Introducere in dreptul penal al mediului

Introducere in dreptul penal al mediului
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 288

DESCRIERE

Data aparitiei: 30 Aprilie 2013

Reprezentand prima lucrare pe aceasta tema din Romania si una dintre putinele existente la nivel international, Introducere in dreptul penal al mediului poarta toate virtutile si defectele unei intreprinderi de pionierat. Ea seduce prin noutatea subiectului, profunzimea si originalitatea ideilor si indrazneala solutiilor propuse. Dimpotriva, poate dezamagi mai ales prin relevarea insuficientelor de ordin juridic, inapetenta decidentilor in privinta adoptarii unor masuri ferme si incapacitatea societatii de a-si asuma deschis si efectiv obiectivul protectiei mediului ca parte inseparabila a propriului destin.

Drept sanctionator prin excelenta, dreptul penal vine in ajutorul asigurarii respectarii normelor de drept al mediului, alaturi de mijloacele proprii acesteia, rol pentru care are nevoie de importante ajustari si adaptari. Intersectarea dintre dreptul penal si dreptul mediului a imbracat si generat o forma juridica specifica, marcata de caracterul traditional si particularizat al primului, si de noutatea, modernitatea si complexitatea celui de-al doilea.Cuprins
Listă de abrevieri ................................................................................... XV
Prefaţă ................................................................................................... XVII
Introduction to Environmental Criminal Law. Summary .................. XIX
Introducere ................................................................................................ 1
1. Consideraţii generale în legătură cu intervenţia penală
în protecţia mediului ....................................................................... 1
2. Semnificaţiile principiului precauţiei în materia penală .................. 4
Capitolul I. Valori majore protejate: dreptul fundamental la
mediu sănătos şi echilibrat ecologic şi mediul „bun public” ......... 8
1. Mediul, un concept complex? ........................................................ 9
2. Recunoaşterea şi garantarea constituţional-legislativă
a dreptului fundamental la mediu în România ............................. 14
2.1. Emergenţa legislativă ........................................................... 14
2.2. O nouă viziune asupra drepturilor omului: rolul
Convenţiei (europene) pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale .................................... 18
2.3. Contribuţia reglementărilor internaţionale ............................ 19
2.4. Consacrarea dreptului la un mediu sănătos în
Constituţia revizuită .............................................................. 24
2.5. Dreptul de proprietate şi dreptul la mediu .............................. 35
2.6. Implicaţiile recunoaşterii şi garantării constituţionale
a dreptului la mediu sănătos şi echilibrat ecologic ................ 41
2.7. Justiţiabilitatea dreptului fundamental la mediu sănătos
şi echilibrat ecologic ............................................................. 43
Capitolul II. Dimensiuni, particularităţi şi trăsături ale dreptului penal
al mediului .......................................................................................... 53
Consideraţii introductive ................................................................... 53
1. Evoluţia reglementărilor în materie .............................................. 55
2. Necesitatea (obligaţia) afirmării unui drept penal al mediului ...... 57
3. Contribuţia directivei nr. 2008/99/CE la impunerea
şi dezvoltarea dreptului penal al mediului .................................... 58
4. Sediul materiei ............................................................................. 59
5. Particularităţi ale penalului în domeniul protecţiei mediului ......... 60
VI Introducere în Dreptul penal al mediului
6. De la dependenţa administrativă absolută,
la autonomia specifică ................................................................. 64
7. Sancţionarea penală a nerespectării unor obligaţii
administrative. Dependenţa de dreptul administrativ ................... 65
8. Cazul generării unui pericol concret ............................................. 67
9. Un delict de mediu autonom ........................................................ 68
10. Consideraţii de drept comparat privind incriminările de mediu .... 70
11. Crima internaţională de mediu .................................................... 73
12. Dreptul penal al mediului şi fenomenul mondializării ................. 73
13. Elemente pentru o definiţie. Concluzii ......................................... 75
14. Dreptul penal forestier (silvic) ..................................................... 78
15. Dreptul penal al urbanismului ..................................................... 82
Capitolul III. Corelarea răspunderii penale cu celelalte forme
de răspundere pentru prejudiciile aduse mediului ........................ 84
Introducere ....................................................................................... 84
1. Noţiunea de daună ecologică ....................................................... 85
2. Dimensiuni specifice ale prejudiciului adus mediului .................... 90
3. Regimul general al răspunderii de mediu (reglementat de
art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005)...... 91
4. Răspunderea de mediu privind prevenirea şi
repararea daunelor aduse mediului .............................................. 93
4.1. Prejudicii vizate ..................................................................... 96
4.2. Regimul răspunderii de mediu ............................................... 97
4.3. Dreptul la acţiune .................................................................. 98
4.4. Repararea prejudiciilor aduse mediului ................................. 99
4.5. Natura juridică a răspunderii de mediu ................................ 101
4.6. Particularităţi ale răspunderii de mediu ............................... 103
4.7. Regimul general al răspunderii de mediu şi regimul
special instituit prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 68/2007 ....................................................... 103
5. Răspunderea (repararea) civilă a daunei ecologice ................... 105
5.1. Răspunderea bazată pe vinovăţie ....................................... 106
5.2. Răspunderea independentă de culpă, din fapta lucrurilor ... 107
5.3. Răspunderea pentru tulburările de vecinătate ..................... 107
5.4. Răspunderea civilă derivată din săvârşirea unei
contravenţii de mediu .......................................................... 108
5.5. Răspunderea civilă rezultată din comiterea unei
infracţiuni ............................................................................ 108
6. Răspunderea obiectivă de origine legislativă ............................. 109
7. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele
cu defecte ................................................................................... 109
Cuprins VII
8. Concluzii ..................................................................................... 110
9. Corelaţia între Directiva 2004/35/CE privind răspunderea
de mediu şi Directiva 2008/99/CE privind apărarea
mediului prin intermediul dreptului penal ................................... 112
Capitolul IV. Dreptul internaţional penal al mediului ....................... 114
I. Convenţia Consiliului Europei din 4 noiembrie 1998
privind protecţia mediului prin dreptul penal ................................... 117
II. Infracţiuni privind poluarea mediului ............................................... 118
1. Infracţiuni privind poluarea produsă de către nave .................... 119
1.1. Cazul ERIKA ....................................................................... 123
III. Represiunea penală a comerţului internaţional ilicit cu
implicaţii ecologice .......................................................................... 129
1. Infracţiuni vizând comerţul ilicit cu specii ameninţate
cu dispariţia ................................................................................ 130
2. Infracţiuni privind prevenirea şi combaterea comerţului
ilegal cu lemn şi alte produse derivate ....................................... 133
3. Infracţiuni vizând comerţul cu produse chimice periculoase ..... 133
4. Infracţiuni referitoare la comerţul ilicit cu substanţe care
distrug stratul de ozon ................................................................ 134
5. Infracţiuni referitoare la comerţul ilicit cu organisme
modificate genetic ...................................................................... 135
IV. Infracţiuni la regimul protecţiei fizice a materialelor nucleare ........ 136
1. Determinarea infracţiunilor ......................................................... 137
2. Determinarea competenţei judiciare .......................................... 137
V. Alte infracţiuni internaţionale de mediu ........................................... 138
Capitolul V. Dreptul penal unional-european al mediului ................. 140
1. Emergenţa unui drept penal unional-european. ........................ 140
2. Formarea dreptului penal unional-european al mediului ........... 145
2.1. Regimul juridic aferent Directivei 2008/99/CE ..................... 146
2.2. Infracţiunea de poluare cauzată de nave ........................... 157
Capitolul VI. Dimensiuni şi probleme ale dreptului
român al mediului ............................................................................ 161
I. Consideraţii privind incriminările vizând protecţia mediului. ............ 162
II. Răspunderea penală a persoanei juridice ...................................... 172
1. Răspunderea socială şi răspunderea penală
a întreprinderii (persoanei juridice) ............................................ 174
VIII Introducere în Dreptul penal al mediului
2. Răspunderea persoanei juridice pentru infracţiuni ecologice .... 175
3. Contribuţia Consiliului Europei la reglementarea
răspunderii penale a persoanei juridice ..................................... 177
4. Răspunderea (penală) a persoanei juridice în dreptul U.E. ....... 180
5. Răspunderea persoanei juridice în dreptul internačional ........... 184
6. Răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul român ...... 185
6.1. Reglementarea răspunderii penale a persoanei
juridice în Codul penal ........................................................ 189
6.2. Comparaţie între pedeapsa complementară prevăzută
în art. 713 Cod penal (art. 140 din noul Cod penal) şi
sancţiunea prevăzută în art. 17 alin. (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare ............. 193
Capitolul VII. Oportunitatea, posibilitatea şi particularităţile
jurisdicţiilor specializate în materie de mediu ............................. 206
Consideraţii introductive ................................................................. 206
1. Elemente de drept comparat ...................................................... 211
1.1. Austria ................................................................................. 211
1.2. Belgia .................................................................................. 212
1.3. Finlanda .............................................................................. 213
1.4. Noua Zeelandă ................................................................... 214
1.5. Suedia ................................................................................. 215
1.6. Experienţa Republicii Chile ................................................. 216
2. Valoarea exemplului................................................................... 217
3. Contribuţia Convenţiei de la Aarhus (1998) la promovarea
jurisdicţiilor specializate în probleme de mediu ......................... 218
4. Recurgerea la arbitraj pentru soluţionarea
conflictelor de mediu .................................................................. 220
5. Situaţia din dreptul român .......................................................... 220
6. Un proces evolutiv ...................................................................... 222
Concluzii ......................................................................................... 225
Capitolul VIII. Criminologia mediului .................................................. 227
1. Preliminarii .................................................................................. 227
2. Rolul decisiv al Şcolii de la Chicago .......................................... 230
2.1. Contribuţiile „Şcolii ecologice” ............................................. 231
3. Constituirea criminologiei mediului ............................................ 232
4. Elemente definitorii ale criminologiei mediului ........................... 237
5. Concluzii şi delimitări conceptuale ............................................. 240
Cuprins IX
Capitolul IX. Criminalistica în domeniul infracţiunilor de mediu.
Criminalistica nucleară ................................................................... 244
Capitolul X. Concluzii. Spre un drept penal al ecosistemului? ....... 248
Bibliografie (selectivă) ......................................................................... 254Titlu: Introducere in dreptul penal al mediului
Autori: Mircea Dutu
Editura: Hamangiu
Pagini: 288
Data aparititei: 30 Aprilie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-678-626-3

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0317 sec