Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală. Practică judiciară

Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală. Practică judiciară
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 232
Categoria: Familiei

DESCRIERE

Data: 25. 10. 2010
232 pagini


Conceptul de libertate a vieţii sexuale, componentă a dreptului fundamental la viaţă privată, indiferent de sexul persoanei, a comportat de-a lungul timpului numeroase interpretări, care s-au reflectat şi în modalitatea în care legiuitorul a înţeles să incrimineze faptele care aduc atingere acestei valori sociale, ceea ce a condus la modificări succesive ale textelor Codului penal, atât cu privire la conţinutul constitutiv al infracţiunilor, cât şi referitor la pedepsele care trebuie aplicate.

Lucrarea prezintă hotărâri relevante din jurisprudenţa instanţei supreme şi a altor instanţe, precum şi recursurile în interesul legii pronunţate în vederea unificării practicii judiciare în materia infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală. De asemenea, este evidenţiată evoluţia reglementărilor, inclusiv cea adusă de noul Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, astfel încât multe dintre soluţiile prezentate în culegere vor fi utile şi în contextul modificărilor legislative preconizate.Cuprins
Capitolul I. Violul (art. 197 C. pen.) ________________________ 1
Secţiunea 1. Aspecte de drept material _____________________ 1
1. Viol săvârşit de două sau mai multe persoane împreună.
Constrângerea părţii vătămate la raportul sexual.
Împrejurări de determinare a constrângerii____________ 4
2. Constrângere morală la realizarea actului sexual.
Relevanţa atitudinii victimei ______________________ 10
3. Raport sexual realizat prin constrângere sub forma
ameninţării. Pluralitate de subiecţi pasivi. Concurs de
infracţiuni ____________________________________ 12
4. Acte sexuale de orice natură. Înţeles________________ 14
5. Acte care intră în conţinutul laturii obiective a
infracţiunii de viol. Diferenţierea faţă de actele de
perversiune sexuală_____________________________ 18
6. Raport sexual oral. Element al infracţiunii de viol.
Modificarea în acest sens a textului din Codul penal ___ 19
7. Acţiuni care intră în conţinutul laturii obiective. Acte
sexuale fireşti. Acte sexuale nefireşti _______________ 22
8. Viol săvârşit de două sau mai multe persoane
împreună. Înţeles_______________________________ 23
9. Viol comis de două sau mai multe persoane împreună.
Complice concomitent __________________________ 24
10. Viol comis de două persoane împreună. Coinculpat
achitat. Imposibilitatea reţinerii în sarcina celuilalt
coinculpat a formei agravate______________________ 28
11. Absorbţia infracţiunii de vătămare corporală în
infracţiune de viol. Inexistenţa concursului de
infracţiuni ____________________________________ 29
12. Tentativă la infracţiunea de viol, care a avut ca urmare
o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
Diferenţiere faţă de viol şi vătămare corporală, în
concurs real___________________________________ 30
13. Viol în formă agravată. Folosirea de acte de violenţă.
Absorbirea circumstanţei agravante prevăzute de art. 75
Infracţiuni VIII privitoare la viaţa sexuală
alin. (1) lit. b) C. pen. Acte obscene – acte preparatorii
în vederea întreţinerii actului sexual ________________ 32
14. Vârsta victimei infracţiunii de viol. Modificarea
art. 197 C. pen. prin O. U. G. nr. 89/2001. Aplicarea
agravantei prevăzute în alin. (2) lit. b1). Implicaţii
asupra celei prevăzute în alin. (2) lit. b) _____________ 35
15. Reţinerea agravantei prevăzute de art. 197 alin. (3)
teza I C. pen. Condiţii ___________________________ 38
16. Infracţiunea simplă de viol. Forma continuată.
Diferenţiere___________________________________ 39
17. Act sexual cu victima, atât înainte, cât şi după
împlinirea vârstei de 15 ani. Viol. Concurs cu
infracţiunea de incest ___________________________ 41
18. Viol în formă agravată. Formă continuată ___________ 45
19. Tentativă la infracţiunea de viol. Desistare.
Diferenţiere___________________________________ 47
20. Viol în formă agravată. Tentativă. Infracţiune
consumată. Diferenţiere _________________________ 50
21. Viol în formă agravată. Forma consumată. Forma
tentată. Criterii de diferenţiere ____________________ 56
22. Lovirea victimei în scopul întreţinerii actului sexual.
Tentativă la infracţiunea de viol. Lipsa de credibilitate
a părţii vătămate. Relevanţă ______________________ 58
23. Nerealizarea actului sexual. Intervenţia unei împrejurări
independente de voinţa făptuitorului. Greşita achitare a
inculpatului pentru tentativă la infracţiunea de viol
în formă agravată ______________________________ 61
24. Diferenţa dintre infracţiunea consumată de viol şi
forma tentativei. Diferenţa dintre corupţia sexuală
şi actele de perversiune sexuală ___________________ 63
25. Viol şi omor calificat. Concurs de infracţiuni.
Diferenţiere faţă de infracţiunea de viol urmat de
moartea victimei _______________________________ 65
26. Viol care a avut ca urmare moartea victimei. Omor
comis pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea altei
infracţiuni. Diferenţiere__________________________ 66
27. Viol urmat de moartea victimei. Latura subiectivă _____ 71
28. Tentativă la infracţiunea de viol prin care s-a cauzat
victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale.
Cuprins IX
Tentativă la infracţiunea de omor. Concurs de
infracţiuni ____________________________________ 72
29. Viol. Tâlhărie care a avut ca urmare moartea victimei.
Inadmisibilitatea reţinerii şi a formei agravate a
violului ______________________________________ 74
30. Viol. Lipsire de libertate în mod ilegal. Concurs de
infracţiuni ____________________________________ 75
31. Viol în formă agravată. Lipsire de libertate în mod
ilegal. Concurs de infracţiuni _____________________ 79
32. Viol. Infracţiune continuată. Lipsire de libertate în
mod ilegal. Concurs de infracţiuni. Eroare de fapt.
Condiţii ______________________________________ 81
33. Autorat. Diferenţierea faţă de complicitate. Concurs
între viol şi lipsire de libertate în mod ilegal__________ 90
34. Viol. Contaminare venerică. Concurs de infracţiuni____ 94
35. Relaţii sexuale între persoane de acelaşi sex. Viol.
Perversiune sexuală. Aplicarea legii penale mai
favorabile ____________________________________ 96
36. Individualizarea judiciară a pedepsei. Circumstanţe
atenuante. Aprecierea instanţei ____________________ 99
37. Condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de viol.
Aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a
ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a
desfăşura o activitate___________________________ 101
38. Obligativitatea aplicării pedepselor complementare
în cazul infracţiunii de viol în formă agravată.
Imposibilitatea îndreptării greşelii în calea de atac
exercitată exclusiv de către inculpat _______________ 103
39. Modificarea limitelor de pedeapsă între momentul
săvârşirii faptei şi judecarea cauzei. Aplicarea legii
penale mai favorabile __________________________ 105
Secţiunea a 2-a. Aspecte de drept procedural ______________ 111
40. Viol în formă agravată. Competenţă materială în
primă instanţă ________________________________ 111
41. Parte vătămată minoră. Retragerea plângerii
prealabile. Inadmisibilitate ______________________ 113
42. Decesul victimei infracţiunii de viol. Lipsa
plângerii prealabile a părţii vătămate. Consecinţe ____ 114
Infracţiuni X privitoare la viaţa sexuală
43. Retragerea plângerii prealabile şi împăcarea părţilor în
cazul infracţiunii de viol. Inexistenţa unui caz de
contestaţie în anulare___________________________ 116
44. Momentul până la care se poate face constituirea
ca parte civilă. Consecinţele nerespectării __________ 117
45. Rolul activ al instanţei de judecată. Coroborarea
mijloacelor de probă ___________________________ 121
46. Existenţa infracţiunii de viol. Coroborarea mijloacelor
de probă. Tentativă la infracţiunea de viol. Condiţii___ 125
47. Declaraţiile inculpatului. Retractare în cursul cercetării
judecătoreşti. Cerere de efectuare a unei expertize
psihiatrice. Condiţii____________________________ 127
48. Condamnare pentru infracţiunea de viol.
Obligativitatea aplicării pedepsei complementare a
interzicerii unor drepturi ________________________ 130
49. Expertiză psihiatrică. Concluzii contradictorii.
Obligativitatea efectuării unei noi expertize _________ 132
Capitolul al II-lea. Actul sexual cu un minor
(art. 198 C. pen.)__________________________________ 134
50. Minoritatea părţii vătămate. Modalităţi de
determinare __________________________________ 137
51. Act sexual cu un minor. Viol. Diferenţiere. Vârsta
victimei. Existenţa consimţământului ______________ 139
52. Act sexual cu un minor. Trafic de minori.
Diferenţiere__________________________________ 141
53. Daune morale. Prejudiciu suferit de victima infracţiunii
de act sexual cu un minor. Criterii de acordare_______ 143
Capitolul al III-lea. Perversiunea sexuală (art. 201 C. pen.)___ 146
54. Act sexual de orice natură. Acte de perversiune
sexuală. Diferenţiere ___________________________ 148
55. Acte care intră în conţinutul laturii obiective a
infracţiunii de perversiune sexuală ________________ 151
56. Acte de perversiune sexuală săvârşite în public.
Înţeles ______________________________________ 154
57. Acte de perversiuni sexuale care produc scandal
public. Înţeles ________________________________ 156
58. Perversiunea sexuală prevăzută de art. 201 alin. (2)
şi (4) C. pen. Inexistenţa cerinţei săvârşirii faptei în
public sau a producerii scandalului public __________ 157
Cuprins XI
59. Raport sexual între persoane de acelaşi sex, săvârşit
anterior apariţiei O. U. G. nr. 89/2001. Nelegala
schimbare a încadrării juridice în infracţiunea de
perversiune sexuală. Încălcarea principiului legalităţii
incriminării __________________________________ 160
60. Perversiune sexuală. Modificarea art. 201 C. pen.
prin O. G. nr. 89/2001 __________________________ 162
61. Acte de perversiune sexuală realizate asupra unui
minor, prin constrângere. Modificarea textului
incriminator. Încadrarea juridică a faptei în raport
de noile dispoziţii _____________________________ 164
62. Perversiune sexuală. Pluralitate de acte materiale.
Infracţiune unică ______________________________ 166
63. Perversiune sexuală. Complicitate la infracţiunea
de viol. Concurs de infracţiuni ___________________ 169
64. Diferenţa dintre infracţiunea de viol şi infracţiunea de
perversiune sexuală. Modificarea art. 197 C. pen. prin
Legea nr. 197/2000 şi prin O. U. G. nr. 89/2001.
Consecinţe___________________________________ 171
65. Act sexual anal cu un minor în vârstă de 4 ani.
Încadrare juridică în raport de modificările Codului
penal _______________________________________ 173
66. Viol în formă agravată. Perversiune sexuală în formă
agravată. Diferenţieri. Elementul material __________ 176
67. Viol în formă agravată. Perversiune sexuală în formă
agravată. Diferenţiere. Constrângerea victimei_______ 177
68. Perversiune sexuală. Ultraj contra bunelor moravuri şi
tulburarea ordinii şi liniştii publice ________________ 180
69. Viol în formă agravată. Perversiune sexuală în formă
agravată. Obligativitatea aplicării pedepselor
complementare _______________________________ 184
Capitolul IV. Corupţia sexuală (art. 202 C. pen.) ___________ 186
70. Acte care intră în conţinutul laturii obiective a
infracţiunii de corupţie sexuală. Realizarea de către
făptuitor a actelor obscene ______________________ 188
71. Corupţie sexuală. Viol. Rele tratamente aplicate
minorului. Diferenţieri _________________________ 190
72. Viol. Corupţie sexuală. Diferenţiere _______________ 194
Infracţiuni XII privitoare la viaţa sexuală
73. Corupţie sexuală. Pornografie infantilă. Schimbarea
încadrării juridice. Neagravarea situaţiei părţii în
propriul apel _________________________________ 196
74. Corupţie sexuală. Perversiune sexuală. Act sexual
cu un minor. Concurs real de infracţiuni____________ 198
Capitolul al V-lea. Incestul (art. 203 C. pen.)_______________ 200
75. Viol asupra unei rude în linie directă, asupra unui
frate sau a unei surori ori asupra unei rude apropiate,
care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu făptuitorul.
Incest. Concurs de infracţiuni ____________________ 200
76. Viol. Incest. Concurs de infracţiuni _______________ 203
77. Gradul de rudenie. Condiţie pentru existenţa
infracţiunii de incest ___________________________ 205
78. Rude în linie directă. Înţeles _____________________ 206
79. Raport sexual. Act sexual de orice natură. Înţeles.
Diferenţiere__________________________________ 207
80. Viol. Incest. Distincţie. Extinderea procesului penal
pentru alte fapte. Necesitatea punerii în mişcare a
acţiunii penale de către procuror__________________ 208
Index alfabetic _______________________________________ 213

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.056 sec