii pe cer .................................

Creştinii venereazǎ... 21 de cǎmǎşi ale lui Iisus ! .........................

Ioan Botezǎtorul - 13 capete, 9 mâini drepte !?! ...........................

Voodoo şi... reînvierea morţilor .....................................................

„Regele te atinge, Dumnezeu te vindecǎ !” ...................................

Preziceri şi semne nefaste - de la Cezar la Ceauşescu ................

Urmǎtorul Papǎ va fi... ultimul ! .....................................................

Viaţa lui Napoleon - publicatǎ... în 1542 ........................................

Abraham Lincoln şi-a visat asasinarea ..........................................

Visele benefice pot schimba Istoria ...............................................

Viitorul Franţei - în oglinda astrologului .........................................

Ducele d’Orléans şi viitorul pe perete ............................................

Superstiţii la nivel înalt ...................................................................

Asasinii lui Cezar s-au sinucis cu acelaşi pumnal... ......................

Pilot din 1918, lovit şi îngrozit de... un avion din 1976 !! ...............

Pitagora - ucis de Menelau. La Troia ! .........................................

Homer scria despre sateliţii lui Marte... descoperiţi în 1877 ! ........

Leonardo da Vinci a inventat...

mitraliera, tancul şi submarinul ! ................................................

Titanic şi Apollo 8 - previziuni best-seller .....................................

Coincidenţe stranii Lincoln - Kennedy ...........................................

Nu supǎraţi Divinitatea cu filme despre Anticrist ! .........................

13 în istorie ....................................................................................

14 în istorie ....................................................................................

Papa Silvestru II - magicianul din Franţa .......................................

Capul vorbitor din metal ................................................................

Roger Bacon: avioane şi submarine au fost şi vor mai fi... ...........

Alchimia şi tinereţea veşnicǎ .........................................................

Alchimişti celebri - regi şi Papi .......................................................

Hermes Trismegistul şi secretele Universului ...............................

Victor Hugo conversa cu... Platon, Socrate şi Eschil ....................

Misteriosul conte de Saint-Germain ..............................................

1710 - la Veneţia, 1784 - mort oficial, 1939 - în Tibet ! ......

Saint Germain – imbogǎţit de maestrul Dumas ? ..........................

Flamel transforma „plumbul” în aur şi trǎia 300 ani ! .....................

Saint Germain trǎieşte la Venezia,

Cagliostro – agent secret francez !! ...........................................

Apollonius din Tyana şi Swedenborg – oamenii miracolelor .........

II. FIII LUMINII ŞI FIII ÎNTUNERICULUI .................................................

Akhenaton, Marea Frǎţie Albǎ şi Rozacruce .................................

Mort de 120 ani, Rosenkreutz...

era intact şi ţinea un pergament ! ..............................................

Alexandru Macedon – naşterea unui zeu.......................................

Alexandru, fiul lui Zeus-Amon – un iniţiat ......................................

Zeul Alexandru – venerat din India pânǎ la Roma .........................

Împǎraţii romani – adoratorii Soarelui ............................................

Iulian Apostatul – reîncarnarea lui Alexandru ? .............................

Sfântul Imperiu German – condus de un... sfânt ? ........................

Astrologul împǎratului aducea ploaia şi mâncǎruri pe masǎ... ......

Federic II şi Preotul Ioan, nepotul Regelui Lumii ...........................

Marele corsican - „omul-cometǎ” ...................................................

Misiunea lui Napoleon – unirea Europei ........................................

Hitler – un Antichrist ratat ..............................................................

Zvastica nazistǎ – roata Soarelui Negru ........................................

La Stalingrad, Hitler îl cǎuta pe zeul Odin ! ...................................

Himmler se credea... regele Henric I Pǎsǎrarul .............................

Tehnologia Vril – primitǎ... prin mediumi .......................................

SS, Ordinul Negru cu reguli iezuite ................................................

Mediumul Hitler – posedat de forţe demonice ...............................

