Intoarcerea Autorului

Intoarcerea Autorului
Preț: 59,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-8358-83-3
Anul publicării: 2013
Pagini: 512
Format: 14,7x20,5
Categoria: Romane

DESCRIERE

Întoarcerea autorului mi se pare cartea cea mai gravă şi mai bine scrisă a lui Eugen Simion, nu doar prin problematica ridicată (ea însăşi de mare actualitate), dar şi în calităţile ei stilistice. Arareori o carte de critică se citeşte cu atâta plăcere. Eleganţa dezinvoltă topeşte asperităţile chestiunilor celor mai aride. Unele pagini -îndeosebi din ,,dialogurile” finale - au în plus o anumită cochetărie călinesciană, amatoare de paradoxuri şi formulări pregnante. Sub aparenţa spumoasă, se discută totuşi idei serioase, dar pe tonul cel mai ,,optimist", legate de soarta romanului , clasicism, cultul marilor valori, spirit modern, terorism metodologic ş.a.

Carte delectabilă, operă a unuia dintre cei mai buni critici de azi, Întoarcerea autorului iniţiază şi invită totodată la meditaţie, incitând permanent către dialogul colegial fertil.

11 martie 1982

Mircea ZaciuÎntoarcerea autorului s-a dovedit a fi un volum ,,anacronic” doar în sens etimologic, dat fiind că prefixul grecesc ,,ana-” înseamnă nu doar ,,înapoi”, ci şi ,,împotrivă” sau „în sus”. Într-adevăr, evoluţia teoriei literare occidentale din ultimele două decenii s-a produs în sensul preconizat de criticul român, iar fomrnla ,,întoarcerea autornlui” a devenit între timp o monedă curentă în mediile academice apusene. Totodată, amploarea pe care a dobândit-o aşa-zisul ethical criticism deschide posibilitatea unui dialog captivant cu Întoarcerea autorului şi, totodată, îi conferă cărţii lui Eugen Simion o nouă contemporaneitate, cu mult mai solidă decât aceea de care a avut parte la momentul primei sale apariţii.

Întoarcerea autorului este una dintre cele mai bune cărţi romaneşti de critică literară publicate în secolul trecut: o carte ,,anacronică”, adică post-contemporană.

Aprilie 2013

Andrei Terian

ARGUMENT / 5
I. CONTRE SAINTE-PROUST
Metoda lui Sainte- Beuve văzută de un prozator care detestă biografismul
(13); eul profund şi eul superficial (17). Umilinţa lui Baudelaire şi
scăderile morale ale unui critic mărginit şi prudent (18). Geniul vulgar
al lui Balzac şi proasta lectură a lui Sainte- Beuve (22). Dimensiunile unei
obsesii (27); criticul care n-o brodeşte nici măcar o singură dată (31);
„un Chateaubriant băcan“ (33). Agresivitatea unei metode şi o intimitate
ce trebuie ocrotită (36); o scenă ce se poate psihanaliza: Conversation
avec Maman (37); Proust şi complexul Sainte- Beuve (41). La umbra
biografismului in floare (42). „Je est un autre“ (46); „eu nu sunt Stephane
pe care il ştiai, ci o voce impersonală“ (47); opera pură şi dispariţia
elocutorie a poetului (48). Autorul? Un detaliu aproape inutil (51); Valery:
biografia este o intreprindere vătămătoare (51). Domnul Teste este
conciliant (54); o mică frază (55). Valery şi teoria actului de a scrie (57);
le Moi Pur şi le zéro de l’écriture (61). Abolirea autorului, abolirea operei
(62); spiritul impersonal (64); Blanchot şi dispariţia literaturii (65).
Psihobiografia (67); Freud se opreşte in faţa Poetului (70); o reglare de
conturi intre Tată şi Fiu (71). Opera in viziunea lui Sartre: recuperare a
totalităţii fiinţei (74); condiţia creatorului (76); scriem pentru a ne simţi
esenţiali în raport cu universul (77). Pentru lector totul este de făcut şi
totul este deja făcut (78); existenţa virtuală şi existenţa istorică a operei
(80). Sartre, analistul care nu se uită pe sine niciodată (81); limbajul dublei
autorităţi (84). Psihanaliza existenţială şi eul total (90). Psyche şi
Acteon, două mituri pentru critica modernă (91). Roland Barthes:
opera şi autorul, un raport de raporturi (96); infidelităţile operei (99);
autorul işi pierde privilegiile (100). Moartea autorului ca instituţie (102);
plăcerea textului şi intoarcerea cordială a creatorului (105); o posibilă
viaţă constituită din biografeme (105). Tovărăşia amicală a autorului in
timpul lecturii (109); Barthes şi imaginea autorului ca om de hârtie (111);
un model de biografie structurală (111); discursul autobiografic barthian
(113). Reuşeşte Eu să fie Altul? (113); cand vorbeşte omul profund, cand
tace omul superficiali (119); eul total, eul pur, non-eul, eul mitic... (121).
Cine vorbeşte in text? (122); relaţia misterioasă dintre existenţă şi scriitură
(126). Folosul şi primejdia biografiei, după T.S. Eliot (127); stilurile
literare ca stiluri de viaţă (133). Biografia spiritului creator (134); opera
ce trebuie să scuze omul care a scris-o... (138).
II. STRUCTURA UNEI EXISTENŢE
Colocviul şi spiritul interogativ / 141
Camus. Dreptul de a iubi fără măsură / 145
Malraux. Viaţa ca anti-destin / 152
Istoria văzută de o cameristă / 167
Simone de Beauvoir. Agresiunea naraţiunii asupra istoriei / 175
Marguerite Yourcenar. Un alt stil de a trăi / 193
Sartre. Pasiunea totalităţii / 204
Sartre. Impostura copilăriei şi naşterea literaturii / 212
Rousseau. Discursul testamentar / 228
Marin Preda. Omul moral şi blestematele chestiuni insolubile / 253
Pactul şi impactul biografic / 280
Un fastuos libertin (280); Musset şi baroana Dudevant / (283);
Louise Colet (284); Veneţiile lui Paul Morand / (287)
Iubirile şi urile lui G. Călinescu / 291
Din nou Malraux. Pasiunea grandorii. O religie a fraternităţii / 297
Mircea Eliade. Cultura şi probele iniţiatice / 313
III. STRATEGIA CRITICILOR
Maiorescu. Strategia prospecţiunii / 335
Ultimul Roland Barthes. Strategia curtenitoare / 341
Camera luminoasă. Intoarcerea autorului in text / 360
Discursul gurmand / 370
Tema unică a operei şi obsesia unică a analistului / 375
Lumea paralelă a formelor / 382
Lectura productivă şi lectura critică / 387
IV. DIALOGURI
Despre spiritul modern / 395
Fanatismul metodei / 400
Despre clasicism / 406
Cultul clasicilor / 410
Fauni şi maşini / 414
Poezia livrescului / 418
Reciclarea romanului / 422
Infracţiunile romanului / 426
Dialog la Cochirleni / 431
Figura autorului / 441
REFERINȚE CRITICE / 473
O CARTE „ANACRONICĂ” IN TREI DIALOGURI / 487
INDICE / 499

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec