Institutii financiar-bancare internationale

Institutii financiar-bancare internationale
Preț: 44,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0277-7
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 272
Categoria: Finante Banci

DESCRIERE

Cartea este destinată atât studenţilor, cât şi practicienilor interesaţi să cunoască rolul instituţiilor financiar-bancare internaţionale în cadrul sistemului financiar internaţional.

Lucrarea abordează obiectivele, modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor financiar-bancare internaţionale, precum şi asistenţa financiară şi tehnică oferită de acestea unor beneficiari potenţiali diverşi, precum guverne, municipalităţi şi companii.


CUPRINS
Lista abrevierilor folosite în lucrare ........................................... IX
Cuvânt înainte ............................................................................ XIV
Capitolul 1. INTRODUCERE ÎN SFERA INSTITUŢIILOR
FINANCIAR-BANCARE INTERNAŢIONALE .............................. 1
Bibliografie ................................................................................... 7
Capitolul 2. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL ................... 8
2.1. Înfiinţarea, obiectivele şi funcţiile Fondului Monetar
Internaţional .......................................................................... 8
2.2. Organizarea şi managementul Fondului Monetar
Internaţional ........................................................................ 12
2.3. Constituirea resurselor Fondului Monetar Internaţional ...... 19
2.4. Facilităţi de finanţare oferite statelor membre de către
Fondul Monetar Internaţional .............................................. 23
2.5. Asistenţa tehnică a Fondului Monetar Internaţional ........... 34
2.6. Relaţiile României cu Fondul Monetar Internaţional ........... 35
2.7. Critici privind activitatea Fondului Monetar Internaţional .... 40
2.8. Bibliografie .......................................................................... 42
Capitolul 3. GRUPUL BĂNCII MONDIALE ................................. 44
3.1. Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ... 46
3.1.1. Scurt istoric şi obiective ............................................ 46
3.1.2. Capitalul Băncii Internaţionale pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare ..................................... 49
3.1.3. Managementul Băncii Internaţionale pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare ..................................... 52
3.1.4. Mecanismele şi instrumentele de finanţare şi
garantare.................................................................. 56
3.1.5. Banca Mondială – centru de cunoştinţe în
domeniul dezvoltării economice ............................... 69
3.2. Asociaţia Internaţională de Dezvoltare ............................... 70
3.3. Corporaţia Financiară Internaţională .................................. 76
3.4. Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor ................ 84
3.5. Centrul Internaţional de Reglementare a Diferendelor
din Domeniul Investiţiilor ..................................................... 86
3.6. Colaborarea instituţiilor financiare internaţionale ................ 88
3.7. Relaţiile României cu Grupul Băncii Mondiale .................... 92
3.8. Bibliografie .......................................................................... 97
VI Instituţii financiar-bancare internaţionale
Capitolul 4. GRUPUL BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII ....... 99
4.1. Banca Europeană de investiţii ............................................ 99
4.1.1. Înfiinţare şi obiective ................................................. 99
4.1.2. Organele de conducere ale Băncii Europene de
Investiţii .................................................................. 100
4.1.3. Constituirea resurselor Băncii Europene
de Investiţii ............................................................. 103
4.1.4. Mecanismele şi instrumentele de finanţare şi
garantare................................................................ 105
4.2. Fondul European de Investiţii ........................................... 112
4.3. Relaţiile României cu Grupul Băncii Europene de
Investiţii ............................................................................. 123
4.4. Bibliografie ........................................................................ 126
Capitolul 5. BANCA EUROPEANĂ PENTRU
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE ..................................... 127
5.1. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare –
scurt istoric şi obiective ..................................................... 127
5.2. Acţionari şi organe de conducere ...................................... 128
5.3. Constituirea capitalului Băncii Europene pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare ............................................. 132
5.4. Mecanismele şi instrumentele de finanţare şi
garantare .......................................................................... 133
5.5. Ciclul unui proiect finanţat de Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare .................................. 139
5.6. Relaţiile României cu Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare ............................................. 141
5.7. Bibliografie ........................................................................ 147
Capitolul 6. BĂNCI REGIONALE ŞI SUBREGIONALE DE
DEZVOLTARE ......................................................................... 148
6.1. Bănci regionale de dezvoltare .......................................... 148
6.1.1. Banca Inter-Americană de Dezvoltare ....................... 148
6.1.2. Banca Africană de Dezvoltare ................................... 150
6.1.3. Banca Asiatică de Dezvoltare .................................... 156
6.2. Bănci subregionale de dezvoltare .................................... 160
6.2.1. Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre .... 160
6.2.2. Banca Eurasiatică de Dezvoltare ............................... 162
6.3. Bibliografie ........................................................................ 164
Capitolul 7. INSTITUŢII DE SPRIJINIRE A EXPORTURILOR
ŞI A INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE .............................. 165
7.1. Organisme de finanţare şi garantare a exporturilor .......... 165
Cuprins VII
7.2. Activitatea EximBank România în scopul susţinerii
exporturilor ........................................................................ 168
7.3. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi
Investiţiilor Străine ............................................................. 174
7.4. Bibliografie ........................................................................ 176
Capitolul 8. ORGANIZAREA PIEŢELOR DE CAPITAL
DEZVOLTATE .......................................................................... 177
8.1. Tendinţe în evoluţia pieţelor de capital dezvoltate ............ 177
8.1.1. Demutualizarea burselor şi implicaţiile sale
asupra organizării şi funcţionării burselor
de valori ................................................................. 178
8.1.2. Sistemele alternative de tranzacţionare ................. 179
8.1.3. Procesul de fuziuni, achiziţii şi alianţe strategice .... 182
8.2. Piaţa de capital din Marea Britanie ................................... 189
8.3. Piaţa de capital din Germania .......................................... 195
8.4. Principalele pieţe bursiere din cadrul Euronext ................ 202
8.5. Piaţa de capital din SUA ................................................... 210
8.6. Piaţa de capital din Japonia .............................................. 223
8.7. Pieţele de capital din Australia şi Canada ........................ 227
8.8. Bibliografie ........................................................................ 230
ANEXE ........................................................................................ 232
Anexa 1. Lista ţărilor membre ale Fondului Monetar
Internaţional ......................................................................... 232
Anexa 2. Noile Acorduri de Împrumut - participanţi şi
valoarea creditelor ............................................................... 246
Anexa 3. Lista ţărilor membre ale instituţiilor din cadrul
Grupului Băncii Mondiale ...................................................... 248
Anexa 4. Lista ţărilor membre ale Băncii Europene pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare .................................................. 254

ISBN: 978-606-18-0277-7
Data aparitiei: 20 Dec 2013
Nr pagini : 272

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec