Introducere in Dreptul contractelor profesionale

Introducere in Dreptul contractelor profesionale
Preț: 44,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 392
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: 06 Mai 2011
Nr pagini : 392


Prin repetabilitate şi continuitate, dreptul creat de profesionişti prin semnarea şi executarea contractelor este mai stabil decât legea ….


La rândul său, contractul, ca şi legea şi sistemul judiciar, în ansamblu, poate fi manipulat. Contractul poate fi instrumentul abuzului, poate da o aparenţă de legalitate intereselor meschine, fraudei, profitului ilicit etc. şi poate „cimenta” inegalităţile sociale şi economice. Aplicând echitatea în formarea, executarea, interpretarea sau revizuirea contractului, manipularea negativă a dreptului prin contracte poate fi înlăturată şi, în locul manipulării contractuale, se poate instaura justiţia contractuală. În acest scop pozitiv, legiuitorul poate declara nule unele clauze în contracte sau contractul în întregul său, întrucât contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, iar judecătorul poate anula total sau parţial contractul, ori îl poate reconstrui pentru a corecta dezechilibrul contractual sau pentru a (re)concilia interesele părţilor.


Cuprins
Abrevieri .................................................................................. XIII
Cuvânt-înainte...........................................................................XV
Capitolul I. Conceptia monista a Noului Cod Civil....................1
Sectiunea 1. Intentia si realitatea ............................................................1
Sectiunea a 2-a. Specificul raporturilor juridice în care
sunt parte profesionistii ........................................................................8
Capitolul II. Profesionistul si întreprinderea sa.......................15
Capitolul III. Teoria generala a contractelor profesionale .....49
Sectiunea 1. Contractele profesionale în raport de contractele
civile .....................................................................................................49
§1. Distinctia........................................................................49
§2. Izvoarele.........................................................................54
Sectiunea a 2-a. Contractele profesionale bilaterale ........................62
Capitolul IV. Formarea si executarea contractelor
profesionale bilaterale ..............................................................66
Sectiunea 1. Libertatea contractuala si realitatea economica ............66
§1. Principiul........................................................................66
§2. Contractele fortate..........................................................70
§3. Contractele de adeziune .................................................75
§4. Contractele complexe si grupurile de contracte .............80
Sectiunea a 2-a. Încheierea contractelor profesionale......................83
§1. Generalitati.....................................................................83
§2. Negocierea contractelor profesionale.............................86
§3. Actele preparatorii si contractul-cadru...........................95
§4. Formalitati de abilitare.................................................103
§5. Obligatia precontractuala de informare........................105
Introducere în Dreptul contractelor profesionale
X
§6. Raspunderea partilor în perioada pre-contractuala
si în perioada post-contractuala ......................................118
§7. Contracte solemne........................................................129
§8. Încheierea contractelor între „persoane departate” ......129
§9. Încheierea contractelor între „persoane departate”
în legislatia protectiei consumatorilor ............................132
Sectiunea a 3-a. Limitele legale, morale si judiciare ale libertatii
de a contracta.....................................................................................134
Sectiunea a 4-a. Limitele economice ale libertatii de a contracta...146
Sectiunea a 5-a. Principiul fortei obligatorii în contractele
profesionale .......................................................................................181
§1. Întelesul notiunii de forta obligatorie a contractelor ........181
§2. Executarea contractelor profesionale ...........................183
§3. Daune-interese compensatorii si daune-interese
moratorii .........................................................................202
§4. Dobânzi, penalitati, actualizarea valorii creantelor
banesti.............................................................................210
§5. Rezolutiunea contractelor comerciale..........................219
Sectiunea a 6-a. Principiul relativitatii efectelor contractelor
profesionale .......................................................................................221
Capitolul V. Principiul solidarismului în contractele
profesionale .............................................................................240
§1. Conceptul de solidarism contractual ............................240
§2. Excesele libertatii de vointa, ale fortei obligatorii si
ale relativitatii efectelor contractului si solidarismul
contractual ......................................................................261
§3. Conditiile de valabilitate a contractelor profesionale
si solidarismul contractual ..............................................271
Capitolul VI. Grupurile de societati si influenta acestora
asupra principiilor fundamentale ale contractelor
bilaterale..................................................................................281
§1. Notiunea de „grup de societati” si notiunea de
„holding” ........................................................................281
§2. Vointa societatii dominante si vointa societatilor
controlate ........................................................................294
Cuprins
XI
§3. Interesul grupului si interesul social al societatilor
controlate ........................................................................295
§4. Relativitatea efectelor si opozabilitatea contractelor
încheiate de societatile ce fac parte dintr-un grup ..........295
§5. Internalizarea si externalizarea serviciilor ...................295
§6. Trezoreria centralizata (cash pooling). Dividendele
si împrumuturile perfectate sau efectuate între
societatile din grup .........................................................295
§7. Raspunderea pentru datoriile sociale si extinderea
acesteia la societatea dominanta sau la societatile
din grup...........................................................................295
§8. Insolventa si preventia insolventei grupului ................295
§9. Raspunderea fiscala solidara si procedura preturilor
de transfer .......................................................................295
Bibliografie ................................................................................363

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.042 sec