Anglia – salvatǎ de... spirite şi mediumi ! .......................................

Semne şi prevestiri pentru dezastrul nazist ...................................

În 1955, Hitler trebuia sǎ fie Stǎpânul Lumii

si... Noul Iisus !! .........................................................................

Hitler se credea reîncarnarea lui Napoleon şi Tiberius ..................

Sarcina Poliţiei naziste – obţinerea puterii oculte ..........................

Hitler – protejatul diavolului ............................................................

Führerul cu 13 vieţi ........................................................................

Faustus – sufletele a 1.000 de copii pentru aur şi putere ..............

Rasputin - „afemeiat, lacom” ..........................................................

Profeţiile lui Rasputin sunt de actualitate ! .....................................

III. FANTOME, BLESTEME ŞI VAMPIRI ...............................................

Fantomele ostaşilor morţi continuǎ lupta ... ...................................

Casa Albǎ – supravegheatǎ de... fantoma lui Lincoln ...................

Fantomele care prevestesc moartea .............................................

Doamna zânelor a prevestit moartea lui J.F.K. ..............................

Pilat din Pont – urmǎrit de blestem şi dupǎ moarte .......................

Misiunea potcovarului pentru Ludovic XIV .....................................

Vânǎtorul – fantomǎ îi certa pe regii Franţei ..................................

Revoluţia francezǎ – salvatǎ de... un actor-fantomǎ .....................

Plugarul Martin şi mesajele Arhanghelului Mihail ..........................

Mii de cobre apǎrau liniştea lui Tutankhamon ! .............................

Blestemul lui Tutankhamon ...........................................................

Sǎ nu iei în deşert... blestemul faraonilor ! ....................................

„Tov. Hruşciov, refuzaţi sǎ vizitaţi piramida !” ................................

„Titanic”, Champollion şi „blestemul faraonilor” .............................

„Perfidul Albion” şi rǎzbunarea mumiilor ........................................

Ce au gǎsit templierii sub Templul lui Solomon ? ..........................

Blestemul templierilor – pânǎ la al 13-lea neam ............................

Principii de Monaco şi blestemul inimii ..........................................

Cǎlǎtoriile aduc tragedii în familia Kennedy... ................................

Blestemul diamantului Hope, Maria Antoaneta şi... „Titanic” .........

Olandezul zburǎtor ........................................................................

Enigma din capitala vizigoţilor .......................................................

Lunga istorie a unei comori misterioase ........................................

Comoara ucide ..............................................................................

Cloşca cu Pui şi tezaurul din Elveţia ..............................................

Cloşca cu Pui – un destin agitat ....................................................

Blestemul Tezaurului de la Pietroasele .........................................

Mercedesul de la Sarajevo – 22 de victime ...................................

Dracula – urmaşul lui Attila ! ..........................................................

Ţepeş – fiul lui Vlad Dracul, din Ordinul Dragonului ......................

Tezaurul de la Snagov şi blestemul Drǎculeştilor ..........................

Mormântul lui Ţepeş ......................................................................

Vlad Ţepeş – strǎmoşul regilor Angliei ..........................................

IV. MITURILE – MESAJE PENTRU VIITOR ? .......................................

Mituri şi legende .............................................................................

Motivul labirintului în istorie ............................................................

Labirintul – drumul mântuirii ...........................................................

Oracolele antice – magie şi mistificare ..........................................

Sibila din Cumae şi „Cǎrţile sibiline” ..............................................

Homer = orb şi rǎzboiul troian ........................................................

Mitul întemeierii Troiei, cetatea invidiatǎ ........................................

Rǎzboiul troian – lupta muritorilor... şi zeilor ..................................

Aliaţii Troiei – tracul Resos şi getul Telephus ................................

Insula lui Apollo şi Achille din ţara ciclopilor ..................................

Intrigantul Ulise şi Calul lui troian ...................................................

Peregrinǎrile lui Ulise – pline de urmaşi ........................................

Urmarea rǎzboiului troian – o telenovelǎ ! .....................................

„Tezaurul lui Priam” e la Moscova... ..............................................

Troia şi Micene – cetǎţi pelasgice ..................................................

Dacia, patria hiperboreenilor... .......................................................

...zeilor, sibilelor şi misterelor .........................................................

Iniţiaţii traci – Orfeu, Pitagora, Platon, Socrate ........................

Povestea occidentalǎ a Atlantidei ..................................................

Atlantida de la Marea Neagrǎ ........................................................

Dacia – ţara Lânii de Aur şi... muncilor lui Hercule ........................

Roma – de la trei sate la Imperiul Roman .....................................

Roma – un nume troian .................................................................

Romulus, Remus şi oraşul proscrişilor ..........................................

Marile cetǎţi ale Antichitǎţii ............................................................

Tracia – patria amazoanelor ..........................................................

Eroii din mitologia greacǎ ..............................................................

Întemeietorii mitici ..........................................................................

Primii faraoni egipteni au fost extratereştri uriaşi ? ........................

Egiptul – o civilizaţie de... 630.000 ani ?! .......................................

În Epoca de Aur, oamenii vorbeau ca zeii .....................................

Marile Piramide şi Sfinxul – construcţii atlante ..............................

Credinţa în zei – înscrisǎ în codul genetic uman ...........................

Evangheliile nu au fost scrise de evrei... .......................................

Biserica Romanǎ a pus monopol pe Iisus ! ...................................

Gnosticismul „eretic” şi solul divin Christos ...................................

Naşterea din Fecioarǎ – o veche legendǎ .....................................

Uciderea pruncilor – un mit pentru zei şi eroi ................................

Zei care mor şi învie la sǎrbǎtoarea primǎverii ..............................

Cultul lui Mithra – precursorul creştinismului .................................

Multe religii, aceleaşi tradiţii... ........................................................

Asemǎnǎri Buddha şi Iisus ............................................................

Asemǎnǎri Krishna şi Iisus ............................................................

Vechiul Testament „condamnǎ bucuria de a trǎi” ! ........................

Exodul – o poveste inventatǎ .........................................................

„Sfânta Alianţǎ” împotriva Ştiinţei Sacre ........................................

Lupta Bisericii cu... marile civilizaţii ................................................

V. SF. GRAAL ŞI EROI LEGENDARI ....................................................

Insula Avalon şi Sf. Graal ..............................................................

Sf. Graal – simbol de magie albǎ şi neagrǎ ...................................

Graal-ul – un vas cu sângele lui Iisus ? .........................................

Graal – o legendǎ a templierilor .....................................................

Legenda lui Arthur încurcǎ evenimentele istorice ! ........................

Dacǎ a existat, cine a fost Arthur ? ................................................

Regii Angliei au moştenit Scoţia... de la Arthur ..............................

Regatul misterios al Preotului Ioan ................................................

„Papa Ioan VIII – femeie din Anglia” ..............................................

Eldorado – o poveste inventatǎ .....................................................

Goalǎ, cǎlare, pentru o taxǎ nu prea mare... .................................

Cântecul Nibelungilor – legendǎ şi adevǎr ....................................

El Cid Campeador – strǎmoş de suverani .....................................

Cântecul lui Roland, nepotul lui Carol cel Mare .............................

Bayard, „salvatorul naţiunii” ......................................................

Mǎrul lui Wilhelm Tell – o legendǎ saxonǎ ....................................

„Coana Chiriţa” – rǎzbunarea lui Alecsandri ..................................

Hamnet, fiul lui Shakespeare .........................................................

Robin Hood – proscris sau arendaş ? ...........................................

Nemuritorul D’Artagnan – un erou real ..........................................

Contele de Monte-Cristo – hipnotizatorul înşelat şi asasinat .........

Singuraticul Robinson – un creştin indecent... ...............................

Doctor Faust – un şarlatan diabolic ...............................................

Dama cu camelii – amanta lui Liszt şi Dumas ...............................

Bibliografie ............................................................................................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.027 sec