Inselaciunea in conventii (2). Practica judiciara

Inselaciunea in conventii (2). Practica judiciara
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 01. 04. 2011
352 pagini

Descriere
Volumul de fata reprezinta o continuare a lucrarii publicata in anul 2007, cu acelasi tutlu – Inselaciunea in conventii. Aceasta noua editie aduce in atentia cititorilor hotarari recente din practica judiciara, multe dintre acestea nepublicate, in care sunt cuprinse principalele orientari jurisprudentiale cu privire la solutionarea problemelor legate atat de latura penala a cauzelor avand ca obiect savarsirea infractiunii prevazute in art. 215 C. pen., cat si de latura civila a acestora.

Cartea este impartita in patru capitole – Structura si continutul juridic al infractiunii, Formele infractiunii, Legaturi si asemanari cu alte infractiuni, Aspecte procesuale –, fiind prezentate in jur de 60 de decizii relevante pronuntate in perioada 2008-2010.


Cuprins
Capitolul I. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii ______ 1
Secţiunea 1. Caracterul penal al faptei _____________________ 1
1. 1. Înşelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire.
Condiţii. Cec emis de o altă persoană decât
administratorul real, fără împuternicirea trăgătorului.
Consecinţe_____________________________________ 1
2. Obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile.
Modalitatea de recuperare a prejudiciului_____________ 1
2. Contract de producţie şi livrare. Mijloace frauduloase.
Firmă fictivă. Ordin de plată retras din bancă după
primirea mărfii. Caracterul penal al faptei ____________ 4
3. Contract de vânzare-cumpărare. Plată parţială.
Revânzare sub preţul de achiziţie. Litigiu comercial ____ 7
4. Bun succesoral. Antecontracte de vânzare-cumpărare
succesive. Condiţie rezolutorie constând în aceea ca la
partaj bunul să cadă în lotul actantului coerede.
Lipsa intenţiei frauduloase. Litigiu civil _____________ 17
5. Intermedierea obţinerii de locuri de muncă în
străinătate. Lipsa autorizaţiei. Caracterul penal
al faptei ______________________________________ 22
Secţiunea a 2-a. Conţinutul constitutiv al infracţiunii ________ 29
6. 1. Înşelăciune prin emiterea de cecuri fără acoperire.
Elemente constitutive. Latura obiectivă. Interdicţie
bancară de a emite cecuri. Cec necompletat în întregime.
Instrument de plată. Condiţie esenţială a încheierii
contractului. Latura subiectivă. Intenţie indirectă.
Valorificarea mărfurilor achiziţionate. Neefectuarea
plăţii ________________________________________ 29
2. Obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile.
Cuantumul prejudiciului _________________________ 29
7. Conţinut constitutiv al infracţiunii de înşelăciune în
convenţii. Achiziţionarea de bunuri folosind tichete
cadou introduse fraudulos în circuitul civil. Prejudiciu _ 35
X Înşelăciunea în convenţii
8. Înşelăciune în convenţii. Conţinut constitutiv. Cec
în alb. Garanţie. Consecinţe ______________________ 45
9. Vânzarea unui autoturism în leasing. Neachitarea
ratelor. Rolul determinant al erorii _________________ 50
10. Înşelăciune în convenţii prin emitere de cecuri fără
acoperire. Latură subiectivă. Acoperirea parţială a sumei
pentru care a fost emis cecul. Înştiinţarea ulterioară a
beneficiarului cu privire la lipsa parţială a disponibilului.
Relevanţă ____________________________________ 55
11. 1. Emitere de cecuri fără acoperire. Garanţie pentru
realizarea unei convenţii. Lipsa raportului juridic
fundamental. Consecinţe_________________________ 62
2. Hotărâre prealabilă a instanţei civile. Titlu executoriu.
Admisibilitatea acţiunii civile în procesul penal_______ 62
12. Achiziţionarea de produse de către angajatul unei
societăţi comerciale. Lipsa acordului angajatorului.
Inducerea în eroare a vânzătorului. Efectuarea plăţii.
Prejudiciu produs în patrimoniul angajatorului
cumpărător. Relevanţă __________________________ 68
13. Emitere de cecuri fără acoperire. Recuperarea
prejudiciului. Consecinţe ________________________ 73
14. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec postdatat.
Intenţia de a induce în eroare. Criterii de apreciere ____ 79
15. Contract de credit. Adeverinţe de venit falsificate.
Garanţie ipotecară. Relevanţă _____________________ 86
16. Contract de credit. Folosirea de înscrisuri falsificate.
Achitarea ratelor scadente. Relevanţă_______________ 92
17. Contract de vânzare-cumpărare. Emiterea de bilete
la ordin ca instrumente de plată. Societate aflată în
interdicţie bancară. Rea-credinţă. Criterii de apreciere_ 100
18. Contract de vânzare-cumpărare. Scadenţa ulterioară a
obligaţiei de plată a preţului. Emiterea de cecuri
postdatate. Uzanţă comercială. Lipsa intenţiei
frauduloase __________________________________ 105
19. Contract de vânzare-cumpărare. Latură subiectivă.
Criterii de apreciere. Destinaţia bunurilor achiziţionate.
Relevanţă ___________________________________ 110
20. 1. Emitere de cecuri fără acoperire. Condiţii. Latură
subiectivă. Rea-credinţă ________________________ 116
Cuprins XI
2. Soluţionarea laturii civile. Acordarea dobânzii
legale_______________________________________ 116
21. Emitere de cecuri fără acoperire. Mijloace
frauduloase. Cecuri emise pentru garantarea solvabilităţii
trăgătorului. Latură subiectivă. Scopul de a obţine
un folos material injust _________________________ 125
22. Contract de vânzare-cumpărare. Emiterea de cecuri
fără acoperire. Mijloace frauduloase. Achitarea unei
părţi din contravaloarea mărfurilor. Relevanţă.
Stabilirea prejudiciului _________________________ 132
Capitolul al II-lea. Formele infracţiunii __________________ 141
23. Contract de vânzare-cumpărare. Plata cu numerar sau cu
ordin de plată. Emitere de bilete la ordin în alb drept
garanţie a plăţii viitoare. Neexecutarea culpabilă a
obligaţiei de plată. Lipsa manoperelor dolosive sau a
intenţiei frauduloase. Litigiu comercial ____________ 141
24. Înşelăciune. Organizarea prinderii în flagrant delict a
inculpatului. Sumele de bani puse la dispoziţie de către
organul de poliţie. Tentativă _____________________ 147
25. Înşelăciune în convenţii. Formă agravată.
Vânzarea-cumpărarea unui teren a cărui valoare
depăşeşte 200. 000 lei. Tentativă __________________ 152
26. Achiziţie de mărfuri. Instrument de plată. Emitere
de cecuri fără acoperire. Cec falsificat _____________ 155
27. Contract de împrumut. Instrument de plată nevalid.
Cec completat fără drept ________________________ 158
28. Cec retras din circulaţie. Termen scadent diferit de
cel al emiterii. Garanţia plăţii ____________________ 161
29. Emiterea unui cec fără acoperire. Cec semnat şi
ştampilat de o altă persoană decât cea care îl foloseşte
ca instrument de plată. Forma de participaţie ________ 165
30. Emitere de cecuri fără acoperire. Încredinţarea
cecului altei persoane. Complicitate _______________ 170
31. 1. Emiterea unui cec fără acoperire. Cec în numerar.
Lipsa calităţii de instrument de plată. Consecinţe_____ 175
2. Desfiinţarea înscrisurilor falsificate.
Inaplicabilitate _______________________________ 175
XII Înşelăciunea în convenţii
32. Vânzarea-cumpărarea unui teren. Plata unui avans.
Consumarea infracţiunii de înşelăciune în convenţii.
Valoarea prejudiciului. Consecinţe________________ 179
33. Lipsa calităţii de proprietar a bunului vândut.
Calitate mincinoasă. Încadrare juridică_____________ 183
Capitolul al III-lea. Legături şi asemănări cu alte
infracţiuni_______________________________________ 187
34. Emitere de cecuri fără acoperire. Infracţiuni
prevăzute de Legea cecului. Diferenţiere. Cec în alb.
Relaţii comerciale anterioare. Garantarea plăţilor în
numerar. Completarea şi introducerea cecului la plată.
Răspundere __________________________________ 187
35. Emiterea de cecuri fără acoperire. Cec în alb. Garanţie.
Condiţii. Infracţiuni prevăzute de Legea cecului _____ 193
36. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec completat parţial.
Dată falsă. Infracţiuni prevăzute de Legea cecului ____ 198
37. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec semnat şi
ştampilat. Garantarea plăţii. Relaţii de afaceri
îndelungate. Lipsa intenţiei frauduloase. Infracţiuni
prevăzute de Legea cecului______________________ 202
38. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec postdatat.
Nealimentarea contului. Infracţiune prevăzută de
Legea cecului ________________________________ 208
39. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec în alb.
Completarea cecului de către beneficiar, la scadenţă.
Infracţiune prevăzută de Legea cecului_____________ 213
40. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec necompletat,
doar semnat şi ştampilat de trăgător. Dată ulterioară
emiterii. Client aflat în interdicţie bancară de a emite
cecuri. Infracţiuni prevăzute de Legea cecului.
Concurs_____________________________________ 218
41. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec doar semnat şi
ştampilat de trăgător. Dată ulterioară emiterii.
Completarea cecului de către beneficiar. Infracţiuni
prevăzute de Legea cecului______________________ 221
42. Contract de vânzare-cumpărare. Relaţii comerciale
îndelungate. Plată efectuată la un interval de timp de la
recepţionarea produselor. Emitere de cecuri fără
Cuprins XIII
acoperire ca garanţie. Infracţiuni prevăzute de
Legea cecului ________________________________ 223
43. 1. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec completat
parţial cu semnătura şi ştampila emitentului.
Garanţie. Acordul beneficiarului__________________ 228
2. Infracţiuni prevăzute de Legea cecului.
Inadmisibilitatea acţiunii civile___________________ 228
44. Emitere de cecuri fără acoperire. Postdatarea
cecului. Acordul părţii vătămate. Înşelăciune.
Infracţiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2
din Legea cecului. Diferenţiere___________________ 233
45. Contract de vânzare-cumpărare. Intenţia de a efectua
plata în numerar. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec
completat parţial, doar cu semnătura şi ştampila
emitentului. Garanţie. Acordul beneficiarului.
Infracţiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2
din Legea cecului _____________________________ 237
46. Achiziţie de marfă. Cec necompletat şi nesemnat.
Garanţie. Cec în alb. Diferenţiere. Consecinţe _______ 243
47. Achiziţie de marfă. Emitere de cecuri fără acoperire.
Înşelăciune în convenţii. Infracţiunea prevăzută
de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934.
Diferenţiere. Criterii. Gradul de participaţie la
comiterea infracţiunii. Relevanţă _________________ 246
48. Înşelăciune. Trafic de influenţă. Diferenţiere.
Criterii______________________________________ 255
49. Înşelăciune. Trafic de persoane. Diferenţiere. Scop.
Inducerea în eroare cu privire la oferirea unui loc
de muncă cu respectarea normelor legale. Asigurarea
transportului în străinătate. Exploatare _____________ 262
50. Înşelăciune. Trafic de persoane. Diferenţiere. Scop.
Inducerea în eroare cu privire la oferirea unui loc
de muncă cu respectarea normelor legale. Exploatarea
persoanei____________________________________ 269
Capitolul al IV-lea. Aspecte procesuale ___________________ 273
51. Infracţiuni prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934
asupra cecului. Acţiune civilă alăturată celei penale.
Inadmisibilitate _______________________________ 273
XIV Înşelăciunea în convenţii
52. Emiterea unui cec fără acoperire. Infracţiuni
prevăzute de Legea cecului. Inadmisibilitatea acţiunii
civile. Acordul părţii vătămate pentru acoperirea
prejudiciului. Consecinţe _______________________ 276
53. Infracţiune prevăzută de Legea cecului. Infracţiune de
pericol. Cec emis ca garanţie. Consecinţe. Răspundere
civilă contractuală. Inadmisibilitatea acţiunii civile în
procesul penal. Posibilitatea recuperării prejudiciului
pe calea unei acţiuni separate ____________________ 279
54. Contract de credit. Folosirea unei adeverinţe de venit
falsificate. Nulitate relativă. Soluţionarea laturii civile.
Posibilitatea acordării de despăgubiri conform
dispoziţiilor contractuale________________________ 288
55. Contract de credit. Mijloace frauduloase. Soluţionarea
laturii civile. Anularea contractului de credit ________ 291
56. Contract de credit. Folosirea de adeverinţe de salariat
fictive. Achitarea ratelor scadente din împrumut.
Relevanţă. Soluţionarea laturii civile. Cuantumul
prejudiciului. Anularea contractului de credit________ 293
57. Antecontract de vânzare-cumpărare. Mandatar al
promitentului-vânzător. Procură falsă. Lipsa
consimţământului proprietarului. Nulitatea convenţiei.
Repunerea părţilor în situaţia anterioară. Clauză
penală. Modalitatea de stabilire a despăgubirilor _____ 297
58. Vânzare-cumpărare de imobile. Procuri false. Lipsa
consimţământului proprietarului. Soluţionarea laturii
civile. Anularea contractului de vânzare-cumpărare___ 309
59. Înşelăciune în convenţii. Latură subiectivă.
Bună-credinţă. Soluţionarea acţiunii civile. Hotărâre
definitivă şi irevocabilă a instanţei civile. Consecinţe.
Temeiul acordării despăgubirilor _________________ 319
60. Înşelăciune în convenţii. Tentativă. Vânzarea-cumpărarea
unui imobil. Acte false. Înstrăinarea iniţială către un
cumpărător de rea-credinţă. Soluţionarea acţiunii civile.
Hotărâre anterioară a instanţei civile, de anulare a
contractului. Consecinţe. Temeiul acordării
despăgubirilor ________________________________ 323
Index alfabetic _______________________________________ 333

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.050 sec