Înşelăciunea, delapidarea, evaziunea fiscală Practică judiciară

Înşelăciunea, delapidarea, evaziunea fiscală Practică judiciară
Preț: 33,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 354

DESCRIERE

Data: 28. 01. 2011 354 pagini Structurată pe patru capitole, lucrarea constituie o sinteză a practicii judiciare în materie, cuprinzând principalele orientări jurisprudenţiale cu privire la soluţionarea problemelor legate atât de latura penală a cauzelor având ca obiect săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 215 C. pen., cât şi de latura civilă. Prezentul demers se doreşte a fi un instrument de lucru pentru cei interesaţi de corecta interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la înşelăciunea în convenţii, un ghid de jurisprudenţă adresat în primul rând practicienilor, dar şi teoreticienilor. Cuprins Capitolul I. Infracţiuni în legătură cu activitatea economică prevăzute de Codul penal ____________________________ 1 1. Recurs în interesul legii. Fapta de a emite o filă cec fără a avea suficient disponibil în cont. Încadrare juridică _______________________________________ 1 2. Înşelăciune. Neexecutarea unui contract______________ 5 3. Înşelăciune. Emiterea unor file cec în lipsa altor operaţiuni comerciale între părţi ___________________ 13 4. Înşelăciune. Filă cec falsificată ____________________ 15 5. Emiterea de file cec de către o persoană fără specimen de semnătură în bancă. Emiterea de file cec fără a asigura disponibil în cont. Încadrare juridică ________ 30 6. Prezentarea sub o identitate falsă în faţa unei societăţi comerciale. Emiterea unei file cec falsificate _________ 40 7. Fapta de a încheia contracte şi de a emite file cec în numele unei societăţi comerciale, fără a avea drept de reprezentare___________________________________ 48 8. Înşelăciune. Filă cec. Bilet la ordin. Diferenţe ________ 56 9. Înşelăciune. Bilet la ordin ________________________ 64 10. Înşelăciune. Bilet la ordin. Lipsa inducerii în eroare ___ 69 11. Înşelăciune. Emiterea unui bilet la ordin fără a avea toate rubricile completate ________________________ 72 12. Înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor. Latură subiectivă ____________________________________ 78 13. Delapidarea. Gestionar de fapt ____________________ 84 14. Delapidare. Gestiune frauduloasă. Diferenţe. Gestionar de fapt_______________________________ 88 15. Declaraţii false făcute în faţa unităţii bancare. Încadrare juridică ______________________________ 91 16. Prezentarea sub o identitate falsă în faţa unităţii bancare. Încadrare juridică _______________________ 97 Înşelăciune, X delapidare, evaziune fiscală Capitolul al II-lea Infracţiuni economice prevăzute în legi speciale ____________________________________ 106 §1. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ____________ 106 17. Recurs în interesul legii. Încadrare juridică. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 absoarbe, în conţinutul constitutiv, infracţiunea prevăzută de art. 43 (fost art. 37, fost art. 40) din Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, raportat la art. 289_____________________________ 106 18. Recurs în interesul legii. Cauza de impunitate prevăzută de art. 10 din Legea nr. 241/2005. Aplicarea legii penale în timp____________________ 110 19. Subiectul activ al infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Succesiunea legilor penale în timp ________________ 113 20. Evaziune fiscală. Răspunderea penală a administratorului de drept şi a administratorului de fapt. Răspunderea civilă ______________________ 117 21. Omisiunea înregistrării operaţiunilor economice în contabilitate. Infracţiunea prevăzută de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990. Subiect activ__________ 122 22. Infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994. Subiect activ. Contabil _______________ 131 23. Evaziunea fiscală. Lipsă prejudiciu________________ 137 24. Evaziune fiscală. Înregistrări corecte în actele contabile ____________________________________ 146 25. Articolul 6 din Legea nr. 241/2005. Latură subiectivă. Aplicarea legii penale în timp___________ 152 26. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Încadrare juridică. Aplicarea legii penale în timp_____ 156 27. Înregistrare în documentele contabile a operaţiunilor comerciale fictive _____________________________ 163 28. Evaziune fiscală. Cauză de nepedepsire. Majorări de întârziere ____________________________________ 166 29. Art. 10 din Legea nr. 241/2005. Noţiunea de prejudiciu _________________________________ 172 30. Evaziune fiscală. Momentul consemnării operaţiunilor economice în documente. Sechestru asigurător ______ 176 Cuprins XI 31. Societate comercială faţă de care s-a deschis procedura falimentului. Persoane citate la judecarea cauzei _____ 183 §2. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 59/1934 asupra cecului __________________________________ 186 32. Cec emis în alb, sub formă de garanţie. Lipsa disponibilului în cont. Alimentarea contului ulterior emiterii filei cec. Cauză de nepedepsire ____________ 186 33. Filă cec nesemnată de către emitent _______________ 190 34. Încadrare juridică. Fapta de a emite o filă cec în alb şi fără a avea disponibil în cont___________________ 192 35. Emiterea unui cec cu dată falsă şi fără a avea disponibil în cont. Înţelegerea părţilor. Încadrare juridică _____________________________________ 193 36. Emiterea unei file cec postdatate. Încadrare juridică __ 197 37. Folosirea unei file cec sub formă de garanţie. Încadrare juridică _____________________________ 203 38. Legea cecului. Cauză de nepedepsire ______________ 205 §3. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ____________________________ 209 39. Prezentarea de informaţii neadevărate asupra constituirii societăţii ori asupra condiţiilor economice ale acesteia. Încadrare juridică _____________________________ 209 40. Folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii. Reprezentarea părţii vătămate. Probaţiune___________________________________ 212 41. Folosirea, cu rea-credinţă, a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Elemente constitutive __________________________ 220 42. Administrator. Calitatea de funcţionar. Încadrare juridică _____________________________________ 224 §4. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii____________________________________ 231 43. Infracţiunea prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 289 C. pen. Formă continuată ___________________________________ 231 44. Infracţiunea prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991. Subiect activ _______________________ 242 45. Infracţiunea prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991. Subiect activ _______________________ 246 Înşelăciune, XII delapidare, evaziune fiscală §5. Infracţiuni prevăzute de Codul vamal _________________ 249 46. Folosirea de acte vamale false la Registrul Auto Român. Încadrare juridică. Recurs în interesul legii___ 249 47. Codul vamal. Noţiunea de înscrisuri falsificate folosite la autoritatea vamală ____________________ 251 48. Introducerea în ţară a unui autoturism cu acte false. Încadrare juridică _____________________________ 257 49. Noţiunea de înscris falsificat folosit în faţa autorităţilor vamale____________________________ 261 §6. Infracţiuni prevăzute de Codul fiscal__________________ 266 50. Infracţiunea prevăzută de art. 2961 C. fisc. Subiect activ. Latură subiectivă __________________ 266 Capitolul al III-lea. Aspecte privind probaţiunea în cauzele având ca obiect infracţiuni economice ________________ 276 51. Infracţiunea prevăzută de art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990. Documente justificative _________ 276 52. Expertiza. Valoare probatorie ____________________ 279 53. Expertiză contabilă şi raport de inspecţie fiscală. Valoare probatorie. Măsuri asigurătorii obligatorii în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală. Reprezentarea statului în cauzele având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală ____________________________ 283 54. Procesul-verbal de control fiscal. Valoare probatorie__ 289 55. Evaziune fiscală. Expertiză contabilă. Înşelăciune. Acţiune de inducere în eroare ____________________ 296 56. Delapidare. Lipsă în gestiune ____________________ 307 Capitolul al IV-lea. Aspecte privind latura civilă în cauzele având ca obiect infracţiuni economice ________________ 310 57. Recurs în interesul legii. Infracţiunile prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934. Latură civilă _______ 310 58. Sechestru asigurător. Bunurile asupra cărora poate fi instituit _____________________________________ 313 59. Sechestru asigurător. Bunuri asupra cărora poate fi instituit____________________________________ 315 60. Sechestru asigurător. Individualizarea bunurilor. Bunuri viitoare _______________________________ 320 61. Sechestru asigurător. Bunuri comune ______________ 324 Cuprins XIII 62. Sechestru asigurător. Societate comercială cu privire la care a fost demarată procedura falimentului _______ 329 63. Societate comercială dizolvată. Parte responsabilă civilmente ___________________________________ 333 64. Art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990. Calitatea de parte civilă a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice_____________________________ 337 65. Delapidare. Parte vătămată ______________________ 338 66. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005. Prejudiciu___________________ 340 67. Art. 178 din Legea nr. 141/1997. Imposibilitatea indigenizării bunului ___________________________ 341 Index _______________________________________________ 351

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.023 sec